lördag 17 oktober 2009

Smittskydds-spin

(Svininfluensa del 8)

Nedan följer en längre kommentar till SMI-artikeln om förkylningar och influensa som nämndes i del 7 av min "svinserie".

Eftersom Smittskyddsinstitutet m.fl. delvis målat in sig i ett hörn med sina tvärsäkra uttalanden om världens undergång har någon propagandaansvarig på pressenheten lagt upp en liten plan för politiskt "spin".

Den verkar går ut på att försöka hitta skäl till att influensan inte däckat en-och-en halv miljon svenskar. Steg ett var en debattartikel om att det fortfarande kan hända -- "den andra vågen" -- och därför måste all vaccinera sig. Speciellt skriven för att SMI ska kunna referera till den från sin hemsida. Steg två var en "vetenskaplig artikel" om att förkylningar skyddar mot influensa och att det är därför inget ännu hänt. Som givetvis också refereras till under aktuellt på SMIs hemsida. Steg tre kommer att dyka upp runt mars 2010 och förstås vara en massa propaganda om att vaccinet skyddade svenskarna. Oavsett om 10 eller 3.000.000 svenskar vaccinerat sig. Det går ändå inte att bevisa något. Var vaccinet overksamt och influensan mild så går det ju inte att bedöma om merparten är vaccinerade.

Och skulle influensan bli kraftigare än väntat, är det ju förstås de ovaccinerades fel. Oavsett om 10 eller 3.000.000 svenskar inte vaccinerat sig. Det går ändå inte att bevisa något. Var vaccinet overksamt eller influensan kraftig så går det ju inte att bedöma oavsett om man är vaccinerad eller ej.

Det som SMI aldrig kommer att länka till under "aktuellt" är att influensan varit högst vanlig och mild i Australien, Nya Zeeland, Chile etc. Ej heller till det världsledande Cochrane-institutets analyser ("the Gold Standard in Evidence Based Medicine") av forskningsläget inte funnit några vetenskapliga bevis för att influensavaccin fungerar. Och alla andra liknande nyheter som stör SMIs bild av svin-H1N1. Det är trist att myndigheten främst agerat som en okunnig propagandamaskin med egen agenda istället för som en kompetent och neutral myndighet.

Särskilt den "vetenskapliga" artikeln är försåtlig, eftersom den är enbart avsedd för svenska journalister. SMI har en"spin-doctor" som vet hur slipstenen ska dras. För ingen svensk journalist kommer att anstränga sig att läsa den engelska publikationen, utan enbart Annika Lindes svenska sammanfattning på SMI.

Artikeln skall få det att framstå som om förkylningsvirus konkurrerade ut influensan. Inte det som verkligen hände: att panikslagna människor stormade akutmottagningarna med banala förkylningar eller säsongens RSV-infektion. Och som de nu trodde var en dödlig influensainfektion tack vare SMI och oseriösa panikkrängande journalister. Faktum är att RSV-infektion kan vara värre än influensa och att förkylningsvirus (rhinovirus) är en opportunist. Mera härom i en kommande bloggpost.

Så vad stod det egentligen i den engelska artikeln?

Artikeln heter "Does viral interference affect spread of influenza?" och är publicerad i Eurosurveillance volym 14, nr 40 den 8e oktober i år. Huvudförfattare och kontaktperson är just Annika Linde. Medförfattarna är staffagefigurer avsedda att ge intrycket av tyngd.

Vad börjar då Annika att påstå? Jo hon uttrycker på "forskarkod", i ingressen, att denna artikel bara är några glada tankar att inte ta på något större allvar eftersom hon och medförfattarna inte brytt sig om att kolla litteraturen. "Limited laboratory data supporting this hypothesis are included in the article, but the report is written mainly to stimulate interest and research concerning the possibility that viral interaction may affect influenza epidemiology."

Antalet referenser är nästa kod. En artikel av den här typen borde ha haft 20-30 referenser, nu är de bara nio. Och ingen av dessa referenser handlar om möjligheten till motsatsen till vad som påstås. Kort sagt en tydlig signal att artikeln enbart är en kul ide som kan vara skoj att prata om över kaffet.

Normalt hade en artikel av denna sort publicerats i Medical Hypotheses. Säger en hel del om Eurosurveillance.

Efter detta följer på normal forskarprosa diverse självklarheter om influensa och bollen sätts i rullning för den förutbestämda slutsatsen att influensan borde varit värre om inte något annat "stört" spridningen av 2009 A(H1N1) ("makes it likely that the virus would have managed to reach a substantial peak in Sweden in early October, unless other factors than the weather affected the spread... we hypothesised that some other virus infection may have interfered with the spread of the influenza pandemic."). Alternativa hypoteser som t.ex. det mera sannolika att influensahysterin lett till att läkare för säkerhets skull skickat in prover de annars inte skulle ha skickat diskuteras inte. Att rhinovirus är vanligare under RSV- och influensasäsongen diskuteras inte. Att influensa är lika vanlig i varmt fuktigt klimat som i vårt kalla diskuteras inte.

men så var det inte meningen att det skulle vara en seriös vetenskaplig artikel. Utan målsättningen är att påstå att rhinovirus "skyddat" mot influensa, så att det kan nämnas i SMIs pressmeddelande. Sedan förbigås med tystnad att man i slutet av artikeln helt tar udden av detta påstående genom att framhäva att inga bevis finns för detta antagande ("the laboratory data supporting this hypothesis are limited) och att vidare forskning om vilka virus som cirkulerar samtidigt med influensa vore bra ("epidemiology of influenza should be related to that of other respiratory viruses for improved understanding of the true epidemiological situation").

Denna slutkläm och den korta referenslistan betonar för andra forskare som läser artikeln, att man inte har koll på relevant forskning eller om liknande studier redan gjorts. Vilket det har. Mera om detta i en annan bloggpost.

Andra bloggar om , , , , , , , .

Länkar till tidigare artiklar: del 6, del 5 (vaccin del 2), del 4 (vaccin del 1), del 3, del 2, del 1.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License