torsdag 25 mars 2010

Barn som vårdas av kvinnor blir psykiskt skadade

Idag uttalade sig en riktig genusrasisisk tokdåra i Expressen och påstod (genom att tolka forskning som fan läser bibeln) att män är så värdelösa pappor att de orsakar fysiska skador hos barnen.

För att kontra passar jag på att presentera forskning (som jag väljer att tolka på samma sätt som kvinnor av typen tokdåran i Expressen) som pekar på att överbeskyddande kvinnor leder till att barnen får mindre hjärnvolym och psykiska problem i vuxen ålder.

"Previous epidemiologic studies using the parental bonding instrument (PBI) ... have suggested that ... higher parental overprotection score could lead to an increased risk of several psychiatric disorders, including schizophrenia and mood disorder."

Forskningsresultaten som jag alltså tolkat a la dårfink i Expressen kan läsas här: "Relationship of parental bonding styles with gray matter volume of dorsolateral prefrontal cortex in young adults" (1)

Andra bloggar om , , , , , .
__________________
(1) Narita K et al. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, in press, 2010

söndag 21 mars 2010

Neandertal Genome Project

Hittade en snygg site om genetik, som bl.a. intervjuade Svante Pääbo om Neandertalarna. Dessutom hade de ett kort inslag om "Ardi", ap-fossilet som antyder att den upprätta gången uppstod i träden. Långt innan våra ap-förfäder blev marklevande.

Andra bloggar om , , , , , .

torsdag 18 mars 2010

Aniaragymnasiet ett demokratiskt fiasko

En "nöjd elev" påstår i en kommentar till min föregående post om Aniaragymnasiet att Aktuelltinslaget "handlade ... om att man kunde bli underkänd i samhällskunskap om man aldrig under kursens gång ville lära sig demokratins tankar". Detta, indoktrinering, är inte målet med undervisning och oavsett skäl är handlingen, att någon bestraffas för sina politiska åsikter, fullständigt anti-demokratisk (och dessutom olaglig).

Dessutom sa läraren (MG) exakt följande: "min slutsats är att en elev som systematiskt för fram odemokratiska åsikter och använder sig av odemokratiska symboler i mitt klassrum, bryter mot de mål vi har med undervisningen på skolan -- och efter en diskussion med eleven, så, om inte någonting förändras, så måste jag ge underkänt".

Reportern replikerade då att: "men det betyder att du sätter betyg på åsikter".

MG svarade då: "ja, precis som det står i läroplanen att jag ska -- enligt min tolkning".*

"Enligt min tolkning"... fundera på det. Läraren har alltså ansett att hans politiska tolkning av hur politiska åsikter ska hanteras och bestraffas ska leda hans arbete. Inte de diverse lagar som reglerar hans arbete. Ej heller regler för hur betyg skall sättas.

För enligt betygskriterierna är prerekvisiten att en elev, som tydligt kan motivera och underbygga sina argument, kritiskt granska dessa och dra egna slutsatser, ska ha MVG oavsett om läraren ogillar de åsikter som eleven framför. Att däremot anföra elevens politiska åsikter mot honom och att använda dessa som betygskriterier är otillåtet.

Att hålla reda på elevens politiska åsikter är åsiktsregistrering och olagligt. Att bestraffa en elev för hans åsikter är olagligt och ej demokratiskt.

Att de facto tvinga eleven att byta politisk åsikt för att undvika bestraffning är olagligt och odemokratiskt. Lärarens roll är att blott och bart presentera olika politiska åsikter och att neutralt och oväldigt diskutera dessa, utan att försöka indoktrinera. Dock ingår i mandatet att framhäva de fördelar som en demokrati kan tänkas ha.

Att göra som läraren ifråga gjort. D.v.s. bestraffa politiska åsikter som han ogillar och att peka ut elever som har politiska åsikter han ogillar, är djupt odemokratiskt och innebär att lära ut raka motsatsen till demokrati. Det läraren gjort är att framhäva att det inte är tillåtet att ha andra åsikter än de han omfattar, och att det är rätt att bestraffa oliktänkande. Ett agerande så fullständigt fjärran från läroplanens mål att man baxnar. Och jag tycker fruktansvärt synd om de elever som tror att detta är "demokratins tankar". Och blir fullkomligt vettskrämd över vad det är för elever som kommer att komma ut från denna skola.

