onsdag 25 mars 2009

När västvärlden gick under ?

Det låter enormt drastiskt, men konsekvenser kan bli enormt drastiska nästa gång ett "Carrington event" drabbar jorden. I bruset från klimatalarmister och klimatförnekare har en arbetsgrupp från NASA tittat på "rymdvädrets" effekter på jorden och det är ingen munter läsning.

Jämfört med ett "Carrington event" är global uppvärmning på kort sikt en droppe i havet.

Vad är då detta?

Ett "Carrington event" är följderna ev en "coronal mass ejection" (CME) när miljarder ton plasma slungas ut från solen. Är detta riktigt riktigt omfattande kan jordens magnetfält inte "styra undan" plasmat och följden blir att stora mängder partiklar når jorden och vi upplever ett fantastiskt norrsken ända ner till Rom.

Vi kommer också att uppleva hur en enorm strömspik kommer att rusa fram genom elnätet och bränna ut alla transformatorstationer från Kina i öster till USA i väster.

 • Ingen el.
 • Ingen bensin.
 • Inga pengar.
 • Ingen TV.
 • Inga datorer.
 • Ingen spis.
 • Inget ljus.
 • Ingen värme för de flesta.
 • Inget vatten inom 0-2 dagar beroende på om du bor på fel sida om en pumpstation.
 • Ingen mat inom 2-3 dagar.
 • Ingen sjukhusvård inom 3-5 dagar beroende på hur stora backup-system vi har.
Rapportförfattarna bedömer att det kommer att ta 4-10 år för oss att återhämta oss...

http://science.nasa.gov/headlines/y2009/21jan_severespaceweather.htm

http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=12507

Andra bloggar om , ,

söndag 15 mars 2009

Anti-klimat i New York

Jahapp då har anti-klimat-gänget haft konferens i New York och även om jag kan hålla med dem i att en sund dos skeptisk analys behövs i ämnet, kan jag inte låta bli att vara skeptisk mot deras ofta selektiva skepsis. Målet med hela konferensen är trots allt att komma till slutsatsen att det är OK att släppa ut växthusgaser. Arrangör är den Chicago-baserade lobbygruppen Heartland Institute, stödd av industri och konservativa amerikanska grupper, vars mål är inga regleringar av utsläpp.

Sedan täcker talarna hela spännvidden från att det inte spelar någon roll (t.ex. PJ Michaels) om vi släpper ut eller ej, till att utsläppen inte spelar någon roll. Notera nyansskillnaden. I första fallet var det oavsett naturlig eller antropogen ökning, i andra fallet är det bara naturlig ökning.

Konferensen är, tja, en spegelbild av det klimat-nojjiga gänget vars mål är att kontrollera samhället genom att hänvisa till klimatet. För att inte tala om alla som ser en chans i att göra stora pengar på koloxidrätter och dylikt.

Betänk t.ex. det absurda i att tillåta kvicksilver-lågenergilampor och förbjuda de betydligt mindre förorenande och i princip ogiftiga glödlamporna.

Betänk kortslutningen i att använda "jordbruks"-etanol som bränsle istället för avfall från t.ex. massaindustrin. Exempellistan kan bli lång.

Lite humor har de dock med sin grupp "Nongovernmental International Panel on Climate Change" ledd av SF Singer. Läs deras åsikter här: www.heartland.org/custom/semod_policybot/pdf/22835.pdf. Se även siten www.moderna-myter.se för rapportering från konferensen.

Problemet med hela rapporten och mötet är att de är väldigt selektiva. Jag saknar en diskussion om vad som skulle kunna vara fel i deras argument och analyser. Det är nästan bara argument om att alla andra har fel. Och sedan är det statistik-jonglering och urval av tidsserier som är rätt ensidig. Särskilt deras svaghet för korta eller lokala tidsserier.

Däremot kan jag hålla med om att det är inte givet att det blir stora problem för jorden. men för mänskligheten kan det bli rejält jobbigt i några hundra år p.g.a att jordbruksmark läggs under vatten, att fisket i haven sannolikt påverkas o.s.v.

Visst hela Sibirien är i stort sett ledigt och stora områden på västra Grönland och Antarktis kommer att bli beboeliga så länge som den kommande istiden fördröjs av eventuell temperaturökning, men några miljarder människor på marsch inom en väldigt kort tidrymd brukar innebära krig.


