lördag 31 oktober 2009

Sociala förhållanden och svininfluensan

Svininfluensa del 11

Erfarenheterna från Australien och Nya Zeeland visar att risken att allvarligt insjukna i svininfluensa är starkt kopplad till sociala förhållanden.

Både den australiska och nyzeländska urbefolkningen är starkt överrepresenterade bland dödsfallen och insjuknande. Att dessa grupper lider av dålig hälsa p.g.a. alkoholism, drogmissbruk och fattigdom kan ses i medellivslängden.

För aborigines är medellivslängden kring 57-62 år (alltså runt 20 år kortare än i Sverige).

För maorier och andra "pacific islanders" är medelivslängden ej över 69-73 år (alltså omkring 10 år kortare än i Sverige. Risken att insjukna i influensa var cirka 7 gånger större för dessa grupper än för vita.

Vad bevisar detta? Ja, att risken för en normal Svensson att insjukna och dö är mycket liten. Vilket också den utmärkta australiska statistiken visar.

Andra bloggar om , , , , ,

fredag 30 oktober 2009

150000 mot 6021

Svininfluensa del 10 (uppdaterad 091031 kl 9:17)

150000 döda mot 6021 döda. Just det 150000 döda en vanlig influensasäsong och 6021 döda i svininfluensa. Är det något som inte stämmer i medierapporteringen?

I Expressen, Aftonbladet och DN försöker man sprida skräck genom att framhäva att 5-6000 dött i svininfluensa. men inte ett ord sägs om att upp till 150000 som dör en vanlig influensasäsong i västeuropa och USA.(1) Ja just det 150000 ett vanligt influensaår, men inte ett ord om det i tidningarna.

Man kör bara på med skrämselpropagandan. Lägg t.ex. märke till att DN-artikeln inte nämner det faktum att influensan var mycket mildare i Australien än en genomsnittlig säsong. Det är inte intressant utan läkemedelsbolagens pressmeddelanden och artikelförslag skrivs bara av.

Vad är egentligen sant och falskt om svininfluensan? Nedan följer en genomgång av diverse influensamyter.

1) Influensavaccin fungerar
Falskt. Cochrane Institute (världens ledande organisation för att vetenskapligt utvärdera medicinska studier) har om och om igen funnit att inga bevis finns för att influensavaccin fungerar.

T.o.m. vissa läkemedelsbolag erkänner detta utan omsvep. Tillverkaren av Afluria skriver så här på sin Afluriasida(2):

"Important Safety Information
Afluria® is indicated for active immunization of persons age 18 and older against influenza disease... no controlled clinical studies have demonstrated a decrease in influenza disease after vaccination with Afluria®."

Inga studier har visat att vaccinet minskar influensa... svart på vitt ! Inget knussel har inte.

2) Läkemedelsindustrins studier är jäviga och överdriver effekterna
Sant. Om och om igen har detta påtalats. (T.ex. finns inga oberoende studier kring svininfluensa-vaccinet, enbart information från ofärdiga läkemedelsbolagsstudier.)

3) Friska dör i influensan
Falskt. Ur biologisk synvinkel är du inte frisk (d.v.s. bäst anpassad till miljön) om du dör av influensa eller sjukdom. Ur social synvinkel kan du dock uppfattas som frisk. Men enligt nya kanadensiska resultat hade 98,2% av allvarligt sjuka influensapatienter i genomsnitt två allvarliga underliggande sjukdomar.(3)

4) Influensavaccinet orsakar sjukdomar
I stort sett falskt. Eftersom vaccinet är utan effekt kan inte mycket hända. Liten risk finns dock att andra ämnen i vaccinet kan leda till anafylaktiskt chock (t.ex. äggviteämnen) och, på sikt, induktion av autoimmun reaktion. Finns även viss risk för att viruspartiklar i otillräckligt kontrollerat vaccin kan orsaka t.ex. Guillaine-Barres syndrom.

5) Vaccinet gör dig steril
Falskt, så länge som vaccinet inte sprutas in direkt i testikeln. Testiklarna skyddas nämligen av blod-testikel-barriären (blood-gonadal barrier). Utan denna skulle annars din kropp bilda anti-kroppar mot spermierna (detta har bäring på skvalen-diskussionen: kroppsegna substanser på fel plats kan leda till autoimmun reaktion mot substansen, även s.k. molekylär mimikry mellan kroppsegen substans och icke kroppsegen kan leda till autoimmun reaktion).

6) Adjuvanterna är farliga (kvicksilver, skvalen, aluminium m.fl.)
Svag risk för vissa. Adjuvanter är ämnen som behövs för att få immunförsvaret att reagera. Vaccinet är ju som jag nämnde overksamt, så man pytsar in ämnen som garanterat orsakar en kraftig lokal immunreaktion. Adjuvanterans farlighet är mycket svår att bedöma eftersom känsligheten variera mellan individer, efter var i kroppen injektion sker (muskler, blodkärl etc) och efter hur ämnet förekommer naturligt i vår kropp (intracellulärt, extracellulärt, fritt i blod etc).

