måndag 28 september 2009

Sluttankar kring elit-debatten

En lång avrundning med några funderingar. Men först några korta ord om Göran Hägglunds syfte. Två huvudsakliga syften från KD torde finnas: ett budskap till partiets medlemmar och sympatisörer om riktningen i partiets arbete (i vissa frågor) och en signal till sympatisörer och andra.

Varför kunde han då inte bara skriva i tidningen Dagen? Tja den når bara en redan troende skara... ;-) DN däremot ger eko i andra media. DN är helt enkelt en "nyttig idiot". Tack vare DN och den primitiva PK-mobbens reaktion har GH fått sanslöst mycket medial exponering. Gratis reklam. Och all reklam är av godo.

Och där kunde man väl låtit sig nöja. Men det finns en historik. GHs krypskytte mot den tes-tuggande PK-eliten som tog fart i Almedalen i somras och som är en del av partiets inre arbete med definiera (om) sig (se även KD-repliken mot Linderborg) mot det upplevda SAP-vänster-PK-postkoloniala-poststrukturella-"queera" problemformuleringsprerogativet. Som GH säger "Vi har inte varit herre över beskrivningen av vårt parti och vår agenda. Så ska vi naturligtvis inte ha det! Vi ska ta tillbaka makten över vår värdegrund och vår egen samhällsanalys". (De försöker även skapa sig en identitet mot moderaterna "Det är och förblir en felaktig utgångspunkt att tro att allt löser sig bara man höjer skatten. Det är lika knäppt som att tro att allt löser sig bara man sänker skatten.")

Är det detta som gör eliten rädda? Att inte längre kunna styra och ställa över vem som är inne eller ute? Att inte längre kunna känna sig som en utvald skara som ska genomföra utopin om den nya människan befriad från sitt genetiska och historiska arv? En politiskt korrekt korsning av Nietzsches übermensch och Homo Sovieticus. "En dröm om en ny skapelseberättelse" inte byggd på den heliga skrift, men likväl på ett omfattande regelverk av lagar, både skrivna och oskrivna, som ska förvaltas av ett prästerskap bestående av de mest PK-lika av de PK-lika? Ett skräckvälde av fanatiska sociala ingenjörer, som likt de jesuitiska inkvisitorerna vill skapa den nya människan Ad Majorem Dei Gloriam? Men där gud bytts ut mot en järnridålik väv av genus, maktordningar, den andre, minoriteter och kränkthet? "En abstrakt värld full av minerade positioner, där den som inte är väl bevandrad alltid riskerar att gå på en mina."(1)

Eller är det bara det att det, när levebrödet bestått av tomma PK-fraser och signalord, och man står där naken bakom den tomma retoriken, kan bli lite jobbigt att plötsligt bli tvungen att "stå på verkstadsgolvet" och faktiskt "göra rätt för sig"?

Hur sålunda mota olle i grind? Genom ett blitzkrieg och totalt frontalangrepp mot GH. Genom att medvetet förvränga och/eller missuppfatta varenda ord han säger. Genom att bygga upp de galna hypoteser och konspirationsteorier (vilka de senaste dagarna florerat friskt på bloggar och tidningarnas kultur- och ledarsidor). Argsinta ordkaskader ingen som som inte är insatt i just koderna, "en abstrakt värld full av minerade positioner, där den som inte är väl bevandrad alltid riskerar att gå på en mina", inte förstår och som endast ökar folkets förakt för det sagda och den som talar. Ordkaskader som helt enkelt bevisar att GH har rätt...

Man eftersträvar inte samförstånd utan arbetar med polarisering för polariseringens egen skull. Man vill skapa konflikt där ingen konflikt finnes. Man beaktar inte argumentens svaghet eller styrka, utan går högljutt och oförsonligt direkt på knock. Helst då genom fabricerade motargument (straw man) eller misstänkliggöranden och "guilt by association" (och 2, 3) och tramsande kring ordet vanlig, som man blivit alldeles nojjig av. Kan det vara så att vanlig är ett signalord med helt annan betydelse för PK-eliten än för t.ex. mig? Jag som tolkat "vanlig" som det folkflertal som inte är berömt eller har tillgång till kultursidornas fina salonger etc etc?

En"mentala inkvisition" som Trygve Bång skriver och fortsätter "i stället för att slå ihjäl oliktänkande sätter man peststämpel på dem." Men var inte så säker på det Trygve för enligt Tiina R så "förhandlar man inte med kapitalism och patriarkatet - man tar livet av dem".(4)

Summan av argumenten är att GH, i sin egenskap av "kristen", har en dold fundamentalistisk agenda att införa ett religiöst samhälle utan sexuell, etnisk, religiös mångfald och där kvinnan ska tillbaka till spisen. Ja man kunna tro att GH är själva djävulen återuppstånden och att harmageddon är nära enligt dessa konspirationsteoretiker. Samma konspirationsteoretiker som paradoxalt och patetiskt reflexmässigt, eller kanske medvetet, hyllar andra systerreligioners barnastympning, kvinnoförtryck och demokratihat.

Såsom Marcus Birro sammanfattar i en artikel som andas självinsikt och just erfarenhet av det "vanliga livet" långt nedanför Parnassens syrebefriade höjder:

"Kulturvärldens ursinne över Hägglunds tal är ett bevis på att han har rätt. Det finns ett sorts läskigt glapp mellan kulturvärlden och den riktiga världen som är så hemskt onödig. Luften i de kulturella rummen blir allt svårare att andas. Folk sitter sårade i sina fåtöljer med syrgasmaskerna på. Vi andra som insett att livet både är Knasen och Marcel Proust och det dessutom på samma dag, står otåligt och stampar strax utanför.

Bloggvärlden är en guide runt alla mediala och kulturella grindväktare. Det är inte längre lika enkelt att stänga dörrar och fönster mot omvärlden. Det är inte lika enkelt att sitta på sina kontor i Stockholm och skapa en färdig kulturvärld som ingen annan känner igen sig i. Det är vad Hägglund är ute efter. Hans tal är alls inte kulturfientligt eller populistiskt. Tvärtom."


Men med den totalitära statens logik blir den vanlige medborgaren PK- och "kultur"-elitens den andre. Fienden utanför gränserna som ska förringas och föraktas. Den "vanlige" medborgaren, med sina drömmar och ambitioner, blir till gruset i maskineriet. Det maskineri som lägger vägen mot, och skall skapa den perfekta Huxleyanska utopin -- mot vilken PK-eliten taktfast marscherar.
_____________
Tidigare kommentarer
3. Kafka ler
2. Elitdebatten
1. Radikala konformister

_____________
(1) Kaisa Ekis Ekman om vänstern
(2) Linderborg om KD
(3) Bloggen Intersektionalen
(4) www.vimänskor.se, accessad 090926

Andra bloggar om , , , , , ,

Kopia av webbsidan som citerar Tiina R:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License