måndag 28 mars 2011

Svininfluensan: pressens vinkling

För svensk del andas rapporterna från Göteborgs universitet viss kritik. Och särskilt citaten som nämns i granskningen av Sveriges fem största dagstidningar visar tydligt hur medvetet pressen hetsade och försökte skrämma till vaccination. 40-60% (beroende på vad man mätte) av artiklar och tv-inslag var alarmistiska eller hotbaserade. Betänk även hur lite utrymme kritiska och ifrågsättande röster fick. Lite motsägelsefullt är dock att man i den ena rapporten anser att medierna gav mycket och bra information, samtidigt som media brast i kritik och granskning. Jag kan hålla med om att det var mycket, men inte att den var bra. Själv tycker jag den för det mesta var dåligt och tendetiöst -- verkar mest som man plankade PR-materialet man fick sig tillsänt. Man noterar även att allmänhetens förtroende för media sjönk drastiskt under perioden.

I "Viruset och vaccinet" analyseras de drygt 1500 artiklar som DN, SVD, Expressem, Aftonbladet och GP publicerade från april till december 2009. Särskilt granskas om journalistiken kring svininfluensan varit saklig, sann, balanserad, objektiv och relevant; eller om nyhetsvinklingen styrts till att verifiera skribentens redan intagna ståndpunkter (d.v.s. dennes förutfattade meningar).

Aftonbladet
Aftonbladets vinkling och råd skiljer sig aningen mellan "medicinreportern" (Mårtensson) och övrigt material. Medicinreporterns krönikor kan tillspetsat sammanfattas som: vaccinera dig eller dö, vaccinera dig och slipp fira jul till sängs, vaccinera dig och slipp avboka solsemestern, vaccinera dig och rädda dina nära och kära. T.ex. "[Vaccinera dig] För att du inte ska riskera att bli livshotande sjuk eller dö" och "En del han inte ens larma ambulans. De dog hemma i ensamhet." och "... barn kommer att bli svårt sjuka och dö i svininfluensan... som lille Simon, 3, som aldrig hann få sin dos vaccin". Alltså ren skrämselpropaganda av 30-tals-snitt från en sekteristisk vaccinationsfundamentalist.

Övriga artiklar i tidningen var inte bättre. De kan sammanfattas som: dö av influensan eller dö av vaccinet. T.ex. "Fick vaccinet-barnet dog" och "Kunde inte få vaccin-dog i svininfluensan."

DN
DN:s "vetenskapsreporter" (Bojs) kör också på som en hårdför och aggressiv vaccinationsfundamentalist. Hoten är dock mer moraliserande och kan sammafattas som att: goda människor (dit Bojs så klart räknar sig själv) vaccinerar sig, medan dåliga och hänsynslösa människor som skiter i andra, inte gör det. Den övriga rapporteringen i DN handlar om att det är lönsamt att köpa in vaccinet parat med propaganda för vaccinering, och att vaccinet är ofarligt, vilken döljs bakom en mera polerad fasad av förment vetenskaplighet.

Expressen
Deras reporter (Bäsen) kör på i samma hotstil som Aftonbladet och DN. Expressen placerar sig någonstans mittemellan Aftonbladets personliga dödsångest och DN:s moraliserande. Skräckpropagandan är här: "Hela mänskligheten hotas...", "Öde arbetsplatser skolor och dagis. Tomma teatersalar, biografer och affärer". Visst moraliserande finns dock: "Jag chansar inte med mitt och andras liv." Andra åsikter än hennes egna vaccinfundamentalism angrips med personangrepp: "undra om doktorn är vid sunda vätskor", "paranoid och okunnig". Övriga artiklar är mera "spektakulära berättelser, med det överordnade budskapet att en fara hotar... den lilla människan".

Göteborgsposten
Tonen här (Sahlman) är för vaccination men mera dämpad och sansad. Ingen egen research av motstridiga åsikter förekommer, utan man köper SMI:s rapporter rakt av.

Svenska Dagbladet
Svenskan (Atterstam) utmärkte för en självständig, sansad och kritiskt undersökande journalistik. Särskilt påtaglig är kritiken mot andra tidningar: "...en näst intill oemotståndlig brygd för redaktionerna. De går igång och de hetsar varandra. Jakten leds av nyhetschefer som oftast har diffusa medicinska kunskaper." SvD reporter visar även på civilkurage när hon kritiserar "larmindustrin" bestående av experter, läkemedelsbolag, myndigheter och organisationer (SMI, WHO, ECDC) som alla strävar efter pengar (anslag) och medial uppmärksamhet genom att överdriva risker och hot. "Den professionella ofta pr-drivna larmindustrins mål med att lansera detena pandemihotet efter det andra är enkelt: Stampa fram mer resurser i konkurrens med alla andra behov. Kanske är människornas fortsatta förtroende mindre viktigt." "Det största mediala problemet är aningslösheten och godtrogenheten mot de professionella larmarna."