7) Läkemedelsindustrin utbildar läkarna
Sant. Om du nu undrar varför så många läkare stöder vaccineringen, så är det tyvärr så att de flesta läkare får sin mycket ensidiga kunskap genom industrihållna seminarier, artiklar eller spökskrivna avhandlingar. Inte genom att kritiskt analysera fakta. Dessutom har läkare genomgått en utbildning bestående av auktoritär korvstoppning, som är fullständigt befriad från källkritik.

Andra bloggar om , , , , ,
___________________
(1) Extrapolerat ur Mortality Associated With Influenza and Respiratory Syncytial Virus in the United States. JAMA. 2003;289:179-186.
Varje år dör i USA omkring 7000-75000 människor i influensa och influensarelaterade sjukdomar. Eftersom västeuropa har liknande livsstil och geografi och befolkningsstorlek kan man anta att 7000-75000 dör även där. Alltså blir summan omkring 15000-150000) människor av.
(2) http://www.afluria.com/ImportantSafetyInformation.aspx
(3) Critically Ill Patients With 2009 Influenza A(H1N1) Infection in Canada. JAMA. 2009;302(17):(doi:10.1001/jama.2009.1496). Uppgifter om de 215 allvarligt till livshotande influensasjuka patienter (29 avled) som sjukhusbehandlats mellan mars och juli.

Sjukdomsgrupperna var t.ex. (summan blir mer än 100% eftersom de flesta patienter hade fler än en sjukdom)
41,1% hade kronisk lungsjukdom.
33,3% var sjukligt överviktiga
19,6% undergick immunsystem-hämmande behandling
38,3% hade allvarlig hjärtsjukdom och/eller högt blodtryck
7,1% hade njursvikt
3,6% cancer


måndag 26 oktober 2009

Kvinnlig sexual-chauvinism

Ligger lite efter p.g.a. problem med min nätuppkoppling, men kan bara inte låta bli att kommentera DNs artikel om otrogna män från den 17e oktober.

Av och till ser man artiklar i tidningar och på bloggar som dryper av kvinnlig sexual-chauvinism, könsrelativism eller oförblommerat naiva förklaringsmodeller av typen "mannen är roten till allt ont". Exempel på senare tid är t.ex. att det är OK att religiösa galningar könsstympar så länge som det är den "onödiga" förhuden hos pojkar. Ett annat var den märkliga artikeln "Därför är mäktiga män är otrogna" i DN.

Men hallå... med vad är dessa män otrogna? En hund, en annan man, "uppblåsbara Barbara", en prostituerad, en lårhög lackstövel med stilettklack? Nej! I 9 av 10 fall är det med en annan kvinna. Lika ofta gift eller i ett parförhållande hon med, som den otrogne mannen. Men vänta lite... då är väl kvinnan också otrogen? Eller...

Eller är otrogna män bara ihop med kvinnor som är "young free and single". En sorts målsökande missil som enbart hittar tjejer som vill vara ihop med gifta män eller män i ett parförhållande? Självklart inte.

För varje otrogen man finns givetvis en otrogen kvinna. Men den infantila diskussionen i DN-artikeln tycks utgå ifrån att kvinnor inte gör det... Tack för den matriarkala omyndighetsförklaringen. Föreslår att artikelförfattaren besöker en Finlands-båt eller ett dansbandshak en helg för fältsudier.

Dessutom är en del av exemplen i artikeln bara korkade. Har artikelförfattaren aldrig hört talas om "groupies"? Kända män (och kvinnor) har alla sina groupies. Av någon anledning är groupies ofta kvinnliga och ofta fokuserade på män. Auktoriteter, kändisar, men även män i uniform som t.ex. favoriten piloter.

Manliga groupies till kvinnor verkar däremot vara vara superovanligt. Men lastbilschaffisar har en sorts manliga groupies: s.k. "truckchasers"(1).

Andra bloggar om , , ,
_____________________
(1) "Truckchasers are men (gay, bisexual, or straight-identified MSM) who cruise for truckers in physical locations (i.e. rest areas, truckstops, bars, adult bookstores) and in cyberspace with the intention to have sexual encounters." Sida 144 kapitel 8 i Population mobility and infectious disease av Yiorgos Apostolopoulos och Sevil F. Sönmez.

söndag 25 oktober 2009

Vem värnar demokratin?

Igår skrev Lena Andersson en tankevärd artikel om SD. Hon ifrågasätter meningsfullheten i att förneka demokratiska värden när man angriper SD. Ska religiösa eller etniska galningar kunna gömma sig bakom bekväma ord som rasism, anti-[valfri religion], mulitkulturalism etc och tack vare det få stöd i deras ständiga angrepp på frihet, jämlikhet, pluralism och demokrati?

