torsdag 24 december 2009

God Jul och Gott Nytt År

Nu tar jag en paus i tyckandet. Åter 2010.

måndag 21 december 2009

Istid eller värmetid 2

Kommentar till Magnus kommentar av mitt förra inlägg med samma rubrik.

Först vill jag tacka Magnus för hans synpunkter. Dock tycker jag att han missade lite poängen med min förenkling till tre bilder (eller så uttryckte jag mig otydligt). Bild ett visar att klimatet var inne i en avkylningfas från ca år 1000 till ca 1700. Perioden 1460-1750 brukar kallas "lilla istiden", men tidsperioden varierar mellan olika forskare. Detta brukar betraktas som en s.k. stadial, d.v.s. en nedkylning under en pågående interglacial (period mellan istider). Under denna period började glaciärer och bl.a. inlandsisen på Baffin Island växa till sig.

Klimatet stabiliserade sig så runt 1800talet för att sedan börja bli varmare. Från 1800 är uppvärmningen korrelerad med bruket av kolbaserade fossila energikällor (bild två). Detta betyder inte per automatik att det finns ett samband, men det enda källan till koldioxid är just dessa källor, så det torde vara rimligt att anta ett samband, eftersom koldioxid är en s.k. växthusgas.

Slutligen visade jag på (bild tre) att för eller senare kommer en långvarig nedkylning, d.v.s. en istid. Poängen med den sista bilden var att visa på att en naturlig uppvärming på upp till tre grader jämfört med början av 1900talet också skulle kunna vara möjligt utöver eventuell människoorsakad uppvärmning. Problemet är att det enda vi med säkerhet kan säga är att:

1) människan släpper ut koldioxid

2) koldioxid är en växthusgas som orsakar en viss uppvärmning

3) uppvärmningen kan leda till följdeffekter (t.ex. större mängder vattenånga i atmosfären, som driver på växthuseffekten ytterligare)

Vi kan däremot inte säga om det utöver denna människoorsakad uppvärmning också pågår en naturlig uppvärmning, eller om klimatet egentligen skulle ha blivit kallare och varit på väg in i en ny "liten istid" utan dessa koldioxidutsläpp.

Och det är här någonstans hela debatten spårar ur. Klimatförnekarna och klimatalarmisterna plockar båda russinen ur kakan för att kunna "bevisa" sina favoritideer eller bekräfta sina politiska åsikter. Det är väldigt dogmatiskt och påminner mera om religion än om annat. Ingen är intresserad av fakta.

Förnekarna förnekar friskt och vill gärna stoppa huvudet i sanden. Alarmisterna tar i så de mycket att ingen till slut orkar lyssna på dem. Dogmatiskt motstånd till kärnkraft och desperat oljekramande blir istället responsen. För att inte tala om idiotförslag såsom kvicksilverlampor istället för glödlampor eller än värre. Den mera sansade åsikten att man kanske borde vara lite försiktig hjälper försvinner däremot i larmet.

Försiktig i så motto att man redan nu snabbt utvecklar alternativa teknologier (till olja) idag för att minska beroendet av fossilbränslen. För att på så sätt undvika att om hundra till tvåhundra år upptäcka att IPCCs scenarier verkligen stämde till sista kommat. Men det kräver lite morötter och piskor. Men som en extra bonus slipper man oljeberoendet...

(DN-länk tillagd 100103 14:40
)

söndag 20 december 2009

Klimatförnekarnas kampanjtaktik

Snubblade idag över bloggen DeSmog om PR- och propaganda-kampanjen mot växthuseffekten och de klimatändringar människan skapat. Det mest intressanta var informationen om den miljö-taktik spinn-doktorn Frank Luntz i nov 2002 rekommenderade Bush-regeringen för att vinna klimat-och miljödebatten (s137 ff) i USA. Ett utdrag ur den flerhundrasidiga rapporten finns på siten EWG.

De debattknep som föreslås för att vinna klimatdebatten, d.v.s. förringa växthuseffekten, är i sammafattning:

1) Framhäv avsaknaden av enighet och hänvisa till forskare [d.v.s. individer med akademiska titlar] som avvisar växthuseffekten.

2) Betona att vi måste veta mera och skynda långsamt så att vi inte orsakar andra problem. [D.v.s. förhala och fördröj.]

3) Betona att frivilliga överenskommelser och lokala lösningar är bättre än "internationella överenskommelser och regleringar".

4) Betona "rättvisa", d.v.s. att alla länder måste skriva på ett internationellt klimatavtal. Även Kina och Indien innan vi [d.v.s. USA] gör det.

5) Undvika att prata ekonomi och förlorade arbetstillfällen, men förmedla konkreta detaljexempel på vad som blir dyrare i vardagen. T.ex. bensin och el. Och om hur det drabbar gamla, svaga, industriarbetare etc. Påpeka gärna att det kommer att påverka livsstilen. "Låt mig betona att ekonomiska argument må applåderas av industriintressen, men de fungerar dåligt mot de du vill nå ut till--medelsvenssons."

6) Betona "sund vetenskap" ["sound science", detta är kodordet som används för att förneka vetenskapliga bevis]. "Den vetenskapliga debatten håller på att stängas mot oss [republikanerna och industriintressena], men det finns fortfarande möjligheter att ifrågasätta vetenskapen."

7) Rekrytera experter [d.v.s. personer med akadenmiska titlar--det viktiga är titeln de behöver ej kunna något om klimatet] som håller med dig [d.v.s. är mot växthuseffekten]. Folket/väljarna är mer benägna att lita på vetenskapsmän, ingenjörer och andra ledande forskare, än på politiker. Om du önskar gå emot den gällande forskningen ["prevailing wisdom"] är det mest effektivt att hänvisa till forskare.

8) "Ord som funkar: vetenskapen kan räkna fram all möjligt från dagens data, men det säger oss ingenting om morgondagen. Du kan inte titta miljoner år bakåt i tiden och säga att det bevisar att vi nu värmer jorden mer än någonsin. För 20 år sedan var de ju oroade över nästa istid". [D.v.s. förringa modellerna, så tvivel om de kan användas för att bedöma framtiden och slutligen attackera forskarna.]

9) Framhäv att tekniska landvinningar kan hjälpa oss förbättra miljön, och att internationella avtal kan hindra dessa om inte alla ställer upp. [D.v.s. avvisa bindande avtal och hänvisa till framtiden. Låter bra och engagerat men tillåter att inget görs.]

10) Definiera om ordens betydelse. Få miljökämpar att framstå som orealistiska knäppgökar. "Vi har ägnat de senaste sju åren till att analysera hur vi ska framställa komplicerade ideer kring kontroversiella frågor. [Det vi kommit fram till är att] språkbruket i miljödebatten måste ändras. Med början från det mindre skrämmande ordet klimatändring ["climate change"] istället för växthuseffekten / global uppvärming."

Precis som med svininfluensa handlar det inte längre om att informera och framställa båda sidorna av en fråga. Utan det handlar att skräddarsy budskapet för att manipulera mottagarna att tro det man vill och göra det man vill. D.v.s. ren och klassisk propaganda. Men till skillnad från 30talets propaganda så är denna lömskare och mera försåtlig. Man utnyttjar journalisters okunskap och medias förmenta opartiskhet genom att föra fram ovederhäftiga motargument. Man manipulerar "medelsvensson" med falska gräsrotsbloggar (s.k. astrourfing). Kort sagt man underminerar det demokratiska samhället genom att förhindra att "folket" kan ta del av korrekt information, eller genom att upprepa lögner så ofta att de till slut framstår som sannare än sanningen.

Andra bloggar om , , , , , , , , .

lördag 19 december 2009

Svinstatistik 3

Inga förändringar. Dödligheten har inga tydliga samband med vaccinering eller BNP. Både rika och fattiga länder har höga och låga dödstal. Både vaccinerade och ovaccinerade länder har höga och låga dödstal. Förmodligen är den enda gemensamma faktorn de avlidnas hälsostatus. Data från USA antyder att avsaknad av sjukvård (oförsäkrade) och bristfälliga sociala förhållanden är försvårande. Mer så än relativ fattigdom.

Brunt avser genomsnittlig dödlighet i influensaliknande sjukdom och lunginflammation för flera influensasäsonger. Grönt är länder med avslutad influensasäsong. Svart länder med pågående epidemi.