Andra bloggar om ,

lördag 14 mars 2009

En alvedon eller tusen?

"Avsikten med palliativ sedering är symtomlindring. Syftet är inte att förkorta livet."(1)

"Den centrala avvägningen står mellan att göra gott i meningen att minska lidandet och att inte skada i mening att avsiktligt förkorta livet. "(1)

Det är med stigande förvåning och förundran jag följt debatten om läkaren och tiopentalinjektionen. Det mest slående är hur oberörbara läkarna anser sig vara och den auktoritetstro och, ja nästan, underdånighet som visats mot dem i debatten kring denna händelse.

Även läkare får faktiskt finna sig i att bli misstänkta och hämtade av polis. Hade den misstänkta varit en sköterska, eller, ännu längre ned på den medicinska rangskalan, en undersköterska hade ingen blinkat. Möjligen hade en debatt om överordnade läkares ansvar blossat upp.

Men nu var det, gud förbjude en läkare, t.o.m. en överläkare, och en enorm våg av indignation väller ut från bl.a. professionens korridorer.

Och reaktionen mot rättsläkaren då? Snacka om att hon behandlats som en golare / tjallare. Det är som om det vore en maffiafilm där rättsläkaren är en skurk som brutit mot "omertà" (maffians "hederskod" om att aldrig berätta ngt för utomstående). Fullständigt absurt!

Vad är då tiopental?

Tja i filmer brukar det kallas sanningsserum (sodium pentothal på engelska). Inom amerikanskt rättsväsende är det ett av medlen i "dödssprutan" som ges till dödsdömda fångar.

Vilka är doserna?
Dödlig (engångsdos-)dos för vuxna är omkring 20mg/kg, d.v.s. 2 gram till en 100-kilosman. Vid avrättningar i USA använder man dock 5 gram för att vara på den säkra sidan. Den individuella variationen i tolerans och halveringstid kan nämligen vara stor. "Better safe than sorry" som de säger "över där".

För en prematur som väger 1-2 kg är den dödliga engångsdosen <20-40 mg och en normal engångsdos <3-5 mg (Anesthesiology 71:344-46, 1989).

"I detta sammanhang är det avsikten och inte konsekvenserna som avgör om handlingen är etiskt godtagbar."(1)

"Avsikten med palliativ sedering är symtomlindring. Syftet är inte att förkorta livet."(1)


Vad är normalt?
Normalt förfarande vid terminal sedering / palliativ sedering är att medlet ges i form av en kontinuerlig infusion (dropp) tills döden inträder. Om vi antar kont. inf. om 1 mg/kg/tim skulle det ta cirka 40 dagar att tillföra 1000 mg!

Eftersom journalanteckning saknas förmodar jag att kont.inf. inte givits.

Avsaknaden av journalanteckning är synnerligen graverande, särskilt som obduktion normalt inte sker i fall som detta. Så att föräldrarna begärt utredning och obduktion måste ha varit synnerligen oväntat.

"Dokumentation i patientjournalen är nödvändig och skall omfatta indikationer och beslutsunderlag samt beslutet. Den lämnade informationen till patienten och närståendes inställning skall också dokumenteras. Själva genomförandet med val av lämpliga mediciner, tillsyn, uppföljning och övervakning skall också journalföras."(1)

Så hur man än vrider och vänder på det som hänt är det inte ett normalt förfarande. Att sedan vissa läkare påstår att det inte går att beräkna p.g.a. xyz, och att det sålunda inte begåtts något fel är, milt sagt, patetiskt. Även om vi tar till en rejäl felmarginal och antar en enbart 500-faldig överdosering är resultatet fortfarande dödligt, fortfarande onormalt.

Fördjupning
Tiopental är ett väldigt väl undersökt ämne. Nedan ges några få referenser för den som vill fördjupa sig vidare i ämnet:
Thiopental pharmacokinetics under conditions of long-term infusion (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4014770).
Pharmacokinetics of thiopental and pentobarbital enantiomers after intravenous administration of racemic thiopental (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8780280).
A Critical Review: Does Thiopental Continuous Infusion Warrant Therapeutic Drug Monitoring in the Critical Care Population? (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19177032).

