onsdag 9 september 2009

När DN gör sjuk frisk

DN skriver idag på ledarsidan ("När frisk görs sjuk") om boken "Skapar vården ohälsa" angående gränsvärden inom vården och tar förmodligen upp de sämsta exempel som kunnat hittas: kolesterol och blodtryck. I ledaren försöker man påskina att värdena medikaliserar / sjukliggör ("sjukifierar, sic!) friska människor. Helt om bakfoten i detta fall. (Tyvärr har jag inte haft tid att kontrollera innehållet i boken, så man får hoppas detta är den sedvanliga journalistiska missuppfattningen.)

Tyvärr är det så att blodtrycket inte ska öka med åldern. Det är inte normalt till skillnad mot vad som påstås i ledaren. Det är inte en del av kroppens naturliga åldrande. Det är en del av vår moderna livsstil med olämplig mat.

Kolesterolvärden skall likaså vara "rätt" och hålla sig m.el.m stilla. Kvinnor blir inte bensköra om de inte åter fel och vistas mest inomhus.

Det finns gott om studier där man mätt blodtryck, kolesterol, bentäthet o.s.v. i de få kvarvarande jägar- och samlar-folken med ursprunglig livsstil. Alla pekar på att blodtrycket nästan inte stiger med åldern. Att kolesterolvärden är hur bra som helst hela livet. Att hjärt-kärl sjukdom, benskörhet och övervikt i princip inte existerar o.s.v.

Så DN gör sjuk frisk med sina felaktigheter.
En av de mest kända av dessa studier är Kitavastudien av den svenske läkaren Dr Staffan Lindeberg.

För att citera Lindeberg:
"Ytterligare stöd för uppfattningen att hjärt-kärlsjukdomar är ovanliga bland trobrianderfolket [Kitava] fick vi av deras mycket låga blodtryck och totala avsaknad av övervikt. Blodtrycket stiger inte med åldern som i västvärlden och efter 40 års ålder nådde ingen upp till det svenska genomsnittet.
Ännu mer drastiskt skiljde sig kroppsvikten från vad vi ser i Sverige. Medan vikten hos svenskarna ökar med åldern minskar den på Kitava efter 30 års ålder. Detta är vad man kunde förvänta sig med tanke på att muskelmassan och vattenhalten sjunker när vi blir äldre, men eftersom svenskarna lägger på sig allt mer fett skiljer sig åldrandet hos oss påtagligt. Om en typisk svensk kvinna vid 50 års ålder skulle ha samma BMI (body mass index = vikten dividerat med kvadraten på längden uttryckt i meter, d.v.s. kg/m2) som på Kitava så skulle hon väga 22 kilo mindre än hon gör och motsvarande skillnad för män skulle vara 19 kilo. Ingen på Kitava var överviktig vilket sannolikt främst beror på att deras mat är mer mättande än vår."(1)

Ett annat sätt att visa på detta är t.ex. en studie (2) av andelen avlidna män i USA och Uganda med tecken till genomgången hjärtinfarkt vid obduktion under åren 1951-56:Andra bloggar om , , , , ,
___________________
(1) http://www.staffanlindeberg.com/Evolutionsmedicin.html
(2) Thomas WA, Davies JN, Oneal RM, Dimakulangan AA. Incidence of myocardial infarction correlated with venous and pulmonary thrombosis and embolism. American Journal of Cardiology, 5:41-47, 1960.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License