måndag 30 november 2009

Underkastelse

Så kom Schweiz i rampljuset i helgen när folket röstade mot religiösa symboler. Återigen aktualiserades frågan om vad som är överordnat i ett modernt samhälle. Demokrati, frihet och jämlikhet eller högljudda religiösa galningars krav på att alla ska underkasta sig deras religion. Schweiz valde en annan väg än Sverige. Man genomförde en demokratisk omröstning, vilken inte var populär hos kultureliten.

För vad ska egentligen gälla? Vad ska förbjudas? Kan vi förbjuda för folkmajoriteten stötande politiska symboler och yttringar, så borde vi väl kunna förbjuda religiösa diton, eller hur? Men oh nej... Religionen ska det tassas runt kring med silkesvantarna på. Hur orimliga och barocka krav de religiösa galningarna än har, finns det apologeter som ska försvara dem. Precis som Neville Chamberlain förespråkade "appeasement", ska vi backa för mörka krafter som vill tvinga oss att tänka" rätt", leva "rätt" och tala "rätt". Märkligt nog är koncentrationen av dessa diktaturkramare störst i den f.d. vänstern. Kulturelit och upphöjda journalister med trasig moralisk kompass, som hyllat STASI, Pol Pot, Saddam och allsköns demokratihatare har nu hittat en ny demokratihatande samhällsåskådning att hylla och slå i huvudet på alla som föredrar demokrati, rätten att tala fritt, sexuell jämlikhet etc etc. För tycker vi inte som eliten så är vi fobiker av något slag.

Man gräver fram särintressen som kan användas som tillhygge för att bevisa sin egen förträfflighet och den andres inskränkta dumhet. Det "vanliga" folket. "Verklighetens" folk, som ständigt ska hjärntvättas till att ha "rätt" åsikter.

Den "vanliga medelsvensson", som är tillfreds med demokrati. Som gillar ett samhälle där man slipper hamna i fängelse för att man vågat ha en åsikt som ej överensstämmer med elitens. Som inte gillar att få sina tankar och handlingar övervakade av nätpolis och moralisk polis. Som vill ladda ner musik och film. Utan att få dörren inslagen.

Men, nej dessa människor får inte finnas. Så där uppstår plötsligt en ohelig allians mellan diktatoriska religioner med krav på att få styra ditt liv till punkt och pricka och eliten. Religiösa galningar som blir kränkta av att inte få kommendera sina förslavade och indoktrinerade undersåtar. Religiösa galningar som tillåts diktera vad som visas på museer för att deras lögner ska kunna få stå oemotsagda. Religiösa galningar som, precis såsom eliten inte gillar att "folket" understår sig att ha andra och egna åsikter.

Varför denna rädsla för ett fåtal högljudda demokratihatare som gömmer sig bakom religionen för att kunna få utlopp för sin förtryckariver. Varför detta vämjeliga krälande och ständiga ursäktande av deras åsikter? Exempel på tre möjliga hypoteser är:

1) Paranoiahypotesen (Bodströmhypotesen)
Allt är en konspiration för att kunna driva igenom lagar som dikterar vad man får säga eller inte. Som tillåter att alla samtal avlyssnas.

2) Vägen till helvetet-hypotesen
D.v.s. vägen till helvetet är stenlagd av goda föresatser och välmenande åtgärder. Man drivs av idealism, men är blind för följderna av alla små steg man tar.

3) Nyttiga idioter-hypotesen
Dessa är de som likt Chamberlain, 68-vänstern och andra ständigt ursäktade kraven från "diktaturens kreatur", och på så vis hjälpte dem.

Och där någonstans på vägen blev plötsligt religionsfrihet lika med frihet från att ifrågasättas. Är religionsfrihet samma som att få hysa åsikter som är mot jämlikhet, frihet och demokrati?

Nej, självklart inte. Det innebär enbart en rätt att inte bli förföljd för din religiösa åsikt. Inte en rätt att trycka ner religiösa symboler och livsåskådningar i halsen på de som inte gillar dessa.
Religionsfrihet är nämligen också en rätt att slippa religion. En rätt till frihet från religion och alla dess symboler och anspråk på att få kontrollera mitt liv och mina tankar.

En rätt för de som gillar och omfattar ett pluralistiskt och fritt samhälle att slippa att ständigt buga och ursäkta sig för de som hatar demokratin, hatar kvinnlig frigörelse, hatar sexuell jämlikhet, hatar rätten att få inneha en avvikande åsikt, hatar frånvaron av religion i samhället. För det kan inte vara så att den gapigaste galningen ska få sätta agendan i samhället. Ribban för vad som får sägas eller inte.

Och därför gjorde den Schweiz (iska urbefolkningen) rätt att ställa tydliga krav på vad de anser är ett rimligt samförstånd i det offentliga rummet. Religion är en privatsak och skall så förbli. Låt oss slippa religion i politiken och vardagen.