Aniaragymnasiet , dess rektor och samhällskunskapsläraren har uppenbarligen fullständigt misslyckats med sitt uppdrag som skola och fostrare av "demokratiska människor"(1) och i arbetet mot "kränkande särbehandling"(1), när lärare tror att bestraffning av politiska åsikter genom att underkänna elever för dessa är detsamma som demokrati. Särskilt som själva utpekandet av eleven som en olämplig odemokratisk medborgare (enligt läraren) är just en påtagligt kränkande särbehandling. Det läraren de facto skulle ha gjort i en sådan situation är just att kränka, särbehandla och mobba.

* Ja jag är medveten om att klippningen av inslaget kan ha framställt läraren i ännu sämre dager.
(1) Rektor Christel Berver, som tydligen tycker att yttrandefrihet är irrelevant.

Andra bloggar om , , , , , , , .
_______________
Tillägg:
Elevernas kommentarer i inslaget vittnar även de på en stor brist på insikt om demokratins innebörd. Att döma av uttalande tycks de tro att demokrati är liktydigt med att slippa åsikter man inte gillar. Förståelsen för demokratins innebörd och kärna är uppenbarligen låg.

Elev 1: "Jag tycker det är bra för skolan jobbar för jämställdhet och jag tycker man blir nedtryckt om dom kommer hit och det är förnedrande". (Personligt obehag är inte ett skäl till att bestraffa åsikter.)
Elev 2: "Alla andra partier samarbetar mer eller mindre men SD är emot speciella grupper". (Ett icke-skäl.)
Elev 3: "Dom har starka åsikter om vissa grejer som kan va kränkande för eleverna". (Och?)
Elev 4: "Med tanke på att vi e en så pass mång kulturell skola som vi e så är det ju många som känner sig kränkat av dom". (Subjektiva upplevelser av kränkning är inte ett skäl till att förbjuda åsikter. Detta var den klassiska orsaken till högmål: att kungens person blivit "kränkt". Vanligt argument i diktaturer: att ledaren, landet, flaggan har kränkts.)
Elev 5 "Nä. För deras åsikter är inte ok, de förnedrar andra och trycker ner andra". (Personligt obehag är inte ett skäl till att bestraffa åsikter.)
Elev 6 "Man kan ha åsikter det är ingen som ska bestämma vad du ska ha för åsikter men att behålla dem för sig själv viktigast". (Att tiga om sina åsikter är vad man är tvungen till i diktaturer för att just slippa bestraffas.)

onsdag 17 mars 2010

Aniaragymnasiet åsiktsregistrerar elever

Aniaragymnasiet, en friskola i Göteborg, lär eleverna att demokrati och åsiktsfrihet är något fult som bara är OK om man gillar motpartens tankar. Gymnasiets demokratisyn är så totalitär att elever som inte har rätt åsikt underkänns de. Ja du läste rätt. Elever med fel politisk åsikt registreras, och om de inte gör avbön underkänns de.

Skälet till att de tycker yttrandefriheten är skit? Att någon kan känna sig kränkt. Vilken demokratisyn får dessa elever? Att åsikter man inte gillar ska bestraffas. Allt annat än demokrati, utan en skrämmande auktoritär anti-demokratisk och totalitär syn.

Jag är så upprörd att jag skakar av ilska. Dra omedelbart in tillståndet för skolan.

Andra bloggar om , , , , , , , .

Rättelse: blev lite fel i den allmänna upprördheten, eleven underkänns av samhällskunskapsläraren ska det vara, och inte kastas ut.
___________
Källa: Aktuellt 21:00 20100317

måndag 15 mars 2010

Samhällssplittring som födkrok

I debatten om svartburkar, handskakningar, rondellhundar och annat har diskussionen ofta pendlat mellan att yttrandefriheten är hotad eller att det inte har med yttrandefriheten att göra. Brösttonerna har ibland varit rätt storvulna från båda sidorna, men ofta har en diskussion saknats om yttrandefrihetens väsen, mål och mening.