Som hon säger: "Vi är illa ute om... förment upplysta representanter för medier, forskarsamhälle och politik inte klarar att sortera bland argumenten, utan med sin tystnad säljer ut frihetliga värden".

För vad är egentligen viktigast?

Jämlikhet mellan könen eller det religiösa/etniska kravet att få förtrycka kvinnan?

Kvinnans rätt till egen sexualitet eller det religiösa/etniska kravet att kontrollera kvinnlig sexualitet?

Barnens rätt till sina kroppar eller det religiösa/etniska kravet att få könsstympa barn?

Homosexuellas rätt att få leva ifred eller det religiösa/etniska kravet att få utrota, fängsla eller tvångsmedicinera homosexuella?

Rätten att fritt få hysa vilka åsiker man vill eller det religiösa/etniska kravet på förbud mot alla tankar, ideer och ord som ogillas av dem?

Rätten att fritt få teckan eller måla dessa åsikter eller det religiösa/etniska kravet på förbud mot "entartete kunst"?

O.s.v. o.s.v.

Ja vad är viktigast? Vem värnar egentligen demokratin?

Det kan man verkligen undra när "kultureliten" och den politiska aristokratin hämningslöst omfamnar värdenihilism och värderelativism i den politiska korrekthetens och multikulturalismens namn. En omfamning av allsköns hatiska religiösa, etniska, kulturella och politiska riktningar -- bara dessa inte är inhemska.

Ska vi hålla käft och rätta in oss i ledet därför att verkligheten inte stämmer överens med elitens luftslott, eller för att eliten återigen står med byxorna nere när "fel part(i)" hävdar att religion, kultur etc inte kan gå före allt?

När allt betraktas som acceptabla "kulturyttringar" oavsett om universella mänskliga värden såsom könsjämlikhet och åsiktsfrihet krossas och bespottas, då är vi verkligen ute på ett sluttande plan mot just den odemokratiska stat denna kulturelit förment påstår sig vara emot.

Eller är den inte det? Är målet egentligen att inga andra åsikter än kulturelitens får yttras...?

Andra bloggar om , , , , , , , ,
________________________
Några exempel från politiker och dylikt:
Maria Ferm, grön Ungdom
En som inte kan skilja mellan fanatiker och fanatiker...
Kvinnliga SSUare som stöder kvinnoförtryck

Eftersom jag inte orkar skriva mera i ämnet kanske Medborgarperspektivs tre långa postningar om SD-artikeln kan locka: se människan, vem har fel, om muslimer och män

Aftonbladets pseudofelsökning smulas sönder av Stenudd.

Och Jan Helin kommenterar SD-artikeln så här: "... det politiskt korrekta Sverige alldeles för länge försökte tiga ihjäl de misshagliga. Politiker och media smet från den viktigaste debatten på många, många år. Nu får de skylla sig själva..."

söndag 18 oktober 2009

Vaccinkonspirationer och knäppgökar

Den senaste tidens massiva statspropaganda för massvaccinering har satt fart på allsköns konspirationsteoretiker och knäppgökar. Mycket åsikter finns kring vaccinering. Särskilt i USA och England blomstrar knäppgökarna särskilt mycket när "staten" ska "tvinga" i folket "skumma" ämnen. D.v.s. vaccin. Nedan följer lite länkar till diverse galningars åsikter om den stora statliga eller kulturelitistiska eller företagarledda (verkar bero på politisk grundsyn) världskonspirationen att förslava folket genom tvångs-mass-vaccineringar.

Så varsågoda, här följer länkar till en osannolik värld.

De främsta konspirationerna är:
1) Att influensan skapats i ett labb och medvetet spritts av läkemedelsbolagen (särskilt Baxter, eftersom det går dåligt för dem) för att kunna sälja vaccin. (Mindre lustigt är att vaccin är en kassako. Redan idag omsätts 185 miljarder. Så permanenta och tvingande vaccineringar skulle dra in hundratals ytterligare miljarder till läkemedelsbolagen.*)

En variant på detta tema är att läkare, journalister eller ansiktsmasktillverkare medvetet spritt influensan från labb för att tjäna mer pengar på patientbesök, att skriva om pandemin eller sälja masker.

Ytterligare en variant är att amerikanska fackföreningar velat utrota mexikanska invandrare eftersom de sänker lönerna för amerikanska arbetare...

2a) Att regeringen / de rika etc skapat paniken för att kunna förslava folket genom okända substanser i vaccin. Det må vara Bilderbergergruppen eller George W Bush, Dick Cheney och Halliburton, etc som ligger bakom detta.

En variant på detta tema är att:
2b) Att regeringen / de rika etc skapat paniken för att i hemlighet kunna masstesta olika substanser på människor.

