torsdag 19 februari 2009

Amning minskar risken för hjärtinfarkt

Jo detta är väl på gränsen till off-topic, men det var fascinerande läsning. Och jo, du läste rätt i rubriken på inlägget.

Enligt en undersökning (av 89326 kvinnor) som nyligen presenterades i American Journal of Obstetrics and Gynecology* så har kvinnor som ammat totalt (för alla barn de fött) i mer än två år 23% lägre risk för hjärtinfarkt om hänsyn till fetma, livsstil etc tas.

Detta är verkligen inte fy skam.

_______________
* Stuebe AM, Michels KB, Willett WC, Manson JE, Rexrode K, Rich-Edwards JW. Duration of lactation and incidence of myocardial infarction in middle to late adulthood. Am J Obstet Gynecol. 200(2):138.e1-8, 2009.

måndag 16 februari 2009

DN: "miljöfarlig energisparare"

Sent vaknar syndaren. DN uppmärksammade idag att lågenergilamporna innehåller miljögiftet kvicksilver (del A, sida 6, 2a stockholmsuppl.). (Andra tidningar har också börjat uppmärksamma detta. T.ex. har Helsinborgs dagblad en hyfsad artikel.) Fortfarande missar man dock att möbler, textilier, böcker, mattor, kläder etc kan komma att innehålla kvicksilver från en trasig lågenergilampa.

Frågan är hur mycket. 5 milligram är inte trivialt. En kall lampa avger mindre mängder än en varm där kvicksilvret är förångat. Om alla 5 milligram (=5000 mikrogram, µg) kvicksilver i lampan förångades i ett rum med storleken 3x4x2.4 meter (ca 30 m3), skulle koncentrationen i rummet uppgå till 167 µg/m3. Jämför detta med det amerikanska ATSDR* "chronic minimal risk level" på 0.2 µg/m3 !

Så även om utsläppet motsvarar det Maine EPA uppmätt, så kommer rummet att i flera dagar ha en vida högre kvicksilverhalt i luften än 0,2 µg/m3.

Andra problem är att kvicksilver som hamnar i t.ex. en matta eller textil med tiden kan komma att omvandlas till metylkvicksilver tack vare bakterier som finns i vår omgivning. Metylkvicksilver är mycket, mycket giftigare än metalliskt kvicksilver (det som bildar ånga i lampan).

Dessutom spelar det ingen roll hur mycket du vädrar när kvicksilvret väl hamnat i en matta. Det sitter där tills du dammsuger och sprider lite till.
____________
*Agency for Toxic Substances and Disease Registry

Andra bloggar om ,

lördag 14 februari 2009

Klimatbluffen: nya vädrets offer

Råkade surra in på ännu en av dessa konstiga anti-klimatsajter. Den här hette klimatbluffen. Har svårt att förstå det rabiata påståendet att de "kritiskt granskar". Känner mig ibland som om jag befinner mig mellan två läger av zeloter (anti och pro klimat, klimatförnekare och klimatalarmister) där sans och vett har farit all sin väg.

Den ena sidan missar både att bevisningen finns där och att det inte går att t.ex. anföra korta årslånga serier som motbevis (se min lilla och enkla klimatskola). Den andra sidan missar att detta har hänt förr oavsett orsak. Oavsett orsaker och samband är ju poängen att en naturlig eller antropogen uppvärming på säg tre grader är lika problematisk om den sker fort (i geologiskt hänseende, d.v.s. inom några få hundra år). Om det sedan visar sig att det egentligen blir 3+3=6 (dvs naturlig + människoorsakad) blir det ju mindre lustigt oavsett vad man tycker.

Det stora problemet som drunknar i bataljen är ju det faktum att vi idag är 9 miljarder människor på jorden som bor på klart olämpliga ställen om nu inlandsisar skulle smälta, stromfrekvens öka etc etc. För att inte tala om vad som skulle hända om vatten- och matresurser sinade...

Om man då då tvingas välja mellan försiktighet framför okänd framtid torde ju försiktighet vara att föredra, eller?

Sedan finns det ju alltid människor som vill skapa rädsla och utnyttja detta för egna syften, såsom t.ex. kontroll av åsikter, livsstil etc. Och man får väl hoppas att dessa inte lyckas nästla sig in maktens korridorer i skydda av klimatfrågor (eller upphovsrättsfrågor, eller religion o.s.v.)

TV-programmet då? Ja det var ju, som jag nämnde i min kommentar på klimatbluffen-bloggen, en trevlig halvtimme där ungarna kunde se hur eskimåer levde. Sedan bevisade programmet ingenting. Vare sig för klimatförnekare eller klimatalarmister. Jo kanske det faktum som inte nämndes att våra nordbo-förfäder bosatte sig där och dukade under (?) p.g.a. klimatförändringar som de inte ville anpassa sig till eller kanske ens erkänna.