Religionen ska inte vara en fristad för unkna krav och urgamla nattståndna ideer, som ingen vågar ifrågasätta.

Att respektera människor är bra,
att ifrågasätta religiösa anspråk är bättre.


Andra bloggar om , , , , , , , , , , , .

fredag 27 november 2009

Ister, socker, en bit ost och en vitamintablett...

Ister, några sockerbitar, en bit ost och en vitamintablett och en massa östrogener från sojaolja. Ja det är vad du skulle få äta om du var mus och deltog i en fett-studie. Mums, vad naturligt. Inte konstigt att mössen får problem med hälsan.* Normalt äter de frön, insekter, spindlar och en mask eller två.

Alltså inte konstigt att mössen inte mår bra..., eller att människor som åter motsvarande kost inte heller mår bra. Varför nu vissa journalister inte kan fatta detta, eller ens orka läsa på, och inte förstått** vad de läst om upphör aldrig att förvåna mig.

Det är som med det mesta: rätts sorts fett (omättat och mycket omega-3) i rätt mängder är inget problem. Därför är LCHF-kosten inte ett stort problem så länge som man håller sig till vild fisk, kött från gräsbetande nötdjur, frukt(1), nötter och rötter. Undersökningar av friska individer från jägar-samlarfolk visar att fettintaget varierar mellan 30-60% av kaloriintaget. (2-4) Att sedan LCHF-gänget inte har full koll på detta, må vara hänt, men de propagerar definitivt inte för att man ska äta ister och mättat fett!

*Kaninstudien som i princip är orsaken till fettpaniken, hade samma fel. Man gav en gräsätare en massa fett. Tacka f.n för att kaninerna inte mådde bra. Dieten motsvarade 100 ägg/dag för en människa! (Lite humor kring detta här och mera ifrågasättande om kolesterol och fett på THINCS.)

** Den rätt beiga avhandlingen (hur i hela fridens namn kan man få doktorera på vad som är en ren grundkurstext med lite laborationer?) skribenten referera till påstår inte att fett förstör immunförvaret, utan att fetma och mättat fett är korrelerat med ett förändrat immunförsvar. Vilket är känt sedan länge.

Andra bloggar om , , , , , , , , , .
________________
(1) Cordain et al. Fatty acid analysis of wild ruminant tissues: evolutionary implications for reducing diet-related chronic disease. Eur J Clin Nutr. 2002 Mar;56(3):181-91.
(2) Milton K. Reply to L Cordain et al. AJCN 72(6):1590-1592,
(3) Ungar PS (ed.). Evolution of the human diet: the known, the unknown, and the unknowable. Oxford University Press, 2007.
(4) Cordain et al. Origins and evolution of the Western diet: health implications for the 21st century. AJCN 81(2):341-354, 2005.

Överhuvudtaget är mus-studier behäftade med flera metodologiska problem när olika dieter jämförs. (Warden CH, Fisler JS. Comparisons of diets used in animal models of high fat feeding. Cell Metab. 7(4):277, 2008.)

Relaterade siter:
www.thepaleodiet.com/faqs
www.beyondveg.com

Update 091224 som sagt fett orsakar inte fetma

onsdag 25 november 2009

Fungerar influensavaccin?

Som jag tidigare nämnt är forskningen kring influensavaccin mycket motsägelsefull och påverkad av läkemedelsindustrin. Nedan följer exempel på problemen med forskningen på området.

Det först exemplet är en kanadensisk studie (1) som enligt författarna bevisar att massvaccinering fungerar. Låter bra, men problemet var att man jämförde äpplen med päron. Man jämförde en period med kraftig och omfattande influensa och en med mild... Så inte konstigt att resultatet blev positivt.*

Några amerikaner (2) tittade också på studien och konstaterade att i gruppen 65+ blev flest smittade i den mest vaccinerade gruppen. Alltså vaccinerade blev sjukare och mera smittade än ovaccinerade!! Förf. i (2) jämförde så med USA, där vaccinationsgraden för gruppen 65+ legat runt 65% sedan 1996 och kunde konstatera att inga skillnader fanns om man tittade på dödlighet i influensa och lunginflammation.

Det intressantaste med amerikanernas artikel är dock deras diagram. I diagram A kan man se att den totala mortaliteten (antalet dödsfall) för alla sjukdomar de senaste 25 åren konstant minskat i gruppen 65+. Minskningen har skett i ungefär samma takt oavsett vaccineringsgrad (grön linje och värdena i höger kant).

Riktigt intressant blir det dock i diagram B. Där ökar först mortaliteten (alltså flera dör) proportionellt med influensavaccineringen 1981-1989. Om man hårdrar det skulle man kunna bevisa att vaccin ökar dödligheten! Från 1989-2005 händer ingenting. Men hade vaccineringen haft den effekt som tillverkare och många läkare påstår, så borde dödsfallen i influensa och lunginflammations också ha minskat. (Röda fältet visar "överdödlighet".)

