fredag 30 oktober 2009

150000 mot 6021

Svininfluensa del 10 (uppdaterad 091031 kl 9:17)

150000 döda mot 6021 döda. Just det 150000 döda en vanlig influensasäsong och 6021 döda i svininfluensa. Är det något som inte stämmer i medierapporteringen?

I Expressen, Aftonbladet och DN försöker man sprida skräck genom att framhäva att 5-6000 dött i svininfluensa. men inte ett ord sägs om att upp till 150000 som dör en vanlig influensasäsong i västeuropa och USA.(1) Ja just det 150000 ett vanligt influensaår, men inte ett ord om det i tidningarna.

Man kör bara på med skrämselpropagandan. Lägg t.ex. märke till att DN-artikeln inte nämner det faktum att influensan var mycket mildare i Australien än en genomsnittlig säsong. Det är inte intressant utan läkemedelsbolagens pressmeddelanden och artikelförslag skrivs bara av.

Vad är egentligen sant och falskt om svininfluensan? Nedan följer en genomgång av diverse influensamyter.

1) Influensavaccin fungerar
Falskt. Cochrane Institute (världens ledande organisation för att vetenskapligt utvärdera medicinska studier) har om och om igen funnit att inga bevis finns för att influensavaccin fungerar.

T.o.m. vissa läkemedelsbolag erkänner detta utan omsvep. Tillverkaren av Afluria skriver så här på sin Afluriasida(2):

"Important Safety Information
Afluria® is indicated for active immunization of persons age 18 and older against influenza disease... no controlled clinical studies have demonstrated a decrease in influenza disease after vaccination with Afluria®."

Inga studier har visat att vaccinet minskar influensa... svart på vitt ! Inget knussel har inte.

2) Läkemedelsindustrins studier är jäviga och överdriver effekterna
Sant. Om och om igen har detta påtalats. (T.ex. finns inga oberoende studier kring svininfluensa-vaccinet, enbart information från ofärdiga läkemedelsbolagsstudier.)

3) Friska dör i influensan
Falskt. Ur biologisk synvinkel är du inte frisk (d.v.s. bäst anpassad till miljön) om du dör av influensa eller sjukdom. Ur social synvinkel kan du dock uppfattas som frisk. Men enligt nya kanadensiska resultat hade 98,2% av allvarligt sjuka influensapatienter i genomsnitt två allvarliga underliggande sjukdomar.(3)

4) Influensavaccinet orsakar sjukdomar
I stort sett falskt. Eftersom vaccinet är utan effekt kan inte mycket hända. Liten risk finns dock att andra ämnen i vaccinet kan leda till anafylaktiskt chock (t.ex. äggviteämnen) och, på sikt, induktion av autoimmun reaktion. Finns även viss risk för att viruspartiklar i otillräckligt kontrollerat vaccin kan orsaka t.ex. Guillaine-Barres syndrom.

5) Vaccinet gör dig steril
Falskt, så länge som vaccinet inte sprutas in direkt i testikeln. Testiklarna skyddas nämligen av blod-testikel-barriären (blood-gonadal barrier). Utan denna skulle annars din kropp bilda anti-kroppar mot spermierna (detta har bäring på skvalen-diskussionen: kroppsegna substanser på fel plats kan leda till autoimmun reaktion mot substansen, även s.k. molekylär mimikry mellan kroppsegen substans och icke kroppsegen kan leda till autoimmun reaktion).

6) Adjuvanterna är farliga (kvicksilver, skvalen, aluminium m.fl.)
Svag risk för vissa. Adjuvanter är ämnen som behövs för att få immunförsvaret att reagera. Vaccinet är ju som jag nämnde overksamt, så man pytsar in ämnen som garanterat orsakar en kraftig lokal immunreaktion. Adjuvanterans farlighet är mycket svår att bedöma eftersom känsligheten variera mellan individer, efter var i kroppen injektion sker (muskler, blodkärl etc) och efter hur ämnet förekommer naturligt i vår kropp (intracellulärt, extracellulärt, fritt i blod etc).

7) Läkemedelsindustrin utbildar läkarna
Sant. Om du nu undrar varför så många läkare stöder vaccineringen, så är det tyvärr så att de flesta läkare får sin mycket ensidiga kunskap genom industrihållna seminarier, artiklar eller spökskrivna avhandlingar. Inte genom att kritiskt analysera fakta. Dessutom har läkare genomgått en utbildning bestående av auktoritär korvstoppning, som är fullständigt befriad från källkritik.

Andra bloggar om , , , , ,
___________________
(1) Extrapolerat ur Mortality Associated With Influenza and Respiratory Syncytial Virus in the United States. JAMA. 2003;289:179-186.
Varje år dör i USA omkring 7000-75000 människor i influensa och influensarelaterade sjukdomar. Eftersom västeuropa har liknande livsstil och geografi och befolkningsstorlek kan man anta att 7000-75000 dör även där. Alltså blir summan omkring 15000-150000) människor av.
(2) http://www.afluria.com/ImportantSafetyInformation.aspx
(3) Critically Ill Patients With 2009 Influenza A(H1N1) Infection in Canada. JAMA. 2009;302(17):(doi:10.1001/jama.2009.1496). Uppgifter om de 215 allvarligt till livshotande influensasjuka patienter (29 avled) som sjukhusbehandlats mellan mars och juli.

Sjukdomsgrupperna var t.ex. (summan blir mer än 100% eftersom de flesta patienter hade fler än en sjukdom)
41,1% hade kronisk lungsjukdom.
33,3% var sjukligt överviktiga
19,6% undergick immunsystem-hämmande behandling
38,3% hade allvarlig hjärtsjukdom och/eller högt blodtryck
7,1% hade njursvikt
3,6% cancer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License