fredag 11 september 2009

Vi är alla simulanter (DN-sjuka del 3)

Idag slog DN till igen på ledarsidan. I förrgår skulle sjuka klassas som friska och idag ska sjuka som läkare inte tror på klassas som psykfall. Återigen ett uselt exempel anförs: ME/CFS. (Och jag får åter hoppas journalisten missuppfattat och att det bara är läkarna som är inkompetenta). Vad kvinnor har med hela resonemanget att göra är oklart eftersom även män har liknande sjukdomar. Men eftersom det finns neuroimmunoendokrina skillnader av trots allt rätt stor betydelse mellan män och kvinnor blir symptombilderna inte helt lika.

Som jag tolkar DN är alla kvinnor med ME/CFS viljelösa simulanter som tagits som gisslan av läkare och läkemedelsindustri. Tack Kjöller för din tro på kvinnor... Med sådana vänner behöver man, eeeh kvinnor ;-), inga fiender.

Den för tillfället rådande hypotesen om orsakerna till ME/kroniskt trötthetssyndrom utlöses av en virusinfektion (men även andra källor till en immunstörning såsom bakterier, gifter/kemikalier eller t.o.m. den immunpåverkan ett vaccin innebär. och Det finns mätbara immunologiska förändringar på cellnivå hos dessa ME/CFS-patienter, så att påstå att de inbillar sig är trams.(1)

Virus som föreslagits orsaka sjukdomen är t.ex.:
Enterovirus
Epstein-Barr viruset
Human Herpes Virus 6 (HHV6)
Human LymphoTrophic Virus 2 (HLTV2)
Borna Virus
Inoue-Melnick Virus
Stealth Virus
Cytomegalovirus

Den stora frågan är varför vissa människor drabbas. Symptomen påminner om en kraftig influensa med svullna lymfkörtlar, muskelvärk, ledvärk, trötthet, man vill dra sig undan andra människor, oförmåga att fokusera mentalt o.dyl. Dessa symptom brukar kallas "sickness behaviour" och förekommer hos alla djur som blir sjuka. Men hos ME/CFS-patienterna går de inte bort. Och det finns flera sjukdomar med liknande symptom: diabetes, MS, RA, post-polio, fibromyalgi, IBS. Men dessa patienter har kunnat få en diagnos...

Det som saknas inom ME-forskningen (såsom inom många andra sjukdomar) är studier av förekomsten av celiaki, nutritionsstatus och d-vitaminstatus hos drabbade individer. ME-forskningen har dock inte hög status så det går långsamt framåt precis som med fibromyalgi (som också ansågs vara tomtar på loftet i början men där man nu hittat möjliga orsaker (2-3))

Ur ett större perspektiv har alla tillstånd en biokemisk-neuroendokrin orsak. Vi är alla ur evolutionär synvinkel genetiskt anpassade till en miljö utan mjölk, vitt socker, bönor, cerealier, kemikalier i det mesta vi äter och äger. Att då påstå att vissa individer har en genetisk predisposition är lite att skjuta förbi målet. Vi är inte, ur evolutionär synvinkel, anpassade till vår moderna miljö (dvs de senaste 10000 åren) och framför allt de senaste 100 åren...(4) och därför är ingen individ genetiskt "predisponerad" att leva i denna miljö. Och de individer som har minst genetiska "marginaler" drabbas. Dock är vi otroligt flexibla som djurart ock klaras oss förvånansvärt bra trots allt.

Det DN och författarna av boken missar är att fel kost *och* d-vitaminbrist leder till sjukdomar som drabbar olika individer olika (den genetiska predisposition igen). Livsmedelsindustrin har lågt intresse av att korrigera detta och läkemedelsindustrin (och vissa läkare) tar glatt emot dessa patienter för att kunna sälja nya piller.

Förtydligande (se LeoBs och min kommentar nedan). 090912 10:35
Läkemedelsindustrin är inte heller intresserad av att föreslå bättre kost och livsstil, eftersom detta ju skapar patienter. De vill hellre sälja ett piller till oss. Allra helst ett piller som skall tas preventivt för resten av livet. Ett piller tyvärr ofta leder till nya problem som måste behandlas med ett piller. Och cirkeln är sluten.*

Så i slutändan får man en ond cirkel där du blir sjuk av maten, sjuk av vården och sjuk av pillren. Eller i varje fall inte frisk.

