fredag 4 december 2009

Climategate och klimatförnekare

Nedan följer ett inlägg föranlett av Magnus kommentar till mitt föregående inlägg.

Att spara mail i 10 år har absolut ingenting med forskning att göra. Absolut ingenting. Rådata + publikationer är det som är av intresse. Inte småsinta mail om akademiska fiender eller klimatförnekare. Inte mail om barnhämtning och vad som ska köpas på vägen hem. Alla andra påståenden är s.k. "spin" (propaganda) i den medvetna kampanj som datorintrånget var en del av.

Det stora problemet med alla klimatförnekar-siter jag hittills tittat på är att de aldrig, i min mening i varje fall, framställer kontrollerbara data, eller vederhäftiga (rimliga) mot-argument. Allt jag hittills sett går ut på att försöka svartmåla forskningen genom att antingen framhäva argument från industrins lobbyister, upprepa påstående i en evig rundgång mellan "astroturfade" siter eller rena och skära missförstånd. Sistnämnda inte så konstigt, eftersom klimatologin och vidhängande forskningsfält inte alltid är lätta att ta del av och förstå. Precis som med mycket annan specialiserad forskning.

De vanligaste argumenten är att hävda att forskningen inte är öppen eller "rätt" ("sound science"), att forskarna inte är överens (vilket är normalt i öppen och förutsättningslös forskning), och slutligen att skapa falska motsättningar genom att sprida felaktigheter och så tvivel. En gammal känd metod, som redan användes av tobaksbolagen när det begav sig, och som idag används av bl.a. klimatförnekare och kreationister.

Detta betyder inte att klimatkramarna är felfria, det finns gott om lobbying som inte baserar sig på fakta på den kanten med. Men, man ska inte blanda ihop klimatforskningen med klimatkramarna. Lika lite som klimatförnekare är klimatforskare.

Ett av problemen som gör "allmänheten" mottaglig för forskningsfientlig lobbying och propaganda är forskingens metod i sig. Forskningens syfte är ju inte att ta fram absoluta svar om meningen med livet är. Såsom en tvärsäker religion eller ideologi erbjuder. (Svaret är 42 ;-) Denna tvekan syns i forskarnas, ibland mycket försiktiga, uttalanden, och kan lätt utnyttjas för att få dem att framstå som osäkra och tvivlande över sina resultat.

Anledningen till detta är att till skillnad från religion och ideologi är den ideala forskningsprocessen tänkt att framställa väl dokumenterade och kontrollerbara uppgifter (hypoteser), som sedan antingen vederläggs (motbevisas) eller bekräftas (teorier och naturlagar) med hjälp av fortsatt forskning. Eller genom att någon annan upprepar experimentet eller analysen. I förlängningen innebär detta att en massa om och men ofta läggs till de publicerade resultaten.

För att få en bra och kortfattad bild av forskningen på svenska tycker jag siten Uppsalainitiativet är en bra startpunkt. Tyvärr lite väl tung och seriös. En kortare och förenklad intro finns i min "lilla klimatskola".

En mera lättillgänglig svensk site, men samtidigt mera polemiserande än Uppsalainitiativet, om bl.a. klimatfrågan är Emretsson. På sätt och vis lite av Climate Scams anti-tes ;-)

Slutligen min åsikt. Jag tycker klimatkramarna ibland överdriver rejält i sina domedagsscenarier och extrema ideer om lösningen, men, å andra sidan anser jag att riskerna med en för stor temperaturhöjning för människorna (jordklotet kommer att klara sig) är så stor att man måste försöka vända trenden innan alltför stor skada skett. D.v.s. åtgärder som begränsar medeltemperaturökningen över jordklotet till 2-3 grader Celsius utifrån de scenarier som det aktuella forskningsläget anger. Ur en egoistisk synvinkel gör det inte så mycket om vi slipper nästa istid, men...

Andra bloggar om , , , , .

4 kommentarer:

 1. Att du överhuvudtaget kallar någon för "förnekare" i vetenskapliga sammanhang avslöjar din brist på vetenskaplig skolning.

  Forskning och vetenskap bygger på att det aldrig finns någon "settled science" (som Al Gore uttrycker det).

  Det finns gott om objektiva och faktabaserade argument som balanserar IPCC:s dogmatiska syn. Leta själv, det är du som bär bevisbördan i och med att du uppenbarligen gärna lägger 75% av global GDP på s.k. "klimatsmarta" åtgärder.

  SvaraRadera
 2. Jösses vilka heta känslor några grader extra väcker hos klimathatarna. "IPCC:s dogmatiska syn", "det är du som bär bevisbördan". Snacka om dogmatiker... Varför är växthuseffekten så hatad av vissa?

  SvaraRadera
 3. "Jösses vilka heta känslor några grader extra väcker hos klimathatarna" Jag hoppas att du skojar eller? Det ar ju for nagra futtiga grader som GW anhangarna vill fa oss att andra pa hela var livsstil samt skatta annu mera. Nagra grader som nu verkar vara som bortblasta...

  SvaraRadera
 4. Seriöst, på vilket sätt skulle hela vår livsstil ändras?

  SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License