måndag 14 september 2009

Svininfluensa del 3: svindöden överdriven?

Hur många människor beräknas dö i Sverige i en normal influensasäsong?

1000-5000 människor direkt eller av följdinfektioner! (Beror på hur många som smittas, den s.k. "attack rate".) Bilden nedan visar överdödligheten (dödstalsökningen) i antal individer för sex normala influensasäsonger.(1)


Hur många har hittills dött direkt av svininfluensa i Australien, Chile och Nya Zeeland?

Ca 330! Hur många människor bor i dessa länder? 43 miljoner.

Översatt till svenska förhållanden innebär det att ca 30-60* svenskar riskerar att dö direkt av svininfluensa under säsongen 2009/10. 30-60 dödsfall av ca 1000-3000 årliga dödsfall relaterade till influensa... Finns det några som helst proportioner i debatten och nyhetsrapporteringen? Nej! (Se även denna läsvärda artikel på Newsmill.)

Om man fortsätter att titta på australiska data kommer ca 20/100000 behöva sjukhusvård varav 3-5/100000 intensivvård. Översatt till den svenska befolkningen skulle det betyda att ca 1000 svenskar kan komma att behöva sjukhusvård i någon form. Ett normalt influensaår uppskattas antalet vårdtillfällen orsakade av influensa ligga mellan 7000-10000.(2) Av dessa bedöms 80-90% ha påvisbar riskfaktor.

Det är alltid flest barn och ungdomar som insjuknar, men oftast 65+ som dör. Gruppen under 65 kan vara mer exponerade genom t.ex. skolvistelse, kollektivresor till och från arbetsplats eller skola, flera besök på offentliga platser såsom affärer, restauranger, biografer o.s.v. Det som avviker med svininfluensan är att fler än vanligt under 65 har dött.

Genomsnittlig överdödlighet i normal säsongsinfluensa:


Riskgrupper
Individer med nedsatt lungkapacitet eller lungsjukdomar verkar vara överrepresenterade i denna influensa jämfört med den vanliga säsongsinfluensan. Dessa är t.ex.
Kroniska lungsjukdomar, t.ex. silikos, astma och KOL (och odiagnosticerad pneumoni)
Neuromuskulära sjukdomar som påverkar lungfunktionen (t.ex. epilepsi, cerebral pares, vissa former av mental retardation, muskeldystrofier)

Kraftig övervikt verkar också medföra en förhöjd risk i alla åldersgrupper.

Dessutom som alltid personer med:
Nedsatt/abnormt immunförsvar (MRSA-infekterade, cancer, vissa infektioner etc)
Gravida, äldre och barn
Hjärtsjukdom (t.ex. hjärtsvikt), blodsjukdomar
Behov av dialys
Diabetes

Förhöjd risk kan även råda för:
Rökare, eftersom KOL ofta är en följd av rökning
Personer som lider av sömnapne

Säsongens virus
Vilka virus cirkulerar då denna säsong? Det är A(H3N2), A(H1N1, influensa B och svin-A(H1N1). Och sistnämnda känner ju alla till numera. Virus innehåller väldigt lite genetisk information, men muterar desto snabbare. Dessutom utbyter virus (och bakterier för den delen) ständigt DNA/RNA med varandra (även i våra celler kan de skjuta in ny genkod). Två gener kodar för ytstrukturerna (proteinerna hemagglutinin och neuramidas).

Svininfluensan är just en sådan ny blandning, mutation, what-ever. Viruset innehåller delar av influensatyper specialiserade på människa , fågel och gris. Den är också mer effektiv på att sprida sig och mera smittsamt (virulent) än den vanliga säsongsinfluensan.

De flesta fallen under en epidemi är mellan jul och april.(3) (Hålet kring jul beror på att ingen provtagning skedde.)


Vanliga influensasymptom
Symptomen vid influensa förekommer i genomsnitt som följer (anges i % av insjuknade):


*30 om som på Nya Zeeland, 60 om som i Chile och Australien.

Andra bloggar om , , ,
______________
Mera information:
WHO Europa - allmän information
WHO atlas - spridningskartor
EuroFlu - allmän information
FluTracker - spridningskartor
Virology blog - allmänt om virus
CIDRAP - allmän information
Crof's H5N1 blog - blandade nyheter och kommentarer
CDC - allmän information

Australisk statistik kan du hitta här: ozswineflu och på smittskyddsinstitutet

Källor
(1) Smittsant 3/99 Information från smittskyddsläkaren i Norbottens läns landsting
(2) Thompson WW et al. Influenza-associated hospitalizations in the United States. JAMA 292(11):1333-1340, 2004.
(3) Smittskyddsinstitutets Influenza Annual Report 2007-2008
Källa till diagram är ett föredrag hållet av smittskyddsenheten i Kalmar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License