Det handlar, enligt analysen i SvD, om ”ett fåtal aktörer som gått samman för att nå ökat inflytande ochekonomisk vinst; en ohelig allians av pr-konsulter, myndighetspersoner i beslutsfattande positioner samt läkemedelsbolagens representanter."

Hon betonar även den allvarliga faran i "att människor inte längre tror på och slutar lyssna på forskarna, experterna, myndigheterna, medierna".

Andra bloggar om , ,, , , , , , , , , , , , .

söndag 27 mars 2011

Svininfluensan: efterspelet

OBS långt inlägg:
"Kampanjen [för massvaccinering] har i realiteten varit så hårdför och ideologisk att ingen tillåtits att ifrågasätta den officiella linjen. Att göra det anses inte bara oansvarigt utan också illasinnat och osolidariskt. Styrkorna har sålunda effektivt samlats in och kritiska röster tystats. En vettig diskussion har knappt gått att föra."

Så sa Inger Atterstam, Svenska Dagbladets medicinreporter, i en artikel i oktober förra året. Och hon har ju helt rätt. Kritiska läkare hotades med avsked/omplacering eller belades med munkavle. Alla andra kritiker stämplades som vaccinfobiker, anti-vaccin-lobby o.dyl. Kan man då förvänta sig någon självkritik från t.ex. media eller socialstyrelsen/SMI i de efterföljande rapporterna och analyserna? Nej, det kan man inte.

Symptomatiskt är att pressen bara förmedlade pressmaterialet från presskonferensen där socialstyrelsens rapport lanserades. DNs kommentar var t.ex. att "Bedömningen om det var rätt eller fel att slå på stora vaccinationstrumman måste göras utifrån vad man visste då [Mexico och fågelinfluensa] – inte vad man vet nu. Och då är slutsatsen att beslutet var klokt."

Inte konstigt att slutsatsen blir den när journalisterna blivit till "jasägare som referera och citerar i stället för att ifrågasätta och ha en egen uppfattning" och "går alla åt samma håll" (1) Eller som det står i Göteborgs universitets rapporter: ”[mediernas rapportering blir] bekymmersam för samhällets medborgare [och] journalistikens legitimitet, och i förlängningen även för ett av det demokratiska samhällets fundament". (2)

Något som f.ö. verkligen borde bekymra MSB m.fl. För när vi tror oss vara skyddade från att upprepa 30-talets masshysteri, så visar om något, pressens och berörda myndigheters agerande kring svininfluensan, hur lätt det är att marschera i takt, säga ja och bara lyda order. Och "jasägarna är i majoritet"...

Så kanske inte förvånande att man bara körde på med vaccineringen. Trots att det redan före beslutet om vaccineringen var uppenbart att det var bortkasatade pengar och tid. För man vet ju egentligen inte om influensavaccin fungera överhuvudtaget. Analyser av den forskning som finns, visar att det inte finns några bevis för effekt. Orsaken till beslutet om massvaccinering var bl.a. jämförelser -- på oklara grunder -- med spanska sjukan (3). Trots att detaljerade studier visat att spanska sjukan främst drabbade fattiga, vilket antyder andra underliggande orsaker, t.ex. undernäring. Den höga dödligheten kan även ha berott på dåtidens behandling med massiva, faktiskt dödliga, salicylsyre-doser, snarare än viruset.

Dessutom är bara 7-15% av det vi i vardagligt tal kallar influensa orsakad av influensavirus. Övriga 85-93% orsakas av bortåt 200 andra mikroorganismer. (4) Men “Vi förväntas förbereda oss för någon sorts pandemi, eftersom influensajägarna, de som tjänar pengar på att studera influensa, ständigt behöver nya anslag och därför måste övertyga pengagivarna om behovet att mota den kommande digerdöden." (5)

Innehåll
Socialstyrelsens rapport
Pandemin & WHO
Vaccinets effekt
Förvärrade influensavaccin svininfluensan?
Hemliga experter och hemliga data
Evidens saknas
Intressekonflikter och korruption
Gränsåtgärder och skolstängningar

Socialstyrelsens rapport
Nå, men vad stod då i den nästan 400 sidor långa rapporten från socialstyrelsen, SMI och MSB? Ja det mesta handlade om hur bra planeringen var. Att man lyckats sprida vaccindoserna. Att samarbetet myndigheter emellan fungerat förvånansvärt bra etc etc. Att man kan förbättra här och där o.s.v. Alltså rätt självgott självberöm och så klart inga större fel. Själva vaccinet och beslutet för vaccinering berörs relativt kort. Och man dunkar sig givetvis i ryggen för ett bra beslut ur ”ett belsutsanalytiskt perspektiv”, eftersom staten då skulle ha sparat pengar om influensan hypotetiskt utvecklats enligt gjorda simuleringar.