Andra bloggar om , , , , , , , , , , .

måndag 14 december 2009

Fildelningsbluffen

Att det "medieindustriella komplexets" (MIC) tjat om att de förlorar pengar var en stor bluff hade ju "alla" ha fattat, utom jurister, journalister och politiker. Tack vare TrendMaze ordentliga grävande kanske det äntligen blir uppenbart även för dem att MICs krokodiltårar om alla sina förluster bara är en stor bluff.

Piratpartiets Rick Falkvinge hade idag en bild, från TrendMaze utredning, som visade att artisterna tjänar mer oavsett fildelningen. För att förtydliga har jag utökat bilden med antalet svenskar med internettillgång och antalet som fildelar. Dessutom en bild med den svenska musikindustrins intäkter--lika opåverkade de med.

Som man tydligt ser har pengarna rullat in oavsett om fildelning eller internetanvändning ökat. Musikindustrin har alltså haft samma intäkter oavsett fildelningens storlek! Och artisternas inkomstökning överstiger inflationen. Alla siffror borde ha varit negativa (alltså minskat mellan 2000 och 2008) och korrelerade mot fildelningsökningen (alltså minskat någorlunda i takt med att internettillgång och fildelning ökat) om MIC-propagandan hade varit ett uns trovärdig.

Det man snarare ser är ett rakt samband mellan internettillgång och artistintäkter och mellan internettillgång och STIM- (och liknande) intäkter. Något att fundera på...

Ökningen av fildelningen och internetanvändandet (% av befolkningen över 16 år) i förhållande till artisternas intäkter


Ökningen av fildelningen och internetanvändandet (% av befolkningen över 16 år) i förhållande till musikindustrins intäkter


Andra bloggar om , , , , , , .

______________
Källor
(1) Ola Findahl, Svenskarna och Internet 2009 (digital v 1.1), "World Internet Institute, 2009
(2) Daniel Johansson & Markus Larsson, The Swedish Music Industry in Graphs - Economic Development Report 2000 – 2008, TrendMaze December 2009


Mera kommentarer och analyser: opassande, HAx, KTH, Aftonbladet,

söndag 13 december 2009

Att sälja en influensa

Nedan följer en lätt cynisk tolkning av de tips och råd som informationsdirektör (alltså PR-ansvarig) Glen Nowak vid CDC (amerikanska "smittskyddsinstitutet") framför för att man ska lyckas kraftigt öka antalet vaccinerade.

Framföra ett effektivt budskap via läkare och media.
1) Reklam, reklam, reklam, förstärkt av trovärdiga talesmän. (“Publicity” – constant, highly visible, positive messages regarding influenza vaccine." "Reinforced with credible, relevant spokespeople.")
2) Skrämselpropaganda (du kan dö eller bli allvarligt sjuk).
3) Ge dåligt samvete ("skydda dem du älskar" och "de svaga").

"Kommunikations-utmaningar"
1) Att övertyga de som sällan eller inte vaccinerar sig. De är ofta skeptiska och tvivlande över meningen med vaccinet.
2) Att skapa och upprätthålla mediaintresset för att kunna övertyga om behovet av vaccination. Särskilt att skapa en bild av att situationen är värre än väntat. Dock svårt att upprätthålla mediaintresset. ("Hard to sustain without significant new developments." "...media coverage ... often depends on factors beyond our control.")
3) Att effektivt bemöta frågor om kvicksilver och risker med vaccinet.
4) Att övertyga människor att ändra beteende är ofta svårt. ("Persuading people to change behavior is usually hard to do." "It’s the knowledge, views, beliefs, language, and life situations of the members of the targeted populations that matters most.")

Framgångsfaktorer
1) Att de första fallen drabbar de som brukar uppfattas som friska och i samhällen med omfattande mediatäckning.
2) Att läkare och hälsomyndigheter uttrycker oro och förutspår allvarliga följder. T.ex använder uttryck som dödlig och värsta på flera år.
3) Kontinuerliga mediaartiklar och myndighetsutspel om drabbade skapar en känsla av att många drabbas.
4) Ge konkreta exempel på drabbade. T.ex. bilder och intervjuer av barn, familjer och skolor för att motivera och bilder på vaccinering för att förstärka budskapet. ("Media interest and stories can be very helpful...")
5) Konstanta referenser till pandemi i samband med budskapet om hur viktigt det är att vaccinera sig.
6) Att de som normalt inte vaccinerar sig känner ökad oro över att många drabbas och blir allvarligt sjuka, och att man därför själv kan riskera att insjukna.

Andra bloggar om , , , , , , .
___________________
Källor
(1) Considerations and Plans for Influenza Vaccine Communication
Kristine Sheedy, Ph.D., Presentation for the Advisory Committee on Immunization Practices, July 29, 2009
(2) Increasing Influenza Immunization: Communications and Media Challenges and Strategies
Glen Nowak, Ph.D., Director, Media Relations Centers for Disease Control and Prevention, June 22, 2006
(3) Planning for the 2004-05 Influenza Vaccination Season: A Communication Situation Analysis
Glen Nowak, Ph.D., Associate Director for Communications National Immunization Program, April 7, 2004 (2 versioner: den ena med 51 bilder, den andra med 24--man har tagit bort "planen" för hur man skapar efterfrågan)

lördag 12 december 2009

Svinstatistik 2

Mortalitet enligt senaste uppgifter från ECDC. Fortfarande en av de mildaste och ofarligaste influensorna på länge.

Blåa staplar avser en ordinarie influensasäsonger t.o.m. 2008/09 med A(H3N2) (se mitt föregående inlägg för information).

Gröna staplar A(H1N1)v i vissa ovaccinerade länder.

Svarta staplar pågående influensa på norra halvklotet.Andra bloggar om , , , , , , , , .

fredag 11 december 2009

Istid eller värmetid

Så var klimatgrälet igång igen. Det blir varmare, nähä det blir det inte, jo, nä, jo, nä o.s.v. som en trasig vinyl-skiva som hackar och upprepar sig. Klimatförnekarna kommer dragande med sina sedvanliga "titta det är kallare än igår" och obegripliga påståenden från diverse rättshaverister, medan klimatalarmisterna dundrar med sina undergångsprofetior. T.o.m. datorintrång används för att svärta ner klimatforskarna.

Jag tänker inte tjata bara visa några bilder.

Första bilden visar de senaste tusen årens ändring av den global genomsnittstemperaturen. De olika färgerna avser olika forskares uppgifter. Utifrån nedan skulle man kunna tro att jorden var på väg in i en ny istid tills något hände som stoppade upp och vände denna trend.Och då kommer vi till bild två över koldioxidutsläpp från olika källor (omräknat i miljoner ton kol per år). Som av en slump ökar dessa i takt med temperaturökningen från 1800 och framåt. Ett samband? Ja, högst sannolikt.


Men det är just detta klimatförnekarna inte vill se eller ens resonera om. Utan de kommer dragande med sina ovetenskapliga ock korta tidsserier. Och säger "titta den senaste veckan, året eller dekaden minskade temperaturen alltså är allt en bluff...". Om man då säger "men de senaste hundra åren har medel ökat" så får man svaret, det är en bluff "titta den senaste veckan, året eller dekaden minskade temperaturen"... En trasig skiva som bara upprepar sig.

Visst kan det vara en slump. Men inte helt sannolikt. De två mest sannolika förklaringarna är att människan orsakat ("antropogent") temperaturökningen, eller att de är både naturliga och människoorsakade.

Är det enbart av ondo? Nej! Bor man i norra Europa, Asien och Amerika, lär man få ett behagligare klimat och längre odlingssäsonger. D.v.s. vintersporterna ryker, men Costa del Sol flyttar till Skåne. Inte helt fel ur en rent egoistisk synvinkel.

Dessutom kan vi ju fråga oss om vi inte helt enkelt kanske har lyckats hindra nästa istid. Och det vore ju inte helt fel, eller?

Andra bloggar om , , ,

Uppdaterad 20091212 kl 2330

måndag 7 december 2009

600% och mer och blir över

Kjell Aleklett pratade olja i TV och i DN. Enligt honom är det inte realistiskt att utvinna de cirka 4000 miljarder fat olja som finns i oljesand och oljeskiffer. Oljeskiffer nämns överhuvudtaget inte i hans diskussion. Lika snabbt dömer han ut de 2000 miljarder fat som kan utvinnas genom gas och kol "liquefaction". Och de ca 1000 miljarder fat "svårtillgänglig" petroluem (råolja) som finns kvar i marken. Men människan är uppfinningsrik. Finns det olja att hämta och priset är rätt, så kan man ge sig f.n på att de 5000 miljarder faten oljeskiffer, oljesand och "svårtillgänglig" olja utvinns. Plus de 2000 miljarder faten som fås genom gas till olja och kol till olja.