Vilket antyder att vaccinationen inte har effekt, vilket så klart inte är slutsatsen man drar. Frågan är komplicerad och många faktorer utöver rent vetenskapliga påverkar eftersom ämnet är rätt inne och mycket lönsamt för läkemedelsindustrin om man kan övertyga myndigheter om behovet av årlig massvaccinering.

(Som ett kuriosum kan nämnas att en ännu opublicerad kanadensisk studie enligt ryktet (3) visar att influensvaccinering under vissa förutsättningar ökar risken för att smittas och bli sjuk. Att vaccin kan orsaka smitta är inget nytt och hur det sker är ibland överraskande, vilket t.ex. visade sig när HIV-vaccintesterna i den s.k. "STEP trial" ökade risken för att bli smittad av HIV... (4).)

*Som i andra studier antyder den effekt för åldergruppen 25-50, men inte för 65+. Standardförklaringen är att det är fel på pensionärernas immunsystem. Inte att vaccinet kanske inte funkar eller att man tänkt fel.

Andra bloggar om , , , , , , .
_________________
(1) Kwong JC et al. The Effect of Universal Influenza Immunization on Mortality and Health Care Use.
(2) Viboud C, Miller M. Health Benefits of Universal Influenza Vaccination Strategy.
(3) Danuta Skowronski, British Columbia Centre of Disease Control och Gaston De Serres, Laval University i Quebec. "Study prompts provinces to rethink flu plan"
(4) Scientific American, HIV vaccine hopeful fails. Och Benlahrech A et al. Adenovirus vector vaccination induces expansion of memory CD4 T cells with a mucosal homing phenotype that are readily susceptible to HIV-1

söndag 22 november 2009

Svininfluensa, barn och fattigdom (del 2)

Igår skrev jag om sambandet svininfluensa, barn och fattigdom i USA. Jag fick påpekat att jag visade totala antalet dödsfall, vilket kunde innebära att sambandet kanske inte stämde om man istället tittade på antalet dödsfall per invånare.

Så nedan följer samma bild, men med antal döda per 10 miljoner invånare. Det är fortfarande ett tydligt samband med fattigdom. Det som är märkligt är dock avvikelsen i nordvästra USA.


Vad kan den bero på? Så jag surfade kvickt till "Kids Count Data Center" och gjorde några kvicka jämförelser. Två förhållanden stack ut: andel sjukförsäkrade barn (annars får du inte mycket vård i USA) och antalet olyckor och mord. Båda dessa kan förklara varför nordvästra USA, trots lägre fattigdom har högre dödstal. Lite förvånande är det att man trots låg fattigdom har högsta frånvaro av sjukförsäkring för barn.

Procentuell täckning av sjukvårdförsäkring för barn 18 år och yngre (desto ljusare ju högre täckning).Dödsfall till följd av olyckor, mord och självmord för tonåringar (desto ljusare ju färre fall).

Så i nordöst är man "rik" och försäkrad och har noll döda. Medan man i nordväst är "rik", oförsäkrad, olycksbenägen och har fler dödsfall. Astma och barnfetma korrelerar dåligt.

Vad innebär detta för Sverige? Att antalet döda under 18 kommer att vara mer som i nordöstligaste USA. D.v.s. förhoppningsvis väldigt få.

Andra bloggar om , , , , , , .

Antibiotika och livslängd

Det växande problemet med att allt fler bakterier utvecklar antibiotikaresistens är på tapeten igen. Problemet är, som jag tidigare nämnt, det ohämmade bruket inom djurhållning och jordbruk. Det vi ser är inget konstigt, utan (Darwinsk) evolution i full fart. Bakteriernas miljö förändras och de bäst anpassade till de nya förutsättningarna ökar i antal. Problemet förvärras av s.k. "horizontal (el lateral) gene transfer" (vilket f.ö. ett skäl till att genetiskt modifierade grödor eller andra organismer inte är en smart idé), som innebär att gener byts mellan bakterier och virus, men även med flercelliga organismer. Så det räcker med att en bakterie utvecklar resistens för att den ska kunna sprida sig till andra bakterier!