"De enskilda svaren vägdes samman till följande gemensamma sannolikhetsskattning rörande allvarlighetsgrad: mild 29 procent, medel 42 procent, allvarlig 29 procent. Sannolikheten för att vaccinet skulle levereras till Sverige enligt tidsplanen uppgavs till 75 procent (ja) och 25 procent (nej). Kostnaden som användes för varje utfall, markerad med en blå triangel (resultatnod), hämtades från simuleringarna med Mikrosim. För ett medelallvarligt utbrott antogs ett medelvärde av mild och allvarlig. Den förväntade kostnaden för massvaccination blev 8,9 miljarder kr medan den förväntade kostnaden för att inte vaccinera uppgick till 12,9 miljarder kr. Ur ett beslutsanalytiskt perspektiv fattades alltså ett riktigt beslut." (6, sida 91)

Det där lät ju bra eller hur: "gemensam sannolikhetsskattning", "förväntad kostnad" högre än vaccinmiljarderna och "beslutsanalytiskt perspektiv". Fina ord. Jämförelser med inbillade kostnader! Simuleringar 'gubevars'. Seriöst värre eller hur? Men skit in = skit ut som bekant.

Slutsatserna var ju f.ö. givna i förväg. Redan innan rapporten författas skriver socialstyrelsen. SMI och MSB i DN: ”Skulle vi ha handlat annorlunda vid en motsvarande situation med den erfarenhet vi har i dag? Nej…” Så det var ju raka besked till de som skulle skriva de olika delarna av rapporten. Det handlade mest om att med många ord skriva det som förväntades och sitta still i båten.

Jämför detta med den skarpa kritiken i en dragning för EU-parlamentet: "Föredraganden anser att utvärderingen av hur H1N1-influensan hanterats i Europa visar på ett första grundläggande problem: bristen på en oberoende utvärdering från våra nationella och/eller europeiska hälsomyndigheter och följaktligen oförmågan att, i bästa möjliga mån och i realtid, anpassa folkhälsoåtgärderna till den faktiska kliniska och epidemiologiska statistik som finns.” (9)

De stora frågorna om skillnaden mellan WHO och SMIs bedömningar och verkligheten lämnas därhän. Inte ett ord nämns. Som Tom Jefferson säger: "det finns vissa människor som år efter år gör prognoser som bara blir sämre och sämre. Inga av dessa prognoser har infriats, men de fortsätter ändå att göra dem." "WHO, smittskyddsläkare, virologer och läkemedelsindustrin. De som byggt maskineriet kring pandemin som [ständigt] snart är över oss. Och det är mycket pengar, inflytande, karriärer som står på spel. Ja hela institutioner!" (8)

Som Einstein sa "Trosviss respekt för auktoriteter är sanningens värsta fiende".

Pandemin & WHO
Socialstyrelsen fortsätter i en annan del av rapporten med att påstå att: "En pandemi uppfyller potentiellt alla dessa kriterier [för att vara en kris på samhällsnivå], influensa A(H1N1) 2009 utgjorde inget undantag, den var utan tvekan en händelse som kunde drabba många människor och stora delar av samhället." (6, sida 11) "Även om konsekvenserna på samhällsviktiga verksamheter så här i efterhand kan konstateras som obetydliga, och pandemin i sig som mild, så hotade den initialt grundläggande funktioner i samhället." (6, sida 19)

Ehh WTF, vadå? Och vadå initialt? Likt anställda vid Orwells sanningsministerium som förvillar med dubbelspråk, försöker man tuta i oss att svininfluensan var ett hot. Och hur kan man få det till att en pandemi automatikst är en kris på samhällsnivå? Betydelsen av ordet pandemi är i strikt mening en sjukdom som berör stora geografiska områden och som inte är regelbundet återkommande (d.v.s. ”ny”). That's it. Har inget med samhällskris, risk och fara att göra.

En av orsakerna till den omfattande kritiken mot WHO inom EU är just att WHO gjorde ett liknande trick. För att kunna definiera svininfluensan som en allvarlig pandemi strök man kraven på mycket smittsam (virulent) sjukdom med "enormt insjuknande" och "enorm dödlighet" (4a) för vilken hela befolkningen saknar immunitet! Svininfluensan uppfyllde ju definitivt inga av dessa kriterier, vilket WHO visste: “H1N1 presently causes mainly mild illness, with few deaths”.

Så WHO måste hitta en lösning och sim-sala-bim så strök man alltså kraven på ingen immunitet, enorm dödlighet och insjuknande och införde de diffusa begreppen fler fall än vanligt och mild, medelsvår och svår. Och klassade sedan svininfluensan som medelsvår.

Vaccinets effekt
(News flash socialstyrelsen har stoppat pandremix-vaccinet till barn p.g.a. allvarliga neurologiska biverkningar: narkolpesi.)

Vad gäller vaccinets effekt och säkerhet så tycker man i den svenska rapporten att det fungerade och var säkert, vilket upprepas i lite här och var i rapporten med lite varierande ord och skäl.

"Under hösten 2009 blev det klart att vaccinet var effektivare än förväntat och för de flesta grupper behövdes endast en dos vaccin för ett bra skydd." (6, sida 10)

Att man använde en dos är alltså ett bevis för effekt för vaccinet. Möjligheten att det skulle kunna bero på att svininfluensan var en obetydlig sjukdom, föresvävar dem inte. Och trots att det var uppenbart både före vaccineringsnojan och efter, eftersom ovaccinerade länder inte drabbades, så berörs detta inte någonstans i rapporten. Utan påståendena om effekt, ofta rätt diffusa och med tolkningsutrymme, upprepas upprepade gånger.