För vad är syftet med yttrandefriheten? Ja inte är det att skydda det vardagliga eller politiskt korrekta. Utan det är att skydda den som säger emot, att skydda den som tycker tvärtom. Börjar vi villkora yttrandefriheten med att vi inte får kränka någon, inte såra någon, inte förolämpa någon och inte provocera någon vad är det för frihet vi då har?

När den mest kränkte får sätta ribban så glider vi snabbt ut på ett sluttande plan mot en av politiskt korrekta fraser och ord så inskränkt yttrandefrihet att den inte längre har någon mening. Yttrandefriheten kommer sakta men säkert att reduceras till diktaturens malande av politiskt korrekta fraser och åsikter. Och har sakta förvandlats från en frihet till ett tvång.

Nu tycker du kanske att jag målar fan på väggen, men tyvärr, flera skräckexempel på "speech conduct codes" från amerikanska universitet visar på hur vägen till helvetet bokstavligen är stensatt av de goda föresatserna. Sedan tiotals år har man med ursäkten att beivra "hate speech" inskränkt yttrandefriheten så pass att studenterna fått gå till domstol för att få rätt att yttra sig fritt.

Med ursäkten att någon skulle kunna känna sig kränkt har man förbjudit studenttidningar och konst, censurerat studenttidningar och konst, dragit in ev. penningstöd till studenttidningar, filtrerat internettrafik och mail o.s.v. Och märk väl att inte bara är universitetsledningarna som försökt censurera det fria ordet, utan även de egna studentkårerna har agerat mot yttrandefriheten.(1)

Vilket framtida samhälle får vi om DO, Centrum mot rasism, genusteoretiker, religiösa och andra åsiktpoliser får fritt spelrum att uppfostra våra studenter i samma Orwellsk anda? Hur kan en generation som inte tillåts uttrycka sig fritt kunna förstå och försvara det fria samhället från Bodström, datalagring, trafikövervakning (e-mailspionage) och mycket annat? Ja inte alls.

Men varför påstås då alltid yttrandefriheten bara vara en ursäkt för att provocera och kränka? Varför är reptilhjärnans reaktion att begränsa, inskränka, kontrollera och förbjuda? Vad är det som lockar så många ur kultureliten och inom politiken till just detta? varför denna oheliga allians mellan det förment radikala och staten.

Vad är det då som är så attraktivt med upphovsrätt, anti-pirateri, anti-terrorister, särartspolitik, könsmaktsordning, genus, det multikulturella samhället och identitespolitik som orsaker till att inskränka yttrandefriheten? Jag vet inte, men kan tänka mig några orsaker.

För det första rent pragmatiska. Det är lätt för staten att övervaka medborgarna via en osynlig dator. För hur diskret är inte datorn som ingen ser jämfört med människan som med brevkniven i hand sprättar upp och läser dina brev, eller politruken som lurar i bakgrunden? Kliniskt och opersonligt. Och så mycket bättre om det kan påstås vara för ditt eget bästa. För "den som har rent mjöl i påsen har ju inget att frukta"... idag...

För det andra den sköna känslan av att slippa bli emotsagda. Att kunna hänvisa till guds eller Marx eller Fukuyamas ord och därmed basta. Att kunna stämpla den som försöker framföra andra tankar som suspekt, udda, ja rent ut sagt mentalsjuk. Hur bekvämt är det inte att få sin egen världsbild och förmenat förträfflighet bekräftad och aldrig ifrågasatt. Hur skönt är det inte att kunna känna sig kränkt, istället för att behöva diskutera och jämka.

Och här ser vi beröringspunkterna mellan religiösa och kultureliten. Oavsett vems ord eller idestruktur som åberopas som den ofelbara sanningen, har de alla målet att att dela upp världen i vi, de rättrogna, och de, de otrogna.

Vilka är då dessa diktaturens medlöpare? De som skapat sig en inkomst och karriär på att underblåsa iden om det etniskt eller könssegregerade samhället. Sådana som DO, Centrum mot rasism, kultureliten, invandringsskeptiska och alla övriga som vill skapa ett raison d'etre för sin inkomst, sitt jobb eller sin organisation.