Det blir bara väldigt mycket dyrare för dig och mig att åka bil och flyga...Och då räcker det mer än väl till en temperaturökning på över 3 grader, även om det skulle ta 200 år istället för 100. Hans resonemang är lite väl inskränkt och pessimistiskt om människan kreativitet.

Andra bloggar om , , , , , ,
__________________
Källor
The Peak of the Oil Age
Extreme Oil, New Scientist nr 49, 2009
Klimathotet är överdrivet, DN 2007

söndag 6 december 2009

Om debattfrihet

På DN kulturdebatt (sida 5) skriver Malin U idag att det inte finns förbjudna ämnen i religionsdebatten. Men det gör det ju just. Anledningen till polariseringen är att det finns få nyanser. För så fort nyanserna kommer fram -- de nyanser som kan öka förståelsen och balansera debatten -- så åker ändå fobi- och extremistkortet fram. Och DN-artikeln är ett bra exempel på det när förf. konstant drar paralleller till rasism och högerextremism (ett fult debattknep för att klistra på meningsmotståndaren åsikter denne inte omfattar) när hon exemplifierar att ett explicit debattförbud inte finns.

Hon anser att man helt enkelt får tåla rallarsvingar i "åsiktsbrytandet". Problemet är bara det att de flesta inte uppskattar att få muntliga eller skriftliga glåpord kastade efter sig om och när de vågar öppna munnen. De anser inte att de "bryter" åsikter, de anser att de byter åsikter och vill förmodligen resonera i sansad och lugn ton.

För hur många uppskattar att kallas rasist, extremist och fobiker så fort de dristar sig till att ifrågasätta religiösa anspråk. Hur många uppskattar att svepande beskyllas för att "kör[a] med samma retorik [som högerextremisterna]", om de kritiserar (fel) religion.

Alla religioner måste tåla granskning och alla religioner måste få granskas. Precis som vilka andra ideologier som helst.

Genom att påstå att religionskritik är "diskret lagda rasister[s]" sätt "att dölja fientlighet mot etniska grupper". Genom att påstå att hon "är trött på offerdramaturgin" och "dess retoriska förbindelser med högerextremismen". Och genom att slutligen vrida till artikeln till att handla om SD istället för ett torn i Schweiz...

Så har hon just gett ett fullgott exempel på den typ av exkluderande samtalston och fördömande retorik, som lika effektivt som ett debattförbud, sätter munkavle på de flesta som inte finner någon tjusning i den typen av symboldebatt. Och som därför ger upphov till just de känslor av alienation och åsiktsförbud som uppenbarligen vissa upplever. Upplever utan någon retorisk eller dold avsikt.

Det är först när nyanserna tillåts. När hela skalan från svart till vitt kan diskuteras i all dess regnbågens färger, utan att ta till glåpord, fördömande tonfall och "association by guilt"-knep, som förståelsen och toleransen ökar. Det är först när nyanserna tillåts som det demokratiska samtalet kan utvecklas och leda framåt. Men förståelse innebär inte att demokrati, jämlikhet eller åsiktsfrihet måste underordna sig religiösa krav på lydnad, könsunderkastelse och blind tro.

Jag må vara naiv, men i min lilla värld innebär förståelse att man sansat kan resonera om olika företeelser som helst, och förhoppningsvis kunna acceptera att man inte alltid kan få som man vill, även om man skriker högst. I min lilla naiva värld måste man kanske anpassa sig efter universella värden som står över religionens och den etniska gruppens krav på konformism, tabu och tradition.

Andra bloggar om , , , , , , , .

Friheten kan inte tas för given

I det gamla STASI-landet Östtyskland uppmanades medborgarna att:

Säg vad du tänker,
Tänk vad du säger.

Problemet var att om de gjorde det så skulle de hamna i fängelse. Så de lärde sig att dölja sina tankar och hålla dem för sig själva. I dagens debattartikel i SvD, får man lite känslan av att författaren tycker att Schweizarna inte skulle ha sagt vad de tänkte utan hellre ljugit.

Men vad är det för samhälle vi skapar, om ingen vågar säga sin hederliga mening. När alla smusslar och ljuger. Ja inte är det en demokrati längre. Utan en tankens diktatur. Som reaktionen på Hägglunds artikel om verklighetens folk visade har eliten väldigt svårt med en demokrati som innebär medborgarengagemang. Svårt med att människor säger vad de tycker och inte blint rabblar politiskt korrekta fraser när kameran är på.

Svårt att acceptera det som är poängen med demokrati: att alla medborgarna vågar säga vad de tänker utan risk för repressalier från staten eller PK-eliten eller chefen. Och folkomröstningar a la Schweiz är demokrati i sin prydno. Inte ett hot mot demokratin. Däremot ett hot mot elitens åsiktsmonopol. Ett hot mot elitens förljugna politiska korrekthet.

Lika lite är att rösta mot torn ett hot mot religionsfrihet eller demokrati. Schweiz folkomröstning var en markering mot religiösa symboler och de maktanspråk som dessa innebär. Att blanda in kyrktorn är inte relevant. De finns där av historiska skäl, som en markering av kristendomens historiska maktanspråk.

På vilket sätt skulle frånvaron av ett torn inskränka rätten till religionen? Argumentet är absurt. Hela argumentationen är ett typiskt utslag för vår tids bugande och bockande för religionen. Religionen får inte ifrågasättas och när det sker blir det liv i luckan. Särskilt hos eliten, som törstar efter nya absolutistiska läror att trycka ner i halsen på det "vanliga folket".

Andra bloggar om , , , , , , , , .

lördag 5 december 2009

Svininfluensa, fattigdom och vård

Jahapp sambandet i USA mellan tillgång till vård (försäkring) och fattigdom för dödsfall i svininfluensa i gruppen 0-18 år håller än. Avvikelsen i nordöst är relaterad till låg försäkringstäckning och onormalt hög barandödlighet i olyckor och våld.Se även svininfluensa, barn och fattigdom (2).

Svinstatistik

Nedan följer en översikt över överdödlighet i influensa och dödsfall i A(H1N1)v för några länder. Siffrorna anges i döda per en miljon invånare.
Blå staplar avser genomsnittlig dödlighet i influensaliknande sjukdom (influensa, RSV, förkylningar) och lunginflammation (oavsett orsak). Detta är ett indirekt mått som används för att uppskatta influensarelaterad dödlighet. Variera stort mellan länder. (Bild 2 antyder hur denna beräknas. Bild 3 problemet med metoden.)
Gröna staplar är länder som redan haft sin A(H1n1)v-epidemi och där ingen vaccination förekommit.
Svarta staplar är länder med pågående epidemier och avser laboratorieverifierade dödsfall orsakade av A(H1N1)v eller i nära anslutning till influensainfektion. Statistiken är här preliminär. Alla länder har inte rapporterat in till ECDC. I stort sett inga europeer är vaccinerade (ca 2%), jämfört med Sverige.


Bild 1.


Bild 2. Bilden visar hur man uppskattar influensadödligheten. Den röda linjen visar medelvärdet för den totala dödligheten över flera år. Grön linje den "dagliga" dödligheten. ILI+P överdödlighet bedöms utifrån hur mycket den gröna linjen överstiger den röda under en influensaepidemi. Blå linje är gränsen för allvarlig epidemi. (Avser förhållanden i Australien.)

Varför denna skillnad mellan ILS/lunginflammation och det faktiska antalet dödsfall?
Kanske därför att influensa är en mycket mild sjukdom, och att det i begreppet ILI döljer sig en massa andra virus och dödsorsaker. Tom Jefferson illustrerar detta bra i en artikel (12). Bilden nedan visar resultatet av en analys av flera studier. Som synes utgör identifierad influensa en liten del.

Bild 3.

För att ytterligare understryka detta visar följande bild skillnaden mellan antalet influensaprover positiva för A(H1N1)v (orange) och det totala antalet gjorda tester (svart). Merparten prov innehöll okända organismer (d.v.s. inte något man testade för). Proven är från patienter med ILS. (13)


Bild 4.