Nåväl, vad innebär det för oss att antibiotika inte går att använda? I media nämns ofta att medellivslängden kommer att minska mer än 10 år. Från ca 83 till kanske 70 år för kvinnor. Och från 79 till 67 för män. Exakt hur mycket beror på hur stor effekt modern sjukvård och vaccin har. Så det kanske bara blir hälften. (Intressant att notera hur kvinnornas hälsa och sjukvård drastiskt förbättrades efter andra världskriget. Trots att debatten kan få en att tro motsatsen.)Men vad innebär förändringen av medellivslängd i praktiken? Alla kommer ju inte att leva kortare. Precis! Det är främst barnadödligheten som kommer att öka. Idag dör nästan inga barn. För 150 år sedan var 40% av alla dödsfall barn upp till 7 år, idag är det endast 0,4%. D.v.s. de flesta lever tills kroppen är "utsliten". Rent konkret innebär detta att vi i värsta fall går från dagens barnmortalitet (0-7 år) på ca 5/100000 till 80/100000. Alltså 20 gånger högre barndödlighet! Eller från 450 dödsfall/år till 7200 dödsfall/år!!Alltså i värsta fall över 6000 fler döda barn är vad den ohämmade antibiotikaanvändningen kommer att kosta oss, om vi inte snabbt förbjuder antibiotika inom jordbruket och inskränker användandet drastiskt för människor.

Och det spelar ingen roll om vi utvecklar nya antibiotikum, för evolutionen kommer att rulla på ändå -- och resistens kommer att utvecklas mot de nya medlen med.

Andra bloggar om , , , , , , ,
_____________________
Länkar till diverse artiklar
DN, SVD, DN, DN, DN, SVD, Newsmill, Newsmill, Newsmill, Dagens Medicin
Antibiotika, jordbruk och smittvagar
Tvångsantibiotika

HiB =haemophilus influenzae B.

lördag 21 november 2009

Svininfluensan och pengarna

När jag var i Berlin var svininfluensan fjärran. Det verkar som ju närmare man kommer mutkolvarna som rådde WHO att utlysa världspanik, desto mindre bryr man sig om svin-hysterin. I Schweiz vill de flesta inte vaccinera sig, och precis som i Australien (där inget vaccin fanns) så är de lika friska för det.

Medborgarperspektiv har hittat en artikel i danska Dagbladet Information där man kan "läsa att det ligger stark lobbyism bakom WHO's beslut om massvaccination. Flera av de rådgivare som WHO använts sig av står på lönelistan på några av världens störta läkemedelsföretag. Bland dessa rådgivare finns Dr. Albert Ostenhaus, Dr. Frederick Hayden och Dr. Arnold Monto som alla har agerat "oberoende" rådgivare och experter på influensa till WHO. Nu framgår det dock att dessa herrar samtidigt lyfter ersättning från läkemedelsföretag som Roche, Novartis, GlaxoSmithKline och RW Johnson."

Andra bloggar om , , , , .

Prognos anmälda fall ILS

Prognosen för antalet anmälda fall av influensa-liknande symptom är f.ö. (de två streckade linjerna anger ett förmodat spann baserat på förloppet på södra halvklotet).Andra bloggar om: , .

Svininfluensa, barn och fattigdom

Mappade dödsfallen för individer under 18 år (1) på en karta över andelen fattiga barn under 18 år (2) i USA. Ett mycket tydligt samband mellan socialklass och dödsfall framkom. Vilken faktor som väger tyngst: avsaknad av adekvat vård eller de sociala omständigheterna framgår inte.Mortaliteten för åldersgruppen 0-19 är cirka 66/100000 i USA (3), jämfört med mindre än 7/100000 för Sverige (4). Alltså 9 gånger högre barnadödlighet i USA än i Sverige.

Hur såg det ut i USA tidigare säsonger? (5)

06/07: 68 barn under 18, varav 10 under 6 mån., 10 6-23 mån., 9 2-4 år, och 39 5-17.
07/08: 83 barn under 18, varav 7 under 6 mån, 16 6-23 mån, 18 2-4 år, och 42 5-17.
08/09: 71 barn under 18 + 47 A(H1N1) t.o.m. 29 augusti 2009. Summa 118.
09/10: fr.o.m. 30 augusti t.o.m 7 november: 19 + 98 A(H1N1). Summa 117.

Framför allt verkar barn 5-11 vara mera drabbade.

Andra bloggar om , , , , , ,
____________________
Källor
(1) Fluview 2009-2010 Influenza Season Week 45 ending November 14, 2009
(2) State Health Facts (siffror för 2007/2008)
(3) Child Death Review (siffror för 2003)
(4) SCB (baserat på 2007 års befolkning)
(5) CDC.

tisdag 17 november 2009

Svininfluensa, lunginflammation och D-vitamin

[Svininfluensa del 14]
Det påstås att D-vitamin (egentligen är det ett hormon som bildas i huden av UV-strålning) skulle skydda mot bl.a. influensa. Finns det vetenskapliga bevis? Ja det finns i varje fall forskning som visar att D-vitamin-brist skulle kunna förvärra följderna av en infektion. Dels pekar omfattande forskning på att lunginflammation och luftvägsinflammationer är vanligare hos människor med D-vitaminbrist. Dels finns än mer omfattande forskning som visar att vitamin D har viktiga immun-reglerande och -förbättrande effekter. Slutligen finns det s.k. anekdotiska bevis (d.v.s. observationer från läkare och andra) som tyder på att D-vitaminbehandling minskar smitta.

