torsdag 24 december 2009

God Jul och Gott Nytt År

Nu tar jag en paus i tyckandet. Åter 2010.

måndag 21 december 2009

Istid eller värmetid 2

Kommentar till Magnus kommentar av mitt förra inlägg med samma rubrik.

Först vill jag tacka Magnus för hans synpunkter. Dock tycker jag att han missade lite poängen med min förenkling till tre bilder (eller så uttryckte jag mig otydligt). Bild ett visar att klimatet var inne i en avkylningfas från ca år 1000 till ca 1700. Perioden 1460-1750 brukar kallas "lilla istiden", men tidsperioden varierar mellan olika forskare. Detta brukar betraktas som en s.k. stadial, d.v.s. en nedkylning under en pågående interglacial (period mellan istider). Under denna period började glaciärer och bl.a. inlandsisen på Baffin Island växa till sig.

Klimatet stabiliserade sig så runt 1800talet för att sedan börja bli varmare. Från 1800 är uppvärmningen korrelerad med bruket av kolbaserade fossila energikällor (bild två). Detta betyder inte per automatik att det finns ett samband, men det enda källan till koldioxid är just dessa källor, så det torde vara rimligt att anta ett samband, eftersom koldioxid är en s.k. växthusgas.

Slutligen visade jag på (bild tre) att för eller senare kommer en långvarig nedkylning, d.v.s. en istid. Poängen med den sista bilden var att visa på att en naturlig uppvärming på upp till tre grader jämfört med början av 1900talet också skulle kunna vara möjligt utöver eventuell människoorsakad uppvärmning. Problemet är att det enda vi med säkerhet kan säga är att:

1) människan släpper ut koldioxid

2) koldioxid är en växthusgas som orsakar en viss uppvärmning

3) uppvärmningen kan leda till följdeffekter (t.ex. större mängder vattenånga i atmosfären, som driver på växthuseffekten ytterligare)

Vi kan däremot inte säga om det utöver denna människoorsakad uppvärmning också pågår en naturlig uppvärmning, eller om klimatet egentligen skulle ha blivit kallare och varit på väg in i en ny "liten istid" utan dessa koldioxidutsläpp.

Och det är här någonstans hela debatten spårar ur. Klimatförnekarna och klimatalarmisterna plockar båda russinen ur kakan för att kunna "bevisa" sina favoritideer eller bekräfta sina politiska åsikter. Det är väldigt dogmatiskt och påminner mera om religion än om annat. Ingen är intresserad av fakta.

Förnekarna förnekar friskt och vill gärna stoppa huvudet i sanden. Alarmisterna tar i så de mycket att ingen till slut orkar lyssna på dem. Dogmatiskt motstånd till kärnkraft och desperat oljekramande blir istället responsen. För att inte tala om idiotförslag såsom kvicksilverlampor istället för glödlampor eller än värre. Den mera sansade åsikten att man kanske borde vara lite försiktig hjälper försvinner däremot i larmet.

Försiktig i så motto att man redan nu snabbt utvecklar alternativa teknologier (till olja) idag för att minska beroendet av fossilbränslen. För att på så sätt undvika att om hundra till tvåhundra år upptäcka att IPCCs scenarier verkligen stämde till sista kommat. Men det kräver lite morötter och piskor. Men som en extra bonus slipper man oljeberoendet...

(DN-länk tillagd 100103 14:40
)

söndag 20 december 2009

Klimatförnekarnas kampanjtaktik

Snubblade idag över bloggen DeSmog om PR- och propaganda-kampanjen mot växthuseffekten och de klimatändringar människan skapat. Det mest intressanta var informationen om den miljö-taktik spinn-doktorn Frank Luntz i nov 2002 rekommenderade Bush-regeringen för att vinna klimat-och miljödebatten (s137 ff) i USA. Ett utdrag ur den flerhundrasidiga rapporten finns på siten EWG.

De debattknep som föreslås för att vinna klimatdebatten, d.v.s. förringa växthuseffekten, är i sammafattning:

1) Framhäv avsaknaden av enighet och hänvisa till forskare [d.v.s. individer med akademiska titlar] som avvisar växthuseffekten.

2) Betona att vi måste veta mera och skynda långsamt så att vi inte orsakar andra problem. [D.v.s. förhala och fördröj.]

3) Betona att frivilliga överenskommelser och lokala lösningar är bättre än "internationella överenskommelser och regleringar".

4) Betona "rättvisa", d.v.s. att alla länder måste skriva på ett internationellt klimatavtal. Även Kina och Indien innan vi [d.v.s. USA] gör det.