Frågetecknet beror på att vi inte riktigt vet vad som hände. De kan lika gärna ha gift in sig med eskimåerna, försökt bosätta sig i Vinland eller så, eller helt enkelt tagit båten tillbaks till England eller Irland eller Norge.

Andra bloggar om , .

fredag 13 februari 2009

Varför följer inte temperaturen växthusgaserna exakt?

Det är mycket tjatter om att korta ändringar i temperaturen bevisar att ingen växthuseffekt förekommer. Detta är en total missuppfattning av dels av hur data skall tolkas, dels geologiska bevis från gångna tidsåldrar. Man kan jämföra det med att någon påstår att bilen är ett vrak varje gång bensinen tar slut (klimatförnekarna) och att det är världens bäst bil ("klimatalarmisterna") varje gång tanken är full.

Jordens klimat är ett komplicerat system och när man antar att temperaturen kommer att öka, så gör man det även på basis av hur klimatet har varit 1000, 100 000 och 10 miljoner år sedan. Inte bara modeller. Inte bara fysik och kemi.

När man jämför växthusgaser (främst koldioxid) och temperatur kan man se att höga halter växthusgaser alltid innebär högre temperatur. Båda dessa faktorer samvarierar. Och i geologiska perspektiv är det oväsentligt om eventuella förändringar inte följer varandra på sekunden.

Varför dessa fördröjningar? Därför att många faktorer spelar in: orbitala cykler, solaktivitet, havens kemi, plankton, växttäcke, metan, atmosfären, vulkanism, vittringsprocesser etc

Så att påstå att en temperaturändring på 10 år bevisar något är att prata i nattmössan. Oavsett om det gäller bevis för eller emot växthuseffekt. Och påstående för en växhtuseffekt bygger inte heller på korta temperaturserier, utan de bygger på prover tagna i inlandsisar, havsbottnar, fossil o.s.v.

Det man då kommit fram till är att klimatet varit varmare, t.o.m. mycket varmare än nu, eller mycket kallare än nu, men att förändringarna normal varit "långsamma". Bilden nedan visar temperaturförändringar (klimat) under de senaste 65 miljoner åren. Temperaturen längst till höger (svart och rött) visar skillnaden mot medeltemperaturen för 1950. Blå siffror är halten av isotopen syre 18. Koldioxidhalten har alltid följt temperaturen. I bilden är uppskattad CO2 angiven till höger (skalan är ej linjär).
Det är just sambandet mellan CO2 och temperatur även i verkligheten som oroar. CO2 har alltid varit högt under värmeperioder, och det finns ingen anledning att tro att de fysikaliska och kemiska processer som styr klimatet plötsligt skulle ändra på sig bara för att man ogillar idén om växthuseffekt.


Andra bloggar om ,
___________________
(Bildkälla: förenklat och anpassat efter Robert A Rohde http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:65_Myr_Climate_Change_Rev_png.)

onsdag 11 februari 2009

Tjat om kvicksilver

Min lilla research kring kvicksilver när jag skrev om lågenergilamporna gjorde mig inte mycket klokare, så jag nördade ner mig ordentligt och plöjde diverse avhandlingar och anti-kvicksilversajter.

Det var inte lätt att dra någar slutsatser, men de flesta verkade överens om ett och annat. De exakta mekanismerna kring varför man blir förgiftad och varför det är stor variation mellan individer var inte riktigt klart.

Vad som var klart var att giftverkan beror på:
 • Typ av kvicksilverförening (metallisk, gas (ånga), metylHg, HgCl etc etc)
 • Längden på exponeringen
 • Och om förgiftningen skett via inandning, via mun- och nässlemhinna (d.v.s. amalgam), förtäring eller genom hud
Dessutom är Hg giftigt för nästan alla levande organismer.

Giftverkan antas bero på att Hg binder starkt och lätt till svavelföreningar (mera precist thioler (merkaptaner)). Framför allt att det bildar föreningar till sin struktur lika methionin, cystin och homocystin och på så sätt "lurar kroppen".(1)

För att sammanfatta har jag ritat följande diagram.

A) Mycket ungefärlig verkan i olika åldersgrupper vid samma exponering. (-1 avser prenatalt.)

B) Mycket ungefärlig verkan inom en grupp individer med ungefär samma bakgrund, ålder och diet. I symptomöversikten saknas kardiovaskulära effekter (t.ex. vaskulit, och som vissa misstänker, kanske även Kawasakis sjukdom).

