torsdag 10 september 2009

När DN gör sjuk frisk - del 2

Igår hade jag en del synpunkter angående DNs friskförklarande av sjuka ("När frisk görs sjuk"). Så jag kanske borde peka på något exempel där medikalisering av friska gått överstyr: nämligen psykvården. Denna diagnostiska roulette där det mest är slump vilken diagnosen blir och där ingen av "experterna" verkar ha det blekaste om varför vissa har problem eller om medicineringen etc gör någon nytta. Är problemen tillräckligt stora så är det även uppenbart för lekmannen, och är det inte är det ofta en gissning oavsett.

Vilket Anna Odells barnsligt tramsiga "konstverk" (kalla det konst och vilken idioti som helst verkar vara OK...) tydligt visat. Prata om att dra ner byxorna rejält på psykologi-psykiatri-etablissemanget. De klarar inte av att skilja sjuk från frisk (diverse frisläppta dårar som mejat ner eller huggit ner folk) eller frisk från sjuk (Anna Odell)* vilket torde förklara den sura reaktionen.

Så här hade DN verkligen kunnat ge ett bra exempel på medikalisering: att ständigt fler människor betraktas som psykiskt sjuka och deprimerade på rätt lösa boliner. Det finns starka kritiker inom professionen av just detta. Två uttalade, och vetenskapligt rigorösa (till skillnad från t.ex. RD Laing), sådana är prof Richard Bentall och prof Irving Kirsch.

I sin senaste bok kritiserar Bentall forskning för att vara behäftad med allvarliga felaktigheter, och ställer frågan varför mentalsjuka som regel tillfrisknar snabbare och bättre i utvecklings-/underutvecklade länder än i industrialiserade väst. Frågan är om sjukdomen beror på fel i "hjärnkemin", eller om sjukdomen orsakar felen i "hjärnkemin"? Han poängterar att det inte finns några prover som kan tas och som bevisar sjukdomens existens (jämför t.ex. med att diabetes omfattning och grad kan bekräftas med ett enkelt blodprov). Utan det är "påhittade" kriterier utifrån "överenskommelser" baserade på senaste modet inom kåren av utövare, snarare än resultat utifrån strik vetenskaplig forskning, som definierar diagnoserna. En lös samling av symptom som överlappar varandra mellan olika tillstånd och där gränserna och diagnosen i mycket är beroende av utövarens dagsform. Som ni förstår är Bentall inte helt populär bland andra psykologer/psykiatriker...

Irving Kirsch är också måttligt populär. Hans senaste vetenskapliga artikel visar att placebo och medicin är lika ineffektiva.(1) Enda skillnaden var att placebo fungerade sämre ju allvarligare sjuk patienten var (skillnad i bemötande eller i den neurokemiska grunden för placeboeffekten?). Nedan visas resultatet av den statistiska analysen. Som graferna visar gav medicinen en liten förbättring (värde över ett), medan placebo funkade bäst för de friskare patienterna. I sin bok diskuterar han just detta faktum: att behandlingen inte fungerar--att kejsaren är naken som titeln antyder...


HRSD=Hamilton Rating Scale for Depression. >14-16 medelsvår, >22-24 svår, >28-32 mycket svår depression

Vad kan mentala störningar bero på? En hel del forskning pekar på att det är bristfällig diet som är orsaken. T.ex. brist på B12 och folat (även ovanför lägsta normalvärde) och andra B-vitaminer, zinkbrist, D-vitaminbrist, omega-6-brist (eller för stort intag av omega-3), mjölk (!), socker (!), m.m. m.m. (2-6).

*Därför var det mycket populärt att etikettera kritiker av sovjetdiktaturen som mentalsjuka. Eller för den delen, som i Sverige, av kvinnor, vars livsomständigheter läkaren/socialarbetaren ogillade, som mentalsjuka (d.v.s. tvångssteriliseringarna).

Fördjupning
"Doctoring the Mind: Why Psychiatric Treatments Fail" av Richard Bentall
"The Emperor's New Drugs: Exploding the Antidepressant Myth" av Irving Kirsch

Andra bloggar om , , , , , ,
___________________
(1) Kirsch I, Deacon BJ, Huedo-Medina TB, Scoboria A, Moore TJ, et al. Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Meta-Analysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration. PLoS Med 5(2):e45, 2008
(2) Melanson KJ. Relationships of Nutrition With Depression and Anxiety, Am J Lifestyle Med 1(3):171-174, 2007.
(3) Peet M. International variations in the outcome of schizophrenia and the prevalence of depression in relation to national dietary practices: an ecological analysis. Br J Psychiatry. 184(5):404-408, 2004.
(4) Gesch CB, Hammond SM, Hampson SE, Eves A, Crowder MJ. Influence of supplementary vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners. Randomised, placebo-controlled trial. Br J Psychiatry. 181:22-28, 2002.
(5) Oddy WH, Robinson M, Ambrosini GL, O'Sullivan TA, de Klerk NH, Beilin LJ, Silburn SR, Zubrick SR, Stanley FJ. The association between dietary patterns and mental health in early adolescence. Prev Med. 49(1):39-44, 2009.
(6) Lakhan SE, Vieira KF. Nutritional therapies for mental disorders. Nutr J. 21;7:2, 2008

(Ovan är bara några exempel ur den omfattande forskningen. Särskilt intressant är forskningen på fångar kring kostens betydelse.)

1 kommentar:

  1. Den västerländska medicinen är bättre på akuta tillstånd där man kan medicinera folk friska. Däremot så är det Kinesiska mycket bättre på att se helheten mellan psykiska och kroppsliga problem, och kan behandla kroniska sjukdomar utan medicinering.

    Intressant att Anna Odell ändå lyckades få fram en poäng där, även om det snarare var att hon ville visa hur illa behandlade psykiskt sjuka blir. Jädrit puckat i vilket fall.

    Intressant inlägg!

    SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License