lördag 5 december 2009

Svinstatistik

Nedan följer en översikt över överdödlighet i influensa och dödsfall i A(H1N1)v för några länder. Siffrorna anges i döda per en miljon invånare.
Blå staplar avser genomsnittlig dödlighet i influensaliknande sjukdom (influensa, RSV, förkylningar) och lunginflammation (oavsett orsak). Detta är ett indirekt mått som används för att uppskatta influensarelaterad dödlighet. Variera stort mellan länder. (Bild 2 antyder hur denna beräknas. Bild 3 problemet med metoden.)
Gröna staplar är länder som redan haft sin A(H1n1)v-epidemi och där ingen vaccination förekommit.
Svarta staplar är länder med pågående epidemier och avser laboratorieverifierade dödsfall orsakade av A(H1N1)v eller i nära anslutning till influensainfektion. Statistiken är här preliminär. Alla länder har inte rapporterat in till ECDC. I stort sett inga europeer är vaccinerade (ca 2%), jämfört med Sverige.


Bild 1.


Bild 2. Bilden visar hur man uppskattar influensadödligheten. Den röda linjen visar medelvärdet för den totala dödligheten över flera år. Grön linje den "dagliga" dödligheten. ILI+P överdödlighet bedöms utifrån hur mycket den gröna linjen överstiger den röda under en influensaepidemi. Blå linje är gränsen för allvarlig epidemi. (Avser förhållanden i Australien.)

Varför denna skillnad mellan ILS/lunginflammation och det faktiska antalet dödsfall?
Kanske därför att influensa är en mycket mild sjukdom, och att det i begreppet ILI döljer sig en massa andra virus och dödsorsaker. Tom Jefferson illustrerar detta bra i en artikel (12). Bilden nedan visar resultatet av en analys av flera studier. Som synes utgör identifierad influensa en liten del.

Bild 3.

För att ytterligare understryka detta visar följande bild skillnaden mellan antalet influensaprover positiva för A(H1N1)v (orange) och det totala antalet gjorda tester (svart). Merparten prov innehöll okända organismer (d.v.s. inte något man testade för). Proven är från patienter med ILS. (13)


Bild 4.

Artikeln uppdaterad ca 20:00
.

Andra bloggar om , , , , , , , , .
_______________
Källor:
(1) EUROSTAT
(2) ECDC Weekly influenza surveillance overview 4 December 2009
(3) Australian Bureau of Statistics (accessed 2009-12-05 12:00)
(4) Australian Influenza Surveillance Summary Reprot No.25, 2009
(5) CDC FluView 2009-2010 Influenza Season Week 47 ending November 28, 2009
(6) Wöchentlicher Situationsbericht des BAG: Pandemische Grippe (H1N1) 2009, Kalenderwoche 48 (23. November – 29. November 2009)
(7) Dushoff J et al. Mortality due to Influenza in the United States—An Annualized Regression Approach Using Multiple-Cause Mortality. American Journal of Epidemiology 163(2):181-187, 2006
(8) De Ravin JW, Gerrard PN. The effect of influenza on Australian mortality. Annual Transactions of the Australian Institute of Actuaries 471-479, 1984.
(9) Baker MG et al. Pandemic H1N1 influenza lessons from the southern hemisphere. Eurosurveillance 14(42), 2009
(10) Rizzo C et al. Trends for influenza-related deaths during pandemic and epidemic seasons, Italy, 1969–2001. Emerg Infect Dis 13(5), 2007
(11) Institutet för hälsa och välfärd Sammanfattning av influensa A(H1N1)v -läget 4.12.2009 kl. 12.00
(12) BMJ Clinical Evidence. Guest editorial: Jefferson T, Mistaken identity: seasonal influenza versus influenza-like illness.
(13) BMJ Clinical Evidence. Guest editorial: Fleming DM, Influenza surveillance, the swine-flu pandemic, and the importance of virology

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3892139.svd

1 kommentar:

 1. Rådata
  Land Bef 090101* Dödsfall Mortalitet
  Austria 8355260 0 0
  Belgium 10750000 0 0
  Bulgaria 7606551 29 3,81
  Croatia 4435056 0 0
  Cyprus 796875 0 0
  Czech Republic 10467542 12 1,14
  Denmark 5511451 3 0,54
  Estonia 1340415 2 1,49
  Finland 5326314 17 3,19
  France 64350759 92 1,42
  Germany 82002356 66 0,8
  Greece 11260402 16 1,42
  Hungary 10030975 13 1,29
  Iceland 319368 2 6,26
  Ireland 4450014 18 4,04
  Italy 60045068 1 0,01
  ILI+P Italy 60045068 1789 29,79
  Latvia 2261294 1 0,44
  Lithuania 3349872 2 0,59
  Luxembourg 493500 1 2,02
  Malta 413609 3 7,25
  Netherlands 16485787 37 2,24
  Norway 4799252 25 5,2
  Poland 38135876 9 0,23
  Portugal 10627250 0 0
  Romania 21498616 3 0,13
  Slovakia 5412254 0 0
  Slovenia 2032362 5 2,46
  Spain 45828172 4 0,08
  Sweden 9256347 15 1,62
  Switzerland 7701856 7 0,9
  United Kingdom 61634599 127 2,06
  Europa 577024120 2299 3,98
  Chile 16284741 134 8,22
  Nya Zeeland 4143279 18 4,34
  Australien 22066591 187 8,47
  ILI+P Australien 15300000 1500 98,03
  USA 308013761 1336 4,33
  ILI+P USA 308013761 41386 134,36
  *prognos för vissa länder, ILI+P Austr avser 1984, ILI+P Italien enl. förf.

  SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License