Artikeln uppdaterad ca 20:00
.

Andra bloggar om , , , , , , , , .
_______________
Källor:
(1) EUROSTAT
(2) ECDC Weekly influenza surveillance overview 4 December 2009
(3) Australian Bureau of Statistics (accessed 2009-12-05 12:00)
(4) Australian Influenza Surveillance Summary Reprot No.25, 2009
(5) CDC FluView 2009-2010 Influenza Season Week 47 ending November 28, 2009
(6) Wöchentlicher Situationsbericht des BAG: Pandemische Grippe (H1N1) 2009, Kalenderwoche 48 (23. November – 29. November 2009)
(7) Dushoff J et al. Mortality due to Influenza in the United States—An Annualized Regression Approach Using Multiple-Cause Mortality. American Journal of Epidemiology 163(2):181-187, 2006
(8) De Ravin JW, Gerrard PN. The effect of influenza on Australian mortality. Annual Transactions of the Australian Institute of Actuaries 471-479, 1984.
(9) Baker MG et al. Pandemic H1N1 influenza lessons from the southern hemisphere. Eurosurveillance 14(42), 2009
(10) Rizzo C et al. Trends for influenza-related deaths during pandemic and epidemic seasons, Italy, 1969–2001. Emerg Infect Dis 13(5), 2007
(11) Institutet för hälsa och välfärd Sammanfattning av influensa A(H1N1)v -läget 4.12.2009 kl. 12.00
(12) BMJ Clinical Evidence. Guest editorial: Jefferson T, Mistaken identity: seasonal influenza versus influenza-like illness.
(13) BMJ Clinical Evidence. Guest editorial: Fleming DM, Influenza surveillance, the swine-flu pandemic, and the importance of virology

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3892139.svd

fredag 4 december 2009

Climategate och klimatförnekare

Nedan följer ett inlägg föranlett av Magnus kommentar till mitt föregående inlägg.

Att spara mail i 10 år har absolut ingenting med forskning att göra. Absolut ingenting. Rådata + publikationer är det som är av intresse. Inte småsinta mail om akademiska fiender eller klimatförnekare. Inte mail om barnhämtning och vad som ska köpas på vägen hem. Alla andra påståenden är s.k. "spin" (propaganda) i den medvetna kampanj som datorintrånget var en del av.

Det stora problemet med alla klimatförnekar-siter jag hittills tittat på är att de aldrig, i min mening i varje fall, framställer kontrollerbara data, eller vederhäftiga (rimliga) mot-argument. Allt jag hittills sett går ut på att försöka svartmåla forskningen genom att antingen framhäva argument från industrins lobbyister, upprepa påstående i en evig rundgång mellan "astroturfade" siter eller rena och skära missförstånd. Sistnämnda inte så konstigt, eftersom klimatologin och vidhängande forskningsfält inte alltid är lätta att ta del av och förstå. Precis som med mycket annan specialiserad forskning.

De vanligaste argumenten är att hävda att forskningen inte är öppen eller "rätt" ("sound science"), att forskarna inte är överens (vilket är normalt i öppen och förutsättningslös forskning), och slutligen att skapa falska motsättningar genom att sprida felaktigheter och så tvivel. En gammal känd metod, som redan användes av tobaksbolagen när det begav sig, och som idag används av bl.a. klimatförnekare och kreationister.

Detta betyder inte att klimatkramarna är felfria, det finns gott om lobbying som inte baserar sig på fakta på den kanten med. Men, man ska inte blanda ihop klimatforskningen med klimatkramarna. Lika lite som klimatförnekare är klimatforskare.

Ett av problemen som gör "allmänheten" mottaglig för forskningsfientlig lobbying och propaganda är forskingens metod i sig. Forskningens syfte är ju inte att ta fram absoluta svar om meningen med livet är. Såsom en tvärsäker religion eller ideologi erbjuder. (Svaret är 42 ;-) Denna tvekan syns i forskarnas, ibland mycket försiktiga, uttalanden, och kan lätt utnyttjas för att få dem att framstå som osäkra och tvivlande över sina resultat.

Anledningen till detta är att till skillnad från religion och ideologi är den ideala forskningsprocessen tänkt att framställa väl dokumenterade och kontrollerbara uppgifter (hypoteser), som sedan antingen vederläggs (motbevisas) eller bekräftas (teorier och naturlagar) med hjälp av fortsatt forskning. Eller genom att någon annan upprepar experimentet eller analysen. I förlängningen innebär detta att en massa om och men ofta läggs till de publicerade resultaten.

För att få en bra och kortfattad bild av forskningen på svenska tycker jag siten Uppsalainitiativet är en bra startpunkt. Tyvärr lite väl tung och seriös. En kortare och förenklad intro finns i min "lilla klimatskola".

En mera lättillgänglig svensk site, men samtidigt mera polemiserande än Uppsalainitiativet, om bl.a. klimatfrågan är Emretsson. På sätt och vis lite av Climate Scams anti-tes ;-)

Slutligen min åsikt. Jag tycker klimatkramarna ibland överdriver rejält i sina domedagsscenarier och extrema ideer om lösningen, men, å andra sidan anser jag att riskerna med en för stor temperaturhöjning för människorna (jordklotet kommer att klara sig) är så stor att man måste försöka vända trenden innan alltför stor skada skett. D.v.s. åtgärder som begränsar medeltemperaturökningen över jordklotet till 2-3 grader Celsius utifrån de scenarier som det aktuella forskningsläget anger. Ur en egoistisk synvinkel gör det inte så mycket om vi slipper nästa istid, men...

Andra bloggar om , , , , .

torsdag 3 december 2009

Climategate

Kort kommentar om det s.k. "climate gate" som gjort alla anti-klimat-anhängare alldeles till sig på sina anti-klimat-bloggar. Hur i hela fridens namn kan någon vara så dum att man sparar 10 års e-mail. På en server. Som är "allmänt" tillgänglig. Så det gick som det gick: skvaller, förtal och fulspel i forskarvärlden blev plötsligt offentligt efter lite målmedvetet hackande (eller snarare datorintrång i detta fall). Vad som är sanna eller falska e-mail i den mängd av meddelanden som "tillgängliggjorts" är helt omöjligt att veta.

Men det gjorde i varje fall klimatförnekarna jätteglada. Sveriges egen ledande anti-klimat-lobbyist Maggie (som man skulle kunna tro är frontfigur / målvakt på heltid för industrins fejkade anti-klimat-gräsrotsrörelse) blev förstås också glad. Mycket att skriva.

För en mera sansad kommentar se New Scientist 091125 och RealClimate. Och en svensk blogg om händelsen.

Andra bloggar om , .

Korrigerad 2009-12-07, 22:43

onsdag 2 december 2009

Värderelativism

Ett bra exempel på värdrelativism och trivialisering av hatiska religiösa uttryck gavs i DN igår. Författaren av artikeln jämför fyllesvins våld med organiserat ideologiskt eller etniskt-kulturellt grundat våld och undrar varför tidningarna fokuserar på etniskt grundat våld. Det är så man baxnar. Skillnaden mellan våld och hat som predikas av en för gruppen respekterad ledare och förgrundsfigur är betydligt allvarligare för samhället, än ett fyllos slumpmässiga våld.

När religiösa, politiska eller etniska ledare förespråkar och sprider våld och hat, då måste den ideologiska och/eller kulturella bakgrunden upp i ljuset. Hur skulle t.ex. Knutby kunna förstås om inte den religiösa bakgrunden, med dess vilja till underkastelse och dyrkan av den ofelbara ledaren framhävdes?

Eller hur skulle man reagera om en präst i svenska kyrkan förkunnade etnisk rensning, religiöst krig och kvinnans underordning etc etc i sina predikningar? Skriva debattartiklar om att man måste dölja att han var präst etc för att inte orsaka präst-fobi? Knappast!

Sammanhanget är relevant för förståelsen. Att försöka blanda bort korten med ovidkommande resonemang om fyllon o.dyl. löser inga problem, utan befäster bara konspirationsidéer om samhällets och journalisternas stora lögn om invandringen.

Andra bloggar om , , , , , , , , , , .
____________________
Ett exempel, till skillnad från DN-debattartikeln, på bra journalistik om religion.

tisdag 1 december 2009

Maktanspråk och samförstånd

Debatten om Schweiz folkomröstning rasar vidare. Vissa debattörer får det att verka som ett helt folk drabbats av xyz-fobi eller -allergi. Är det verkligen ett så enkelt svart-vitt ämne? Nej! Vad som kan se ut som ett oskyldigt önskemål om att bygga ett torn är inte nödvändigtvis det. För det handlar om maktanspråk.

