onsdag 29 juli 2009

Stöd barnläkarna

Beteendestyrning, bestraffning, religiös extremism och en industri som omsätter 400 miljoner dollar. Ska det styra "behovet" av omskärelse. Definitivt inte! Stöd barnläkarna i deras kamp mot denna primitiva, barbariska, barnahatande och stympande sedvänja.

De senaste dagarna och månaderna har en debatt om manlig omskärelse förts i media och på bloggar m.m.*. Ett stort antal svenska barnläkare har mycket korrekt påpekat att inga fördelar finns och ifrågasatt varför staten (landstinget) -- d.v.s. du och jag -- skall betala och stödja religiösa gruppers udda nycker. Givetvis så dyker det upp en blänkare i DNs signerade ledare som påstår att det är bra och att staten måste betala. Samma DN som annars alltid anser att individen skall stå för kostnaden för individuella val. Samma DN som påstår sig värna om sanningen och små barns rättigheter... (Borde egentligen säga upp min prenumeration.) Tydligen är vi inte alla lika, utan vissa är bättre än andra, och högljudda religiösa grupper ska sålunda ha fördelar och åka snålskjuts på oss andra.
*Se t.ex. Newsmill: Barnen offras på den politiska korrekthetens altare, Omskarelse handlar inte om religonsfrihet; SVD: Mäns rätt till sina kroppar då?; och Expressen Förhud inget att bråka om.

Är manlig omskärelse, d.v.s. att drastiskt minska den manliga förmågan till sexuell njutning, ett religiöst tvång? Egentligen inte. Inom den mosaiska trosbekännelsen anser t.ex. flera rabbiner att sedvänjan saknar stöd.

"Like the American cultural practice of circumcision, Jewish circumcision (bris or brit milah) is dependent on the acceptance of cultural myths. Of all the myths that Jews believe about circumcision, the one that is paramount is the belief that all Jews circumcise. With this belief, we put ourselves under tremendous pressure to conform. Bound by this burden to comply with social expectations, most Jewish parents do not recognize that circumcision is a choice (www.jewishcircumcision.org).

"We are a group of educated and enlightened Jews who realize that the barbaric, primitive, torturous, and mutilating practice of circumcision has no place in modern Judaism. Rabbi Moses Maimonides himself acknowledged that circumcision is done to desensitize the penis and curb masturbation. Jews are some of the smartest people in the world. We are 1/3rd of 1% of the population, yet we hold 33% of Nobel prizes. We are smart enough to understand that mutilating a little boys' penis is not an acceptable practice in modern times." (www.jewsagainstcircumcision.org)

Precis! omskärelsens enda syfte är sålunda att minska den sexuella njutningen och förhindra onani.

Så varför har vi och våra apförfäder och alla andra däggdjur en förhud som inte har orsakat problem under tiotals miljoner år? Därför att den fyller en nytta. Förhuden skyddar från infektioner orsakade av bakterier (1) (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis), virus (2) (t.ex. humant papillomvirus), skräp etc. (precis samma skyddsfunktion som ögonlocken har). Dessutom innehåller förhuden en massa nerver vars syfte är att reglera coitus (samlag och utlösning).

Och det är ju därför man inom vissa etnisk-religiösa och sociala grupper (3) hittar på alla möjliga ursäkter för att avlägsna den.

Såsom A Henerey sammanfattar: "In this analysis of religion, psychology, medicine, and sociology, a pattern of coercion is defined. In each normative system, an intangible fear of unknown perils is used to promote the manifest ritual of circumcision, with the promise of reconciling the generalized fear."(4)

Och Paul M Fleiss tydliggör ännu mera koncist varför omskärelse genomförs och alla löjliga medicinska skäl som anförts (senast i raden är HIV).

"Circumcision started in America during the masturbation hysteria of the Victorian Era, when a few American doctors circumcised boys to punish them for masturbating. Victorian doctors knew very well that circumcision denudes, desensitizes, and disables the penis. Nevertheless, they were soon claiming that circumcision cured epilepsy, convulsions, paralysis, elephantiasis, tuberculosis, eczema, bed-wetting, hip-joint disease, fecal incontinence, rectal prolapse, wet dreams, hernia, headaches, nervousness, hysteria, poor eyesight, idiocy, mental retardation, and insanity." (5)(6)

Sålunda har genom historien och de senaste hundra åren en massa löjeväckande och omöjliga orsaker till varför förhuden måste bort anförts. Från det sanningsenliga skälet att man vill minska den sexuella upplevelsen, till påhittade medicinska skäl i samma anda som frenologi och rasbiologi.