T.ex. påstår man att "Vaccinationerna som kunde inledas redan vecka 42 har sannolikt bidragit till det milda förloppet, enligt SMI:s beräkningar" (6, sida 10)

Notera bruket av ordet sannolikt. Vilket ju är annu mera svammel eftersom förloppet var lika milt (morbiditeten) i ovaccinerade som vaccinerade länder.

Eller: "Sverige har låga dödstal jämfört med de flesta andra länder och belastningen på sjukvården var inte dramatisk. Vaccinationerna, framför allt av riskgrupper, har sannolikt bidragit till det milda förloppet" (6, sida 42)

Jämfört med de flesta andra länder. Av vilka flera faktiskt har lägre dödstal trots ingen vaccinering eller nästan ingen. T.ex. gav erfarenheterna från Australien och Nya Zealand vid handen att dödligheten var obefintlig. Och återigen bruket av ordet sannolikt, d.v.s. kanske på ren svenska.

"Till skillnad från vanlig säsongsinfluensa visade erfarenheter från tidigt drabbade länder att den här influensan påverkade yngre personer i större utsträckning" (6, sida 10) Försåtligt skrivet eftersom det är inom det normala för den här typen av inluensa varje år typen återkommer.

Och det här: "…11 000 laboratorieverifierade fall [2009]. Det är 5–10 gånger fler än under vanliga år med säsongsinfluensa." (6, sida 10, 42).

Ja, men detta beror ju på att man aktivt letade efter influensan eftersom den hade graderats som allmänfarlig sjukdom (15/5 2009) och dessutom på att man hade skrämt slag på halva befolkningen. I vanliga fall tar man inte ett enda prov på personer med misstänkt influensa, utan snarare för att undersöka om symptomen orsakas av annan sjukdom. Så inte konstigt att antalet lab-verifierade fall plöstligt är många.

Och man avlsutar med att konstatera att det var rätt att vaccinera därför att "simuleringarna pekar på att 6 dödsfall undveks med vaccinationsprogrammet och utan vaccination hade antalet patienter i behov av vård ökat med minst 19 procent, vilket alltså är en underskattning." (6, sida 93)

Jämfört med simuleringar! Alltså med antaganden om en allvarlig influensa, vilket inte inträffade, istället för med det verkliga utfallet. Och varför saknas jämförelser med ovvaccinerade länder och lite vaccinerade länder (vilket är merparten)? Jo, därför att detta skulle motbevisa deras påståenden.

I ECDC:s rapport (48-sidig--inget onödigt pladder här inte) om den europieska beredskapen, vaccinet etc säger man tydligt att det tidigt var klart att detta inte var en allvarlig influensa och undviker att spekulera i ett det skulle ha berott på vaccinet. Angående vaccinets effekt konstaterar man faktiskt enbart att de orsakade ett immunsvar vid testning. Lite roligt är att de kommenterar att bloggosfären inte gick att ignorera. (25)

Förvärrade influensavaccin svininfluensan?
Och som inte det vore nog finns några studier som visar att de som vaccinerades mot säsongsinfluensan för 2008/09 löpte upp till 3 gånger större risk att smittas av svininfluensan. (23) OK denna studie bevisar egentligen lika lite som studierna som är för influensa, men det är ändå intressant för den visar konkret på problemen att få vettiga resultat.

Hemliga experter och hemliga data
Och vidare var studierna inte oberoende: ”det måste finnas vetenskapliga studier att tillgå om vacciner och antivirala läkemedel, även gällande uppföljningen av vaccinationstäckningen, som är oberoende av läkemedelsföretagen. En artikel i BMJ analyserar dessa problem mera i detalj.

Föredragningen för EU-parlamentet om vaccinerna är rätt drastisk. Vaccinerna blev, på ren svenska, godkända utifrån gamla och delvis fel uppgifter:

"De pandemivacciner som injicerats i miljoner personer i Europa omfattades av ett påskyndat godkännandeförfarande som byggde på gamla studier och sammansättningar av vacciner som tagits fram för H5N1-viruset från åren 2005/2007. Zsuzsanna Jakab, före detta direktör för ECDC, svarade i en skrivelse till föredraganden av den 29 september 2009, på frågan om hur säkra tillsatserna i pandemivaccinerna är, att det är sant att man aldrig har godkänt ett vaccin utifrån så lite uppgifter men att man räknar med att extrapolering kan göras från tidigare erfarenheter av samma tillsatser men med olika influensastammar.”(5)

Och det är ju då rätt bestickande att EMA (europeiska läkemedelsmyndigheten), som godkänt bl.a. pandremix, vägrar lämna ut de handlingar som rör ärendet. Som framgår av föredragning för EU-parlamentet:

"Trots att Europeiska ombudsmannens upprepade gånger uppmanat EMA att lämna ut de handlingar som den förfogar över rörande forskningsprotokoll, kliniska prövningar och oönskade biverkningar av de läkemedel som den utvärderar [till] allmänheten." har detta inte skett och därför ser sig parlamentet nödgat att påminna "EMA om dess lagstadgade skyldighet att tillgängliggöra samtliga handlingar ...inbegripet vacciner och antivirala läkemedel som rekommenderats för bekämpning av H1N1-influensan."

