söndag 4 oktober 2009

Influensavaccinet har ingen verkan

Svininfluensa del 5 (vaccin del 2), del 4 (vaccin del 1), del 3, del 2, del 1.

Världens främste expert på vaccin, Tom Jefferson, visade nyligen att inga bevis finns för att influensavaccin har någon som helst effekt. Klara besked gavs häromveckan i en intervju i Financial Times.

På frågan om någon bevisad effekt fanns svarade han att den aktuella forskningen visade på ingen eller begränsad effekt, men också på undermåligt underlag.

Det som är intressant är att omfattande manipulation av data förekom. I t.ex. USA har dödligheten i influensarelaterad sjukdom (d.v.s. lunginflammation o.dyl.) varit densamma sedan 50-talet (alltså långt innan vaccinen introducerades). Dödligheten i influensa minskade drastiskt av andra skäl än vaccin. Men trots publiceras en massa artiklar i de vetenskapliga tidskrifterna.

Som jag tidigare nämnt visade hans senaste genomgång av influensastudier att:
  • att merparten (70%) av studierna var av dålig kvalitet och hade felaktiga ("overoptimistic") slutsatser (man påstod att vaccinet hade effekt fast data från studien visade på motsatsen eller inte kunde användas för att dra slutsatsen)
  • att bevisen för influensavaccins effektivitet minskade ju bättre kvalitet studien hade!
  • att bevisen för influensavaccins effektivitet minskade om studien var oberoende (ej företagsfinansierad)
  • att studier finansierade av (läkemedels)företag oftare publicerades i prestigefyllda vetenskapliga publikationer/tidskrifter oavsett kvaliteten på studien!
Alltså bra och av läkemedelsindustrin oberoende studier visade på ingen eller låg effekt., medan läkemedelsindustristudier hade gräddfil till prestigeblaskorna oavsett studiekvalitet. Studien sätter onekligen ljuset på den nuvarande vaccinhysterin och läkemedelsindustrins effektiva lobby- och PR-maskineri.

Särskilt tydligt blir detta mot bakgrund att inga färdiga studier av svininfluensavaccinet finns, uppgifter i media till trots. De första beräknas vara klara vid årskiftet. Och oberoende studier först under 2010. (Enligt Tom Jefferson.) Trots det trumpetar DN ut att vaccinet har bevisad effekt--och hänvisar till tillverkarens uppgifter. Källkritik? Inte ett dugg... Och SvD följer upp med en märklig artikel där fakta och konstiga slutsatser blandas om vartannat.

Kan det även vara så att vacciner är ett enkelt och tacksamt sätt för "policy makers" att framställa sig som dådkraftiga. Vilket Tom Jefferson anser är problematiskt eftersom resurser som skulle kunna användas till forskning slösas bort.

Och som han säger: "optimismen och självsäkerheten kring vaccineringens effekter står i skarp kontrats till de faktiska bevisen. Skälen är en komplex blandning av konflikter med sanningen och intressekonflikter, som gör det svårt skilja fakta från värderingar."

Skrämmande nog är ofta resultaten från vetenskapliga studier finansierade av tillverkaren positiva inom flertalet av medicinens områden. Oavsett faktiska resultat. T.ex. visar en studie av metanalyser (analys av studier) om blodtryckssänkande mediciner på ett starkt samband mellan tillverkarsponsring och positiva resultat oavsett vad forskningsdata visar.

Detsamma gäller kliniska prövningar där man funnit att ofördelaktiga data undanhölls i de vetenskapliga artiklarna. Faktum är att situationen är så illa som att man undanhöll data i 83% av de kliniska prövningar där fullständiga resultat fanns. D.v.s. resultat som motsade det man hoppades uppnå publicerades ej eller så försökte man påvisa något annat eller tolka resultaten överoptimistiskt.

Tyvärr är det nog så att man måste förhålla sig desto mera skeptisk ju mera tidningarna slår på stora trumman, eftersom de skriver om artiklar som publiceras i de mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrifterna. Samma tidskrifter som är duktigast på att publicera läkemedelsindustri-sponsrade studier.

Hysterin kring svininfluensan har även om något tydligt visat hur ofattbart bristfällig källkritik och faktakontroll som utförs av tidningsredaktionerna. Pressmeddelanden publiceras tydligen rakt av. Tidningarna sprider mest hysteri och panik, vilket till slut fått några raders uppmärksamhet i SvD.

På frågan vart pandemin tog vägen som ställts av flera är svaret: det fanns "ingen" pandemi till att börja med. Bara en vanlig influensavåg med som vanligt en ny variant för säsongen.

Andra bloggar om , , , , , , ,
______________
I inlägget länkade vetenskapliga artiklar
Relation of study quality, concordance, take home message, funding, and impact in studies of influenza vaccines: systematic review
Influenza vaccination: policy versus evidence
Financial ties and concordance between results and conclusions in meta-analyses: retrospective cohort study
Comparison of Registered and Published Primary Outcomes in Randomized Controlled Trials (Fulltexten kan nås fr. t.ex. universitet och vissa bibliotek.)

Länkad media
Interview dr Tom Jefferson and pandemic flu vaccines (Financial TImes)
Vaccineringen mot svininfluensa inleds (DN)
Så funkar vaccinet mot pandemin (DN)
Fortsättning följer inte (SvD)
Fruktan är inte så hälsosam längre (SvD)

Länkade bloggar
Vart tog pandemin vägen? (Medborgarperspektiv)
Svininfluensan var är den? (Annika Dahlqvist)

uppdaterad 091005

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License