Eller som AM Lord sammanfattat det hela: "[a] pathologization of male sexuality and the medical profession's promotion of circumcision as a form of behavior modification... moral concerns, when combined with old and dated medical beliefs, can and do shape medical practices--often to the detriment of the patient's health.".(7)

Beteendestyrning till indvidens nackdel. Jo, jo det känner vi t.ex. igen från de svenska steriliseringskampanjerna.

Utöver religiösa skäl finns även massiva ekonomiska intressen bakom handel med förhud för produktion av kosmetika (t.ex. TNS Recovery Complex av SkinMedica ), hud för transplantationer (t.ex Advanced Tissue Sciences, BioSurface Technologies, Genzyme, Ortec International, Organogenisis) m.m. m.m. En förhud är värd ca 100.000 dollar i intäkter från hud för transplanationer och den medicinska och kosmetiska industrin beräknas omsätta ca 400 miljoner dollar per år på förhudar från bebisar. Kan man tjäna så mycket har man också råd med många "vetenskapliga" studier med syfte att bevisa att förhuden ska bort. En sorts ohelig allians mellan kapitalet och religionen. En bra sammanfattning gjordes på TV-showen Penn&Teller (8) (inslaget kan ses här).

För att avsluta: stöd läkarna i deras kamp mot ovetenskap, övertro och kommersialiseringen av kroppen.

Andra bloggar om , , , , ,
______________

(1) Mehta SD, Moses S, Agot K, Parker C, Ndinya-Achola JO, Maclean I, Bailey RC. Adult Male Circumcision Does Not Reduce the Risk of Incident Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, or Trichomonas vaginalis Infection: Results from a Randomized, Controlled Trial in Kenya. J Infect Dis. 200(3):370-378, 2009.

(2) Gray RH, Wawer MJ, Serwadda D. Kigozi G. The Role of Male Circumcision in the Prevention of Human Papillomavirus and HIV Infection. J Infect Dis. 199(1):1-3, 2009.
"The investigators found a prevalence of any HPV genotype at any sampling site of 51.2% in circumcised men and 51.4% in uncircumcised men, suggesting that there was no protective effect."

Ang HIV konstaterar f.ö. Gray etc. att "However, research on circumcision and HIV infection in the United States is very limited and has largely focused on men who have sex with men, among whom insertive and receptive anal intercourse practices may confuse findings."

(3) Darby R. A Surgical Temptation: The Demonization of the Foreskin and the Rise of Circumcision in Britain. The University of Chicago Press, 2005.

(4) Henerey A. Evolution of Male Circumcision as Normative Control. J Men's Studies 12(3):265-276, 2004.

(5) Fleiss PM. The Foreskin Is Necessary. http://www.mothersagainstcirc.org/fleiss.html

(6) Van Howe RS. HIV infection and circumcision: cutting through the hyperbole. J Royal Soc Prom Health 25(6):259-265, 2005. (Återgiven på www.cirp.org/library/disease/HIV/vanhowe2005a/).

(7) Lord, AM. Book review. J Social Hist. 41(4):1067-1069, 2008.

(8) www.tv.com/penn-and-teller-bullsh!/circumcision/episode/408799/summary.html

Amerikanska och kanadensiska människorättsgrupper mot omskärelse
National Organization to Halt the Abuse and Routine Mutilation of Males
Attorneys for the Rights of the Child
Doctors Opposing Circumcision

Edit: 2009-07-29 kl 20:15.

tisdag 21 juli 2009

Att leva oövervakad

I söndags skrev DN för första gången något vettigt om övervakningssamhället.

"Teknikutvecklingen bjuder ständigt nya möjligheter att övervaka människors liv. Statens uppgift är inte att i namn av säkerhet och folkhälsa driva på integritetskränkningarna. Politikernas uppgift är att hålla emot. Bara extremt allvarliga problem ska få mötas med extrema metoder, och då bara om de är väldigt mycket effektivare än andra åtgärder. Att få leva sitt liv i oövervakad ro är en grundläggande mänsklig rättighet."

Synd bara att de glömde bort att upphovsrätten också används som en murbräcka för ett totalt kontrollerat och övervakat liv. Och även för sänkta beviskrav i domstolarna att döma av Pirate Bay-rättegången.

Andra bloggar om , ,
_____
_______
http://www.dn.se/opinion/huvudledare/lamna-oss-ifred-1.914407

Riskfaktorer vid influensa

Enligt en databearbetning gjord av Centers for Disease Control i USA (1) är kraftigt överviktiga hittills mest drabbade av svininfluensa.