Alltså hemliga experter på WHO slår på stora trumman och hemliga experter på EMA godkänner vaccinen. Både WHO och EMA vägrar läman ut handlingarna och information om vilka experterna är och deras bindningar till läkemedlesindustrin. Jag känner verkligen förtoendet växa.

Evidens saknas
Inte konstigt att de vägrar lämna ut data och att experterna är hemliga för flera oberoende analyser av vaccinstudier visar att influensavaccin och anti-viraler är nästintill värdelösa eller har obetydlig verkan mot merparten av influensa och influensaliknande sjukdom. (13-22). Vilket ju inte är konstigt eftersom 85-93% av fallen ju orsakades av andra virus.

Och forskningen i sig är av så dålig kvalitet att av 274 undersökta studier publicerade mellan 1948 and 2007 så är sannolikheten större att vaccin rekommenderas ju sämre studiekvaliteten är. Ibland är det så illa att författarna påstår att vaccinet har effekt trots att deras data visar på motsatsen. Stora avvikelser förekommer ofta mellan slutsats och dataunderlag. (11-12)

Författarna håller inte reda på sina egna siffror, alla resultat är korrigerade till höger och vänster för än det ena och än det andra. Det går sällan att följa vad de egentligen gjort, och det är inte konstigt med tanke på alla korrigeringar. Och hur lätt är det att inte omedvetet vikta korrigeringarna åt det resultat man så gärna vill få bevisat. (Och börjar skickliga statistiker gräva lite så går har influensavaccin t.o.m. bäst effekt före vaccineringen! Men det är en artikel för en annan gång.)

Tom Jefferson säger att "Vad vi har är bevis för omfattande manipulationer av slutsatserna..." (4b).

Och varför förmådde inte pressen gräva i detta?

Man kan ju fråga sig om SMI och socialstyrelsen/SMI besitter rätt kompetens och/eller rätt verktyg för en korrekt och strikt vetenskaplig analys. Vill vi verkligen ha rådgivare som säljer i baisse och köper i hausse?

Och sist men inte minst kan man lita på MSB när de tycker att hanterandet i vackert väder var bra? Vad händer när det är skarpt läge ? På riktigt!

Intressekonflikter och korruption
Något annat som överhuvudtaget inte diskuteras i rapporten är om intressekonflikter eller otillbörig påverkan förekommit. Inom EU är man däremot tydlig: "Europaparlamentet inser att intressekonflikterna bland vissa experter som fungerar som rådgivare till de europeiska folkhälsomyndigheterna leder till misstankar om att det förekommit otillbörlig påverkan" och därför ska "intressedeklarationerna från alla experter som fungerar som rådgivare till de europeiska folkhälsomyndigheterna … offentliggöras, inbegripet från tjänstemän som ingår i informella grupper."(5) och kräver därför att:

"...de vetenskapliga experterna inte har några intressen i läkemedelsindustrin av ekonomiskt eller annat slag som skulle kunna påverka deras opartiskhet. Parlamentet begär att det tas fram europeiska förhållningsregler för utövandet av funktionen som vetenskaplig expert i alla europeiska myndigheter med ansvar för säkerhet, riskhantering och riskberedskap, och kräver att varje expert ska förbinda sig att följa reglernas etiska principer innan han eller hon tillträder sin tjänst." Det måste alltså både påpekas och regleras!

Hur är det inom berörda svenska myndigheter? Statsepidemiolog Annika Linde vid smittskyddsinstitutet upprätthöll ersättning från Roche fram till 2002 för olika insatser. Och efter det har hon föreläst för Roche. (10)

Så inte konstigt att det "i olika medlemsstater lämnats in anmälningar mot tjänstemän om korruption och sammansvärjningar till följd av de avtal som träffades under sommaren 2009 mellan folkhälsoministerier och producenter av vacciner mot H1N1-influensa."

Gränsåtgärder och skolstängningar
Australien och Kina försökte med att stänga skolor och mäta feber på flygpassagerare m.m. för att hindra spridning. Ingetdera fungerade.(24) Barnen stannade inte hemma utan lekte med sina kompisar. Föräldrarna som var hemma riskerade att bli smittade av alla andra förkylningar barn får i skolan. Och föräldrarna måste ju jobba, så då spred de bara smitta på sina jobb. Och när skolorna öppnade ökade spridningen ändå. Sjuka flygpassagerare flyger ju normalt sett inte så inga fastnade i de kontrollerna heller. Och eftersom flygkontrollerna kom efter att influensan nått Australien och Kina var det ju rätt meningslöst att stoppa flyget.