5) Undvika att prata ekonomi och förlorade arbetstillfällen, men förmedla konkreta detaljexempel på vad som blir dyrare i vardagen. T.ex. bensin och el. Och om hur det drabbar gamla, svaga, industriarbetare etc. Påpeka gärna att det kommer att påverka livsstilen. "Låt mig betona att ekonomiska argument må applåderas av industriintressen, men de fungerar dåligt mot de du vill nå ut till--medelsvenssons."

6) Betona "sund vetenskap" ["sound science", detta är kodordet som används för att förneka vetenskapliga bevis]. "Den vetenskapliga debatten håller på att stängas mot oss [republikanerna och industriintressena], men det finns fortfarande möjligheter att ifrågasätta vetenskapen."

7) Rekrytera experter [d.v.s. personer med akadenmiska titlar--det viktiga är titeln de behöver ej kunna något om klimatet] som håller med dig [d.v.s. är mot växthuseffekten]. Folket/väljarna är mer benägna att lita på vetenskapsmän, ingenjörer och andra ledande forskare, än på politiker. Om du önskar gå emot den gällande forskningen ["prevailing wisdom"] är det mest effektivt att hänvisa till forskare.

8) "Ord som funkar: vetenskapen kan räkna fram all möjligt från dagens data, men det säger oss ingenting om morgondagen. Du kan inte titta miljoner år bakåt i tiden och säga att det bevisar att vi nu värmer jorden mer än någonsin. För 20 år sedan var de ju oroade över nästa istid". [D.v.s. förringa modellerna, så tvivel om de kan användas för att bedöma framtiden och slutligen attackera forskarna.]

9) Framhäv att tekniska landvinningar kan hjälpa oss förbättra miljön, och att internationella avtal kan hindra dessa om inte alla ställer upp. [D.v.s. avvisa bindande avtal och hänvisa till framtiden. Låter bra och engagerat men tillåter att inget görs.]

10) Definiera om ordens betydelse. Få miljökämpar att framstå som orealistiska knäppgökar. "Vi har ägnat de senaste sju åren till att analysera hur vi ska framställa komplicerade ideer kring kontroversiella frågor. [Det vi kommit fram till är att] språkbruket i miljödebatten måste ändras. Med början från det mindre skrämmande ordet klimatändring ["climate change"] istället för växthuseffekten / global uppvärming."

Precis som med svininfluensa handlar det inte längre om att informera och framställa båda sidorna av en fråga. Utan det handlar att skräddarsy budskapet för att manipulera mottagarna att tro det man vill och göra det man vill. D.v.s. ren och klassisk propaganda. Men till skillnad från 30talets propaganda så är denna lömskare och mera försåtlig. Man utnyttjar journalisters okunskap och medias förmenta opartiskhet genom att föra fram ovederhäftiga motargument. Man manipulerar "medelsvensson" med falska gräsrotsbloggar (s.k. astrourfing). Kort sagt man underminerar det demokratiska samhället genom att förhindra att "folket" kan ta del av korrekt information, eller genom att upprepa lögner så ofta att de till slut framstår som sannare än sanningen.

Andra bloggar om , , , , , , , , .

lördag 19 december 2009

Svinstatistik 3

Inga förändringar. Dödligheten har inga tydliga samband med vaccinering eller BNP. Både rika och fattiga länder har höga och låga dödstal. Både vaccinerade och ovaccinerade länder har höga och låga dödstal. Förmodligen är den enda gemensamma faktorn de avlidnas hälsostatus. Data från USA antyder att avsaknad av sjukvård (oförsäkrade) och bristfälliga sociala förhållanden är försvårande. Mer så än relativ fattigdom.

Brunt avser genomsnittlig dödlighet i influensaliknande sjukdom och lunginflammation för flera influensasäsonger. Grönt är länder med avslutad influensasäsong. Svart länder med pågående epidemi.

Andra bloggar om , , , , , , , , , , .

måndag 14 december 2009

Fildelningsbluffen

Att det "medieindustriella komplexets" (MIC) tjat om att de förlorar pengar var en stor bluff hade ju "alla" ha fattat, utom jurister, journalister och politiker. Tack vare TrendMaze ordentliga grävande kanske det äntligen blir uppenbart även för dem att MICs krokodiltårar om alla sina förluster bara är en stor bluff.

Piratpartiets Rick Falkvinge hade idag en bild, från TrendMaze utredning, som visade att artisterna tjänar mer oavsett fildelningen. För att förtydliga har jag utökat bilden med antalet svenskar med internettillgång och antalet som fildelar. Dessutom en bild med den svenska musikindustrins intäkter--lika opåverkade de med.

Som man tydligt ser har pengarna rullat in oavsett om fildelning eller internetanvändning ökat. Musikindustrin har alltså haft samma intäkter oavsett fildelningens storlek! Och artisternas inkomstökning överstiger inflationen. Alla siffror borde ha varit negativa (alltså minskat mellan 2000 och 2008) och korrelerade mot fildelningsökningen (alltså minskat någorlunda i takt med att internettillgång och fildelning ökat) om MIC-propagandan hade varit ett uns trovärdig.