Addenda
090912 10:35
Men det ändrar inte det faktum att både boken och DN missar målet eftersom deras kritik blir så fruktansvärt missriktad när när man skjuter på patienten och tar som exempel avvikelser (blodtryck som ökar med åldern, kolesterol, ME) som faktiskt är avvikelser och inte propaganda eller medikalisering från läkemedelsindustrins sida! Detta är ett självmål från både läkarna och DN.

Det hade varit bättre om DN frågat sig varför sjukdomar har olika status, varför det är mera lönsamt att forska kring vissa sjukdomar.

Att fråga sig varför läkemedelsindustrin pushar för piller under vetenskaplig täckmantel, som påstådd utbildning eller information.

Att undersöka hur läkemedelsindustrin producerar och finansierar missvisande vetenskapliga artiklar. Hur PR-firmor spökskriver och hur fejkade patientgrupper skapas.

Och hur läkare okritiskt eller medvetet agerar medhjälpare i opinionsbildningen. Se BMJ för referenser och diskussion.(6) Eller WSJ för hur kritik mot publicerad dålig forskning kan mottas.(7)

Inga nyheter: rapport efter rapport har visat att resultat från industrisponsrad eller -utförd alltid visar på bättre resultat än oberoende forskares.(8-12)

Det är därför boken som DN skriver om är så missriktad och skjuter bredvid målet. Och likaså DNs artiklar. Istället för att rikta strålkastaren dit den bör riktas (läkare och läkemedelsindustri), så skuldbelägger och psykologiserar man patienten.

*För att konkretisera ta t.ex. kolesterol (5):
Rökning+ingen motion+dåliga matvanor+låga d-vitaminvärden->höjt kolesterol
förhöjt kolesterol->statiner (istället för livsomställning)
statiner->muskelsvaghet, muskelsmärta, förvirring, trötthet...


Andra bloggar om , , , , ,
__________________
(1) Nijs J, Frémont M. Intracellular immune dysfunction in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: state of the art and therapeutic implications. Expert Opin Ther Targets. 12(3):281-9, 2008.
(2) Ablin JN, Buskila D, Clauw DJ. Biomarkers in fibromyalgia. Curr Pain Headache Rep. 13(5):343-9, 2009.
(3) Dadabhoy D, Crofford LJ, Spaeth M, Russell IJ, Clauw DJ Biology and therapy of fibromyalgia Evidence-based biomarkers for fibromyalgia syndrome Arthritis Research & Therapy 10:211, 2008.
(4) http://www.staffanlindeberg.com/
(5) http://www.ravnskov.nu/svcholesterol.htm
(6) http://www.bmj.com/cgi/content/full/338/feb05_1/b463
(7) http://blogs.wsj.com/health/2009/03/13/jama-editor-calls-critic-a-nobody-and-a-nothing/
(8) Jefferson T et al. Relation of study quality, concordance, take home message, funding, and impact in studies of influenza vaccines: systematic review. BMJ 338:b354, 2009.
(9) Yank V, Rennie D, Bero LA. Financial ties and concordance between results and conclusions in meta-analyses: retrospective cohort study. BMJ 2007 335: 1202-1205.
(10) Jefferson T. Influenza vaccination: policy versus evidence. BMJ 2006 333: 912-915.
(11) Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, Clark O. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. BMJ 2003 326: 1167-1170.
(12) Kjaergard LL, Als-Nielsen B. Association between competing interests and authors' conclusions: epidemiological study of randomised clinical trials published in the BMJ. BMJ 2002 325: 249.

10 kommentarer:

 1. Missar du kanske att läkemedelsindustrin gärna vill att det kan förklaras med något som man kan göra piller mot?

  Alla forskningsresultat bör så att säga normaliseras med tanke på detta. Den påstådda vikt de har är ofta fel (och dessutom bör man innan man noga kollat upplägget anta att det inte är neutralt ur denna synvinkel sett).

  Det finns en hel del forskning som pekar mot att det är psykosociala faktorer som är boven. De botas med ett reformerat samhälle, inte med piller.

  Mäktiga ekonomiska intressen är självklart emot det. (Det är snarast en definition av makt, inte in beskyllan.)

  SvaraRadera
 2. Hmm, uttrycket jag mig så dåligt? Problemet är tvåfalt: vår livsstil orsakar många av de sjukdomar som vi drabbas av idag; läkemedelsindustrin tackar och tar emot och föreslår piller, eftersom de inte är intresserade av gratis lösningar (d.v.s. livsstilsförändringar, ändrad diet, motion etc).
  "...fel kost *och* d-vitaminbrist leder till sjukdomar som drabbar olika individer olika (den genetiska predisposition igen). Livsmedelsindustrin har lågt intresse av att korrigera detta och läkemedelsindustrin (och vissa läkare) tar glatt emot dessa patienter för att kunna sälja nya piller.

