onsdag 31 december 2014

DN-myter


Vet inte riktigt vart DN vill komma med sina försök att med statistiktrixande få invandringen att framstå som minimal. Följande graf är från SCB* och visar in- och utvandringen sedan 1850 och deras prognos till 2060. De räknar med en topp på runt 135000. Ca 25000 är nordbor och ca 10000 är studenter och arbetstagare från EU/EES. Resterande 100000 kommer från länder utanför EU.
Förmodligen har DN räknat bort utvandringen, vilket skulle innebära en nettoinvandring på runt 50000-60000 icke EU-medborgare vid max. De senaste åren har fördelningen varit ca hälften-hälften mellan asyl/asylliknande skäl och anhöriginvandring.

DNs typ av journalistik är kontraproduktiv och främjar bara vissa kretsars bild av att eliten bara ljuger.

Följande tabell visar rådata:

*Slagit ihop två av deras grafer som synes

20141231 lite kringläsning: om DNs artikel Elfenbenstornet, och ang topparna och dalarna runt 1990-1993 Luciabeslutet1, Luciabeslutet2, Luciabeslutet3

Andra bloggar om , , , ,

tisdag 30 december 2014

Ett folk, ett land, ett parti...

För att spinna vidare på temat illustrationer till decembersveket så kommer här en ny bild.

God fortsättning!

Andra bloggar om , ,

P.S. Den mörkhåriga toffeln är "Fridolina". 

Andra bloggar om , , , ,

måndag 29 december 2014

Decembersveket

Efter ett ändlöst spännande chicken-race sedan valet, så vek alliansen fegt ner sig på rygg och gosade med (S). Vad de hoppas få ut av det--annat än en chans för (KD) att sitta i riksdagen i 3½ år till är höljt i dunkel. Troligt är, att döma av reaktionerna från (M)s gräsrötter m.fl., att (M) sakta dalar ner mot kanske 15% till nästa val och att (KD) ändå åker ut. Bra jobbat...
Oavsett vad så ger det i varje fall mig möjligheten att leka lite med mitt bildredigeringsprogram.
God fortsättning!

Andra bloggar om , ,
Upphovsrätt:
Creative Commons License