Det man snarare ser är ett rakt samband mellan internettillgång och artistintäkter och mellan internettillgång och STIM- (och liknande) intäkter. Något att fundera på...

Ökningen av fildelningen och internetanvändandet (% av befolkningen över 16 år) i förhållande till artisternas intäkter


Ökningen av fildelningen och internetanvändandet (% av befolkningen över 16 år) i förhållande till musikindustrins intäkter


Andra bloggar om , , , , , , .

______________
Källor
(1) Ola Findahl, Svenskarna och Internet 2009 (digital v 1.1), "World Internet Institute, 2009
(2) Daniel Johansson & Markus Larsson, The Swedish Music Industry in Graphs - Economic Development Report 2000 – 2008, TrendMaze December 2009


Mera kommentarer och analyser: opassande, HAx, KTH, Aftonbladet,

söndag 13 december 2009

Att sälja en influensa

Nedan följer en lätt cynisk tolkning av de tips och råd som informationsdirektör (alltså PR-ansvarig) Glen Nowak vid CDC (amerikanska "smittskyddsinstitutet") framför för att man ska lyckas kraftigt öka antalet vaccinerade.

Framföra ett effektivt budskap via läkare och media.
1) Reklam, reklam, reklam, förstärkt av trovärdiga talesmän. (“Publicity” – constant, highly visible, positive messages regarding influenza vaccine." "Reinforced with credible, relevant spokespeople.")
2) Skrämselpropaganda (du kan dö eller bli allvarligt sjuk).
3) Ge dåligt samvete ("skydda dem du älskar" och "de svaga").

"Kommunikations-utmaningar"
1) Att övertyga de som sällan eller inte vaccinerar sig. De är ofta skeptiska och tvivlande över meningen med vaccinet.
2) Att skapa och upprätthålla mediaintresset för att kunna övertyga om behovet av vaccination. Särskilt att skapa en bild av att situationen är värre än väntat. Dock svårt att upprätthålla mediaintresset. ("Hard to sustain without significant new developments." "...media coverage ... often depends on factors beyond our control.")
3) Att effektivt bemöta frågor om kvicksilver och risker med vaccinet.
4) Att övertyga människor att ändra beteende är ofta svårt. ("Persuading people to change behavior is usually hard to do." "It’s the knowledge, views, beliefs, language, and life situations of the members of the targeted populations that matters most.")

Framgångsfaktorer
1) Att de första fallen drabbar de som brukar uppfattas som friska och i samhällen med omfattande mediatäckning.
2) Att läkare och hälsomyndigheter uttrycker oro och förutspår allvarliga följder. T.ex använder uttryck som dödlig och värsta på flera år.
3) Kontinuerliga mediaartiklar och myndighetsutspel om drabbade skapar en känsla av att många drabbas.
4) Ge konkreta exempel på drabbade. T.ex. bilder och intervjuer av barn, familjer och skolor för att motivera och bilder på vaccinering för att förstärka budskapet. ("Media interest and stories can be very helpful...")
5) Konstanta referenser till pandemi i samband med budskapet om hur viktigt det är att vaccinera sig.
6) Att de som normalt inte vaccinerar sig känner ökad oro över att många drabbas och blir allvarligt sjuka, och att man därför själv kan riskera att insjukna.

Andra bloggar om , , , , , , .
___________________
Källor
(1) Considerations and Plans for Influenza Vaccine Communication
Kristine Sheedy, Ph.D., Presentation for the Advisory Committee on Immunization Practices, July 29, 2009
(2) Increasing Influenza Immunization: Communications and Media Challenges and Strategies
Glen Nowak, Ph.D., Director, Media Relations Centers for Disease Control and Prevention, June 22, 2006
(3) Planning for the 2004-05 Influenza Vaccination Season: A Communication Situation Analysis
Glen Nowak, Ph.D., Associate Director for Communications National Immunization Program, April 7, 2004 (2 versioner: den ena med 51 bilder, den andra med 24--man har tagit bort "planen" för hur man skapar efterfrågan)

lördag 12 december 2009

Svinstatistik 2

Mortalitet enligt senaste uppgifter från ECDC. Fortfarande en av de mildaste och ofarligaste influensorna på länge.

Blåa staplar avser en ordinarie influensasäsonger t.o.m. 2008/09 med A(H3N2) (se mitt föregående inlägg för information).

Gröna staplar A(H1N1)v i vissa ovaccinerade länder.