__________________
(1) Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Riktlinjer för palliativ sedering av döende patienter - etiska aspekter antagna av delegationen den 12 juni 2003. http://www.svls.se/cs-media-old/xyz/000001435.pdf


Andra bloggar om , , ,

söndag 8 mars 2009

Lågenergilampor sparar inte många kronor åt mig

Har tidigare nämnt att lågenergilampor knappast innebär en besparing för mig i min välisolerade villa. Tog mig häromdagen tid att räkna lite på det och kom fram till att det troligen max kan innebära en hundring eller så.

Varför det? Ja främst därför att spillvärmen från lamporna går åt till att värma upp mitt hus, men också att jag har en värmepump som tillvaratar spillvärmen från lamporna och de personer som vistas i huset.

Jag har ställt in min anläggning på ca. 16 graders inomhustemperatur när ingen är hemma. När vi är hemma och tänder lampor etc. ligger inomhustemperaturen på ca 19-20 grader!

Så här ser min förbrukning ut för de senaste ca 2 åren:
(Staplar är elförbrukning, kurvor maxtemperatur och gula strecken lampornas elförbrukning.)
Som du kan se är lampornas elförbrukning försumbar. Den fördelar sig ungefär så här (jag har tagit i lite i överkant): maj-aug 200 kWh, sep-apr 1200. Perioden sep-apr bidrar mina lampor till uppvärmning, medan maj-aug kan betraktas som spill. Av detta spill går säg 5% till att lysa upp rummet och resterande 95%, d.v.s. 190 kWh, är "förlust". Av denna förlust återvinner min värmepump (värmer vatten) säg 15%. Återstår då ca 165 kWh i "förlust".

Eftersom lågenergilamporna är runt 5-10 gånger dyrare än vanliga glödlampor ger deras 5-10 gånger längre livslängd ingen vinst. Alltså spelar det i slutändan ingen roll.

T.ex. 40 st 60W glödlampor på IKEA kostar ca 100 SEK (19:- för ett 8-pack i jan), medan 40 st 20W lågenergi kostar (35:- den 15:e) 1400. Om jag räknar konservativt med 600 timmars brinntid för glödlamporna och realistiskt med 4000 för den billiga lågenergilampan innan ljuset blir för dåligt eller lampan gett upp, så tillkommer ca 600 kronor i inköp för glödlamporna, d.v.s. totalt 700 SEK för 4000 timmar.

Till detta tillkommer 240kWh (60W x 4000h) alltså cirka 240 kronor. Totalkostnad för glödlamporna är alltså 940 kronor för 4000 timmar, vilket fortfarande är billigare än de 1400 kronorna kvicksilver-lågenergilamporna kostade mig. För att nå break even måste lågenergilampan fungera i ca 6000 timmar!

Ovan konstaterade jag dock att ca 14% av elförbrukningen (165kWh) för belysningen sker maj-aug (eg. mitten av maj till mitten av sept) då den inte bidrar till uppvärmningen. Detta innebär att break even kommer att nås snarare vid ca 5000 timmar.

Varför räknar jag med så korta brinntider för lågenergilamporna? Därför att billiga sådana får sin livslängd betydligt förkortad av korta eller många av/på-cykler. Och om du måste ha lågenergilampan på i en timme i utrymmen där du tidigare tände en vanlig glödlampa i kanske max 5-10 minuter, ja då har du snabbt minskat livstiden på lågenergilampan eller förlorat kW på den längre brinntiden. Detta är riktigt idiotiskt.

Till på köpet riskerar jag min, min familjs, mina barna, mina vänners o.s.v. hälsa p.g.a. kvicksilvret i lågenergilamporna som säljs. Skulle en lampa gå sönder och jag blir förgiftad, kostar mig sjukfrånvaron 1000tals kronor mer än vilken "vinst" som helst.

(Har börjat leta diodlampor (LED-lampor), som åtminstone inte innehåller kvicksilver, och har hypotetiska brinntider på 50000 timmar. Får se om jag hittar något vettigt som i varje fall kan ersätta de sex lysrör jag har och lågenergilamporna som jag använder utomhus.)