Istället för att lyfta fram det gemensamma och enande i samhället lyfter de alla fram och skapar det som kan tänkas splittra. Det är man mot kvinna, fattig mot rik, invandrare mot infödd, vit mot svart, religiösa mot ickereligiös, fel ord rätt ord osv osv. Positionerna kan ständigt flyttas fram. Ett outsinligt flöde av nya möjliga kränkningar som ska åtgärdas, anmälas och beivras. En oändlig spiral av nya kränkningsnischer som med högtravande politisk korrekta klyschor ska korrigeras av en självutnämnd vet bäst elit. En arme av självutnämnda gruppföreträdare, organisationer, byråkrater och "forskare" kan bygga livslånga karriärer på att nagelfara ord, konst och handlingar efter något som kan tänkas kränka någon för att på så sätt upprätthålla det segregerade samhället som göder deras fickor.

Och i slutändan har yttrandefriheten och det fria jämlika samhället plötsligt kvävts till döds av en snårskog av politiskt korrekta bilder, fraser och beteenden.

Slutligen en låt som fångar frihetens essens:(2)


Andra bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
_______________
(1) Mycket av detta kan läsas på webbsidan för den amerikanska människorätts-organisationen The Fire (http://www.thefire.org/) som kämpar för studenters rätt att uttrycka sig fritt. Faktum är att på t.ex. UCSD så har yttrandefriheten inskränts till någon sorts rökrutor där man får tala fritt utan att riskera bestraffning. Något som framställs som en fördel och utökad frihet. Vi känner igen den tankegången från Bodströmsamhällets "den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta". Vilket torde vara nyspråk för att den som papegojar maktens fraser har inget att frukta.

(2) Fancy, Live my life.
"i just wanna live my life
o-oh just let me live my life
i want to live my life
i want to be me
i want to live my life
i want to be free
o-oh live your life
do what you wanna do
be who you wanna be
love who you wanna love
go where you wanna go
but let love be your guide through your darkest night"


Utdrag ur nyhetsrapporteringen och näraliggande debatt:
DN: Försvara rätten att få vara dum.
Rätt till fel åsikt.
Ett hot mot alla.
Seder och värden.
SVD: Dags gå ur publicistklubben.
Friheten får inte tas som gisslan.
Lars Vilks försvar.
Varför kränka vanliga muslimer.
Expressen: Försvar för yttrandefriheten.
Dumheter är också fria ord.
Vilken Vilks.
Fokus: Ett hot mot Vilks.
Vem hotar Vilks?
Newsmill: Ensidigt fokus på yttrandefriheten. (Jo det tycker ju Berlusconi i Italien också...)
Vi i kultrulivet måste stå upp mot islamister.
(Om kultureliten.)
Terroristerna-vänsterns torpeder.
Svenska intellektuella viker sig.
(Om kultureliten.)
Övrigt: Mordhotet mot vilks...
Dags för moderata muslimer att tala.
Jesus och kronprinsessan.
Farligt att helgon-förklara Lars Vilks.
Stängs dörren i ytrandefrihetens namn.
Monumentalt hyckleri.
Fundamentalismens apologeter.
Guillou och Vilks 1
Guillou och Vilks 2
Guillou och Vilks 3
20100316
Talet om det fria ordet
Säpo hotar åsiktsfriheten
www.vilks.net

söndag 14 mars 2010

Nyamko om yttrandefrihet och politisk korrekthet

"Att yttra politiskt korrekta åsikter är inte yttrandefrihet, för det kan man även göra på Kuba."

Så beskrev Nyamko Sabuni yttrandefrihet och politisk korrekthet för ca 20 minuter sedan i Agenda på SVT2 (i en debatt om Lars Vilks). Wow klarspråk...

Andra bloggar om , , , .

lördag 13 mars 2010

När upphovsrätten används mot yttrandefriheten

Så har det då slutligen hänt i Svedala. En dagstidning har använt upphovsrätten för att tysta, inte så subtil, kritik mot genusfascismens rasistiska retorik (se Medborgarperspektiv här och här). Och i detta ljus framstår inte journalistförbundets stöd för astroturf-organisationen Kulturskaparnas lobbyartikel för det nya kontrollsamhället som särskilt förvånande.