På Vitamin D Council presenteras t.ex. två brev som organisationen fått från läkare som noterat att patienter som D-vitamin-behandlas inte utvecklat klassiska influensasymptom trots att personalen insjuknat. För att citera delar: "CWC is a long-term care facility for people with developmental disabilities, home for approx. 275 people with approx. 800 staff. Serum 25-OHD has been monitored in virtually all residents for several years and patients supplemented with vitamin D. In June, 2009, at the time of the well-publicized Wisconsin spike in H1N1 cases, 2 residents developed influenza-like illness (ILI) and had positive tests for H1N1: one was a long-term resident; the other, a child, was transferred to us with what was later proven to be H1N1. On the other hand, 60 staff members developed ILI or were documented to have H1N1... So, it is rather remarkable that only two residents of 275 developed ILI, one of which did not develop it here, while 103 of 800 staff members had ILI. It appears that the spread of H1N1 was not from staff-to-resident but from resident-to-staff (most obvious in the imported case) and between staff, implying that staff were susceptible and our residents protected."

Finns gemensamma nämnare mellan D-vitaminbrist och influensariskfaktorer? Ja det gör det. Följande är gemensamt: (sjuklig) fetma, hjärtkärlsjukdom, lungsjukdom (astma, KOL etc), lunginflammtion, immunsvarsproblem, muskelsvaghet, dålig tandhälsa (ökar risken för lunginflammation), diabetes, pre-eklampsi m.m.

En kvalificerad gissning är att s.k. "friska", men även de som blir akut sjuka, utöver eventuella andra problem, har kraftig D-vitaminbrist* (modern forskning anger mindre än 50-80 nmol/l som brist) och, som en följd av denna, en immunstörning som leder till drastiskt försämrad förmåga att bekämpa infektioner från virus och bakterier. Särskilt infektioner i lungvävnad.

En orsak till de motsägelsefulla resultaten från influensa- och vaccinstudier skulle möjligen kunna förklaras av detta. Kan du göra något? Tja, det skadar inte att äta D-vitamin i måttliga mängder (max 2000IU/d, undvik tillskott med A-vitamin/retinol då detta är toxiskt, teratogent och D-vitamin-antagonistiskt--det är av detta skäl som apoteken numera endast säljer D-droppar till barn och inte AD-droppar.)

Hur som helst krävs mera forskning innan något kan påstås med säkerhet.

*Eller avvikelser i vitamin-D-receptorn eller -metabolismen.


Andra bloggar om , , , , , , , ,

_________________
För länkar till d-vitamin relaterade seminarier från University of California TV se Grassroots Health.
För länkar till mera läsning och vetenskapliga artiklar kategoriserade på ämne se Vitamin D Council.

_________________
Källor i urval:
(1) On the epidemiology of influenza. John J Cannell , Michael Zasloff , Cedric F Garland , Robert Scragg and Edward Giovannucci. Virology Journal 2008, 5:29
(2) Vitamin D signaling, infectious diseases, and regulation of innate immunity. White JH. Infect Immun. 2008 Sep;76(9):3837-43. Epub 2008 May 27.
(3) Vitamin D and innate immunity. Hewison M. Curr Opin Investig Drugs. 2008 May;9(5):485-90.
(4) Unexpected actions of vitamin D: new perspectives on the regulation of innate and adaptive immunity. Adams JS, Hewison M. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2008 Feb;4(2):80-90.
"...vitamin D insufficiency is a clinical problem of global proportions; secondly, epidemiology has linked vitamin D status with disease susceptibility and/or mortality; and, thirdly, expression of the machinery required to synthesize 1,25-dihydroxyvitamin D in normal human tissue seems to be much more widespread than originally thought."
(5) Control of autoimmune diseases by the vitamin D endocrine system. Adorini L, Penna G. Nat Clin Pract Rheumatol. 2008 Aug;4(8):404-12.
(6) Reversing bacteria-induced vitamin D receptor dysfunction is key to autoimmune disease. Waterhouse JC, Perez TH, Albert PJ. Ann N Y Acad Sci. 2009 Sep;1173:757-65.
"Evidence has been accumulating that indicates that a number of autoimmune diseases can be reversed by gradually restoring VDR function with the VDR agonist..."
(7) The Vitamin D Connection to Pediatric Infections and Immune Function. Walker VP, Modlin RL. Pediatr Res. 2009 Jan 28. [Epub ahead of print]
"In children, an association between nutritional rickets with respiratory compromise has long been recognized. Recent epidemiological studies clearly demonstrate the link between vitamin D deficiency and the increased incidence of respiratory infections."
(8) Vitamin D, respiratory infections, and asthma. Ginde AA, Mansbach JM, Camargo CA Jr. Curr Allergy Asthma Rep. 2009 Jan;9(1):81-7.
"Emerging evidence indicates that vitamin D-mediated innate immunity, particularly through enhanced expression of the human cathelicidin antimicrobial peptide (hCAP-18), is important in host defenses against respiratory tract pathogens. Observational studies suggest that vitamin D deficiency increases risk of respiratory infections."
(9) Vitamin D and respiratory health. Hughes DA, Norton R. Clin Exp Immunol. 2009 Oct;158(1):20-5. el. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19737226
"Vitamin D appears capable of inhibiting pulmonary inflammatory responses while enhancing innate defence mechanisms against respiratory pathogens. Population-based studies showing an association between circulating vitamin D levels and lung function..."
"An important systemic consequence of COPD is muscle weakness, and this is associated with an increased risk of mortality. Vitamin D plays a role in influencing skeletal muscle function, with deficiency resulting in muscle weakness, and VDRs are present in this tissue [40]. It has been reported recently that polymorphisms in the VDR can influence muscle weakness in both healthy individuals and patients with COPD [41], suggesting that the VDR has a significant influence on one of the important complications of this disease."
"We have observed recently that the mean vitamin D status of patients with COPD in Norfolk, UK, is lower than that of the general population in winter and only one of 24 patients had plasma levels of 25(OH)D above 20 ng/l (unpublished)."