Och som om det inte vore nog orsakar lågenergilampor ("utrustning med olinjära lastegenskaper") högfrekventa störningar i elnätet (s.k. harmonisk distorsion--tänk dig att du kastar flera stenar i en vattensamling, där ringarna möts skapas en ströning), vilket kan ge upphov till läckströmmar och ökad risk för brand. Dessutom brummar lamporna ofta svagt brummande och har helt enkelt ett kasst ljus. Lägg även märke till att din grannes dåliga elnät kan påverka ditt elnät...

Vilket bedrägeri detta är!!!

Redigerad och utökad med inköps- och driftkostnader den 15:e mars. Lite fördjupning: www.physics.ucla.edu/~nassar/AJP_71_577_June_2003.pdf.

Andra bloggar om , ,

onsdag 4 mars 2009

Upphovsrätten kränker min äganderätt

Hade väl inte tänkt kommentera Piratbuktsåtalet, men efter att ha följt det, så slår det mig hur assymetrisk upphovsrätten är och än mer kommer att bli. Skillnaden mellan mitt köp av en Volvo och en film/musik är slående.

1) Om jag köper en Volvo kan jag stoppa i nyckeln och starta.

Köper jag en DVD måste jag lida mig igenom varningar och annan ointressant bråte innan jag ens får starta filen.

2) Vill jag parkera min Volvo i olika garage är det OK.

Vill jag visa min film / spel / musik i olika datorer / prylar kan det vara förbjudet pga upphovsmannens regler eller kryptering / kopieringsskydd.

3) Vill jag lacka om min Volvo är det helt OK. Volvo AB har inga åsikter och vill inte och får inte stämma mig.

Vill jag ändra hur min DVD startats och visas så får jag inte det. Den är låst, krypterad. Och ändrar jag i den riskerar jag att bli stämd.

4) Vill jag bygga om min Volvo är det helt OK (måste förvisso besiktigas). Jag kan göra allt från att byta avgasrör till att ändra hela bilen utan att bli stämd.

Vill jag redigera om min DVD är det i princip förbjudet. Den är låst och krypterad, vilket krånglar till det. Och skulle jag lösa det problemet kan upphovsrättsinnehavaren stämma mig för att jag förvanskat verket. Är detta att uppmuntra till kreativitet? (Jag är medveten om att omfattande ändringar kan vara tillåtna om dessa anses uppnå (ny) verkshöjd, men jag riskerar ändå att bli stämd.)

5) Tar jag ett foto av min Volvo, så är det OK att lägga upp det på en webbplats utan att bli stämd.

Tar jag ett foto av omslaget till min DVD och lägger upp på en webbplats kan jag bli stämd.

6) Visar jag en film av min Volvo där musik hörs riskerar jag att bli stämd av ett musikbolag. Är detta att främja kreativitet? (Förutsatt att jag inte kan hävda verkshöjd på min film.)

7) Om någon ser mitt foto på webben och genom registreringsnumret ("torrenten") tar reda på min adress via vägverket ("trackern") och sedan bygger en kopia av min bil är det helt OK, Volvo stämmer mig inte.

Om jag kopierar min film via en torrent på webben riskerar jag , trackern och webbsiten med fotot att alla bli okynnesstämda på 100tusentals till miljontals kronor.

8) Vill jag köra min Volvo till Danmark är det inga problem. Den slutar inte fungera vid gränsen. Ingen stänger av motorn.

Vill jag se på en film inköpt i USA på min sverigeinköpta DVD, så är det i praktiken förbjudet om jag inte fixat en regionlös DVD. Med Blueray så stängs "motorn" av vare sig jag vill det eller inte.

9) Eller konkret: när jag väl köpt Volvon är den MIN, MIN och åter MIN.

När jag köpt en DVD så är den ändå inte min och i praktiken kontrollerad upphovsmannens / rättighetsinnehavarens nycker i upp till 150 år! (Anta att upphovsmannen skapar filmen etc i 20års-åldern. Föddes upphosvmannen 1910 och lever i 100 år betyder det att upphosvrätten upphör 2060 ! Föddes upphovsmannen 1960 innebär det att upphovsrätten upphör 2110 :-o ! Är detta att främja kreativitet. Och medielobbyn vill förlänga denna tid!

Andra bloggar om .
Upphovsrätt:
Creative Commons License