Det handlar om att få muta in sitt territorium. Om att få sätta ner sin bopåle och hägna in sin mark. Om att få pinka in sitt revir helt enkelt. Stora och imponerande byggnader som höjer sig över folkets hus och hyddor har alltid gått hand i hand med maktanspråk och kontrollbehov. Att kunna glorifiera makten och härligheten genom att bygga större och högre än alla andra. Se gamla tempel från Rom och Grekland. Se de medeltida katedralerna och kyrkorna (framförallt i södra Europa). Se EU:s megakomplex i Strasburg och Bryssel. Se tornbyggandet i det medeltida Tuskana. Där rika familj skulle bräcka varandra genom att bygga högre och högre torn (San Gimignano är ett välbevarat exempel) som kunde synas vida omkring.

Alla dessa anspråk på makt och rikedom döljer sig bakom ett så till synes obetydligt anspråk som att få bygga ett torn i Schweiz. För det handlar om, såsom Dan Jönsson skrev i DN, vem som ska få synas. Om att "arkitekturen, liksom den offentliga konsten, griper rakt in i politikens hjärta eftersom den formulerar svaret på [frågan om vem som ska synas]" och att när "ett offentligt konstverk skapar debatt ... är det inte för att folk är dumma. Utan för att man förstår att representation är en fråga om makt."

Till syvende och sist handlar det om vilka symboler som skall tillåtas i den offentliga gemenskapen. Den gemenskap som främst kännetecknas av ett samförstånd om minsta gemensamma nämnare som inte betraktas som stötande och som varierar med kultur, land och tidsepok.

Det samförstånd som för oss omfattar stöd för demokrati, tolerans för det begränsat avvikande, jämlikhet, yttrandefrihet, sexualitet o.s.v. Det samförstånd som religiösa galningar inte uppskattar eftersom det drar undan mattan för deras krav på att få styra liv och tankar. För deras krav på att man ska vara rättroende från vaggan till graven, från kläderna till tanken. För deras dystopiska dröm om en religiös och oföränderlig värld. Om ett statiskt samhället där alla ska lyda diktaten från ledaren. Ledaren som med guds makt aldrig får ifrågasättas, aldrig kritiseras, aldrig bytas ut. Kort sagt drömmen om en mardrömsvärld.

Det är detta vi naivt stöder genom något så enkelt som att tillåta något så trivialt som ett torn i sten. Vi stöder religionens symboler för sitt anspråk på makten över våra liv.

Hade symbolerna varit politiska, såsom tyska solkors, hade ingen ens kommit på tanken att ifrågasätta omröstningen. Men så fort symbolerna och uniformerna är religiösa, då ska det hymlas, smygas, mumlas och krypas. Då ska det svamlas om religionsfrihet och demokrati. Trots att de krafter man stöder är totalt ointresserade av just den demokrati, frihet och mångfald som man gömmer sig bakom. Religionen är satt på någon sorts piedestal och dess utövare har blivit ett frälse som aldrig får ifrågasättas eller kritiseras. Hur grumliga ideer som än frodas i dess skrymslen och vrår. Det må vara demokratihat, kvinnohat, sexualfobi, stympning och förtryck. Men påstår man att det religiöst, så är det plötsligt helt legitimt.

Kultureliten har här fullständigt abdikerat från sin roll att kritiskt granska. Den har glatt omfamnat en hal amöba av värdenihilistisk kulturrelativism där allt är ok. Ok så länge som det kan legitimeras av att vara genus eller icke västerländsk kultur och religion. Den totala mental härdsmältans slöhet. Denna upp-och-nervända Orwellska värld där "grundläggande fri- och rättigheter" bara gäller så länge folket röstar rätt. Rätt enligt eliten. Rätt enligt de med makten och pengarna.

Andra bloggar om , , , , , , , , , , .

måndag 30 november 2009

Underkastelse

Så kom Schweiz i rampljuset i helgen när folket röstade mot religiösa symboler. Återigen aktualiserades frågan om vad som är överordnat i ett modernt samhälle. Demokrati, frihet och jämlikhet eller högljudda religiösa galningars krav på att alla ska underkasta sig deras religion. Schweiz valde en annan väg än Sverige. Man genomförde en demokratisk omröstning, vilken inte var populär hos kultureliten.

För vad ska egentligen gälla? Vad ska förbjudas? Kan vi förbjuda för folkmajoriteten stötande politiska symboler och yttringar, så borde vi väl kunna förbjuda religiösa diton, eller hur? Men oh nej... Religionen ska det tassas runt kring med silkesvantarna på. Hur orimliga och barocka krav de religiösa galningarna än har, finns det apologeter som ska försvara dem. Precis som Neville Chamberlain förespråkade "appeasement", ska vi backa för mörka krafter som vill tvinga oss att tänka" rätt", leva "rätt" och tala "rätt". Märkligt nog är koncentrationen av dessa diktaturkramare störst i den f.d. vänstern. Kulturelit och upphöjda journalister med trasig moralisk kompass, som hyllat STASI, Pol Pot, Saddam och allsköns demokratihatare har nu hittat en ny demokratihatande samhällsåskådning att hylla och slå i huvudet på alla som föredrar demokrati, rätten att tala fritt, sexuell jämlikhet etc etc. För tycker vi inte som eliten så är vi fobiker av något slag.

Man gräver fram särintressen som kan användas som tillhygge för att bevisa sin egen förträfflighet och den andres inskränkta dumhet. Det "vanliga" folket. "Verklighetens" folk, som ständigt ska hjärntvättas till att ha "rätt" åsikter.

Den "vanliga medelsvensson", som är tillfreds med demokrati. Som gillar ett samhälle där man slipper hamna i fängelse för att man vågat ha en åsikt som ej överensstämmer med elitens. Som inte gillar att få sina tankar och handlingar övervakade av nätpolis och moralisk polis. Som vill ladda ner musik och film. Utan att få dörren inslagen.

Men, nej dessa människor får inte finnas. Så där uppstår plötsligt en ohelig allians mellan diktatoriska religioner med krav på att få styra ditt liv till punkt och pricka och eliten. Religiösa galningar som blir kränkta av att inte få kommendera sina förslavade och indoktrinerade undersåtar. Religiösa galningar som tillåts diktera vad som visas på museer för att deras lögner ska kunna få stå oemotsagda. Religiösa galningar som, precis såsom eliten inte gillar att "folket" understår sig att ha andra och egna åsikter.

Varför denna rädsla för ett fåtal högljudda demokratihatare som gömmer sig bakom religionen för att kunna få utlopp för sin förtryckariver. Varför detta vämjeliga krälande och ständiga ursäktande av deras åsikter? Exempel på tre möjliga hypoteser är:

1) Paranoiahypotesen (Bodströmhypotesen)
Allt är en konspiration för att kunna driva igenom lagar som dikterar vad man får säga eller inte. Som tillåter att alla samtal avlyssnas.

2) Vägen till helvetet-hypotesen
D.v.s. vägen till helvetet är stenlagd av goda föresatser och välmenande åtgärder. Man drivs av idealism, men är blind för följderna av alla små steg man tar.

3) Nyttiga idioter-hypotesen
Dessa är de som likt Chamberlain, 68-vänstern och andra ständigt ursäktade kraven från "diktaturens kreatur", och på så vis hjälpte dem.

Och där någonstans på vägen blev plötsligt religionsfrihet lika med frihet från att ifrågasättas. Är religionsfrihet samma som att få hysa åsikter som är mot jämlikhet, frihet och demokrati?

Nej, självklart inte. Det innebär enbart en rätt att inte bli förföljd för din religiösa åsikt. Inte en rätt att trycka ner religiösa symboler och livsåskådningar i halsen på de som inte gillar dessa.
Religionsfrihet är nämligen också en rätt att slippa religion. En rätt till frihet från religion och alla dess symboler och anspråk på att få kontrollera mitt liv och mina tankar.

En rätt för de som gillar och omfattar ett pluralistiskt och fritt samhälle att slippa att ständigt buga och ursäkta sig för de som hatar demokratin, hatar kvinnlig frigörelse, hatar sexuell jämlikhet, hatar rätten att få inneha en avvikande åsikt, hatar frånvaron av religion i samhället. För det kan inte vara så att den gapigaste galningen ska få sätta agendan i samhället. Ribban för vad som får sägas eller inte.