(10) Relationship between serum 25-hydroxyvitamin d and pulmonary function in the third national health and nutrition examination survey. Black PN, Scragg R. Chest. 2005 Dec;128(6):3792-8. el. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16354847
"...significant association between 25-hydroxyvitamin D level and lung function after adjusting for leisure time activity and nutritional covariates. The adjusted mean difference between the highest and lowest quintile for 25-hydroxyvitamin D in this analysis was 106 mL (SE, 24 mL) for FEV1 and 142 mL (SE, 29 mL) for FVC."
(11) Vitamin D beyond bones in chronic obstructive pulmonary disease: time to act. Janssens W, Lehouck A, Carremans C, Bouillon R, Mathieu C, Decramer M. Am J Respir Crit Care Med. 2009 Apr 15;179(8):630-6. Epub 2009 Jan 22.
"In line with the novel insights on its immune function, it is tempting to speculate that vitamin D may down-regulate the inflammatory immune response in the airways while boosting innate immune defense against different microorganisms."
(12) Vitamin D and periodontal disease. Amano Y, Komiyama K, Makishima M. J Oral Sci. 2009 Mar;51(1):11-20. el. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19325195
"...several VDR gene polymorphisms have been reported to be associated with periodontal disease. VDR ligands should prove to be useful in the treatment and prevention of periodontal disease."
(13) Role of pathogenic oral flora in postoperative pneumonia following brain surgery. Bágyi K, Haczku A, Márton I, Szabó J, Gáspár A, Andrási M, Varga I, Tóth J, Klekner A. BMC Infect Dis. 2009 Jun 29;9:104.
"The number and severity of coexisting periodontal diseases were significantly greater in patients with postoperative pneumonia in comparison to the control group (p = 0.031 and p = 0.002, respectively). The relative risk of developing postoperative pneumonia in high periodontal score patients was 3.5 greater than in patients who had low periodontal score...
(14) An association of serum vitamin D concentrations Am J Clin Nutr. 2007 Sep;86(3):714-7. el. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17823437
(15) Association of subclinical vitamin D deficiency in newborns with acute lower respiratory infection and their mothers. Karatekin G, Kaya A, Salihoglu O, Balci H, Nuhoglu A. Eur J Clin Nutr. 2009 Apr;63(4):473-7.
"In 87.5% of all newborns and 67.5% of all mothers, serum 25(OH)D concentrations were lower than 20 ng/ml. The 25(OH)D concentrations of newborns were highly correlated with mothers' serum 25(OH)D concentrations. CONCLUSIONS: Our findings suggest that newborns with subclinical vitamin D deficiency may have an increased risk of suffering from ALRI [akut nedre luftvägsinfektion]. The strong positive correlation between newborns' and mothers' 25(OH)D concentrations shows that adequate vitamin D supplementation of mothers should be emphasized during pregnancy especially in winter months."
(16) Vitamin D status and acute lower respiratory infection in early childhood in Sylhet, Bangladesh. Roth DE, Shah R, Black RE, Baqui AH. Acta Paediatr. 2009 Nov 7. [Epub ahead of print]
"Conclusion: Vitamin D status was associated with early childhood ALRI..."
(17) Vitamin D deficiency in young children with severe acute lower respiratory infection. McNally JD, Leis K, Matheson LA, Karuananyake C, Sankaran K, Rosenberg AM. Pediatr Pulmonol. 2009 Oct;44(10):981-8.
"The mean vitamin D level for the ALRI subjects admitted to the pediatric intensive care unit (49 +/- 24 nmol/L) was significantly lower than that observed for both control (83 +/- 30 nmol/L) and ALRI subjects admitted to the general pediatrics ward (87 +/- 39 nmol/L). Vitamin D deficiency remained statistically related to pediatric intensive care unit admission in the multivariate analysis."
(18) Vitamin D deficiency and chronic lung disease. Gilbert CR, Arum SM, Smith CM. Can Respir J. 2009 May-Jun;16(3):75-80.
"Patients with chronic lung diseases such as asthma, cystic fibrosis, chronic obstructive lung disease and interstitial pneumonia appear to be at increased risk for vitamin D deficiency for reasons that are not clear. ... Various cytokines, cellular elements, oxidative stress and protease/antiprotease levels appear to affect lung fibroproliferation, remodelling and function, which may be influenced by vitamin D levels. Chronic lung diseases such as asthma and chronic obstructive lung disease have also been linked to vitamin D on a genetic basis. This immune and genetic influence of vitamin D may influence the pathogenesis of chronic lung diseases."
.