3) Att influensan används som ursäkt för att skapa permanent undantagstillstånd och undanröja demokratin. "Militarisering genom hälsovården"
Martial Law and the Militarization of Public Health
Kort film

(Mindre lustigt angående tvångsmedlen är att det finns beröringspunkter med verkligheten eftersom vissa organisationer och myndigheter tvingar till vaccinering med hot om böter eller att förlora jobbet.)

Diverse siter med konspirationsideer:
Vaccinationsfaran
Flu scam
Conspiracy planet

En 90 minuters konspirationsfilm

Siter och personer med allmänna, hmmm... tvivel och udda ideer:
Big pharmas bluff
Say NO! to Swine Flu Vaccine, Stop Big Pharma Fraud!
Flu pandemic at Global Research
Flu pandemic at Info Wars
Vaccine awakening
Doom daily

Lite hemmakokta åsikter:
Lögn och svineri
Fejder i sjukhuskorridorer
Katastrofala biverkningar
Konspirationer och sanningar (tack för tipset, tillagt 2009-10-25)

Andra bloggar om , , , .

lördag 17 oktober 2009

Smittskydds-spin

(Svininfluensa del 8)

Nedan följer en längre kommentar till SMI-artikeln om förkylningar och influensa som nämndes i del 7 av min "svinserie".

Eftersom Smittskyddsinstitutet m.fl. delvis målat in sig i ett hörn med sina tvärsäkra uttalanden om världens undergång har någon propagandaansvarig på pressenheten lagt upp en liten plan för politiskt "spin".

Den verkar går ut på att försöka hitta skäl till att influensan inte däckat en-och-en halv miljon svenskar. Steg ett var en debattartikel om att det fortfarande kan hända -- "den andra vågen" -- och därför måste all vaccinera sig. Speciellt skriven för att SMI ska kunna referera till den från sin hemsida. Steg två var en "vetenskaplig artikel" om att förkylningar skyddar mot influensa och att det är därför inget ännu hänt. Som givetvis också refereras till under aktuellt på SMIs hemsida. Steg tre kommer att dyka upp runt mars 2010 och förstås vara en massa propaganda om att vaccinet skyddade svenskarna. Oavsett om 10 eller 3.000.000 svenskar vaccinerat sig. Det går ändå inte att bevisa något. Var vaccinet overksamt och influensan mild så går det ju inte att bedöma om merparten är vaccinerade.

Och skulle influensan bli kraftigare än väntat, är det ju förstås de ovaccinerades fel. Oavsett om 10 eller 3.000.000 svenskar inte vaccinerat sig. Det går ändå inte att bevisa något. Var vaccinet overksamt eller influensan kraftig så går det ju inte att bedöma oavsett om man är vaccinerad eller ej.

Det som SMI aldrig kommer att länka till under "aktuellt" är att influensan varit högst vanlig och mild i Australien, Nya Zeeland, Chile etc. Ej heller till det världsledande Cochrane-institutets analyser ("the Gold Standard in Evidence Based Medicine") av forskningsläget inte funnit några vetenskapliga bevis för att influensavaccin fungerar. Och alla andra liknande nyheter som stör SMIs bild av svin-H1N1. Det är trist att myndigheten främst agerat som en okunnig propagandamaskin med egen agenda istället för som en kompetent och neutral myndighet.

Särskilt den "vetenskapliga" artikeln är försåtlig, eftersom den är enbart avsedd för svenska journalister. SMI har en"spin-doctor" som vet hur slipstenen ska dras. För ingen svensk journalist kommer att anstränga sig att läsa den engelska publikationen, utan enbart Annika Lindes svenska sammanfattning på SMI.

Artikeln skall få det att framstå som om förkylningsvirus konkurrerade ut influensan. Inte det som verkligen hände: att panikslagna människor stormade akutmottagningarna med banala förkylningar eller säsongens RSV-infektion. Och som de nu trodde var en dödlig influensainfektion tack vare SMI och oseriösa panikkrängande journalister. Faktum är att RSV-infektion kan vara värre än influensa och att förkylningsvirus (rhinovirus) är en opportunist. Mera härom i en kommande bloggpost.

Så vad stod det egentligen i den engelska artikeln?

Artikeln heter "Does viral interference affect spread of influenza?" och är publicerad i Eurosurveillance volym 14, nr 40 den 8e oktober i år. Huvudförfattare och kontaktperson är just Annika Linde. Medförfattarna är staffagefigurer avsedda att ge intrycket av tyngd.

Vad börjar då Annika att påstå? Jo hon uttrycker på "forskarkod", i ingressen, att denna artikel bara är några glada tankar att inte ta på något större allvar eftersom hon och medförfattarna inte brytt sig om att kolla litteraturen. "Limited laboratory data supporting this hypothesis are included in the article, but the report is written mainly to stimulate interest and research concerning the possibility that viral interaction may affect influenza epidemiology."