Och därför gjorde den Schweiz (iska urbefolkningen) rätt att ställa tydliga krav på vad de anser är ett rimligt samförstånd i det offentliga rummet. Religion är en privatsak och skall så förbli. Låt oss slippa religion i politiken och vardagen.

Religionen ska inte vara en fristad för unkna krav och urgamla nattståndna ideer, som ingen vågar ifrågasätta.

Att respektera människor är bra,
att ifrågasätta religiösa anspråk är bättre.


Andra bloggar om , , , , , , , , , , , .

fredag 27 november 2009

Ister, socker, en bit ost och en vitamintablett...

Ister, några sockerbitar, en bit ost och en vitamintablett och en massa östrogener från sojaolja. Ja det är vad du skulle få äta om du var mus och deltog i en fett-studie. Mums, vad naturligt. Inte konstigt att mössen får problem med hälsan.* Normalt äter de frön, insekter, spindlar och en mask eller två.

Alltså inte konstigt att mössen inte mår bra..., eller att människor som åter motsvarande kost inte heller mår bra. Varför nu vissa journalister inte kan fatta detta, eller ens orka läsa på, och inte förstått** vad de läst om upphör aldrig att förvåna mig.

Det är som med det mesta: rätts sorts fett (omättat och mycket omega-3) i rätt mängder är inget problem. Därför är LCHF-kosten inte ett stort problem så länge som man håller sig till vild fisk, kött från gräsbetande nötdjur, frukt(1), nötter och rötter. Undersökningar av friska individer från jägar-samlarfolk visar att fettintaget varierar mellan 30-60% av kaloriintaget. (2-4) Att sedan LCHF-gänget inte har full koll på detta, må vara hänt, men de propagerar definitivt inte för att man ska äta ister och mättat fett!

*Kaninstudien som i princip är orsaken till fettpaniken, hade samma fel. Man gav en gräsätare en massa fett. Tacka f.n för att kaninerna inte mådde bra. Dieten motsvarade 100 ägg/dag för en människa! (Lite humor kring detta här och mera ifrågasättande om kolesterol och fett på THINCS.)

** Den rätt beiga avhandlingen (hur i hela fridens namn kan man få doktorera på vad som är en ren grundkurstext med lite laborationer?) skribenten referera till påstår inte att fett förstör immunförvaret, utan att fetma och mättat fett är korrelerat med ett förändrat immunförsvar. Vilket är känt sedan länge.

Andra bloggar om , , , , , , , , , .
________________
(1) Cordain et al. Fatty acid analysis of wild ruminant tissues: evolutionary implications for reducing diet-related chronic disease. Eur J Clin Nutr. 2002 Mar;56(3):181-91.
(2) Milton K. Reply to L Cordain et al. AJCN 72(6):1590-1592,
(3) Ungar PS (ed.). Evolution of the human diet: the known, the unknown, and the unknowable. Oxford University Press, 2007.
(4) Cordain et al. Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. AJCN 81(2):341-354, 2005.

Överhuvudtaget är mus-studier behäftade med flera metodologiska problem när olika dieter jämförs. (Warden CH, Fisler JS. Comparisons of diets used in animal models of high fat feeding. Cell Metab. 7(4):277, 2008.)

Relaterade siter:
www.thepaleodiet.com/faqs
www.beyondveg.com

Update 091224 som sagt fett orsakar inte fetma

onsdag 25 november 2009

Fungerar influensavaccin?

Som jag tidigare nämnt är forskningen kring influensavaccin mycket motsägelsefull och påverkad av läkemedelsindustrin. Nedan följer exempel på problemen med forskningen på området.

Det först exemplet är en kanadensisk studie (1) som enligt författarna bevisar att massvaccinering fungerar. Låter bra, men problemet var att man jämförde äpplen med päron. Man jämförde en period med kraftig och omfattande influensa och en med mild... Så inte konstigt att resultatet blev positivt.*

Några amerikaner (2) tittade också på studien och konstaterade att i gruppen 65+ blev flest smittade i den mest vaccinerade gruppen. Alltså vaccinerade blev sjukare och mera smittade än ovaccinerade!! Förf. i (2) jämförde så med USA, där vaccinationsgraden för gruppen 65+ legat runt 65% sedan 1996 och kunde konstatera att inga skillnader fanns om man tittade på dödlighet i influensa och lunginflammation.

Det intressantaste med amerikanernas artikel är dock deras diagram. I diagram A kan man se att den totala mortaliteten (antalet dödsfall) för alla sjukdomar de senaste 25 åren konstant minskat i gruppen 65+. Minskningen har skett i ungefär samma takt oavsett vaccineringsgrad (grön linje och värdena i höger kant).

Riktigt intressant blir det dock i diagram B. Där ökar först mortaliteten (alltså flera dör) proportionellt med influensavaccineringen 1981-1989. Om man hårdrar det skulle man kunna bevisa att vaccin ökar dödligheten! Från 1989-2005 händer ingenting. Men hade vaccineringen haft den effekt som tillverkare och många läkare påstår, så borde dödsfallen i influensa och lunginflammations också ha minskat. (Röda fältet visar "överdödlighet".)

Vilket antyder att vaccinationen inte har effekt, vilket så klart inte är slutsatsen man drar. Frågan är komplicerad och många faktorer utöver rent vetenskapliga påverkar eftersom ämnet är rätt inne och mycket lönsamt för läkemedelsindustrin om man kan övertyga myndigheter om behovet av årlig massvaccinering.

(Som ett kuriosum kan nämnas att en ännu opublicerad kanadensisk studie enligt ryktet (3) visar att influensvaccinering under vissa förutsättningar ökar risken för att smittas och bli sjuk. Att vaccin kan orsaka smitta är inget nytt och hur det sker är ibland överraskande, vilket t.ex. visade sig när HIV-vaccintesterna i den s.k. "STEP trial" ökade risken för att bli smittad av HIV... (4).)

*Som i andra studier antyder den effekt för åldergruppen 25-50, men inte för 65+. Standardförklaringen är att det är fel på pensionärernas immunsystem. Inte att vaccinet kanske inte funkar eller att man tänkt fel.

Andra bloggar om , , , , , , .
_________________
(1) Kwong JC et al. The Effect of Universal Influenza Immunization on Mortality and Health Care Use.
(2) Viboud C, Miller M. Health Benefits of Universal Influenza Vaccination Strategy.
(3) Danuta Skowronski, British Columbia Centre of Disease Control och Gaston De Serres, Laval University i Quebec. "Study prompts provinces to rethink flu plan"
(4) Scientific American, HIV vaccine hopeful fails. Och Benlahrech A et al. Adenovirus vector vaccination induces expansion of memory CD4 T cells with a mucosal homing phenotype that are readily susceptible to HIV-1

söndag 22 november 2009

Svininfluensa, barn och fattigdom (del 2)

Igår skrev jag om sambandet svininfluensa, barn och fattigdom i USA. Jag fick påpekat att jag visade totala antalet dödsfall, vilket kunde innebära att sambandet kanske inte stämde om man istället tittade på antalet dödsfall per invånare.

Så nedan följer samma bild, men med antal döda per 10 miljoner invånare. Det är fortfarande ett tydligt samband med fattigdom. Det som är märkligt är dock avvikelsen i nordvästra USA.


Vad kan den bero på? Så jag surfade kvickt till "Kids Count Data Center" och gjorde några kvicka jämförelser. Två förhållanden stack ut: andel sjukförsäkrade barn (annars får du inte mycket vård i USA) och antalet olyckor och mord. Båda dessa kan förklara varför nordvästra USA, trots lägre fattigdom har högre dödstal. Lite förvånande är det att man trots låg fattigdom har högsta frånvaro av sjukförsäkring för barn.

Procentuell täckning av sjukvårdförsäkring för barn 18 år och yngre (desto ljusare ju högre täckning).Dödsfall till följd av olyckor, mord och självmord för tonåringar (desto ljusare ju färre fall).

Så i nordöst är man "rik" och försäkrad och har noll döda. Medan man i nordväst är "rik", oförsäkrad, olycksbenägen och har fler dödsfall. Astma och barnfetma korrelerar dåligt.

