söndag 22 november 2009

Antibiotika och livslängd

Det växande problemet med att allt fler bakterier utvecklar antibiotikaresistens är på tapeten igen. Problemet är, som jag tidigare nämnt, det ohämmade bruket inom djurhållning och jordbruk. Det vi ser är inget konstigt, utan (Darwinsk) evolution i full fart. Bakteriernas miljö förändras och de bäst anpassade till de nya förutsättningarna ökar i antal. Problemet förvärras av s.k. "horizontal (el lateral) gene transfer" (vilket f.ö. ett skäl till att genetiskt modifierade grödor eller andra organismer inte är en smart idé), som innebär att gener byts mellan bakterier och virus, men även med flercelliga organismer. Så det räcker med att en bakterie utvecklar resistens för att den ska kunna sprida sig till andra bakterier!

Nåväl, vad innebär det för oss att antibiotika inte går att använda? I media nämns ofta att medellivslängden kommer att minska mer än 10 år. Från ca 83 till kanske 70 år för kvinnor. Och från 79 till 67 för män. Exakt hur mycket beror på hur stor effekt modern sjukvård och vaccin har. Så det kanske bara blir hälften. (Intressant att notera hur kvinnornas hälsa och sjukvård drastiskt förbättrades efter andra världskriget. Trots att debatten kan få en att tro motsatsen.)Men vad innebär förändringen av medellivslängd i praktiken? Alla kommer ju inte att leva kortare. Precis! Det är främst barnadödligheten som kommer att öka. Idag dör nästan inga barn. För 150 år sedan var 40% av alla dödsfall barn upp till 7 år, idag är det endast 0,4%. D.v.s. de flesta lever tills kroppen är "utsliten". Rent konkret innebär detta att vi i värsta fall går från dagens barnmortalitet (0-7 år) på ca 5/100000 till 80/100000. Alltså 20 gånger högre barndödlighet! Eller från 450 dödsfall/år till 7200 dödsfall/år!!Alltså i värsta fall över 6000 fler döda barn är vad den ohämmade antibiotikaanvändningen kommer att kosta oss, om vi inte snabbt förbjuder antibiotika inom jordbruket och inskränker användandet drastiskt för människor.

Och det spelar ingen roll om vi utvecklar nya antibiotikum, för evolutionen kommer att rulla på ändå -- och resistens kommer att utvecklas mot de nya medlen med.

Andra bloggar om , , , , , , ,
_____________________
Länkar till diverse artiklar
DN, SVD, DN, DN, DN, SVD, Newsmill, Newsmill, Newsmill, Dagens Medicin
Antibiotika, jordbruk och smittvagar
Tvångsantibiotika

HiB =haemophilus influenzae B.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License