lördag 7 november 2009

En kommentar om svininfluensan (del 13)

Upptäckte idag en blogg med ett rätt ambitiöst inlägg om svininfluensan. Eftersom det finns vissa fel, så kommer här en "besserwissrig" kommentar.

Den första missuppfattningen är ang. immunförsvaret (även läkare har f.ö. inte full koll). Att det inte skulle finnas skillnader mellan vaccin och riktig infektion. Skillnaderna är rätt stora. Vilket du definitivt märker när du ligger i sängen med 39 graders feber. Skillnaderna är dels individuella (d.v.s. genetiska) och dels beroende av miljön (mat, D-vitamin-status, om du sover bra, om du är frisk i övrigt etc etc). Dessutom är immunreaktion annorlunda beroende på var i kroppen patogenen införs (hud, muskel, nasal mucosa etc).

Eftersom vaccinet normalt ger en extremt mycket svagare reaktion och dessutom kanske sprutas in "på fel ställe", så behövs adjuvanter för att så att säga "skrika" "kom och ta mig" till immunförsvaret. Tiomersal, C9H9HgNaO2S, (som bl.a. bryts ned till etylkvicksilver i kroppen), fungerar dessutom som konserveringsmedel tack vare sin giftighet.

På den positiva sidan är att det kan räcka med en svag första infektion (typ vaccin) för att bygga upp ett framtida skydd.

Sedan upprepas den sedvanliga förvirringen om pandemi och epidemi. En pandemi är inte lika med en ny sjukdom, utan avser en sjukdom som plötsligt får global spridning. Det kan vara en "ny" sjukdom, eller ett, vanligast, en lokal sjukdom som av diverse skäl plötsligt sprids globalt (t.ex. p.g.a. mutation eller helt enkelt flygresor). D.v.s. en pandemi är en epidemi som berör en stor del av jorden. Varje influensasäsong är i praktiken en pandemi, men praxis är att årligen återkommande influensa inte inkluderas i begreppet.

H1N1 har snurrat runt jorden sedan 1977. Svin-H1N1 skiljer sig som alla årliga influensor delvis från sin föregångare (i princip kan man lite förenklat säga att virusgener ändrar sig konstant). En anledningen till den mycket milda influensan är att många redan har en god immunreaktion mot H1N1. Äldre förmodas ha förvärvat bättre immunitet mot H1N1 genom att bli smittade före 1957 (spanska sjukan).(1)

Inlägget fortsätter med en diskussion om att vaccin är onödigt. Ja det beror på vilket sammanhang som avses. För att minska symptomen är det användbart. För att minska dödligheten är det i princip onödigt. Ca 97% av minskningen i barnadödlighet i Sverige berodde på rent vatten och frånvaron av svält. Övriga 2,5% på antibiotika, vaccin och modern vård. Ur biologisk synvinkel är det bara de som dragit nitlott genetiskt och avseende miljöfaktorer, som idag dör eller allvarligt insjuknar.

"Det är inte heller känt hur det immunologiska minnet påverkas i de fall där organismens första kontakt med influensavirus sker genom vaccinering i stället för genom en riktig influensa. Det är inte otänkbart att de följande influensavaccineringarna i sådana fall inte åstadkommer en lika god förstärkning av försvaret mot tidigare virusformer. "(2)

Så att inte vaccinera sig gör inte mycket av eller till eftersom svin-influensan är så pass mild.(3) Dessutom är det helt omöjligt att bevisa att de som dör inte skulle ha dött ändå av den föregående influensatypen H3N2 eller av en annan infektion (t.ex. RSV, parainfluensa eller vanligt förkylningsvirus). (Ja detta är ett okänsligt biologiskt resonemang.)

Dessutom ser det ut som influensatoppen passerar just nu. Trenden borde vända ner under andra halvan av november om vi följer samma mönster som på södra halvklotet. Så förmodligen har influensan blåst över när väl vaccinationen kommit igång (ja smittskyddsinstitutet lär ju påstå att det berodde på vaccineringen, men eftersom vi har facit från bl.a. Australien så är SMI redan motbevisade). Insjuknandetakten är f.ö. helt normal.

Sedan påstås vaccinet vara testat. Men det är bara läkemedelsbolagens tester och de är alltför ofta opålitliga. Forskningen kring influensavaccin är f.ö. väldigt motstridig. Nedan följer en kort sammanfattning av Cochrane-institutets genomgångar av forskningsläget.(4)

Influensavaccin för 0-2 har samma effekt som placebo.
För barn och ungdomar ska det vara effektivt.
För frisk vuxna helt onödigt.
För äldre kanske liten effekt.
För astmatiker ingen effekt.
För KOL-sjuka viss effekt.

Ja du ser hur motsägelsefulla resultaten är.

Andra bloggar om , , , , , .
_______________
(1 och 3) ECDC health information: Pandemic (H1N1) 2009 planning assumptions to end of May 2010 for EU/EEA countries, 11 November 2009
(2) Institutet för hälsa och välfärd (accessad 2009-11-15 19:08)
(4) Cochrane Influenza Resources

2009-11-15 förtydligande kring pandemi och tillägg av referenser.

1 kommentar:

Upphovsrätt:
Creative Commons License