Antalet referenser är nästa kod. En artikel av den här typen borde ha haft 20-30 referenser, nu är de bara nio. Och ingen av dessa referenser handlar om möjligheten till motsatsen till vad som påstås. Kort sagt en tydlig signal att artikeln enbart är en kul ide som kan vara skoj att prata om över kaffet.

Normalt hade en artikel av denna sort publicerats i Medical Hypotheses. Säger en hel del om Eurosurveillance.

Efter detta följer på normal forskarprosa diverse självklarheter om influensa och bollen sätts i rullning för den förutbestämda slutsatsen att influensan borde varit värre om inte något annat "stört" spridningen av 2009 A(H1N1) ("makes it likely that the virus would have managed to reach a substantial peak in Sweden in early October, unless other factors than the weather affected the spread... we hypothesised that some other virus infection may have interfered with the spread of the influenza pandemic."). Alternativa hypoteser som t.ex. det mera sannolika att influensahysterin lett till att läkare för säkerhets skull skickat in prover de annars inte skulle ha skickat diskuteras inte. Att rhinovirus är vanligare under RSV- och influensasäsongen diskuteras inte. Att influensa är lika vanlig i varmt fuktigt klimat som i vårt kalla diskuteras inte.

men så var det inte meningen att det skulle vara en seriös vetenskaplig artikel. Utan målsättningen är att påstå att rhinovirus "skyddat" mot influensa, så att det kan nämnas i SMIs pressmeddelande. Sedan förbigås med tystnad att man i slutet av artikeln helt tar udden av detta påstående genom att framhäva att inga bevis finns för detta antagande ("the laboratory data supporting this hypothesis are limited) och att vidare forskning om vilka virus som cirkulerar samtidigt med influensa vore bra ("epidemiology of influenza should be related to that of other respiratory viruses for improved understanding of the true epidemiological situation").

Denna slutkläm och den korta referenslistan betonar för andra forskare som läser artikeln, att man inte har koll på relevant forskning eller om liknande studier redan gjorts. Vilket det har. Mera om detta i en annan bloggpost.

Andra bloggar om , , , , , , , .

Länkar till tidigare artiklar: del 6, del 5 (vaccin del 2), del 4 (vaccin del 1), del 3, del 2, del 1.

lördag 10 oktober 2009

Svininfluensa del 7 -- få döda

Svininfluensa del 6, del 5 (vaccin del 2), del 4 (vc del 1), del 3, del 2, del 1.

Nedan följer en sammanfattning av utfallet i Australien (1) och Chile (4) av årets influensa, svin-A(H1N1). OBServera att inga australier eller chilener är vaccinerade eftersom inget vaccin då ännu fanns.

Svininfluensan i Australien var något mildare än tidigare års influensa. Dödsfallen klassificerade som orsakade av influensa och (influensarelaterad) lunginflammation var något färre än för säsongerna 2005 till 2008.

Till fredag 9 oktober har 185 personer (1,19/100000) avlidit. Ca 13-14% tillhör urbefolkningen (har stora sociala problem med alkoholism), 2% gravida. Nästan alla övriga ("most of the cases") led av allvarlig underliggande sjukdom (cancer, diabetes, morbid övervikt).(2)


Dödsfall i influensarelaterad sjukdom i Australien. 2700-3000/år döda 2007-2008. Röd kurva avser 2009. Som man ser så är antalet dödsfall lägre än för föregående år.


Samma som ovan men för 5 år. Bilden visar hur förutsägbara influensasäsongerna och till dessa relaterad dödlighet är. Den röda linjen visar medelvärdet för flera år. Svin-H1N1 skiljer sig inte från tidigare epidemier. Snarare är den mildare än de senaste årens influensor i Australien.

Den största skillnaden är att dödligheten var störst i gruppen 55-59 år och oväntat många i åldern 40-64 (födda runt 1950-1969). Vilket råkar vara under de år ingen H1N1 av nuvarande typ cirkulerade.(3)

Liksom i Australien är influensan mild i andra länder i t.ex. Chile (4) har 130 (1,31/100000) avlidit. Av dessa hade ca 68% underliggande sjukdom ("enfermedad de base", lungsjukdom, hjärtsjukdom, alkoholism, morbid övervikt, diabetes och epilepsi). Vad hände med de cancersjuka i Chile?? Åldersprofilen liknade den australiska.

Totalt sett är antalet fall av influensarelaterad sjukdom (ILI) i Australien något lägre än för de senaste säsongernas (5). Chile uppvisar samma kliniska bild. Största skillnaden är att vi förmodligen aldrig har haft så bra koll på vem som dör i influensa och varför som nu. Och de flesta är uppenbarligen försvagade och sjuka. Inte friska i sina bästa år.(7)

ILI för 3 influensasäsonger i Australien. Blå kurva avser 2009.

