lördag 10 oktober 2009

Svininfluensa del 7 -- få döda

Svininfluensa del 6, del 5 (vaccin del 2), del 4 (vc del 1), del 3, del 2, del 1.

Nedan följer en sammanfattning av utfallet i Australien (1) och Chile (4) av årets influensa, svin-A(H1N1). OBServera att inga australier eller chilener är vaccinerade eftersom inget vaccin då ännu fanns.

Svininfluensan i Australien var något mildare än tidigare års influensa. Dödsfallen klassificerade som orsakade av influensa och (influensarelaterad) lunginflammation var något färre än för säsongerna 2005 till 2008.

Till fredag 9 oktober har 185 personer (1,19/100000) avlidit. Ca 13-14% tillhör urbefolkningen (har stora sociala problem med alkoholism), 2% gravida. Nästan alla övriga ("most of the cases") led av allvarlig underliggande sjukdom (cancer, diabetes, morbid övervikt).(2)


Dödsfall i influensarelaterad sjukdom i Australien. 2700-3000/år döda 2007-2008. Röd kurva avser 2009. Som man ser så är antalet dödsfall lägre än för föregående år.


Samma som ovan men för 5 år. Bilden visar hur förutsägbara influensasäsongerna och till dessa relaterad dödlighet är. Den röda linjen visar medelvärdet för flera år. Svin-H1N1 skiljer sig inte från tidigare epidemier. Snarare är den mildare än de senaste årens influensor i Australien.

Den största skillnaden är att dödligheten var störst i gruppen 55-59 år och oväntat många i åldern 40-64 (födda runt 1950-1969). Vilket råkar vara under de år ingen H1N1 av nuvarande typ cirkulerade.(3)

Liksom i Australien är influensan mild i andra länder i t.ex. Chile (4) har 130 (1,31/100000) avlidit. Av dessa hade ca 68% underliggande sjukdom ("enfermedad de base", lungsjukdom, hjärtsjukdom, alkoholism, morbid övervikt, diabetes och epilepsi). Vad hände med de cancersjuka i Chile?? Åldersprofilen liknade den australiska.

Totalt sett är antalet fall av influensarelaterad sjukdom (ILI) i Australien något lägre än för de senaste säsongernas (5). Chile uppvisar samma kliniska bild. Största skillnaden är att vi förmodligen aldrig har haft så bra koll på vem som dör i influensa och varför som nu. Och de flesta är uppenbarligen försvagade och sjuka. Inte friska i sina bästa år.(7)

ILI för 3 influensasäsonger i Australien. Blå kurva avser 2009.

Så i Australien och Chile var alltså influensan mildare än genomsnittligt, trots att inga personer var vaccinerade. Förutsatt att Sverige drabbas av samma virusstammar så ser läget väldigt normalt ut för en influensa.

I media är dock tonläget fortfarande hysteriskt, även om de slagit in backen: "de flesta får en ganska lindrig variant". Ja så är det ju för varje influensasäsong. En liten andel blir alltid allvarligt sjuka och några dör... Vore bra för dagstidningarnas förtroende om journalisterna skötte sitt jobb och kontrollerade fakta. Vilket även gäller vissa delar av läkarkåren och medicinetablissemanget.

I värsta fall har det överdrivna och oseriösa rapporterandet kring svin-influensan allvarligt rubbat allmänhetens förtroende för immunisering (vaccin), vilket är allvarligt om föräldrar börjar vägra delta i barnvaccinations-programmet. Media och smittskyddsinstitutet kan ha gjort samhället en rejäl björntjänst genom sitt hysteriska och ovetenskapliga agerande.

Man borde allvarligt ifrågasätta smittskyddsinstitutets kompetens. Det har inte funnits några bevis för att influensavaccin är verksamma eller att svin-H1N1 är särskilt allvarlig, ändå fortsätter SMI att propagera för influensavaccinering och osannolika hotbilder. Normala dödstal framställs som katastrofer man bara måste vaccinera mot. Patetiskt nog börjar SMI nu även gripa efter halmstrån för att skyla över fiaskot genom att påstå att förkylningar (6) stoppade influensan eller att miljoner ska insjukna i en andra våg. Vilken andra våg? Vi har knappt haft en första våg i Sverige.

Att SMI fått panik och börjat prata i nattmössan bevisas enkelt genom att jämföra med Australien. Där har inga miljoner insjuknat eller någon andra våg uppstått.

Andra bloggar om , , , , , , ,
_______________
Källor:
(1) Australian influenza surveillance summary report no.15, 2009, reporting period
15-21 August 2009.
(2) BMI över 40. Se en.wikipedia.org/wiki/Obesity för bilder och de hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar, lungsjukdomar m.m. som dessa personer får som en följd av fetman.
(3) Historik över utvecklingen av A(H1N1) Zimmer SM, Burke DS. Historical Perspective - Emergence of Influenza A (H1N1) Viruses. NEJM 361(3):279-285, 2009.
(4) Chilenska hälsoministeriets senaste rapport
(5) Virus Watch
(6) Linde A, Rotzén-Östlund M, Zweygberg-Wirgart B, Rubinova S, Brytting M. Does viral interference affect spread of influenza? Eurosurveillance 14(40), 08 October 2009.
(7) Brasklapp: små barn har ett delvis outvecklat immunförsvar vilket gör dem känsligare. Gravida får förändringar i immunresponsen p.g.a. hormonella ändringar och det faktum att fostret inte ska stötas bort, vilket gör ett fåtal kvinnor med andra underliggande problem extra känsliga.

Sverige, Australien och Chile
Sverige och Australien har mycket likartade social och ekonomiska förhållanden. Chile motsvarar ungefär Sverige och Australien för 40 år sedan.

Kommentar till Annika Lindes artikel (6)
Ja, huvudförfattaren är statsepidemiolog Annika Linde vid SMI--är någon förvånad över att vaccin- och undergångshetsarna vid SMI står bakom den? I artikeln påstås, efter många brasklappar om att artikeln bara är spekulativa idéer, att milt och fuktigt klimat begränsar influensa genom att förkylningsvirus då konkurrera med influensan. Jag baxnar det är enbart i länder som Sverige influensa sammanfaller med kallt, torrt väder. I Australien är det svalt/milt och fuktigt och i tropikerna infaller influensasäsongen med regnperiodens värme och fukt (bör noteras att influensa inte uppvisar en lika tydlig säsongsvariation i tropikerna som i tempererade klimat). För övrigt konkurrerar varje sekund bakterier, virus, svampar, parasiter o.s.v. om en mysig boplats i min kropp.

2 kommentarer:

  1. Tack besserwisser - jag gillar kurvor, på kvinnor och i upplysande statistik. Det är inte lätt för journalister att nyktert rapportera efter de överdådiga informationsmöten som läkemedelsföretag har. Mvh Liberum-weto

    SvaraRadera
  2. Ojojoj, fantastiskt bra jobbat! Här levererar du mer, trovärdigare, sakligare och relevantare information än vad den samlade pressen och de statliga verken lyckats göra! Jag kan inte förstå hur jag lyckats missa din sajt tidigare. Du borde hänvisa till den mha kommentarer på andra sajter, som DN, AB, dinamediciner.se etc. Hoppas det är ok att jag gör det.

    SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License