Och här börjar det bli en på tok för long bloggpost, så jag får avrunda med att konstatera att min resa i de medicinska studiernas land, som började kring 2004 bara har gjort mig mer och mer desillusionerad. Studierna är alltför ofta bara för dåliga och autoritetstron på tok för stor.

Som någon sa "Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger blir den en sanning." Eller som det så vackert heter "beprövad erfarenhet". Tyvärr.

"Behandling som vi förr bedömde som effektiv på basis av 'beprövad erfarenhet' anses i dag helt värdelös eller i värsta fall skadlig. Det illustrerar hur bräckligt underlaget är när det saknas forskningsresultat."

Andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , .
________________________
Referenser:
(1) J Croneman i DN 2010-09-30
(2) Jacobsson D. Viruset och vaccinet. En undersökning av pressens rapportering kring vacinationen i samband med svininfluensan 2009. Insitutionen för journalistik, medier och kommunikation. Göteborgs universitet 2010-09-13. Arbetsrapport nr 63. ISSN 1101-4679, 49 sidor.
(3) Ghersetti M, Oden T. Pandemin som kom av sig. Om svininfluensan i medier och opinion. Insitutionen för journalistik, medier och kommunikation. Göteborgs universitet 2010. JMG:s bokserie nr 62. ISSN 1101-4652, 150 sidor.
(4) Tom Jefferson statement to the EU parliament
(4a) “An influenza pandemic occurs when a new influenza virus appears against which the human population has no immunity, resulting in epidemics worldwide with enormous numbers of deaths and illness.
(4b)“What we do have is evidence of widespread manipulation of conclusions and spurious notoriety of the studies.”
(5) “We are supposed to be prepared for a pandemic of some kind of influenza because of the flu watchers, the people who make a living out of studying the virus and who need to attract continued grant funding to keep studying it, must persuade the funding agencies of the urgency of fighting a coming plague.”
Philip Alcabes. Dread: How Fear and Fantasy Have Fueled Epidemics from the Black Death to the Avian Flu. Public Affairs. ISBN: 978-1586486181.
(6) Influensa A(H1N1) 2009 Utvärdering av förberedelser och hantering av pandemin, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsberedskap, 2011.
(7) Influensa A(H1N1) 2009 Delrapporterna från utvärderingen av förberedelser och hantering av pandemin, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsberedskap, 2011.
(8) “...there are some people who make predictions year after year, and they get worse and worse. None of them so far have come about, and these people are still there making these predictions. ... The WHO and public health officials, virologists and the pharmaceutical companies. They've built this machine around the impending pandemic. And there's a lot of money involved, and influence, and careers, and entire institutions!"
Tom Jefferson (influensaexpert, statistiker) i intervju för Der Spiegel 21 Juli 2009
(9) Betänkande om utvärdering av hanteringen av H1N1-influensan 2009–2010 i EU (2010/2153(INI), Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Resolution 1749 (2010) handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
OCH
The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed (Social Health and Family Affairs Committee, Paul Flynn, UK)
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12283.htm
(10) Cohen D, Carter J. Conflicts of Interest. WHO and the pandemic flu “conspiracies” av BMJ och The Bureau of Investigative Journalism, London. BMJ 2010; 340:c2912.
(11) Jefferson T. Influenza vaccination: policy versus evidence. BMJ 333(28):912-915,2006.
(12) T Jefferson, C Di Pietrantonj, MG Debalini, A Rivetti, V Demicheli. Study quality, concordance, take home message, funding and impact. Their relationship in influenza vaccines studies. BMJ 338(Feb 12):p. b354, 2009
http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/338/feb12_2/b354?ct=ct.
(13) Thomas RE, Jefferson T, Lasserson TJ. Influenza vaccination for healthcare workers who work with the elderly. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010,
Issue 2. Art. No.:CD005187.
(14) Tom Jefferson, Mark Jones, Peter Doshi, and Chris Del Mar. Neuraminidase inhibitors for preventing and treating influenza in healthy adults: systematic review and
meta-analysis. BMJ. 2009; 339(dec07_2):p. b5106.
http://www.bmj.com/cgi/content/abstract/339/dec07_2/b5106?ct=ct
(15) T Jefferson, A Rivetti, A Harnden, C Di Pietrantonj, and V Demicheli. Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database Syst Rev 1 Jan 2008:p. CD004879
(16) C Cates, T Jefferson, and B Rowe. Vaccines for preventing influenza in people with asthma. Cochrane Database Syst Rev 1 Jan 2008: p. CD000364.
http://highwire.stanford.edu/cgi/medline/pmid;18425863
(17) TO Jefferson, D Rivetti, C Di Pietrantonj, A Rivetti, V Demicheli. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database of Systematic Reviews
2007, Issue 2. Art. No.: CD001269.
(18) Jefferson T, Rivetti D, Rivetti A, Rudin M, Di Pietrantonj C, Demicheli V. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines in the elderly: systematic review. Lancet 366:1165 -1174, 2005.
(19) Jefferson T, Smith S, Demicheli V, Harnden A, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Assessment of the efficacy and effectiveness of influenza vaccines in healthy children: systematic review. Lancet 2005; 365:773-80.
(20) T Jefferson, C Di Pietrantonj, M G Debalini, A Rivetti, and V Demicheli. Inactivated influenza vaccines: Methods, policies, and politics. J Clin Epidemiol 2008; 1-10.
(21) Jefferson T, Demicheli V, Rivetti D, Jones M, Di Pietrantonj C, Rivetti A. Antivirals for influenza in healthy adults: systematic review. The Lancet 2006; 367: 303-13.
(22) Jefferson T, Di Pietrantonj C, Al-Ansary LA, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE. Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database of Systematic
Reviews 2010, Issue 2. Art. No.:CD004876.
(23) Viboud C, Simonsen L. Does Seasonal Influenza Vaccination Increase the Risk of Illness with the 2009 A/H1N1 Pandemic Virus? PLoS Med 7(4): e1000259
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000259
(24) Kelly HA et al. We should not be complacent about our population-based public health response to the first influenza pandemic of the 21st century. BMC Public Health 11:78, 7 sidor, 2010.
(25) Amato Gauci AJ et al. Special report: The 2009 A(H1N1) pandemic in Europe. A review of the experience. ECDC 2010.
(26) Doc Ove Lundvall. SBU.