  Så i slutändan får man en ond cirkel där du blir sjuk av maten, sjuk av vården och sjuk av pillren. Eller i varje fall inte frisk."

  Har redigerat texten en aningen med tanke på din kommentar.

  SvaraRadera
 3. Tack, men olika former av stress och trauma ger också fysiska och psykiska besvär/sjukdomar. Det är välbelagt, men lätt att dölja för den oinsatte genom att peka på t ex "förändringar i hjärnan" som uppstår och säga att de är orsaken i stället för en konsekvens av stress och trauma.

  Just psykofarmaka är bland det som läkemedelsindustrin tjänar mest på, samtidigt som det nu finns klara bevis på att en del psykofarmaka som säljs ger permanenta skador på kropp och hjärna.

  Vi är på väg in i en mycket otäck fas där dessa forskningsrön kan försvinna från Internet eftersom läkemedelsindustrin äger dem i form av så kallad "intellektuell property". Det är i det läge som nu finns inte klart om läkemedelsindustrin får dra tillbaka dem och slipper redovisa nya, hemska fakta. Det har höjts röster för att de ska slippa göra det "för patienternas bästa".

  Samtidigt omhuldas kognitiv terapi som lösningen om man använder psykoterapi. Problemet med kognitiv terapi i det här sammanhanget är att den inte uppmärksammar tidigare stress och trauma i individens liv och på så sätt riskerar stödja läkemedelsindustrin. Den instans som förordar kognitiv terapi är ju för övrigt socialstyrelsen, vars medicinska kompetens är sammanvävd med läkemedelsindustrin. (Det är också svårt att idag hitta medicinsk kompetens som inte är det, något som uppmärksammats av en del vetenskapliga tidskrifter när de sökt oberoende granskare.)

  SvaraRadera
 4. Tack för en intressant kommentar. Jag är inte helt omedveten om missbruket av förtalslagar (se en äldre bloggpost), men att även copyright börjat missbrukas för att undertrycka misshagliga åsikter är obehagligt. Kanske ett tema för en kommande post.

  Jo det är lätt och kollra bort den oinsatte. Och förändringar i hjärnan, med den underförstådda meningen att det är fantasifoster, d.v.s. psykosomatiska, har länge varit populära förklaringsmodeller inom medicinen när man inte haft nog med kunskap. T.v. Freud byttes djävulen ut mot psyket...

  Det är därför DNs artikelserier irriterar mig så mycket. Den ger sken av vetenskaplig grund när den gör sjukt friskt och sedan stämplar, de som framhärdar i att de är sjuka, som hysande mentala fantasifoster.

  Sambanden mellan de endokrina systemen, immunsystemet, det centrala och perifera nervsystemt och feedback från miljö (stress, diet) är mycket komplicerade. Men inom forskningsfältet psykoneuroendokrinologi har spännande forskning börjat ge förklaringar till de komplicerade samband som finns.

  Följande bokrecension ger en bra introduktion

  SvaraRadera
 5. Och psykoneuroimmunologi, som är ännu mera fascinerande.

  SvaraRadera
 6. Tack för länken till bokrecensionen. Jag läste lite snabbt igenom den och ser att man kanske missat "freeze". Det måste väl innebära att just dessa forskare (och deras kollegor, kanske större delen av psykiater-kåren) missar en mycket stor del av de besvär som de försöker täcka in?

  SvaraRadera
 7. Intro till psychoneuroimmunology

  Eller, om du har access, Psychoneuroimmunology--cross-talk between the immune and nervous systems. Ziemssen T, Kern S. J Neurol. 2007 May;254 Suppl 2:II8-11.

  Eller boken Introduction to psychoneurimmunology.

  SvaraRadera
 8. Kolla även in nederst på denna sida immunecliniclondon

  T.ex.
  Loneliness: Decreased NK (Natural Killer Cell) activity, Chronic stress, Decreased T-cells; decreased NK cells, decreased B-cells, increased blood levels of Epstein-Barr virus.

  Satisfying personal relationships and social support: Increased lymphocyte function, increased NK activity, increased immunity by mitogen tests, increased immune response to hepatitis B vaccine

  SvaraRadera
 9. Tack Anonym, det gav kanske en bra intro till läget nu. Jag ser att man försöker göra kopplingar till individens sociala omständigheter. Mycket bra. Jag hoppas att dessa kopplingar fördjupas, annars riskerar man att komma helt fel som man uppenbarligen har gjort i de fall jag nämnt ovan.