Följande siffror presenterades (99 dödsfall):
  • Gravida 8%
  • Diabetiker 13%
  • Hjärt-kärlsjuka 14%
  • Astmatiker 11%
  • Lungsjuka 24%
  • Obesa 45%
  • Utan diagnos (t.ex. äldre) 12%
Som synes är redan försvagade individer (diabetes, hjärtkärl, astma, lungsjuka) eller personer med stört immunförsvar (obesa, diabetiker och redan sjuka) mest drabbade. Eftersom drygt 26% av USA befolkning är överviktig, så är dessa kraftigt överrepresenterade bland dödsfallen. Experiment med möss har visat att övervikt leder till en sjufaldig ökning av risken att dö i vanlig influensa. (2) Övriga tillhör typiska riskgrupper vid alla typer av influensa. (Och för att slippa kommentarer om det statistiska urvalet: så, ja, 99 individer är inte ett statistitiskt säkerställt urval, och framtiden kommer att utvisa om detta samband kvarstår.)

En orsak som inte nämns är att låga nivåer av D-vitamin (påtagligt under 80 nmol) leder till ett gradvist stört immunförsvar, särskilt cellulär immunfunktion, som ökar risken för både sekundära infektioner, kronisk infektion och s.k. cytokin storm (dvs när immunförsvaret överreagerar och i värsta fall orsakar den smittades död). (3)

Hur många brukar smittas en vanliga influensasäsong? 5-20% av berörd befolkning. Dödligheten är ca: 0,1% av de smittade. Anledningen till oron för svininfluensan är att 6% av de kända fallen som behandlades på sjukhus dog i Mexiko. Problemet med den mexikanska statistiken är just frågan om hur många fall man missade. Ju fler fall desto lägre mortalitet. Nyare siffror antyder 0,5% mortalitet, men virus muterar, så exakta siffror lär vi inte ha förrän influensasäsongen drar igång.

Svininfluensans spridning i världen kan följas på FluTracker.

(Ang. den s.k. 22-åringen från Norrköping så har han antingen drabbats av viral pneumonit, där influensaviruset infekterat lungvävnaden och orsakat lungsvikt till följd av en "cytokin storm", eller så har han drabbats av en sekundär bakteriell pneumonit med liknande följder. Uppgifterna i media är motsägelsefulla.)

Andra bloggar om , ,
____________________
(1) a) New Scientist 2717:12, 2009 (18 juli)
b) http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5827a4.htm
(2) Smith AG, Sheridan PA,Harp JB, Beck MA. Diet-induced obese mice have increased mortality and altered immune responses when infected with influenza virus. J. Nutr. 137:1236-1243, 2007.
(3) a) Cannell JJ, Vieth R, Umhau JC, Holick MF, Grant WB, Madronich S, Garland CF, Giovannucci E. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect. 134(6):1129-1140, 2006.
b) Adams JS, Hewison M. Unexpected actions of vitamin D: new perspectives on the regulation of innate and adaptive immunity. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 4(2):80-90, 2008.
c) Cannell JJ, Zasloff M, Garland CF, Scragg R, Giovannucci E. On the epidemiology of influenza. Virol J. 5:29, 2008.

Edit 17:31

måndag 20 juli 2009

JD Salinger och kreativiteten

Den senaste tidens försök från JD Salinger att hindra en annan författare att ge ut en bok visar på det orimliga med upphovsrätten. Från att ha varit ett tidbegränsat inkomst- och försäljningsmonopol har upphovsrätten helt klart kommit att bli en kassako för några få. Där det enda syftet med dessa ständiga förlängningar av upphovsrätten är att snylta på nya förmågors kreativitet.

Fredrik Coltings "60 Years Later Coming through the rye" är ett bra exempel där nytt och gammalt möts i en kreativ explosion (nåja) som en gammal overksam författare (eller förvisso hans advokater) försöker kväva i sin linda. Eller om han nu hoppas att billig advokatyr ska tvinga en ny, och inte så rik förmåga, att ge upp delar av sitt inkomstmonopol för att göda denna föredettings advokater.

"De försöker krossa oss och skrämma livet av oss. Det är ju så det går till." *

JD Salinger skrev sin bok ("Catcher in the Rye"/"Räddaren i nöden") 1951 !! Över femtio år och två generationer senare, försöker man stoppa nyskapande. I blixtbelysning visar detta hur upphovsrätten och de lagar som är förknippade med denna har förlorat sitt berättigande. Hur orimlig och hindrande har inte upphovsrätten blivit.

"Om alla författare skulle resonera som Salinger att det här är min stil, så får ingen annan skriva, då skulle det inte gå att skriva en enda bok." *

Upphovsrätten har idag blivit till hinder för kreativitet och fri tillgång till vår kulturhistoria och vårt kulturarv. Framför allt ett hinder till fri tillgång till vårt moderna kulturarv.

Upphovsrätten måste kraftigt begränsas till ett kortvarigt monopol.

Andra bloggar om , ,
_________________
*Citat av Fredrik Colting i Svensk Bokhandel, www.svb.se, nyheter 09-06-11

onsdag 1 juli 2009

Sommaruppehåll

Vädret är för bra...
Upphovsrätt:
Creative Commons License