söndag 13 september 2009

Svininfluensa del 2: svinpartyn och smittrisk

Svininfluensa-partyn
Jo det har ni kanske hört: att det hålls svininfluensa-partyn på sin håll i världen (1,2). Tanken är att frivilligt utsätta sig för smitta så att man snabbt skall bli smittad... Är detta smart? Nej, det är inte smart. Du kan inte säkert veta hur du eller någon nära dig kommer att drabbas... Du eller någon i din närhet kan ha en för dig okänd svaghet i immunförsvaret eller annat problem, som innebär att du eller den nära tillhör en riskgrupp. Detta är dumheter!

Hur lätt blir du smittad?
Det beror på hur viruset sprids. Ofta sker detta genom att du pratar, hostar, nyser och snorar. En evolutionär win-win-mekanism. Du blir av med viruset, viruset sprids till nya värddjur!

Genom hosta och nysningar sprids en aerosol av viruspartiklar, med hastigheter från 60 (hosta) till 160! km/h (nysning), ut i ett moln flera meter framför dig och lägger sig på alla ytor som "besprutats". Om du sedan också snorar så sprider din hand ännu fler partiklar på allt du tar i. Handspriten kan hjälpa dig mot partiklarna på dina händer, men inte mot allt som virvlar runt i luften och landar på dig och andra ytor. (Att handsprit råkar hjälpa beror på att influensavirus och bakterier brukar dö av spriten. Hetbastu, 75+ grader kan också hjälpa, eftersom influensaviruset dör över denna temperatur. Tyvärr hjälper det inte mot virusen inuti dig.*)

Hur länge dropparna stannar i luften beror på deras storlek och yttre omständigheter (väder och vind). Hur långe viruset överlever i luftburet tillstånd är oklart.

När dropparna kommer i kontakt med en slemhinna i näsa, mun. hals eller lungor (och även ögonen) kan du bli smittad. Vad man vet kan du inte bli smittad genom huden (huden är en formidabel barriär mot allsköns ohyra, dels t.v. hudens egenskaper, delas tack vare de miljoner och åter miljoner mikroorganismer som lever på din hud).

De flesta virus överlever upp till 8 timmar utanför värdorganismen och det är under denna period du kan blir smittad. Efter att du väl blivit infekterad är du smittsam 1-2 dagar (men ända upp till 1-7 dagar före) innan du själv känner dig sjuk och upp till en vecka efter att du börjat känna dig frisk. Nu är det så att inte alla smittade kommer att känna sig sjuka, vilket då innebär att de kan verka som dolda smittspridare.

Hur funkar vaccinet?
Att du är vaccinerad innebär inte att du inte blir smittad eller inte kan sprida smitta. Det innebär enbart att sjukdomsförloppet blir mildare och snabbare, eftersom ditt immunförsvar redan har "tränat" på denna smitta. Det är därför "alla" måste vaccineras (s.k. hjord-/gruppimmunitet) för att det ska vara någon mening med det.

Det har diskuterats om höga D-vitaminhalter (eftersom de flesta av oss har en brist så är detta inte vanligt) skulle förta vaccinets effekt därför att immunförsvaret då är för bra. Men data från årets ASCO-möte (3) tyder på att det är lika effektivt oavsett D-vitamin halt. Observera dock att undersökningen utfördes på cancerpatienter, vilket innebär att den bör tolkas med mer försiktighet än vad artikelförfattarna gör.

Varför reagerar vi olika?
Det är detta som är problemet vid sjukdom. Reaktionen beror på hur mikroorganismen påverkar det lokala immunförsvaret i infekterad vävnad. Immunförsvaret kan både överreagera och underreagera. Vid överreaktion drabbas man av "cytokin storm" och både virus, bakterier och dina celler stryker med. Är organet vitalt, såsom lungor, njurar, hjärna eller hjärta kan du dö. Är reaktionen däremot för svag kan en kronisk infektion uppstå eller mikroorgansimen förstöra din vävnad.

Att mikroorganismen leder till vävnadsdöd är vanligare ju mindre "behov" den har av dig för att sprida sig. Ju mera anpassade till varandra människa och mikroorganism är desto mindre effekter (vanlig influensa, de vanliga barnsjukdomarna). Är däremot mikroorganismen (t.ex ebola, marburg eller fågelinfluensan) huvudsakligen beroende av ett annat djur (värd) för sin överlevnad och du bara är ett tillfälligt "olycksfall i smittoarbetet" är chansen stor att du stryker med.

När är det akut läge?
Definitivt om den sjuke uppvisar något av följande symptom:
snabb och/eller flämtande andning,
svårigheter att andas,
läppar och hud antagit en blåaktig/gråaktig ton,
är mycket slö, okontaktbar,
svårigheter att vakna efter sömn.

Man bör även se upp vid tryck eller smärta över bröstet, förvirring och yrsel.

SE SMITTSKYDDSINSTITUTET ELLER VÅRDGUIDEN FÖR DETALJER !!

Kan jag göra något preventivt?
Tja, vaccinering är en preventiv åtgärd. Tamiflu är det i begränsad omfattning eftersom tamifluresistenta virus redan finns, och blir resistenta än snabbar om man tar medlet i preventivt syfte. Som vanligt gäller att inte stressa och sova ordentligt, så att immunförsvaret får jobba ostört.

*Förvisso stiger din kroppstemperatur, vilket är samma funktion som feber har, men det är förenat med livsfara att försöka bota sjukdom på detta vis.


Andra bloggar om , , ,
_______________
(1) http://www.nbcnewyork.com/news/local-beat/Facebook-Event-to-Kiss-Someone-With-Swine-Flu.html
(2) http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8125191.stm
(3) Chadha MK et al. Effect of 25 hydroxy vitamin D status on serological response to influenza vaccine in cancer patients. J Clin Oncol 27, 2009 (suppl)

För en "grundkurs" i biologi se www.biology-online.org, eller
Stearns SC, Koella JK (2008). Evolution in health and disease (2nd ed.) Oxford University Press, ISBN: 0199207461

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License