Svarta staplar pågående influensa på norra halvklotet.Andra bloggar om , , , , , , , , .

fredag 11 december 2009

Istid eller värmetid

Så var klimatgrälet igång igen. Det blir varmare, nähä det blir det inte, jo, nä, jo, nä o.s.v. som en trasig vinyl-skiva som hackar och upprepar sig. Klimatförnekarna kommer dragande med sina sedvanliga "titta det är kallare än igår" och obegripliga påståenden från diverse rättshaverister, medan klimatalarmisterna dundrar med sina undergångsprofetior. T.o.m. datorintrång används för att svärta ner klimatforskarna.

Jag tänker inte tjata bara visa några bilder.

Första bilden visar de senaste tusen årens ändring av den global genomsnittstemperaturen. De olika färgerna avser olika forskares uppgifter. Utifrån nedan skulle man kunna tro att jorden var på väg in i en ny istid tills något hände som stoppade upp och vände denna trend.Och då kommer vi till bild två över koldioxidutsläpp från olika källor (omräknat i miljoner ton kol per år). Som av en slump ökar dessa i takt med temperaturökningen från 1800 och framåt. Ett samband? Ja, högst sannolikt.


Men det är just detta klimatförnekarna inte vill se eller ens resonera om. Utan de kommer dragande med sina ovetenskapliga ock korta tidsserier. Och säger "titta den senaste veckan, året eller dekaden minskade temperaturen alltså är allt en bluff...". Om man då säger "men de senaste hundra åren har medel ökat" så får man svaret, det är en bluff "titta den senaste veckan, året eller dekaden minskade temperaturen"... En trasig skiva som bara upprepar sig.

Visst kan det vara en slump. Men inte helt sannolikt. De två mest sannolika förklaringarna är att människan orsakat ("antropogent") temperaturökningen, eller att de är både naturliga och människoorsakade.

Är det enbart av ondo? Nej! Bor man i norra Europa, Asien och Amerika, lär man få ett behagligare klimat och längre odlingssäsonger. D.v.s. vintersporterna ryker, men Costa del Sol flyttar till Skåne. Inte helt fel ur en rent egoistisk synvinkel.

Dessutom kan vi ju fråga oss om vi inte helt enkelt kanske har lyckats hindra nästa istid. Och det vore ju inte helt fel, eller?

Andra bloggar om , , ,

Uppdaterad 20091212 kl 2330

måndag 7 december 2009

600% och mer och blir över

Kjell Aleklett pratade olja i TV och i DN. Enligt honom är det inte realistiskt att utvinna de cirka 4000 miljarder fat olja som finns i oljesand och oljeskiffer. Oljeskiffer nämns överhuvudtaget inte i hans diskussion. Lika snabbt dömer han ut de 2000 miljarder fat som kan utvinnas genom gas och kol "liquefaction". Och de ca 1000 miljarder fat "svårtillgänglig" petroluem (råolja) som finns kvar i marken. Men människan är uppfinningsrik. Finns det olja att hämta och priset är rätt, så kan man ge sig f.n på att de 5000 miljarder faten oljeskiffer, oljesand och "svårtillgänglig" olja utvinns. Plus de 2000 miljarder faten som fås genom gas till olja och kol till olja.

Det blir bara väldigt mycket dyrare för dig och mig att åka bil och flyga...Och då räcker det mer än väl till en temperaturökning på över 3 grader, även om det skulle ta 200 år istället för 100. Hans resonemang är lite väl inskränkt och pessimistiskt om människan kreativitet.

Andra bloggar om , , , , , ,
__________________
Källor
The Peak of the Oil Age
Extreme Oil, New Scientist nr 49, 2009
Klimathotet är överdrivet, DN 2007

söndag 6 december 2009

Om debattfrihet

På DN kulturdebatt (sida 5) skriver Malin U idag att det inte finns förbjudna ämnen i religionsdebatten. Men det gör det ju just. Anledningen till polariseringen är att det finns få nyanser. För så fort nyanserna kommer fram -- de nyanser som kan öka förståelsen och balansera debatten -- så åker ändå fobi- och extremistkortet fram. Och DN-artikeln är ett bra exempel på det när förf. konstant drar paralleller till rasism och högerextremism (ett fult debattknep för att klistra på meningsmotståndaren åsikter denne inte omfattar) när hon exemplifierar att ett explicit debattförbud inte finns.

Hon anser att man helt enkelt får tåla rallarsvingar i "åsiktsbrytandet". Problemet är bara det att de flesta inte uppskattar att få muntliga eller skriftliga glåpord kastade efter sig om och när de vågar öppna munnen. De anser inte att de "bryter" åsikter, de anser att de byter åsikter och vill förmodligen resonera i sansad och lugn ton.

För hur många uppskattar att kallas rasist, extremist och fobiker så fort de dristar sig till att ifrågasätta religiösa anspråk. Hur många uppskattar att svepande beskyllas för att "kör[a] med samma retorik [som högerextremisterna]", om de kritiserar (fel) religion.