måndag 9 november 2009

Mauerfall - alt und neu

Det gamla möter det nya...
_________________
Andra bloggar om , .

Mauerfall - blev det mera demokrati?

Ikväll firas 20-årsdagen av Berlinmurens fall med stor fest och symbolisk "murfällning" på Pariser Platz i Berlin. (Be there or be square... ;-)

Hur har demokrati och mänskliga rättigheter utvecklats sedan dess? Har vi fått mera frihet eller inte? I mitt tycke verkar det som om Sovjetunionens fall gav klartecken till våra politiker att börja begränsa demokrati och frihet.

Med muren och Sovjet fanns det ett behov att visa att man var annorlunda. Att väst bestod av fria demokratiska länder med fria medborgare. Inte ens 70-talets europeiska terrorism påverkade demokratin nämnvärt.

Men efter murens fall verkar detta behov av att försvara demokratin vara som bortblåst. Med olika skäl har lag efter lag som begränsar det fria samtalet och tankeutbytet införts. Man säger att man försvara demokratin samtidigt som den monteras ned sten för sten.

Privatpoliser införs, poliskåren verkar stå över lagen, rätten till rättvis rättslig prövning inskränks. Hemliga rättegångar, massavlyssning och upphävd brevhemlighet verkar nu vara helt OK. Endast Piratpartiet och några få unga gammelpolitiker verkar vara emot detta. Den politiska adeln, de flesta journalister och medie- och underhållningsindustrin är däremot alldeles till sig över att äntligen kunna kontrollera befolkningen och slippa bli motsagd. En sorts nystalinism eller Stasi- eller Gestapo-anda (välj efter din politiska grundsyn) som fått nya vingar. Särskilt efter 9/11 verkar det bara rulla på allt fortare.

IPRED tog bort rätten till en rättvis rättslig prövning -- endast den som har råd kan försvara sig.

IPRED tog bort rätten till oförfalskade bevis (genom att tillåta vissa mediebolags märkliga skärmdumpar).

IPRED tillåter hemliga och falska anklagelser som kan leda till husrannsakan (kronofogden får inte meddela den hemligt anklagade).

FRA upphävde brevhemligheten för alla elektroniska brev, eftersom man enkelt kan massavläsa och lagar folkets brev.

FRA upphävde meddelarfriheten, eftersom man enkelt kan massavlyssna alla telefonsamtal (och läsa alla brev).

ACTA har som mål att förbjuda allt... För vad är något så tramsigt som demokrati och mänskliga rättigheter jämfört 100-årig evig upphovsrätt. Tydligen ingenting!

Det är med sorg jag om några få timmar står på Berliner Platz och undrar hur det kunde gå så fel efter Mauerfall !
_________________
Andra bloggar om , , , , , , , , , , , , .

lördag 7 november 2009

En kommentar om svininfluensan (del 13)

Upptäckte idag en blogg med ett rätt ambitiöst inlägg om svininfluensan. Eftersom det finns vissa fel, så kommer här en "besserwissrig" kommentar.

Den första missuppfattningen är ang. immunförsvaret (även läkare har f.ö. inte full koll). Att det inte skulle finnas skillnader mellan vaccin och riktig infektion. Skillnaderna är rätt stora. Vilket du definitivt märker när du ligger i sängen med 39 graders feber. Skillnaderna är dels individuella (d.v.s. genetiska) och dels beroende av miljön (mat, D-vitamin-status, om du sover bra, om du är frisk i övrigt etc etc). Dessutom är immunreaktion annorlunda beroende på var i kroppen patogenen införs (hud, muskel, nasal mucosa etc).