Vad innebär detta för Sverige? Att antalet döda under 18 kommer att vara mer som i nordöstligaste USA. D.v.s. förhoppningsvis väldigt få.

Andra bloggar om , , , , , , .

Antibiotika och livslängd

Det växande problemet med att allt fler bakterier utvecklar antibiotikaresistens är på tapeten igen. Problemet är, som jag tidigare nämnt, det ohämmade bruket inom djurhållning och jordbruk. Det vi ser är inget konstigt, utan (Darwinsk) evolution i full fart. Bakteriernas miljö förändras och de bäst anpassade till de nya förutsättningarna ökar i antal. Problemet förvärras av s.k. "horizontal (el lateral) gene transfer" (vilket f.ö. ett skäl till att genetiskt modifierade grödor eller andra organismer inte är en smart idé), som innebär att gener byts mellan bakterier och virus, men även med flercelliga organismer. Så det räcker med att en bakterie utvecklar resistens för att den ska kunna sprida sig till andra bakterier!

Nåväl, vad innebär det för oss att antibiotika inte går att använda? I media nämns ofta att medellivslängden kommer att minska mer än 10 år. Från ca 83 till kanske 70 år för kvinnor. Och från 79 till 67 för män. Exakt hur mycket beror på hur stor effekt modern sjukvård och vaccin har. Så det kanske bara blir hälften. (Intressant att notera hur kvinnornas hälsa och sjukvård drastiskt förbättrades efter andra världskriget. Trots att debatten kan få en att tro motsatsen.)Men vad innebär förändringen av medellivslängd i praktiken? Alla kommer ju inte att leva kortare. Precis! Det är främst barnadödligheten som kommer att öka. Idag dör nästan inga barn. För 150 år sedan var 40% av alla dödsfall barn upp till 7 år, idag är det endast 0,4%. D.v.s. de flesta lever tills kroppen är "utsliten". Rent konkret innebär detta att vi i värsta fall går från dagens barnmortalitet (0-7 år) på ca 5/100000 till 80/100000. Alltså 20 gånger högre barndödlighet! Eller från 450 dödsfall/år till 7200 dödsfall/år!!Alltså i värsta fall över 6000 fler döda barn är vad den ohämmade antibiotikaanvändningen kommer att kosta oss, om vi inte snabbt förbjuder antibiotika inom jordbruket och inskränker användandet drastiskt för människor.

Och det spelar ingen roll om vi utvecklar nya antibiotikum, för evolutionen kommer att rulla på ändå -- och resistens kommer att utvecklas mot de nya medlen med.

Andra bloggar om , , , , , , ,
_____________________
Länkar till diverse artiklar
DN, SVD, DN, DN, DN, SVD, Newsmill, Newsmill, Newsmill, Dagens Medicin
Antibiotika, jordbruk och smittvagar
Tvångsantibiotika

HiB =haemophilus influenzae B.

lördag 21 november 2009

Svininfluensan och pengarna

När jag var i Berlin var svininfluensan fjärran. Det verkar som ju närmare man kommer mutkolvarna som rådde WHO att utlysa världspanik, desto mindre bryr man sig om svin-hysterin. I Schweiz vill de flesta inte vaccinera sig, och precis som i Australien (där inget vaccin fanns) så är de lika friska för det.

Medborgarperspektiv har hittat en artikel i danska Dagbladet Information där man kan "läsa att det ligger stark lobbyism bakom WHO's beslut om massvaccination. Flera av de rådgivare som WHO använts sig av står på lönelistan på några av världens störta läkemedelsföretag. Bland dessa rådgivare finns Dr. Albert Ostenhaus, Dr. Frederick Hayden och Dr. Arnold Monto som alla har agerat "oberoende" rådgivare och experter på influensa till WHO. Nu framgår det dock att dessa herrar samtidigt lyfter ersättning från läkemedelsföretag som Roche, Novartis, GlaxoSmithKline och RW Johnson."

Andra bloggar om , , , , .

Prognos anmälda fall ILS

Prognosen för antalet anmälda fall av influensa-liknande symptom är f.ö. (de två streckade linjerna anger ett förmodat spann baserat på förloppet på södra halvklotet).Andra bloggar om: , .

Svininfluensa, barn och fattigdom

Mappade dödsfallen för individer under 18 år (1) på en karta över andelen fattiga barn under 18 år (2) i USA. Ett mycket tydligt samband mellan socialklass och dödsfall framkom. Vilken faktor som väger tyngst: avsaknad av adekvat vård eller de sociala omständigheterna framgår inte.Mortaliteten för åldersgruppen 0-19 är cirka 66/100000 i USA (3), jämfört med mindre än 7/100000 för Sverige (4). Alltså 9 gånger högre barnadödlighet i USA än i Sverige.

Hur såg det ut i USA tidigare säsonger? (5)

06/07: 68 barn under 18, varav 10 under 6 mån., 10 6-23 mån., 9 2-4 år, och 39 5-17.
07/08: 83 barn under 18, varav 7 under 6 mån, 16 6-23 mån, 18 2-4 år, och 42 5-17.
08/09: 71 barn under 18 + 47 A(H1N1) t.o.m. 29 augusti 2009. Summa 118.
09/10: fr.o.m. 30 augusti t.o.m 7 november: 19 + 98 A(H1N1). Summa 117.

Framför allt verkar barn 5-11 vara mera drabbade.

Andra bloggar om , , , , , ,
____________________
Källor
(1) Fluview 2009-2010 Influenza Season Week 45 ending November 14, 2009
(2) State Health Facts (siffror för 2007/2008)
(3) Child Death Review (siffror för 2003)
(4) SCB (baserat på 2007 års befolkning)
(5) CDC.

tisdag 17 november 2009

Svininfluensa, lunginflammation och D-vitamin

[Svininfluensa del 14]
Det påstås att D-vitamin (egentligen är det ett hormon som bildas i huden av UV-strålning) skulle skydda mot bl.a. influensa. Finns det vetenskapliga bevis? Ja det finns i varje fall forskning som visar att D-vitamin-brist skulle kunna förvärra följderna av en infektion. Dels pekar omfattande forskning på att lunginflammation och luftvägsinflammationer är vanligare hos människor med D-vitaminbrist. Dels finns än mer omfattande forskning som visar att vitamin D har viktiga immun-reglerande och -förbättrande effekter. Slutligen finns det s.k. anekdotiska bevis (d.v.s. observationer från läkare och andra) som tyder på att D-vitaminbehandling minskar smitta.

På Vitamin D Council presenteras t.ex. två brev som organisationen fått från läkare som noterat att patienter som D-vitamin-behandlas inte utvecklat klassiska influensasymptom trots att personalen insjuknat. För att citera delar: "CWC is a long-term care facility for people with developmental disabilities, home for approx. 275 people with approx. 800 staff. Serum 25-OHD has been monitored in virtually all residents for several years and patients supplemented with vitamin D. In June, 2009, at the time of the well-publicized Wisconsin spike in H1N1 cases, 2 residents developed influenza-like illness (ILI) and had positive tests for H1N1: one was a long-term resident; the other, a child, was transferred to us with what was later proven to be H1N1. On the other hand, 60 staff members developed ILI or were documented to have H1N1... So, it is rather remarkable that only two residents of 275 developed ILI, one of which did not develop it here, while 103 of 800 staff members had ILI. It appears that the spread of H1N1 was not from staff-to-resident but from resident-to-staff (most obvious in the imported case) and between staff, implying that staff were susceptible and our residents protected."

Finns gemensamma nämnare mellan D-vitaminbrist och influensariskfaktorer? Ja det gör det. Följande är gemensamt: (sjuklig) fetma, hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom (astma, KOL etc), lunginflammtion, immunsvarsproblem, muskelsvaghet, dålig tandhälsa (ökar risken för lunginflammation), diabetes, pre-eklampsi m.m.

En kvalificerad gissning är att s.k. "friska", men även de som blir akut sjuka, utöver eventuella andra problem, har kraftig D-vitaminbrist* (modern forskning anger mindre än 50-80 nmol/l som brist) och, som en följd av denna, en immunstörning som leder till drastiskt försämrad förmåga att bekämpa infektioner från virus och bakterier. Särskilt infektioner i lungvävnad.