Alla religioner måste tåla granskning och alla religioner måste få granskas. Precis som vilka andra ideologier som helst.

Genom att påstå att religionskritik är "diskret lagda rasister[s]" sätt "att dölja fientlighet mot etniska grupper". Genom att påstå att hon "är trött på offerdramaturgin" och "dess retoriska förbindelser med högerextremismen". Och genom att slutligen vrida till artikeln till att handla om SD istället för ett torn i Schweiz...

Så har hon just gett ett fullgott exempel på den typ av exkluderande samtalston och fördömande retorik, som lika effektivt som ett debattförbud, sätter munkavle på de flesta som inte finner någon tjusning i den typen av symboldebatt. Och som därför ger upphov till just de känslor av alienation och åsiktsförbud som uppenbarligen vissa upplever. Upplever utan någon retorisk eller dold avsikt.

Det är först när nyanserna tillåts. När hela skalan från svart till vitt kan diskuteras i all dess regnbågens färger, utan att ta till glåpord, fördömande tonfall och "association by guilt"-knep, som förståelsen och toleransen ökar. Det är först när nyanserna tillåts som det demokratiska samtalet kan utvecklas och leda framåt. Men förståelse innebär inte att demokrati, jämlikhet eller åsiktsfrihet måste underordna sig religiösa krav på lydnad, könsunderkastelse och blind tro.

Jag må vara naiv, men i min lilla värld innebär förståelse att man sansat kan resonera om olika företeelser som helst, och förhoppningsvis kunna acceptera att man inte alltid kan få som man vill, även om man skriker högst. I min lilla naiva värld måste man kanske anpassa sig efter universella värden som står över religionens och den etniska gruppens krav på konformism, tabu och tradition.

Andra bloggar om , , , , , , , .

Friheten kan inte tas för given

I det gamla STASI-landet Östtyskland uppmanades medborgarna att:

Säg vad du tänker,
Tänk vad du säger.

Problemet var att om de gjorde det så skulle de hamna i fängelse. Så de lärde sig att dölja sina tankar och hålla dem för sig själva. I dagens debattartikel i SvD, får man lite känslan av att författaren tycker att Schweizarna inte skulle ha sagt vad de tänkte utan hellre ljugit.

Men vad är det för samhälle vi skapar, om ingen vågar säga sin hederliga mening. När alla smusslar och ljuger. Ja inte är det en demokrati längre. Utan en tankens diktatur. Som reaktionen på Hägglunds artikel om verklighetens folk visade har eliten väldigt svårt med en demokrati som innebär medborgarengagemang. Svårt med att människor säger vad de tycker och inte blint rabblar politiskt korrekta fraser när kameran är på.

Svårt att acceptera det som är poängen med demokrati: att alla medborgarna vågar säga vad de tänker utan risk för repressalier från staten eller PK-eliten eller chefen. Och folkomröstningar a la Schweiz är demokrati i sin prydno. Inte ett hot mot demokratin. Däremot ett hot mot elitens åsiktsmonopol. Ett hot mot elitens förljugna politiska korrekthet.

Lika lite är att rösta mot torn ett hot mot religionsfrihet eller demokrati. Schweiz folkomröstning var en markering mot religiösa symboler och de maktanspråk som dessa innebär. Att blanda in kyrktorn är inte relevant. De finns där av historiska skäl, som en markering av kristendomens historiska maktanspråk.

På vilket sätt skulle frånvaron av ett torn inskränka rätten till religionen? Argumentet är absurt. Hela argumentationen är ett typiskt utslag för vår tids bugande och bockande för religionen. Religionen får inte ifrågasättas och när det sker blir det liv i luckan. Särskilt hos eliten, som törstar efter nya absolutistiska läror att trycka ner i halsen på det "vanliga folket".

Andra bloggar om , , , , , , , , .

lördag 5 december 2009

Svininfluensa, fattigdom och vård

Jahapp sambandet i USA mellan tillgång till vård (försäkring) och fattigdom för dödsfall i svininfluensa i gruppen 0-18 år håller än. Avvikelsen i nordöst är relaterad till låg försäkringstäckning och onormalt hög barandödlighet i olyckor och våld.Se även svininfluensa, barn och fattigdom (2).