Så i Australien och Chile var alltså influensan mildare än genomsnittligt, trots att inga personer var vaccinerade. Förutsatt att Sverige drabbas av samma virusstammar så ser läget väldigt normalt ut för en influensa.

I media är dock tonläget fortfarande hysteriskt, även om de slagit in backen: "de flesta får en ganska lindrig variant". Ja så är det ju för varje influensasäsong. En liten andel blir alltid allvarligt sjuka och några dör... Vore bra för dagstidningarnas förtroende om journalisterna skötte sitt jobb och kontrollerade fakta. Vilket även gäller vissa delar av läkarkåren och medicinetablissemanget.

I värsta fall har det överdrivna och oseriösa rapporterandet kring svin-influensan allvarligt rubbat allmänhetens förtroende för immunisering (vaccin), vilket är allvarligt om föräldrar börjar vägra delta i barnvaccinations-programmet. Media och smittskyddsinstitutet kan ha gjort samhället en rejäl björntjänst genom sitt hysteriska och ovetenskapliga agerande.

Man borde allvarligt ifrågasätta smittskyddsinstitutets kompetens. Det har inte funnits några bevis för att influensavaccin är verksamma eller att svin-H1N1 är särskilt allvarlig, ändå fortsätter SMI att propagera för influensavaccinering och osannolika hotbilder. Normala dödstal framställs som katastrofer man bara måste vaccinera mot. Patetiskt nog börjar SMI nu även gripa efter halmstrån för att skyla över fiaskot genom att påstå att förkylningar (6) stoppade influensan eller att miljoner ska insjukna i en andra våg. Vilken andra våg? Vi har knappt haft en första våg i Sverige.

Att SMI fått panik och börjat prata i nattmössan bevisas enkelt genom att jämföra med Australien. Där har inga miljoner insjuknat eller någon andra våg uppstått.

Andra bloggar om , , , , , , ,
_______________
Källor:
(1) Australian influenza surveillance summary report no.15, 2009, reporting period
15-21 August 2009.
(2) BMI över 40. Se en.wikipedia.org/wiki/Obesity för bilder och de hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar, lungsjukdomar m.m. som dessa personer får som en följd av fetman.
(3) Historik över utvecklingen av A(H1N1) Zimmer SM, Burke DS. Historical Perspective - Emergence of Influenza A (H1N1) Viruses. NEJM 361(3):279-285, 2009.
(4) Chilenska hälsoministeriets senaste rapport
(5) Virus Watch
(6) Linde A, Rotzén-Östlund M, Zweygberg-Wirgart B, Rubinova S, Brytting M. Does viral interference affect spread of influenza? Eurosurveillance 14(40), 08 October 2009.
(7) Brasklapp: små barn har ett delvis outvecklat immunförsvar vilket gör dem känsligare. Gravida får förändringar i immunresponsen p.g.a. hormonella ändringar och det faktum att fostret inte ska stötas bort, vilket gör ett fåtal kvinnor med andra underliggande problem extra känsliga.

Sverige, Australien och Chile
Sverige och Australien har mycket likartade social och ekonomiska förhållanden. Chile motsvarar ungefär Sverige och Australien för 40 år sedan.

Kommentar till Annika Lindes artikel (6)
Ja, huvudförfattaren är statsepidemiolog Annika Linde vid SMI--är någon förvånad över att vaccin- och undergångshetsarna vid SMI står bakom den? I artikeln påstås, efter många brasklappar om att artikeln bara är spekulativa idéer, att milt och fuktigt klimat begränsar influensa genom att förkylningsvirus då konkurrera med influensan. Jag baxnar det är enbart i länder som Sverige influensa sammanfaller med kallt, torrt väder. I Australien är det svalt/milt och fuktigt och i tropikerna infaller influensasäsongen med regnperiodens värme och fukt (bör noteras att influensa inte uppvisar en lika tydlig säsongsvariation i tropikerna som i tempererade klimat). För övrigt konkurrerar varje sekund bakterier, virus, svampar, parasiter o.s.v. om en mysig boplats i min kropp.

torsdag 8 oktober 2009

Svininfluensa del 6 -- Tom Jefferson

Länkar till TV- och tidningsintervjuer av Tom Jefferson (Coordinator, The Cochrane Vaccines Field (CVF), The Cochrane Collaboration, Rome).

SVT Aktuellt

Der Spiegel (engelsk version, del 1)
Der Spiegel (engelsk version, del 2)

"But one of the extraordinary features of this influenza -- and the whole influenza saga -- is that there are some people who make predictions year after year, and they get worse and worse. None of them so far have come about, and these people are still there making these predictions. For example, what happened with the bird flu, which was supposed to kill us all? Nothing. But that doesn't stop these people from always making their predictions. Sometimes you get the feeling that there is a whole industry almost waiting for a pandemic to occur."