En orsak till de motsägelsefulla resultaten från influensa- och vaccinstudier skulle möjligen kunna förklaras av detta. Kan du göra något? Tja, det skadar inte att äta D-vitamin i måttliga mängder (max 2000IU/d, undvik tillskott med A-vitamin/retinol då detta är toxiskt, teratogent och D-vitamin-antagonistiskt--det är av detta skäl som apoteken numera endast säljer D-droppar till barn och inte AD-droppar.)

Hur som helst krävs mera forskning innan något kan påstås med säkerhet.

*Eller avvikelser i vitamin-D-receptorn eller -metabolismen.


Andra bloggar om , , , , , , , ,

_________________
För länkar till d-vitamin relaterade seminarier från University of California TV se Grassroots Health.
För länkar till mera läsning och vetenskapliga artiklar kategoriserade på ämne se Vitamin D Council.

_________________
Källor i urval:
(1) On the epidemiology of influenza. John J Cannell , Michael Zasloff , Cedric F Garland , Robert Scragg and Edward Giovannucci. Virology Journal 2008, 5:29
(2) Vitamin D signaling, infectious diseases, and regulation of innate immunity. White JH. Infect Immun. 2008 Sep;76(9):3837-43. Epub 2008 May 27.
(3) Vitamin D and innate immunity. Hewison M. Curr Opin Investig Drugs. 2008 May;9(5):485-90.
(4) Unexpected actions of vitamin D: new perspectives on the regulation of innate and adaptive immunity. Adams JS, Hewison M. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2008 Feb;4(2):80-90.
"...vitamin D insufficiency is a clinical problem of global proportions; secondly, epidemiology has linked vitamin D status with disease susceptibility and/or mortality; and, thirdly, expression of the machinery required to synthesize 1,25-dihydroxyvitamin D in normal human tissue seems to be much more widespread than originally thought."
(5) Control of autoimmune diseases by the vitamin D endocrine system. Adorini L, Penna G. Nat Clin Pract Rheumatol. 2008 Aug;4(8):404-12.
(6) Reversing bacteria-induced vitamin D receptor dysfunction is key to autoimmune disease. Waterhouse JC, Perez TH, Albert PJ. Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep;1173:757-65.
"Evidence has been accumulating that indicates that a number of autoimmune diseases can be reversed by gradually restoring VDR function with the VDR agonist..."
(7) The Vitamin D Connection to Pediatric Infections and Immune Function. Walker VP, Modlin RL. Pediatr Res. 2009 Jan 28. [Epub ahead of print]
"In children, an association between nutritional rickets with respiratory compromise has long been recognized. Recent epidemiological studies clearly demonstrate the link between vitamin D deficiency and the increased incidence of respiratory infections."
(8) Vitamin D, respiratory infections, and asthma. Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr. Curr Allergy Asthma Rep. 2009 Jan;9(1):81-7.
"Emerging evidence indicates that vitamin D-mediated innate immunity, particularly through enhanced expression of the human cathelicidin antimicrobial peptide (hCAP-18), is important in host defenses against respiratory tract pathogens. Observational studies suggest that vitamin D deficiency increases risk of respiratory infections."
(9) Vitamin D and respiratory health. Hughes DA, Norton R. Clin Exp Immunol. 2009 Oct;158(1):20-5. el. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19737226
"Vitamin D appears capable of inhibiting pulmonary inflammatory responses while enhancing innate defence mechanisms against respiratory pathogens. Population-based studies showing an association between circulating vitamin D levels and lung function..."
"An important systemic consequence of COPD is muscle weakness, and this is associated with an increased risk of mortality. Vitamin D plays a role in influencing skeletal muscle function, with deficiency resulting in muscle weakness, and VDRs are present in this tissue [40]. It has been reported recently that polymorphisms in the VDR can influence muscle weakness in both healthy individuals and patients with COPD [41], suggesting that the VDR has a significant influence on one of the important complications of this disease."
"We have observed recently that the mean vitamin D status of patients with COPD in Norfolk, UK, is lower than that of the general population in winter and only one of 24 patients had plasma levels of 25(OH)D above 20 ng/l (unpublished)."

(10) Relationship between serum 25-hydroxyvitamin d and pulmonary function in the third national health and nutrition examination survey. Black PN, Scragg R. Chest. 2005 Dec;128(6):3792-8. el. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16354847
"...significant association between 25-hydroxyvitamin D level and lung function after adjusting for leisure time activity and nutritional covariates. The adjusted mean difference between the highest and lowest quintile for 25-hydroxyvitamin D in this analysis was 106 mL (SE, 24 mL) for FEV1 and 142 mL (SE, 29 mL) for FVC."
(11) Vitamin D beyond bones in chronic obstructive pulmonary disease: time to act. Janssens W, Lehouck A, Carremans C, Bouillon R, Mathieu C, Decramer M. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Apr 15;179(8):630-6. Epub 2009 Jan 22.
"In line with the novel insights on its immune function, it is tempting to speculate that vitamin D may down-regulate the inflammatory immune response in the airways while boosting innate immune defense against different microorganisms."
(12) Vitamin D and periodontal disease. Amano Y, Komiyama K, Makishima M. J Oral Sci. 2009 Mar;51(1):11-20. el. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19325195
"...several VDR gene polymorphisms have been reported to be associated with periodontal disease. VDR ligands should prove to be useful in the treatment and prevention of periodontal disease."
(13) Role of pathogenic oral flora in postoperative pneumonia following brain surgery. Bágyi K, Haczku A, Márton I, Szabó J, Gáspár A, Andrási M, Varga I, Tóth J, Klekner A. BMC Infect Dis. 2009 Jun 29;9:104.
"The number and severity of coexisting periodontal diseases were significantly greater in patients with postoperative pneumonia in comparison to the control group (p = 0.031 and p = 0.002, respectively). The relative risk of developing postoperative pneumonia in high periodontal score patients was 3.5 greater than in patients who had low periodontal score...
(14) An association of serum vitamin D concentrations Am J Clin Nutr. 2007 Sep;86(3):714-7. el. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17823437
(15) Association of subclinical vitamin D deficiency in newborns with acute lower respiratory infection and their mothers. Karatekin G, Kaya A, Salihoglu O, Balci H, Nuhoglu A. Eur J Clin Nutr. 2009 Apr;63(4):473-7.
"In 87.5% of all newborns and 67.5% of all mothers, serum 25(OH)D concentrations were lower than 20 ng/ml. The 25(OH)D concentrations of newborns were highly correlated with mothers' serum 25(OH)D concentrations. CONCLUSIONS: Our findings suggest that newborns with subclinical vitamin D deficiency may have an increased risk of suffering from ALRI [akut nedre luftvägsinfektion]. The strong positive correlation between newborns' and mothers' 25(OH)D concentrations shows that adequate vitamin D supplementation of mothers should be emphasized during pregnancy especially in winter months."
(16) Vitamin D status and acute lower respiratory infection in early childhood in Sylhet, Bangladesh. Roth DE, Shah R, Black RE, Baqui AH. Acta Paediatr. 2009 Nov 7. [Epub ahead of print]
"Conclusion: Vitamin D status was associated with early childhood ALRI..."
(17) Vitamin D deficiency in young children with severe acute lower respiratory infection. McNally JD, Leis K, Matheson LA, Karuananyake C, Sankaran K, Rosenberg AM. Pediatr Pulmonol. 2009 Oct;44(10):981-8.
"The mean vitamin D level for the ALRI subjects admitted to the pediatric intensive care unit (49 +/- 24 nmol/L) was significantly lower than that observed for both control (83 +/- 30 nmol/L) and ALRI subjects admitted to the general pediatrics ward (87 +/- 39 nmol/L). Vitamin D deficiency remained statistically related to pediatric intensive care unit admission in the multivariate analysis."
(18) Vitamin D deficiency and chronic lung disease. Gilbert CR, Arum SM, Smith CM. Can Respir J. 2009 May-Jun;16(3):75-80.
"Patients with chronic lung diseases such as asthma, cystic fibrosis, chronic obstructive lung disease and interstitial pneumonia appear to be at increased risk for vitamin D deficiency for reasons that are not clear. ... Various cytokines, cellular elements, oxidative stress and protease/antiprotease levels appear to affect lung fibroproliferation, remodelling and function, which may be influenced by vitamin D levels. Chronic lung diseases such as asthma and chronic obstructive lung disease have also been linked to vitamin D on a genetic basis. This immune and genetic influence of vitamin D may influence the pathogenesis of chronic lung diseases."
.
Upphovsrätt:
Creative Commons License