Svinstatistik

Nedan följer en översikt över överdödlighet i influensa och dödsfall i A(H1N1)v för några länder. Siffrorna anges i döda per en miljon invånare.
Blå staplar avser genomsnittlig dödlighet i influensaliknande sjukdom (influensa, RSV, förkylningar) och lunginflammation (oavsett orsak). Detta är ett indirekt mått som används för att uppskatta influensarelaterad dödlighet. Variera stort mellan länder. (Bild 2 antyder hur denna beräknas. Bild 3 problemet med metoden.)
Gröna staplar är länder som redan haft sin A(H1n1)v-epidemi och där ingen vaccination förekommit.
Svarta staplar är länder med pågående epidemier och avser laboratorieverifierade dödsfall orsakade av A(H1N1)v eller i nära anslutning till influensainfektion. Statistiken är här preliminär. Alla länder har inte rapporterat in till ECDC. I stort sett inga europeer är vaccinerade (ca 2%), jämfört med Sverige.


Bild 1.


Bild 2. Bilden visar hur man uppskattar influensadödligheten. Den röda linjen visar medelvärdet för den totala dödligheten över flera år. Grön linje den "dagliga" dödligheten. ILI+P överdödlighet bedöms utifrån hur mycket den gröna linjen överstiger den röda under en influensaepidemi. Blå linje är gränsen för allvarlig epidemi. (Avser förhållanden i Australien.)

Varför denna skillnad mellan ILS/lunginflammation och det faktiska antalet dödsfall?
Kanske därför att influensa är en mycket mild sjukdom, och att det i begreppet ILI döljer sig en massa andra virus och dödsorsaker. Tom Jefferson illustrerar detta bra i en artikel (12). Bilden nedan visar resultatet av en analys av flera studier. Som synes utgör identifierad influensa en liten del.

Bild 3.

För att ytterligare understryka detta visar följande bild skillnaden mellan antalet influensaprover positiva för A(H1N1)v (orange) och det totala antalet gjorda tester (svart). Merparten prov innehöll okända organismer (d.v.s. inte något man testade för). Proven är från patienter med ILS. (13)


Bild 4.

Artikeln uppdaterad ca 20:00
.

Andra bloggar om , , , , , , , , .
_______________
Källor:
(1) EUROSTAT
(2) ECDC Weekly influenza surveillance overview 4 December 2009
(3) Australian Bureau of Statistics (accessed 2009-12-05 12:00)
(4) Australian Influenza Surveillance Summary Reprot No.25, 2009
(5) CDC FluView 2009-2010 Influenza Season Week 47 ending November 28, 2009
(6) Wöchentlicher Situationsbericht des BAG: Pandemische Grippe (H1N1) 2009, Kalenderwoche 48 (23. November – 29. November 2009)
(7) Dushoff J et al. Mortality due to Influenza in the United States—An Annualized Regression Approach Using Multiple-Cause Mortality. American Journal of Epidemiology 163(2):181-187, 2006
(8) De Ravin JW, Gerrard PN. The effect of influenza on Australian mortality. Annual Transactions of the Australian Institute of Actuaries 471-479, 1984.
(9) Baker MG et al. Pandemic H1N1 influenza lessons from the southern hemisphere. Eurosurveillance 14(42), 2009
(10) Rizzo C et al. Trends for influenza-related deaths during pandemic and epidemic seasons, Italy, 1969–2001. Emerg Infect Dis 13(5), 2007
(11) Institutet för hälsa och välfärd Sammanfattning av influensa A(H1N1)v -läget 4.12.2009 kl. 12.00
(12) BMJ Clinical Evidence. Guest editorial: Jefferson T, Mistaken identity: seasonal influenza versus influenza-like illness.
(13) BMJ Clinical Evidence. Guest editorial: Fleming DM, Influenza surveillance, the swine-flu pandemic, and the importance of virology

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3892139.svd

fredag 4 december 2009

Climategate och klimatförnekare

Nedan följer ett inlägg föranlett av Magnus kommentar till mitt föregående inlägg.

Att spara mail i 10 år har absolut ingenting med forskning att göra. Absolut ingenting. Rådata + publikationer är det som är av intresse. Inte småsinta mail om akademiska fiender eller klimatförnekare. Inte mail om barnhämtning och vad som ska köpas på vägen hem. Alla andra påståenden är s.k. "spin" (propaganda) i den medvetna kampanj som datorintrånget var en del av.

Det stora problemet med alla klimatförnekar-siter jag hittills tittat på är att de aldrig, i min mening i varje fall, framställer kontrollerbara data, eller vederhäftiga (rimliga) mot-argument. Allt jag hittills sett går ut på att försöka svartmåla forskningen genom att antingen framhäva argument från industrins lobbyister, upprepa påstående i en evig rundgång mellan "astroturfade" siter eller rena och skära missförstånd. Sistnämnda inte så konstigt, eftersom klimatologin och vidhängande forskningsfält inte alltid är lätta att ta del av och förstå. Precis som med mycket annan specialiserad forskning.