fredag 11 mars 2011

Assange och polisen

Idag skriver Expressen en rätt bra ledare om hur polisens ryggmärgsreflex att alltid bortförklara misstag och missförhållanden bara drar Sveriges rättsväsende ner i smutsen. Och liksom bevisar Assanges påståenden om att Sverige är en inkompetent och halvkorrupt bananrepublik med poliser av Kling & Klang-typ.

"Inför globala strålkastare, i ett exceptionellt känsligt ärende, får omdömeslösheten extrema konsekvenser. Men polisen verkar hantera tillkortakommandet på sitt vanliga sätt - det vill säga inte alls. ... Polisen har alltså ignorerat information om en medarbetares eventuella jäv för att den kommer från fel håll? Det är häpnadsväckande. I ett läge när Sverige ifrågasätts som rättsstat ger polisen mat åt trollen. "

Tyvärr är det inte bara vänskapsbanden som är ett problem med förhöret. Utan dessutom att den kristna feministen aktivt deltagit under förhöret för att göra "caset starkare". Inte ett ord om detta finns i förhörsberättelsen.

Pressen är i och för sig inte bättre med sina ständiga vinklingar där alla ska anklagas och hängas ut. T.ex. Expressens braskande rubriker när någon tipsade Expressen om anmälan. Ingen analys inga fakta. Följande citat från Expressen är rätt belysande:

"För den som läser polisförhören med de inblandade tycks Julian Assange ha en mycket föråldrad kvinnosyn, ungefär lika gammal som lagen om spöstraff."

Har reportern över huvud taget läst förhören? Det finns inte ett ord om Assanges kvinnosyn i förhören. Däremot finns ett antal lösryckta och rätt udda påståenden från de två påstådda offren om att Assange är en kondomsabotage-fetischist som tycks tycka att Afghanistan är ett bra barnnamn... ja herre min je...

Fråga dig själv, vad är mest sannolikt: att Assange just har en kondomsabotage-fetish i syfte att befrukta one-night stands, eller att inget av det han beskylls för har hänt och att skälen till anmälan är andra?

De som snarare hade en riktigt konstig människosyn var f.ö. feministerna. Som ett av vittnena sa i förhören: "[de] pratar om män som sexuella redskap [som] inte behövs för intellektuella samtal".

Jag har tidigare skrivit om Assange och förhören i en längre artikel (Idolen, feministen och groupien) och en kortare artikel som mera fokuserar på bristerna i förhören och utredningen (Förhören och verkligheten).

Artiklar i pressen om förhörsledaren och den kristan feministen
Förhörsledare kände ena Assangekvinnan
Polisen vän med kvinna som anmälde Assange (Expressen)
Polisen vän med kvinna som anmälde Assange (Aftonbladet)
Polisvän förhörde Assangeanmälare (DN)
Polisvän förhörde Assangeanmälare (SvD)
Utredare uttalade sig negativt om Assange på Facebook
Polis i Assangefallet döms ut

Se även övriga delar i min lilla Assange-serie:
Assange-affären: tidslinje.
Kvinnors Assangedyrkan
Assange och den kristna feministen
Den vite riddaren i skinande rustning

Andra bloggar om , , , , , , , , .

Update: 20110312 några smärre språkliga rättningar
________________________________
Vidare läsning i urval:
De läckta dokumenten
Intervju i AB med Assange
Naomi Wolf om fallet Assange (mycket läsvärt, om Naomi Wolf)
Artikel om Karl Rove och Assange av Naomi Wolf
Anna Ardin, Julian Assange och rättssäkerheten
Ett rättssystem som uppmuntrar lögner och politiskt manipulation
Politiseringen av sex
Assange och feministerna

Genusnytt

torsdag 10 mars 2011

Assange och den politiska polisen

Ja så snurrar rättskandalen kring Assange ännu ett varv. Den 22a februari skrev jag så här: "Och det kan ju också vara bra att veta att förhören med kvinnorna gjordes av en kompis till KF, som dessutom är med i samma parti och kristen feminist hon med." Och idag kan vi läsa mera i rikspressen (Expressen1, Expressen2 och Aftonbladet) om förhörsledarens politiska och ideologiska inställning till män i allmänhet och Assange.