C) Mycket ungefärlig latens vid förgiftning vid olika doser och typ av exponering (i ett ofta omnämnt dödsfall uppstod inte tydliga symptom förrän månader efter exponering(2))


___________________
(1) För den som vill grotta ner sig rekommenderas Bridges CC, Zalups RK, Molecular and ionic mimicry and the transport of toxic metals. Toxicol Appl Pharamacol 2004(3)-274-308, 2005.
(2) http://www.chm.bris.ac.uk/motm/dimethylmercury/dmmh.htm
Siten www.mercuryexposure.org är intressant, men får delvis läsas med lite urskiljning.Andra bloggar om ,

tisdag 10 februari 2009

Jösses, vilken smörja om evolution och Darwin som publicerats på Newsmill

Noterade dessa artiklar när jag för en stund sedan var inne på Newsmill:
"Från Darwin till Hitler" (recension av bok) och
"Evolutionsteorien får allt svagare stöd ju mer vi vet om universum" (svammel av några personer med akademisk examen).

Vilken kvalificerad smörja. Det första är ett tarvligt "guilt by association"-debattknep och det andra en... tja vadå? Möjligen en non-sequitur. Kreationisterna ger visst aldrig upp.

Några länkar till seriösa sidor om evolutionär teori:
http://pandasthumb.org/
http://www.actionbioscience.org/evolution/
http://johnlogsdon.blogspot.com/ (länkar vidare)

Och lite intressant läsning:
http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/johann-hari/johann-hari-why-should-i-respect-these-oppressive-religions-1517789.html. Gud välsigne Sweden... ;-) (DN 2009-02-10)

Kvinnor och kärnkraft

Åsa Moberg skrev för några dagar sedan en kort översikt om den svenska kärnkraftsfrågans historik (inkl. lite sidoutflykter) på Newsmill. Vad jag har svårt att förstå är hennes resonemang om:
 1. Att kvinnor skulle vara annorlunda mot män. Visst det finns allmänna kulturella, sociala och biologiska skillnader, men varför skulle motstånd mot kärnkraft vara en särskilt kvinnlig egenskap? Varför förmodas kvinnor vara ett sorts monolitisk kategori med givna åsikter. Varför förmodas kvinnor vara särskilt skeptiska mot teknik? Och varför i hela fridens namn skulle de vara mer realistiska (oavsett skäl) än (underförstått) män?
  Kvinnor är också individer med egna åsikter och drömmar, om hon nu missat det.

 2. Att kärnkraften inte är lönsam. Ja det är dyrt att bygga säkert. Ja break-even må vara svår att nå, men det handlar om att säkra energiförsörjningen tills vi hittat på något bättre/säkrare och/eller billigare. Eller kanske snarare, fått något alternativ på plats. Tro mig billigare och säkrare alternativ lär dyka upp om det är lönsamt. Om sol-energi blir billigare lär vi få det. Om vanadin-batterier eller liknande teknik blir billigare lär vi få det o.s.v. (För mera tips se t.ex. Etc artikel 33 sätt att rädda världen.)
  Teknikoptimist, javisst!


Andra bloggar om .

måndag 9 februari 2009

Och vi som inte fick rösta då?

Det gnälls titt som tätt om att alliansens beslut att tillåta kärnkraft efter 2010 är odemokratiskt "därför att vi har folkomröstat om det" (gnäll, gnäll, gnäll). Jaså, så det är demokratiskt att tvinga de cirka 60 procenten av Sveriges befolkning idag*, som inte haft någon möjlighet att folkomrösta om kärnkraften, att finna sig i ett gammalt mossigt beslut?

Jag skulle snarare vilja påstå att det är odemokratiskt att vara tvungen att lida för ett beslut som togs i en svunnen tid. Fast det är ju klart, det finns de som vill att man ska följa både 1500, 2000 och 4000 år gamla beslut slaviskt. Så jag borde ju kanske inte bli förvånad över alla dessa klåfingriga människor som vill tvinga mig att följa deras regler in absurdum.

*Källa SCB:s statistik. Antalet människor yngre än 46.


Andra bloggar om .

Klimat hit och klimat dit, varför tror man det blir varmare?

Det är förvånande hur många åsikter klimatalarmister, klimatförnekare och medeltidskramare har om det kommande klimatet. Å ena sidan är det inget att bry sig om, å andra sidan är det katastrof å färde eller så är det bara bra att montera ned det moderna samhället i största allmänhet. Intressent för balans och sans tycks det däremot vara lite si och så med.

Än mindre intressant tycks en geologisk-historisk blick vara. Varför tror man det kommer att bli varmare? Har det varit varmare i jordens historia (pratar nu om 100tusen till 100 miljoner år bakåt)? Vad verkar ha kännetecknat varmare perioder?

Vad styr klimatet i stort?
De främsta orsakerna är solens och jordens förhållande till varandra och mängden växthusgaser (t.ex. koldioxid, metan och kväveoxid) i atmosfären (d.v.s. luften). "Jord-sol-faktorer" är jordaxelns lutning och hur den "wobblar" (precession), samt avståndet till solen (jo banan varierar från nästan rund till något elliptisk). Beroende på hur alla dessa faktorer samverkar så får vi istider eller inte.