Den ständigt utökade upphovsrätten blir till ytterligare en murbräcka i attacken mot demokratin och yttrandefriheten. När alla tankar är permanent skyddade av upphovsrätt och inte ens elva ord får återges eller citeras. När upphovsrätt kan åberopas för att ta bort i stort sett vad som helst från nätet, och när det enda kravet på bevis är den påstådda upphovsrättsinnehavarens påstående då är yttrandefriheten snart också väck.

(Se även Sense about science om hur den engelska förtalslagstiftningen används för att tysta kritik.)

Andra bloggar om , , , , , , , .

20100314 korrigerat länkar till Medborgarperspektiv

fredag 12 mars 2010

De lättkränkta dårarnas paradis

Ett samhälle som ska skydda alla som tycker sig kränkta av obehaget av att behöva möta någon annan åsikt än sin egen, kommer snart att behöva förbjuda rätten att tänka, tala, skriva och skapa fritt. För när "vem som helst kan känna sig kränkt av vad som helst" kommer snart inget att finnas kvar som är tillåtet.

Till den här veckan kunde Sverige i vissa delar kunna beskrivas som de lättkränkta dårarnas paradis med en DO och Centrum för rasism, som med just dårens envishet dömde ut kvarteret Negern, glassen Nogger, handskakningar, svartburkogillande och annat trams som kränkande. En Kafka-liknande vardag där egna tillkortakommanden och brister omedelbart ska omsättas i framtvingade examina eller böter under ivriga hejarop från den politiskt korrekta eliten. Mottot verkar vara att "först kränkt vinner" (för att citera Zaremba). Demokrati och yttrandefrihet sattes på undantag i den värdenihilistiska jakten på något nytt etniskt eller religiöst* eller "genussifierat" särintresse att oreflekterat stödja. Ena dagen stöder man kvinnokränkande religiösa mörkermän, för att nästa dag stå på barrikaderna för intersektionalism och dylik smörja.

Rätten att tänka fritt ska sänkas till den mest inbillat kränktas krav på total tystnad och förbud av kritik och ifrågasättande.

Men så hände något !

En gubbe och tillika konstnär blev mordhotad av ett gäng både vanliga och religiösa dårar. Plötsligt stod identitetspolitikens baksida klart belyst i det allra kraftigaste av strålkastarljus. En tjurig gubbe som ritat en rondellhund i skägg och turban skulle tystas för gott. För att han gjort en liten teckning.

Och media vaknade. För detta var lätt att begripa. Inga ordkaskader av snömos om fobier och antipatier och annat dravel, utan ett rakt håll käften eller få på käften, eller snarare i detta fall: håll käft eller käka bly. Från nästan alla hörn och kanter hyllades plötsligt demokrati och yttrandefrihet som något viktigt och värt att försvara. Från att nästan ha kastats på historiens sophög återuppstod tanken på den goda demokratin och den absoluta yttrandefriheten som något eftersträvansvärt.

För hur skulle ett samhälle se ut där varje liten lättkränkt dåre skulle få rätten att tysta alla ord med hot. Som en totalt nattsvart dystopi!

För det går inte att basera ett samhälle på något så extremt subjektivt som den mest lättkränktes inbillade fantasifoster och projicering av sina brister och tillkortakommanden på den andre (någon annan). I en demokrati med yttrande- och åsiktsfrihet kommer någon alltid att känna sig kränkt, för det är liksom en följd av yttrandefriheten. En följd av rätten att få uttrycka en egen tanke. En följd av rätten att få säga emot och vara emot någon annans tanke.

Vi "kommer hela tiden att utsättas för värderingar eller åsikter vi finner mer eller mindre kränkande" av en eller annan orsak.

Och ett samhälle som ska skydda alla som tycker sig kränkta av obehaget av att behöva möta någon annan åsikt än sin egen, kommer snart att behöva förbjuda rätten att tänka, tala, skriva och skapa fritt. För när "vem som helst kan känna sig kränkt av vad som helst" kommer snart inget att finnas kvar som är tillåtet.

Så det gäller som Peter Englund säger "att ta avstånd från den här fanatismen – utan glidningar, utan reservationer, utan relativiseringar och utan på skruvar ställda förbehåll".

