torsdag 18 mars 2010

Aniaragymnasiet ett demokratiskt fiasko

En "nöjd elev" påstår i en kommentar till min föregående post om Aniaragymnasiet att Aktuelltinslaget "handlade ... om att man kunde bli underkänd i samhällskunskap om man aldrig under kursens gång ville lära sig demokratins tankar". Detta, indoktrinering, är inte målet med undervisning och oavsett skäl är handlingen, att någon bestraffas för sina politiska åsikter, fullständigt anti-demokratisk (och dessutom olaglig).

Dessutom sa läraren (MG) exakt följande: "min slutsats är att en elev som systematiskt för fram odemokratiska åsikter och använder sig av odemokratiska symboler i mitt klassrum, bryter mot de mål vi har med undervisningen på skolan -- och efter en diskussion med eleven, så, om inte någonting förändras, så måste jag ge underkänt".

Reportern replikerade då att: "men det betyder att du sätter betyg på åsikter".

MG svarade då: "ja, precis som det står i läroplanen att jag ska -- enligt min tolkning".*

"Enligt min tolkning"... fundera på det. Läraren har alltså ansett att hans politiska tolkning av hur politiska åsikter ska hanteras och bestraffas ska leda hans arbete. Inte de diverse lagar som reglerar hans arbete. Ej heller regler för hur betyg skall sättas.

För enligt betygskriterierna är prerekvisiten att en elev, som tydligt kan motivera och underbygga sina argument, kritiskt granska dessa och dra egna slutsatser, ska ha MVG oavsett om läraren ogillar de åsikter som eleven framför. Att däremot anföra elevens politiska åsikter mot honom och att använda dessa som betygskriterier är otillåtet.

Att hålla reda på elevens politiska åsikter är åsiktsregistrering och olagligt. Att bestraffa en elev för hans åsikter är olagligt och ej demokratiskt.

Att de facto tvinga eleven att byta politisk åsikt för att undvika bestraffning är olagligt och odemokratiskt. Lärarens roll är att blott och bart presentera olika politiska åsikter och att neutralt och oväldigt diskutera dessa, utan att försöka indoktrinera. Dock ingår i mandatet att framhäva de fördelar som en demokrati kan tänkas ha.

Att göra som läraren ifråga gjort. D.v.s. bestraffa politiska åsikter som han ogillar och att peka ut elever som har politiska åsikter han ogillar, är djupt odemokratiskt och innebär att lära ut raka motsatsen till demokrati. Det läraren gjort är att framhäva att det inte är tillåtet att ha andra åsikter än de han omfattar, och att det är rätt att bestraffa oliktänkande. Ett agerande så fullständigt fjärran från läroplanens mål att man baxnar. Och jag tycker fruktansvärt synd om de elever som tror att detta är "demokratins tankar". Och blir fullkomligt vettskrämd över vad det är för elever som kommer att komma ut från denna skola.

Aniaragymnasiet , dess rektor och samhällskunskapsläraren har uppenbarligen fullständigt misslyckats med sitt uppdrag som skola och fostrare av "demokratiska människor"(1) och i arbetet mot "kränkande särbehandling"(1), när lärare tror att bestraffning av politiska åsikter genom att underkänna elever för dessa är detsamma som demokrati. Särskilt som själva utpekandet av eleven som en olämplig odemokratisk medborgare (enligt läraren) är just en påtagligt kränkande särbehandling. Det läraren de facto skulle ha gjort i en sådan situation är just att kränka, särbehandla och mobba.

* Ja jag är medveten om att klippningen av inslaget kan ha framställt läraren i ännu sämre dager.
(1) Rektor Christel Berver, som tydligen tycker att yttrandefrihet är irrelevant.

Andra bloggar om , , , , , , , .
_______________
Tillägg:
Elevernas kommentarer i inslaget vittnar även de på en stor brist på insikt om demokratins innebörd. Att döma av uttalande tycks de tro att demokrati är liktydigt med att slippa åsikter man inte gillar. Förståelsen för demokratins innebörd och kärna är uppenbarligen låg.

Elev 1: "Jag tycker det är bra för skolan jobbar för jämställdhet och jag tycker man blir nedtryckt om dom kommer hit och det är förnedrande". (Personligt obehag är inte ett skäl till att bestraffa åsikter.)
Elev 2: "Alla andra partier samarbetar mer eller mindre men SD är emot speciella grupper". (Ett icke-skäl.)
Elev 3: "Dom har starka åsikter om vissa grejer som kan va kränkande för eleverna". (Och?)
Elev 4: "Med tanke på att vi e en så pass mång kulturell skola som vi e så är det ju många som känner sig kränkat av dom". (Subjektiva upplevelser av kränkning är inte ett skäl till att förbjuda åsikter. Detta var den klassiska orsaken till högmål: att kungens person blivit "kränkt". Vanligt argument i diktaturer: att ledaren, landet, flaggan har kränkts.)
Elev 5 "Nä. För deras åsikter är inte ok, de förnedrar andra och trycker ner andra". (Personligt obehag är inte ett skäl till att bestraffa åsikter.)
Elev 6 "Man kan ha åsikter det är ingen som ska bestämma vad du ska ha för åsikter men att behålla dem för sig själv viktigast". (Att tiga om sina åsikter är vad man är tvungen till i diktaturer för att just slippa bestraffas.)

1 kommentar:

  1. Demokrati är värsta slagens diktatur världen någonsin har skådat. Den bryter ned civilisationer och påtvingas ALLTID med krig och blodbad (USA 1776; Frankrike 1789; Ryssland 1917, Tyskland 1945, Irak 2003, m.m.). Demokrater är fullständigt inkapabla att hantera åsiktsfrihet och gömmer sig bakom floskler för att rättfärdiga sin strypning av åsikter. Svensken är nöjd med detta, så det finns väl ingen anledning att klaga, när skolorna har demokrati som religion att lära ut till eleverna.

    SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License