Och det som skrivs förstärker bara det obehag jag känner över den så lägligt glömda bandspelaren och att inte ett ord nämns i den lilla berättelsen, d.v.s. "förhörsprotokollet", om den kristna feministens aktiva deltagande i förhöret av den andra kvinnan.

Och sedan kan man ju undra hur den människa är funtad som kan man omfatta en medeltida religion som anser kvinnan vara underställd mannen i allt och samtidigt vara feminist?

Och hur en människa är funtad som ena stunden är "skitstolt" över att ha haft sex med Assange, samtidigt som hon betraktar män som djur?

Och hur en människa är funtad som samtidigt kan vara nytestamentlig kristen och skriva en lång, allt annat än kristeligt kärleksfull, harang om hur man hämnas sexuella oförrätter?

Komplicerad är nog det snällaste beskrivning som jag kan komma på.

Se även övriga delar i min lilla Assange-serie:
Idolen, feministen och groupien.
Assange-affären: tidslinje.
Kvinnors Assangedyrkan
Assange och den kristna feministen
Den vite riddaren i skinande rustning
Förhören och verkligheten.

Andra bloggar om , , , , , , , , .
________________________________
Vidare läsning i urval:
De läckta dokumenten
Intervju i AB med Assange
Naomi Wolf om fallet Assange (mycket läsvärt, om Naomi Wolf)
Artikel om Karl Rove och Assange av Naomi Wolf
Anna Ardin, Julian Assange och rättssäkerheten
Ett rättssystem som uppmuntrar lögner och politiskt manipulation
Politiseringen av sex
Assange och feministerna


Pressen om utlämningsbeslutet den 24/2
Assange utlämnas till Sverige (DN)
Assange utlämnas till Sverige (Expressen)
Assange til motattack (Expressen TV)
Assange ska utlämnas
Assange överlämnas till Sverige

onsdag 2 mars 2011

Det ofelbara vacc-svinet

Som väntat hyllar smittskyddsinsitutet och socialstyrelsen vaccineringen och sin insats, trots att det skiljer sig marginellt mellan vaccinerade och ovaccinerade länder. Och var är alla hårda fakta? Var är jämförelserna mellan vaccinerade och ovaccinerade länder i rapporten? Hur ska man bedöma alla lösa påståenden om "många", "bättre" etc etc när ingenting går att kvanitifiera eller jämföra? För att sätta rapporten i perspektiv har jag bifogat diagram nedan som jämför Sverige (vaccinerat) och de (då) ovaccinerade Australien och Nya Zealand.

Vaccinsekten på DN smäller givetvis okritiskt upp detta i hela tre (!) artiklar (dels på ledarsidan, dels i nyhetsdelen), där de även lyckas kalla den enda med lite kritiskt förnuft, SvD:s vetenskapsreporter, för anti-vaccin-anhängare. Och det retoriska tricket känner vi igen. Varför inte vara mer tidsenliga och kalla SvD--reportern för vaccinfobiker?

Nedan följer ett kumulativdiagram över tillgången på vaccin och hur många som vaccinerats i Sverige (Australien och NZ är inte med eftersom de som sagt inte vaccinerats). Siffran ett anger den uppskattade svenska folkmängden per 31/12 2009 (9340000). Sålunda kan du ur diagrammet utläsa att ca 500000 doser levererats v 42 och omkring 9 miljoner till jul. Antalet vaccinerade svenskar ökar också i takt med att doserna levereras och används och ca 550000 svenskar (61%) var vaccinerade kring jul. Diagrammet visar även det maximala antalet uppskattade / gissade antalet milt sjuk (typ förkylda och kanske med lite feber) (ca 600000) Slutligen visas antalet bekräftat sjuka ca 10500 vilket inte syns eftersom de är så få).

Diagrammet nedan visar antalet bekräftade fall per 100000 invånare. Staplarna är korrelerade mot respektive lands aktivitetstopp. Den inföll v 46 i Sverige, v. 30 i Australien och v. 28 på Nya Zeeland.

Om jag nu för att förtydliga lägger båda diagrammen på varandra blir det extra tydligt att den svenska vaccineringen inte haft någon effekt alls. Alla länder minskar och ökar i samma takt. Vaccinerade som ovaccinerade. (Återkommer ang. ev. skillnader i hospitalisering och intensivvård om jag lyckas få tag på den statistiken för Sverige.)

Andra bloggar om , , , , , , , , .
Uppdatering 20110303: diverse smärre språkliga rättningar och länk till SvD:s artikel.

_________________
*Eftersom inget vaccin fanns vid tidpunkten för den första epidemin. Australien och Nya Zeeland började vaccinera i oktober när influensasäsongen på södra halvklotet var över.
För källor se här.
Upphovsrätt:
Creative Commons License