*Och jag är jävligt trött på att få höra att två miljarder människor tillhör en förtryckt minoritet.

Andra bloggar om , , , , , , , , , .
________________
Utdrag ur nyhetsrapporteringen och näraliggande debatt:
DN: Försvara rätten att få vara dum.
Rätt till fel åsikt.
Ett hot mot alla.
Seder och värden.
SVD: Dags gå ur publicistklubben.
Friheten får inte tas som gisslan.
Lars Vilks försvar.
Varför kränka vanliga muslimer.
Expressen: Försvar för yttrandefriheten.
Dumheter är också fria ord.
Vilken Vilks.
Fokus: Ett hot mot Vilks.
Vem hotar Vilks?
Newsmill: Ensidigt fokus på yttrandefriheten. (Jo det tycker ju Berlusconi i Italien också...)
Vi i kultrulivet måste stå upp mot islamister.
(Om kultureliten.)
Terroristerna-vänsterns torpeder.
Svenska intellektuella viker sig.
(Om kultureliten.)
Övrigt: Mordhotet mot vilks...
Dags för moderata muslimer att tala.
Jesus och kronprinsessan.
Farligt att helgon-förklara Lars Vilks.
Stängs dörren i ytrandefrihetens namn.
Monumentalt hyckleri.
Fundamentalismens apologeter.
www.vilks.net

måndag 1 mars 2010

Vården missar testosteronbrist !

Dagens artikel om deprimerade män i DN var intressant. Särskilt mot bakgrund av symptomlistan. Det var som att läsa en lista på symptom på testosteronbrist hos män. Många män med diffusa symptom borde i första hand kontrolleras för TT, FT, SHBG, prolaktin och sannolikt även D-vitamin, cortisol, E2, LH och FSH bara för att täcka alla baser innan man börjar söka ovanligare diagnoser. Även en check för sömnapné vore inte helt fel, eftersom sömnbrist kan ge rejält udda symptom. Man kan bara hoppas den intervjuade mannen fått en seriös utredning innan han pådyvlades en psykiatrisk slaskdiagnos.

DN-symptomen (3) som definitivt kan bero på möjlig testosteronbrist:
1. Mer aggressiv och utåt­agerande än vanligt. (Jo låg eller hög halt orsakar humörstörningar.)
2. Tomhetskänslor. (Saknad av driv. Håglöshet.)
3. Konstant oförklarlig trötthetskänsla.
4. Mer irriterad, rastlös och frustrerad än vanligt.
5. Sömnsvårigheter: du sover för mycket eller för litet, vaknar på fel tider och kan inte somna igen.
6. Känsla av oro och rastlöshet, speciellt på morgonen.
7. Flera påpekar att du är hängig, ”neggig” och tycker att allt är svårt.
8. Svårt att ta beslut i vardagen. (Följd av 2-4.)
9. Du tycker synd om dig själv och klagar på andra. (Eg. samma som pkt 4.)
Utöver ovan tillkommer ointresse för sex (vilket kan yttra sig som erektionsproblem), vilket DN inte nämnde, men som också brukar nämnas i samband med depression. (DN publicerade en artikel om sex och testosteron 20100321.)

Andra bloggar om , , , .
____________
Några referenser till vidare läsning:
Male sexual health
Testosterone
(1) Zitzmann M, Faber S, Nieschlag E. Association of specific symptoms and metabolic risks with serum testosterone in older men. Clin Endocrinol Metab. 91(11):4335-4343, 2006.
(2) Osvaldo P. Almeida, Bu B. Yeap, Graeme J. Hankey, Konrad Jamrozik, Leon Flicker. Low Free Testosterone Concentration as a Potentially Treatable Cause of Depressive Symptoms in Older Men. Arch Gen Psychiatry 65: 283-289, 2008.
(3) Gotland male depression scale.
Strömberg R, Backlund LG, Löfvander M. A comparison between the Beck’s Depression Inventory and the Gotland Male Depression Scale in detecting depression among men visiting a drop-in clinic in primary care. Nordic Journal of Psychiatry, 7 pages.
Upphovsrätt:
Creative Commons License