onsdag 3 juni 2009

Antibiotika, jordbruk och smittvägar

I debatten om överanvändningen av antibiotika ligger fokus på läkarna och deras överförskrivning. Vad som däremot glöms bort är användningen inom jordbruket--både inom djurhållning och växtodling. Vilket bl.a. Marit Paulsen tar upp i en artikel på Newsmill.

Varför är det då viktigt att sätta in åtgärder inom jordbruket? Därför att särskilt djuren utgör både en reservoar och vägstation för patogener på sin väg att mutera till former som kan angripa (d.v.s. smitta) människor. I en intressant artikel i Nature, "Origins of major human infectious diseases"*, beskrev för några år sedan Wolfe, Dunavan och Diamond hur patogener "hoppar" från vilda djur till tamdjur till människor. Om vi s.a.s. tränar upp hundratals virus och bakterier att motstå antibiotika, antiviral medel etc, redan innan viruset eventuellt muterar till en för människan smittsam form kommer vi aldrig att kunna framställa medel som fungerar på människor. Och det är vad vi gör genom antibiotikaföroreningar som sprids via jordbruket.

Hur bidrar jordbruket till spridningen av antibiotika?
1) Genom att sprida rötslam och gödsel som innehåller stora mängder resistenta organismer på våra åkrar.
2) Genom ohämmad och onödig inblandning av antibiotika i djurfoder

Resistens som sedan sprider sig till icke-resistenta organismer. Dels genom att bakterierna "byter gener" med varandra och virus, dels genom att rester av antibiotika sprids i naturen och på så sätt skapar resistenta organismer. Vartefter dricksvattenkällor, vilda fåglar, älgar, rävar, växter etc så småningom kommer att populeras av resistenta bakteriestammar.

Med andra ord en spridning av bakterieföroreningar som kommer att sprida resistenta bakterier ute i det vilda. D.v.s. till basen av Wolfes etc spridningspyramid. Vilket är en utveckling som måste brytas om vi ska ha en framtida chans att överhuvudtaget kunna skapa verksamma antibiotika.

Därför måste det till ett fullständigt förbud mot antibiotikabruk och rötslamspridning inom jordbruket.

Andra bloggar om , , , , , ,
__________________
*En kopia av artikeln finns för nedladdning på Global Viral Forecasting Initiative här.
Ett intressant seminarie av Wolfe om jakten på patogener kan hittas på TED. Bilden ovan från seminariet. (The above picture is from the TED seminar.)
(1) Microbial pollution in wildlife: Linking agricultural manuring and bacterial antibiotic resistance in red-billed choughs. Environmental Research 109(4):405-412, 2009.
(2) DNA Pollution May Be Spawning Killer Microbes, Discover March 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License