"The WHO and public health officials, virologists and the pharmaceutical companies. They've built this machine around the impending pandemic. And there's a lot of money involved, and influence, and careers, and entire institutions! And all it took was one of these influenza viruses to mutate to start the machine grinding."

"There are reports coming out of Japan that young people who have taken Tamiflu have had acute psychotic reactions similar to those found in schizophrenics."

Andra bloggar om , , , , , , ,

onsdag 7 oktober 2009

Stressade kvinnor

Ett annat inslag i morse handlade om stressade kvinnor. Att män kan koppla av bättre när de kommer hem.

Med tanke på att jag ytterst sällan sett en man grubbla över om arbetsplatsen med 1000 eller 5000 eller 10000 anställda kommer att gå omkull om just han inte ingriper mot kollega B eller D eller X uppenbart katastrofalt ogenomtänkta felstavning (ja detta är sarkasm) eller vad annat trams. Mäns reaktion är betydligt oftare X fel X problem -- eller X chefs huvudvärk. Vilket ju gör det lättare att stäng av jobbet, hemmet, matinköpen etc.

Fördelen för kvinnor är att de inte lika lätt som männen dör av stress, men de är mer benägna till oror och depression. Allt har att göra med hormonnivåer. En allmän översikt finns på WebMD. Fördjupning här och i detalj här.

Andra bloggar om , ,

Kriminella och lata poliser?

Senaste månaderna har media berättat om poliser som sålt information till kriminella, drivit porrklubb, berättat om utredningar för kriminella vänner. Dessutom att de mest pillar naveln och inte ens utreder brott där gärningsmannen t.o.m finns på bild och är känd :-0 Idag har DN en stort uppslagen artikel om poliser som misshandlar på sin fritid, kör rattfulla etc och i Gomorron Sverige i SVT1 berättar man om fallet Johan. Johan dog av andningsstillestånd i polispiketen till följd av ett polisingripande.

Det påtagliga är att poliser på sin fritid misshandlar kvinnor och män i mycket oftare än samhället i genomsnitt. Trots detta sitter en representant för polisutbildningarna (Ch Nyberg, studierektor på Polishögskolan) och påstår att man avskiljer olämpliga. Ännu absurdare är polisförbundets agerande att försöka hindra att misshandelsdömda poliser avskedas (DN).

Min stillsamma fundering är om man gör stickprov för missbruk anabola steroider och andra droger hos poliser?

Som polis måste man acceptera att högre krav ställs på vandel och besinning. De har fått ett förtroende att använda våld. När detta missbrukats ska man åka ut. Inga förmildrande omständigheter får finnas i detta fall. En tydlig signal som skulle strama upp kåren. Och med tanke på vad Expressens ledare skrev om fallet Johan så verkar bara en sak kvarstå för poliskåren: ”Riv upp, gör om, gör rätt!”

Andra bloggar om , ,

Uppdaterad 21:16

söndag 4 oktober 2009

Influensavaccinet har ingen verkan

Svininfluensa del 5 (vaccin del 2), del 4 (vaccin del 1), del 3, del 2, del 1.

Världens främste expert på vaccin, Tom Jefferson, visade nyligen att inga bevis finns för att influensavaccin har någon som helst effekt. Klara besked gavs häromveckan i en intervju i Financial Times.

På frågan om någon bevisad effekt fanns svarade han att den aktuella forskningen visade på ingen eller begränsad effekt, men också på undermåligt underlag.

Det som är intressant är att omfattande manipulation av data förekom. I t.ex. USA har dödligheten i influensarelaterad sjukdom (d.v.s. lunginflammation o.dyl.) varit densamma sedan 50-talet (alltså långt innan vaccinen introducerades). Dödligheten i influensa minskade drastiskt av andra skäl än vaccin. Men trots publiceras en massa artiklar i de vetenskapliga tidskrifterna.

Som jag tidigare nämnt visade hans senaste genomgång av influensastudier att:
  • att merparten (70%) av studierna var av dålig kvalitet och hade felaktiga ("overoptimistic") slutsatser (man påstod att vaccinet hade effekt fast data från studien visade på motsatsen eller inte kunde användas för att dra slutsatsen)
  • att bevisen för influensavaccins effektivitet minskade ju bättre kvalitet studien hade!
  • att bevisen för influensavaccins effektivitet minskade om studien var oberoende (ej företagsfinansierad)
  • att studier finansierade av (läkemedels)företag oftare publicerades i prestigefyllda vetenskapliga publikationer/tidskrifter oavsett kvaliteten på studien!
Alltså bra och av läkemedelsindustrin oberoende studier visade på ingen eller låg effekt., medan läkemedelsindustristudier hade gräddfil till prestigeblaskorna oavsett studiekvalitet. Studien sätter onekligen ljuset på den nuvarande vaccinhysterin och läkemedelsindustrins effektiva lobby- och PR-maskineri.

