lördag 12 september 2009

Översättning av R Falkvinges italienska intervju

Den 4:e september intervjuades Rickard Falkvinge av Luca Neri å no-copyright.nets vägnar. Nedan följer en kort översättning. Intervjun börjar med ett intro och sedan följer ett antal frågor.

Observera att texten översatts från engelska till italienska av intervjuaren och sedan åter till svenska av mig innan du kritiserar översättningen. Text jag kortat ner eller sammanfattat anges inom hakparenteser [...]. I vissa fall anges ordagrann översättning inom ["..."]. I de fall jag bara hoppat över text anges det av ellipsis (...). "Sic!" betyder att ja det var ordagrant skrivet så i originalet.


F1: Vi börjar utifrån nyheten om ditt besök: vad drev Piratpartiet ledare att just nu göra ett nedslag i Italien?

S1: Jag vill inte verka oförskämd, men det var mest av en slump. Fick en inbjudan, hade tid och hade aldrig varit i Italien och pratat om piratpartiets idéer... Hoppades även kunna möta representanter för det italienska Piratpartiet.

F2: I juni 2008, när jag var er gäst på "Piratinternationalens" möte i Uppsala... [verkade iden att nå Bryssel absurd], vilken är din bedömning?

S2: Först vill jag påminna om att vi inte vunnit än. Förvisso är faktum att ett parti grundat 2006 fått 7% av rösterna en succé av episka dimensioner. Väljarna gav en legitimitet åt piratpolitiken, som många innan dess inte ansåg att den hade. Men detta är bara början på en lång kamp. Vi kan inte ropa hej ["sjunga om segern"] ännu.

På ett vis tror jag det var viktigare att hindra en proffspolitiker att få stolen i Bryssel än att få dit en pirat. När jag grundade Piratpartiet utgick jag från det trista faktum att politiker inte har tid att fördjupa sig i komplicerade frågor. De vinner inget på att skapa bra lagar om upphovsrätt. Och vi kan endast fånga deras uppmärksamhet om de oroar sig for att förlora röster.

Ja, stolen som gick till Christian Engström, vår vinnande kandidat, är en signal som inga europarlamentariker har undgått.

F3: Er seger var än mer överraskande med tanke på att ni är ett utfattigt parti. Nu lär ni väl få ta emot partibidrag?

S3: Ja, vilket tillåtit oss att avlöna fyra personer, utöver Christian... Ett stort steg för oss...[i kampen mot lobbyn].

F4: Har ni resignerat till en symbolisk tillvaro i parlamentet?

S4: Nej verkligen inte. [Vi har kunnat göra intryck i den politiska dagordningen och i media] och om någon europarlamentariker om något var eftersökt av media så var det Piratpartiets.

F5: Slutligen valde ni ändå den gröna gruppen.

S5: Ja, vid gjorde det av flera praktiska skäl. De gröna krävde inte en del av vårt europeiska partibidrag, men erbjöd sitt nätverk av strukturer och resurser [sic!]. Och även av politiska skäl: garantier om större synlighet i gruppens politiska plattform.

Och att de gröna redan var aktiva inom våra hjärtefrågor...

F6: Piratpartiets succé förklarades av många "kommentatorer" bero på ilska bland unga mot domen mot Pirate Bay. Vilka kontakter har ni med dem?

S6: [Det finns likheter och skillnader.] Lite grand som Greenpeace och De Gröna. Vi kompletterar varandra.

Det råder ingen tvekan om att Pirate Bay fungerat som katalysator. Och de som gillar Pirate Bay brukar gilla oss [och vice versa].

F7: [Fråga och svar om försäljningen av Pirate Bay]

F8: [Fråga refererande till Black Internet-domen]

S8: Ja, det var ett mycket allvarligt ingrepp eftersom domstolen för första gången i Sverige bröt mot budbärarimmuniteten. [Förklaring av vad det är följer.]

F9: Detta verkar vara trenden för stunden för de europeiska domstolarna. Vad anser du?

S9: Tyvärr ja. Två tre år sedan skrek de europeiska parlamenten högt om internetcensuren i Kina. Nu är det tyst därför att våra regeringar har ["smutsigt samvete" för att de har] kopierat logiken.

Vilket påminner oss om att upphovsrätten inte är ett problem om distribution och kopiering, utan om att den går på tvärs mot rätten till ett privatliv på nätet och nätets frihet. Piratpartiets syfte är att få alla att första att detta är en kamp om våra fri och rättigheter

F10: Agora Digitales möte diskuterade bl.a. ett system med kollektiva licenser, som jag minns du verkligen inte gillar.

S10: Precis, en skatt på bruket av internet för att möta påstådda förluster får oss att känna oss goda och duktiga för att det ger illusionen av handling utan att bemöta kärnan i problemet.

Vem skulle ett sådant system främja? Hur mycket och för vad ska vi betala. Hur kan man mäta detta utan att kontrollera och undersöka all nätverkstrafik. Allt privat liv [på nätet] skulle försvinna.* Hur avgör man vem som är upphovsman, det är en återvändsgränd...

Faktum är att det skulle kunna innebära att allmänheten finansierar porrbranschen, eftersom en stor del av fildelade media är pornografi.

Dessutom förutsätter systemet att kopior är något sällsynt och dyrt som man kan ta betalt för och kontrollera, när det faktiskt är tvärtom.

F11: piratpartiets blixtrande succé har inspirerat ["till handling"] lite överallt i Europa. ska vi avsluta men en blick in i framtiden?

S11: ... även vi pirater har bara sett början...
__________________
*Ett inte helt logiskt argument enligt min mening, eftersom avgiften kan vara baserad på hastighet, tid eller annan schablon och därför inte kräva invasiva metoder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License