Eftersom vaccinet normalt ger en extremt mycket svagare reaktion och dessutom kanske sprutas in "på fel ställe", så behövs adjuvanter för att så att säga "skrika" "kom och ta mig" till immunförsvaret. Tiomersal, C9H9HgNaO2S, (som bl.a. bryts ned till etylkvicksilver i kroppen), fungerar dessutom som konserveringsmedel tack vare sin giftighet.

På den positiva sidan är att det kan räcka med en svag första infektion (typ vaccin) för att bygga upp ett framtida skydd.

Sedan upprepas den sedvanliga förvirringen om pandemi och epidemi. En pandemi är inte lika med en ny sjukdom, utan avser en sjukdom som plötsligt får global spridning. Det kan vara en "ny" sjukdom, eller ett, vanligast, en lokal sjukdom som av diverse skäl plötsligt sprids globalt (t.ex. p.g.a. mutation eller helt enkelt flygresor). D.v.s. en pandemi är en epidemi som berör en stor del av jorden. Varje influensasäsong är i praktiken en pandemi, men praxis är att årligen återkommande influensa inte inkluderas i begreppet.

H1N1 har snurrat runt jorden sedan 1977. Svin-H1N1 skiljer sig som alla årliga influensor delvis från sin föregångare (i princip kan man lite förenklat säga att virusgener ändrar sig konstant). En anledningen till den mycket milda influensan är att många redan har en god immunreaktion mot H1N1. Äldre förmodas ha förvärvat bättre immunitet mot H1N1 genom att bli smittade före 1957 (spanska sjukan).(1)

Inlägget fortsätter med en diskussion om att vaccin är onödigt. Ja det beror på vilket sammanhang som avses. För att minska symptomen är det användbart. För att minska dödligheten är det i princip onödigt. Ca 97% av minskningen i barnadödlighet i Sverige berodde på rent vatten och frånvaron av svält. Övriga 2,5% på antibiotika, vaccin och modern vård. Ur biologisk synvinkel är det bara de som dragit nitlott genetiskt och avseende miljöfaktorer, som idag dör eller allvarligt insjuknar.

"Det är inte heller känt hur det immunologiska minnet påverkas i de fall där organismens första kontakt med influensavirus sker genom vaccinering i stället för genom en riktig influensa. Det är inte otänkbart att de följande influensavaccineringarna i sådana fall inte åstadkommer en lika god förstärkning av försvaret mot tidigare virusformer. "(2)

Så att inte vaccinera sig gör inte mycket av eller till eftersom svin-influensan är så pass mild.(3) Dessutom är det helt omöjligt att bevisa att de som dör inte skulle ha dött ändå av den föregående influensatypen H3N2 eller av en annan infektion (t.ex. RSV, parainfluensa eller vanligt förkylningsvirus). (Ja detta är ett okänsligt biologiskt resonemang.)

Dessutom ser det ut som influensatoppen passerar just nu. Trenden borde vända ner under andra halvan av november om vi följer samma mönster som på södra halvklotet. Så förmodligen har influensan blåst över när väl vaccinationen kommit igång (ja smittskyddsinstitutet lär ju påstå att det berodde på vaccineringen, men eftersom vi har facit från bl.a. Australien så är SMI redan motbevisade). Insjuknandetakten är f.ö. helt normal.

Sedan påstås vaccinet vara testat. Men det är bara läkemedelsbolagens tester och de är alltför ofta opålitliga. Forskningen kring influensavaccin är f.ö. väldigt motstridig. Nedan följer en kort sammanfattning av Cochrane-institutets genomgångar av forskningsläget.(4)

Influensavaccin för 0-2 har samma effekt som placebo.
För barn och ungdomar ska det vara effektivt.
För frisk vuxna helt onödigt.
För äldre kanske liten effekt.
För astmatiker ingen effekt.
För KOL-sjuka viss effekt.

Ja du ser hur motsägelsefulla resultaten är.

Andra bloggar om , , , , , .
_______________
(1 och 3) ECDC health information: Pandemic (H1N1) 2009 planning assumptions to end of May 2010 for EU/EEA countries, 11 November 2009
(2) Institutet för hälsa och välfärd (accessad 2009-11-15 19:08)
(4) Cochrane Influenza Resources

2009-11-15 förtydligande kring pandemi och tillägg av referenser.

onsdag 4 november 2009

Svininfluensa 'reality check'

Min monomana serie om svininfluensa fortsätter med del 12. En jämförelse mellan antal döda ett vanligt är i Sverige och antalet döda i svininfluensa ( 3 4 st).

Antal dödsfall per orsak 2007, med svininfluensa inlagt.


Dödsfall till följd av olyckor. Per åldersgrupp 2007.


Andra bloggar om , , , , ,
_____________
Källa: Socialstyrelsen.
Upphovsrätt:
Creative Commons License