Särskilt tydligt blir detta mot bakgrund att inga färdiga studier av svininfluensavaccinet finns, uppgifter i media till trots. De första beräknas vara klara vid årskiftet. Och oberoende studier först under 2010. (Enligt Tom Jefferson.) Trots det trumpetar DN ut att vaccinet har bevisad effekt--och hänvisar till tillverkarens uppgifter. Källkritik? Inte ett dugg... Och SvD följer upp med en märklig artikel där fakta och konstiga slutsatser blandas om vartannat.

Kan det även vara så att vacciner är ett enkelt och tacksamt sätt för "policy makers" att framställa sig som dådkraftiga. Vilket Tom Jefferson anser är problematiskt eftersom resurser som skulle kunna användas till forskning slösas bort.

Och som han säger: "optimismen och självsäkerheten kring vaccineringens effekter står i skarp kontrats till de faktiska bevisen. Skälen är en komplex blandning av konflikter med sanningen och intressekonflikter, som gör det svårt skilja fakta från värderingar."

Skrämmande nog är ofta resultaten från vetenskapliga studier finansierade av tillverkaren positiva inom flertalet av medicinens områden. Oavsett faktiska resultat. T.ex. visar en studie av metanalyser (analys av studier) om blodtryckssänkande mediciner på ett starkt samband mellan tillverkarsponsring och positiva resultat oavsett vad forskningsdata visar.

Detsamma gäller kliniska prövningar där man funnit att ofördelaktiga data undanhölls i de vetenskapliga artiklarna. Faktum är att situationen är så illa som att man undanhöll data i 83% av de kliniska prövningar där fullständiga resultat fanns. D.v.s. resultat som motsade det man hoppades uppnå publicerades ej eller så försökte man påvisa något annat eller tolka resultaten överoptimistiskt.

Tyvärr är det nog så att man måste förhålla sig desto mera skeptisk ju mera tidningarna slår på stora trumman, eftersom de skriver om artiklar som publiceras i de mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna. Samma tidskrifter som är duktigast på att publicera läkemedelsindustri-sponsrade studier.

Hysterin kring svininfluensan har även om något tydligt visat hur ofattbart bristfällig källkritik och faktakontroll som utförs av tidningsredaktionerna. Pressmeddelanden publiceras tydligen rakt av. Tidningarna sprider mest hysteri och panik, vilket till slut fått några raders uppmärksamhet i SvD.

På frågan vart pandemin tog vägen som ställts av flera är svaret: det fanns "ingen" pandemi till att börja med. Bara en vanlig influensavåg med som vanligt en ny variant för säsongen.

Andra bloggar om , , , , , , ,
______________
I inlägget länkade vetenskapliga artiklar
Relation of study quality, concordance, take home message, funding, and impact in studies of influenza vaccines: systematic review
Influenza vaccination: policy versus evidence
Financial ties and concordance between results and conclusions in meta-analyses: retrospective cohort study
Comparison of Registered and Published Primary Outcomes in Randomized Controlled Trials (Fulltexten kan nås fr. t.ex. universitet och vissa bibliotek.)

Länkad media
Interview dr Tom Jefferson and pandemic flu vaccines (Financial TImes)
Vaccineringen mot svininfluensa inleds (DN)
Så funkar vaccinet mot pandemin (DN)
Fortsättning följer inte (SvD)
Fruktan är inte så hälsosam längre (SvD)

Länkade bloggar
Vart tog pandemin vägen? (Medborgarperspektiv)
Svininfluensan var är den? (Annika Dahlqvist)

uppdaterad 091005

lördag 3 oktober 2009

Men dyrkas av breda skaror

Apropå DN så lyckades Lena Andersson häromdagen med osviklig precision ringa in Göran Hägglunds "vanliga folk" kontra kultureliten när hon kategoriserade författare som:

(1) "ointressanta för kritikerna och kultureliten men dyrkas av breda skaror",

(2) "säljer ingenting men omhuldas av eliten och kritiken såsom avancerade och inomlitterärt viktiga",
...

Andra bloggar om , ,

En själsfrände?

Så här avslutade jag häromdagen mina elitskriverier:

Men med den totalitära statens logik blir den ... "vanlige" medborgaren, med sina drömmar och ambitioner, blir till gruset i maskineriet. Det maskineri som lägger vägen mot, och skall skapa den perfekta Huxleyanska utopin -- mot vilken PK-eliten taktfast marscherar.

Döm min förtjusning när DNs nye kolumnist avslutar sin ledare i dagens DN med:

"ett ljud paradoxal nog besläktat med diktaturens marschmusik och slagord ur högtalare. En avlägsen släkting kanske. Men precis som Aldous Huxleys sköna nya värld långt mer förförisk än George Orwells från 1984."

En själsfrände eller kanske hemlig beundrare... ;-)

Andra bloggar om , , , , , ,
Upphovsrätt:
Creative Commons License