  Jag ser att man fått med en del av de mycket intressanta resultat som finns kring meditation (vad gäller mindfulness åtminstone finns en del väl genomförd forskning).

  Kul. Jag känner mig genast lite gladare.

  Fast jag förstår inte riktigt hur man dels kan referera till meditation och samtidigt säga att man inte har några bra metoder. Jag skulle hellre sagt att t ex mindfulness förtjänar mer omfattande forskning (på olika nivåer).

  SvaraRadera
 10. Hej!

  Vårt företag (www.katrel.dinstudio.se) representerar ett unikt och forskningsbaserat preparat – KATREL - som tidigare valts till Rysslands främsta hälsokostpreparat. Det utvecklades ursprungligen som en komponent i en ny medicinsk ansats (se 2 nedan) och används i Ryssland främst inom den offentliga hälsovården vid olika typer av medicinsk behandling. Man upptäckte efter ett antal år, att den också kunde användas i allmänt hälsofrämjande syften (som hälsokost). Vi kontaktar Er, eftersom man i Ryssland uppmärksammat att preparatet givit mycket bra resultat avseende många fall av långvarig trötthet t ex beroende på stressorsakade sjukdomar, samt även avseende den värsta typen av trötthet - nämligen trötthetssyndrom. I Sverige säljs KATREL främst via hälsoterapeuter, och vi börjar nu få in resultat, som syns bekräfta de ryska rönen. En terapeut som prövat preparatet på ett antal av sina patienter sade:

  ”Alla som hittills har tagit kuren har känt sig piggare. Vi testade en kvinna som har psoriasis men det gav ingen synbar effekt…En kvinna som gick i väggen för 10 år sedan blev otroligt mycket piggare och fick ny ork och ny energi. Hon har också haft väldiga besvär i benhinnorna, vilket försvann efter kuren.”

  En av våra hälsoterapeuter – Gertrud Simonsson - som nu säljer KATREL, gav följande beskrivning:
  "En av mina patienter, med utmattningssyndrom sen flera år tillbaka, tog under våren en KATREL-kur och blev mycket piggare. I augusti köpte hon en ny kur och DÅ inträffade en otrolig förändring Hon fick en otrolig energi, satte igång bl.a. att baka hemma en hel eftermiddag och hennes man undrade om hon inte skulle avsluta sitt arbete för han var rädd att hon inte skulle orka med. Det var ju det han var van vid, men hon hade massor av energi och var inte alls trött.

  Hon var hos mig i slutet av den kuren och köpte då ytterligare en kur för ATT TA EN DUBBELKUR. STÖRSTA SKILLNADEN KÄNDE HON DOCK AV DE FÖRSTA 15 DAGARNA (av den). Hon har också blivit mer fokuserad, kan också sortera mera, arbetar inom barnomsorg och klarar av alla ljud från barnen och hennes arbetskamrater är förvånade över att hon är så pigg.
  Hälsningar!
  Gertrud Simonsson, hälsoterapeut"

  En annan av de terapeuter som förra året prövade KATREL och nu använder det på sina patienter, hade länge varit trött, vilket kraftigt påverkat hennes arbetsförmåga och skadat hennes yrkesverksamhet. Efter KATREL kuren kände hon sig plötsligt mycket bättre – piggare och starkare. Hon kunde – trots mycket tänkande på alternativa förklaringar - inte förknippa det med något annat än KATREL-kuren. Det var ett av flera skäl till varför hon nu låter sina patienter använda KATREL.

  Skriv till oss för en redovisning av KATRELs sätt att verka.
  KATREL är godkänt av Rysslands Medicinska Vetenskapsakademi och rekommenderas av Rysslands Hälsoministerium som ett effektivt medel för rening av organismen och hälsofrämjande.

  I rollen som hälsokost är den avsedda reningen bara ett medel för att nå ett antal speciella hälsoeffekter. KATREL är då inte avsett att vara enbart en rensnings-produkt (det är bara det sätt på vilket teknologin arbetar och blir en konsekvens) utan är i första hand ett allmänt hälsofrämjande preparat. Det är bl a inriktat på att höja immuniteten, styrkan och energin; att motverka långvarig trötthet, följder av stressbetonade sjukdomar och t o m utbrändhet; att ha effekter gällande benskörhet och gerontologi mm.

  Vänliga hälsningar!

  Dan Ahlmark Ekon lic
  VD
  KATREL Scandinavia
  Degerbygränd 20
  163 72 Stockholm
  Mob 070 625 16 38
  Tel 08 795 90 98
  Email: katrel@comhem.se

  SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License