måndag 1 mars 2010

Vården missar testosteronbrist !

Dagens artikel om deprimerade män i DN var intressant. Särskilt mot bakgrund av symptomlistan. Det var som att läsa en lista på symptom på testosteronbrist hos män. Många män med diffusa symptom borde i första hand kontrolleras för TT, FT, SHBG, prolaktin och sannolikt även D-vitamin, cortisol, E2, LH och FSH bara för att täcka alla baser innan man börjar söka ovanligare diagnoser. Även en check för sömnapné vore inte helt fel, eftersom sömnbrist kan ge rejält udda symptom. Man kan bara hoppas den intervjuade mannen fått en seriös utredning innan han pådyvlades en psykiatrisk slaskdiagnos.

DN-symptomen (3) som definitivt kan bero på möjlig testosteronbrist:
1. Mer aggressiv och utåt­agerande än vanligt. (Jo låg eller hög halt orsakar humörstörningar.)
2. Tomhetskänslor. (Saknad av driv. Håglöshet.)
3. Konstant oförklarlig trötthetskänsla.
4. Mer irriterad, rastlös och frustrerad än vanligt.
5. Sömnsvårigheter: du sover för mycket eller för litet, vaknar på fel tider och kan inte somna igen.
6. Känsla av oro och rastlöshet, speciellt på morgonen.
7. Flera påpekar att du är hängig, ”neggig” och tycker att allt är svårt.
8. Svårt att ta beslut i vardagen. (Följd av 2-4.)
9. Du tycker synd om dig själv och klagar på andra. (Eg. samma som pkt 4.)
Utöver ovan tillkommer ointresse för sex (vilket kan yttra sig som erektionsproblem), vilket DN inte nämnde, men som också brukar nämnas i samband med depression. (DN publicerade en artikel om sex och testosteron 20100321.)

Andra bloggar om , , , .
____________
Några referenser till vidare läsning:
Male sexual health
Testosterone
(1) Zitzmann M, Faber S, Nieschlag E. Association of specific symptoms and metabolic risks with serum testosterone in older men. Clin Endocrinol Metab. 91(11):4335-4343, 2006.
(2) Osvaldo P. Almeida, Bu B. Yeap, Graeme J. Hankey, Konrad Jamrozik, Leon Flicker. Low Free Testosterone Concentration as a Potentially Treatable Cause of Depressive Symptoms in Older Men. Arch Gen Psychiatry 65: 283-289, 2008.
(3) Gotland male depression scale.
Strömberg R, Backlund LG, Löfvander M. A comparison between the Beck’s Depression Inventory and the Gotland Male Depression Scale in detecting depression among men visiting a drop-in clinic in primary care. Nordic Journal of Psychiatry, 7 pages.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License