De vanligaste argumenten är att hävda att forskningen inte är öppen eller "rätt" ("sound science"), att forskarna inte är överens (vilket är normalt i öppen och förutsättningslös forskning), och slutligen att skapa falska motsättningar genom att sprida felaktigheter och så tvivel. En gammal känd metod, som redan användes av tobaksbolagen när det begav sig, och som idag används av bl.a. klimatförnekare och kreationister.

Detta betyder inte att klimatkramarna är felfria, det finns gott om lobbying som inte baserar sig på fakta på den kanten med. Men, man ska inte blanda ihop klimatforskningen med klimatkramarna. Lika lite som klimatförnekare är klimatforskare.

Ett av problemen som gör "allmänheten" mottaglig för forskningsfientlig lobbying och propaganda är forskingens metod i sig. Forskningens syfte är ju inte att ta fram absoluta svar om meningen med livet är. Såsom en tvärsäker religion eller ideologi erbjuder. (Svaret är 42 ;-) Denna tvekan syns i forskarnas, ibland mycket försiktiga, uttalanden, och kan lätt utnyttjas för att få dem att framstå som osäkra och tvivlande över sina resultat.

Anledningen till detta är att till skillnad från religion och ideologi är den ideala forskningsprocessen tänkt att framställa väl dokumenterade och kontrollerbara uppgifter (hypoteser), som sedan antingen vederläggs (motbevisas) eller bekräftas (teorier och naturlagar) med hjälp av fortsatt forskning. Eller genom att någon annan upprepar experimentet eller analysen. I förlängningen innebär detta att en massa om och men ofta läggs till de publicerade resultaten.

För att få en bra och kortfattad bild av forskningen på svenska tycker jag siten Uppsalainitiativet är en bra startpunkt. Tyvärr lite väl tung och seriös. En kortare och förenklad intro finns i min "lilla klimatskola".

En mera lättillgänglig svensk site, men samtidigt mera polemiserande än Uppsalainitiativet, om bl.a. klimatfrågan är Emretsson. På sätt och vis lite av Climate Scams anti-tes ;-)

Slutligen min åsikt. Jag tycker klimatkramarna ibland överdriver rejält i sina domedagsscenarier och extrema ideer om lösningen, men, å andra sidan anser jag att riskerna med en för stor temperaturhöjning för människorna (jordklotet kommer att klara sig) är så stor att man måste försöka vända trenden innan alltför stor skada skett. D.v.s. åtgärder som begränsar medeltemperaturökningen över jordklotet till 2-3 grader Celsius utifrån de scenarier som det aktuella forskningsläget anger. Ur en egoistisk synvinkel gör det inte så mycket om vi slipper nästa istid, men...

Andra bloggar om , , , , .

torsdag 3 december 2009

Climategate

Kort kommentar om det s.k. "climate gate" som gjort alla anti-klimat-anhängare alldeles till sig på sina anti-klimat-bloggar. Hur i hela fridens namn kan någon vara så dum att man sparar 10 års e-mail. På en server. Som är "allmänt" tillgänglig. Så det gick som det gick: skvaller, förtal och fulspel i forskarvärlden blev plötsligt offentligt efter lite målmedvetet hackande (eller snarare datorintrång i detta fall). Vad som är sanna eller falska e-mail i den mängd av meddelanden som "tillgängliggjorts" är helt omöjligt att veta.

Men det gjorde i varje fall klimatförnekarna jätteglada. Sveriges egen ledande anti-klimat-lobbyist Maggie (som man skulle kunna tro är frontfigur / målvakt på heltid för industrins fejkade anti-klimat-gräsrotsrörelse) blev förstås också glad. Mycket att skriva.

För en mera sansad kommentar se New Scientist 091125 och RealClimate. Och en svensk blogg om händelsen.

Andra bloggar om , .

Korrigerad 2009-12-07, 22:43

onsdag 2 december 2009

Värderelativism

Ett bra exempel på värdrelativism och trivialisering av hatiska religiösa uttryck gavs i DN igår. Författaren av artikeln jämför fyllesvins våld med organiserat ideologiskt eller etniskt-kulturellt grundat våld och undrar varför tidningarna fokuserar på etniskt grundat våld. Det är så man baxnar. Skillnaden mellan våld och hat som predikas av en för gruppen respekterad ledare och förgrundsfigur är betydligt allvarligare för samhället, än ett fyllos slumpmässiga våld.

När religiösa, politiska eller etniska ledare förespråkar och sprider våld och hat, då måste den ideologiska och/eller kulturella bakgrunden upp i ljuset. Hur skulle t.ex. Knutby kunna förstås om inte den religiösa bakgrunden, med dess vilja till underkastelse och dyrkan av den ofelbara ledaren framhävdes?

Eller hur skulle man reagera om en präst i svenska kyrkan förkunnade etnisk rensning, religiöst krig och kvinnans underordning etc etc i sina predikningar? Skriva debattartiklar om att man måste dölja att han var präst etc för att inte orsaka präst-fobi? Knappast!

