onsdag 25 november 2009

Fungerar influensavaccin?

Som jag tidigare nämnt är forskningen kring influensavaccin mycket motsägelsefull och påverkad av läkemedelsindustrin. Nedan följer exempel på problemen med forskningen på området.

Det först exemplet är en kanadensisk studie (1) som enligt författarna bevisar att massvaccinering fungerar. Låter bra, men problemet var att man jämförde äpplen med päron. Man jämförde en period med kraftig och omfattande influensa och en med mild... Så inte konstigt att resultatet blev positivt.*

Några amerikaner (2) tittade också på studien och konstaterade att i gruppen 65+ blev flest smittade i den mest vaccinerade gruppen. Alltså vaccinerade blev sjukare och mera smittade än ovaccinerade!! Förf. i (2) jämförde så med USA, där vaccinationsgraden för gruppen 65+ legat runt 65% sedan 1996 och kunde konstatera att inga skillnader fanns om man tittade på dödlighet i influensa och lunginflammation.

Det intressantaste med amerikanernas artikel är dock deras diagram. I diagram A kan man se att den totala mortaliteten (antalet dödsfall) för alla sjukdomar de senaste 25 åren konstant minskat i gruppen 65+. Minskningen har skett i ungefär samma takt oavsett vaccineringsgrad (grön linje och värdena i höger kant).

Riktigt intressant blir det dock i diagram B. Där ökar först mortaliteten (alltså flera dör) proportionellt med influensavaccineringen 1981-1989. Om man hårdrar det skulle man kunna bevisa att vaccin ökar dödligheten! Från 1989-2005 händer ingenting. Men hade vaccineringen haft den effekt som tillverkare och många läkare påstår, så borde dödsfallen i influensa och lunginflammations också ha minskat. (Röda fältet visar "överdödlighet".)

Vilket antyder att vaccinationen inte har effekt, vilket så klart inte är slutsatsen man drar. Frågan är komplicerad och många faktorer utöver rent vetenskapliga påverkar eftersom ämnet är rätt inne och mycket lönsamt för läkemedelsindustrin om man kan övertyga myndigheter om behovet av årlig massvaccinering.

(Som ett kuriosum kan nämnas att en ännu opublicerad kanadensisk studie enligt ryktet (3) visar att influensvaccinering under vissa förutsättningar ökar risken för att smittas och bli sjuk. Att vaccin kan orsaka smitta är inget nytt och hur det sker är ibland överraskande, vilket t.ex. visade sig när HIV-vaccintesterna i den s.k. "STEP trial" ökade risken för att bli smittad av HIV... (4).)

*Som i andra studier antyder den effekt för åldergruppen 25-50, men inte för 65+. Standardförklaringen är att det är fel på pensionärernas immunsystem. Inte att vaccinet kanske inte funkar eller att man tänkt fel.

Andra bloggar om , , , , , , .
_________________
(1) Kwong JC et al. The Effect of Universal Influenza Immunization on Mortality and Health Care Use.
(2) Viboud C, Miller M. Health Benefits of Universal Influenza Vaccination Strategy.
(3) Danuta Skowronski, British Columbia Centre of Disease Control och Gaston De Serres, Laval University i Quebec. "Study prompts provinces to rethink flu plan"
(4) Scientific American, HIV vaccine hopeful fails. Och Benlahrech A et al. Adenovirus vector vaccination induces expansion of memory CD4 T cells with a mucosal homing phenotype that are readily susceptible to HIV-1

1 kommentar:

  1. Fy fan va bra inlägg mannen, du får mitt pris för den. Ta inte etyl-kvicksilver direktinjicerat era rövhattar brukar jag säga... Antar att du är mer diplomatisk än mig :]

    SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License