måndag 21 december 2009

Istid eller värmetid 2

Kommentar till Magnus kommentar av mitt förra inlägg med samma rubrik.

Först vill jag tacka Magnus för hans synpunkter. Dock tycker jag att han missade lite poängen med min förenkling till tre bilder (eller så uttryckte jag mig otydligt). Bild ett visar att klimatet var inne i en avkylningfas från ca år 1000 till ca 1700. Perioden 1460-1750 brukar kallas "lilla istiden", men tidsperioden varierar mellan olika forskare. Detta brukar betraktas som en s.k. stadial, d.v.s. en nedkylning under en pågående interglacial (period mellan istider). Under denna period började glaciärer och bl.a. inlandsisen på Baffin Island växa till sig.

Klimatet stabiliserade sig så runt 1800talet för att sedan börja bli varmare. Från 1800 är uppvärmningen korrelerad med bruket av kolbaserade fossila energikällor (bild två). Detta betyder inte per automatik att det finns ett samband, men det enda källan till koldioxid är just dessa källor, så det torde vara rimligt att anta ett samband, eftersom koldioxid är en s.k. växthusgas.

Slutligen visade jag på (bild tre) att för eller senare kommer en långvarig nedkylning, d.v.s. en istid. Poängen med den sista bilden var att visa på att en naturlig uppvärming på upp till tre grader jämfört med början av 1900talet också skulle kunna vara möjligt utöver eventuell människoorsakad uppvärmning. Problemet är att det enda vi med säkerhet kan säga är att:

1) människan släpper ut koldioxid

2) koldioxid är en växthusgas som orsakar en viss uppvärmning

3) uppvärmningen kan leda till följdeffekter (t.ex. större mängder vattenånga i atmosfären, som driver på växthuseffekten ytterligare)

Vi kan däremot inte säga om det utöver denna människoorsakad uppvärmning också pågår en naturlig uppvärmning, eller om klimatet egentligen skulle ha blivit kallare och varit på väg in i en ny "liten istid" utan dessa koldioxidutsläpp.

Och det är här någonstans hela debatten spårar ur. Klimatförnekarna och klimatalarmisterna plockar båda russinen ur kakan för att kunna "bevisa" sina favoritideer eller bekräfta sina politiska åsikter. Det är väldigt dogmatiskt och påminner mera om religion än om annat. Ingen är intresserad av fakta.

Förnekarna förnekar friskt och vill gärna stoppa huvudet i sanden. Alarmisterna tar i så de mycket att ingen till slut orkar lyssna på dem. Dogmatiskt motstånd till kärnkraft och desperat oljekramande blir istället responsen. För att inte tala om idiotförslag såsom kvicksilverlampor istället för glödlampor eller än värre. Den mera sansade åsikten att man kanske borde vara lite försiktig hjälper försvinner däremot i larmet.

Försiktig i så motto att man redan nu snabbt utvecklar alternativa teknologier (till olja) idag för att minska beroendet av fossilbränslen. För att på så sätt undvika att om hundra till tvåhundra år upptäcka att IPCCs scenarier verkligen stämde till sista kommat. Men det kräver lite morötter och piskor. Men som en extra bonus slipper man oljeberoendet...

(DN-länk tillagd 100103 14:40
)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License