Sammanhanget är relevant för förståelsen. Att försöka blanda bort korten med ovidkommande resonemang om fyllon o.dyl. löser inga problem, utan befäster bara konspirationsidéer om samhällets och journalisternas stora lögn om invandringen.

Andra bloggar om , , , , , , , , , , .
____________________
Ett exempel, till skillnad från DN-debattartikeln, på bra journalistik om religion.

tisdag 1 december 2009

Maktanspråk och samförstånd

Debatten om Schweiz folkomröstning rasar vidare. Vissa debattörer får det att verka som ett helt folk drabbats av xyz-fobi eller -allergi. Är det verkligen ett så enkelt svart-vitt ämne? Nej! Vad som kan se ut som ett oskyldigt önskemål om att bygga ett torn är inte nödvändigtvis det. För det handlar om maktanspråk.

Det handlar om att få muta in sitt territorium. Om att få sätta ner sin bopåle och hägna in sin mark. Om att få pinka in sitt revir helt enkelt. Stora och imponerande byggnader som höjer sig över folkets hus och hyddor har alltid gått hand i hand med maktanspråk och kontrollbehov. Att kunna glorifiera makten och härligheten genom att bygga större och högre än alla andra. Se gamla tempel från Rom och Grekland. Se de medeltida katedralerna och kyrkorna (framförallt i södra Europa). Se EU:s megakomplex i Strasburg och Bryssel. Se tornbyggandet i det medeltida Tuskana. Där rika familj skulle bräcka varandra genom att bygga högre och högre torn (San Gimignano är ett välbevarat exempel) som kunde synas vida omkring.

Alla dessa anspråk på makt och rikedom döljer sig bakom ett så till synes obetydligt anspråk som att få bygga ett torn i Schweiz. För det handlar om, såsom Dan Jönsson skrev i DN, vem som ska få synas. Om att "arkitekturen, liksom den offentliga konsten, griper rakt in i politikens hjärta eftersom den formulerar svaret på [frågan om vem som ska synas]" och att när "ett offentligt konstverk skapar debatt ... är det inte för att folk är dumma. Utan för att man förstår att representation är en fråga om makt."

Till syvende och sist handlar det om vilka symboler som skall tillåtas i den offentliga gemenskapen. Den gemenskap som främst kännetecknas av ett samförstånd om minsta gemensamma nämnare som inte betraktas som stötande och som varierar med kultur, land och tidsepok.

Det samförstånd som för oss omfattar stöd för demokrati, tolerans för det begränsat avvikande, jämlikhet, yttrandefrihet, sexualitet o.s.v. Det samförstånd som religiösa galningar inte uppskattar eftersom det drar undan mattan för deras krav på att få styra liv och tankar. För deras krav på att man ska vara rättroende från vaggan till graven, från kläderna till tanken. För deras dystopiska dröm om en religiös och oföränderlig värld. Om ett statiskt samhället där alla ska lyda diktaten från ledaren. Ledaren som med guds makt aldrig får ifrågasättas, aldrig kritiseras, aldrig bytas ut. Kort sagt drömmen om en mardrömsvärld.

Det är detta vi naivt stöder genom något så enkelt som att tillåta något så trivialt som ett torn i sten. Vi stöder religionens symboler för sitt anspråk på makten över våra liv.

Hade symbolerna varit politiska, såsom tyska solkors, hade ingen ens kommit på tanken att ifrågasätta omröstningen. Men så fort symbolerna och uniformerna är religiösa, då ska det hymlas, smygas, mumlas och krypas. Då ska det svamlas om religionsfrihet och demokrati. Trots att de krafter man stöder är totalt ointresserade av just den demokrati, frihet och mångfald som man gömmer sig bakom. Religionen är satt på någon sorts piedestal och dess utövare har blivit ett frälse som aldrig får ifrågasättas eller kritiseras. Hur grumliga ideer som än frodas i dess skrymslen och vrår. Det må vara demokratihat, kvinnohat, sexualfobi, stympning och förtryck. Men påstår man att det religiöst, så är det plötsligt helt legitimt.

Kultureliten har här fullständigt abdikerat från sin roll att kritiskt granska. Den har glatt omfamnat en hal amöba av värdenihilistisk kulturrelativism där allt är ok. Ok så länge som det kan legitimeras av att vara genus eller icke västerländsk kultur och religion. Den totala mental härdsmältans slöhet. Denna upp-och-nervända Orwellska värld där "grundläggande fri- och rättigheter" bara gäller så länge folket röstar rätt. Rätt enligt eliten. Rätt enligt de med makten och pengarna.

Andra bloggar om , , , , , , , , , , .
Upphovsrätt:
Creative Commons License