Egentligen borde vi p.g.a. "jord-sol-faktorerna" vara på väg mot en istid (detta var den gängse iden om klimatet fram till 70talet), men det människoorsakade tillskottet av vissa växthusgaser motverkar den långsamma resan mot en istid. Och kanske kommer att helt motverka en ny istid.

Anledningen till att man antar att människan påverkar och kommer att påverka klimatet att bli varmare är den kraftiga ökningen av bl.a. koldioxid och metan de senaste 100 åren jämfört med tusentals år bakåt i tiden. Lägg märke till den kraftiga ökningen längs till höger i bilderna nedan.

Halten koldioxid i atmosfären de senaste 10000 åren
Halten metan i atmosfären de senaste 10000 åren

Om man vill fördjupa sig:
Källor och grafer: www.epa.gov/climatechange/science/recentac_majorghg.html
Frozen Earth The Once and Future Story of Ice Ages av Doug Macdougall
Plows, Plagues, and Petroleum How Humans Took Control of Climate av William F. RuddimanAndra bloggar om ,

söndag 8 februari 2009

Den nynnade mannen i hästsvans

Gick häromdagen Drottninggatan fram i den kungliga huvudstaden, när jag plötsligt hörde ett glatt nynnande och småsjungande framför mig. Upptäckte efter ett tag att ljudet kom från en man i läderjacka och hästsvans som promenerade i höjd med Rosenbad. Döm min förvåning när jag insåg att den glade mannen var finansminister Anders Borg.

Frisk fläkt i maktens korridorer.

lördag 7 februari 2009

Nonsense om nonsense-åtgärder

På bloggen Moderna myter anförs (i det evigt pågående "klimatalarmist"-krypskyttet) att "Verkligheten ser helt annorlunda ut. Modellerna är felaktiga helt enkelt. Att då satsa hundratals miljarder kronor på nonsensåtgärder är bara så man kan sucka.". Beviset denna gång är en bild av temperaturen 2001-2008 och en grov klimatprognos.

Det är ju alltid kul att välja data som passar en.

Hur många klimatmodeller att välja mellan finns det då? Många! Bilden nedan visar 14 klimatmodeller (det gula fältet), genomsnittsvärdet av temperaturavvikelsen i modellerna (röd linje) och den uppmätta avvikelsen från 'normal' (svart linje). (Grå linjerna är stora vulkanutbrott, styrka VEI 5-6. Vulkanutbrotten anges eftersom de orsakade en global nedkylning.) Avvikelsen ("temperature anomaly") är mot det globala medelvärdet för 1901-1950 ('normal' i detta fall).

Beviset för att global uppvärmning inte existerar är alltså att den valda modellen var felaktig mellan 2001 och 2008. Som du kan se av bilden ovan går det ju att välja friskt för att bevisa sina förutfattade meningar.

Att sedan temperaturtrenden är ökande och att modellerna inte är helt åt skogen är tydligen helt irrelevant. Det gäller att driva sin tes hårt. Bäst då att bortse från störande fakta.


Andra bloggar om , .
___________________
Bildkälla: IPCC 4th assessment report, The physical science basis, kapitel 8, fig. FAQ 8.1.

torsdag 5 februari 2009

Med cykelubåt över Atlanten

Ja, jag har inte drabbats av total förvirring--du läste rätt: "med cykelubåt över Atlanten"! Amerikanen Ted Ciamillo håller på att bygga en pedaldriven enmansminiubåt, med vilken han tänker cykla från Kap Verde till Barbados. Projektet sker tillsammans med marinbiologen Frank Fish (jag var tvungen att nämna honom--efternamnet får en ju att tro att det är första april :-)

"The Subhuman Project will attempt to fully integrate the movements of animals through a biomimetic aquatic vehicle with the muscular output of a human."

Mera här:

Ett stort steg mot ett slut på kärnkraftsidiotin

Ja, dagens beslut var i sanningen ett historiskt första steg bort från de rosa elefanternas och lallande idiot-landsdrömmarna som kärnkraftsidiotin vi levt med sedan folkomröstningen inneburit. Om det sedan beror på krisen eller ett ögonblick av klarsyn är mindre viktigt. Bara steget tas.

1980 var den totala energitillförseln 500 TWh. Av denna stod oljeprodukter och kol för cirka 300 TWh för drygt 100. Idag 600 TWh där kärnkraft och oljeprodukter står för drygt 200TWh var. Resterande består av cirka 40 TWh kol och 190 vattenkraft och icke-fossila biobränslen.

Skulle kärnkraften ha stängts av skulle Sverige under en (låååång) övergångsperiod varit tvunget till något av följande (och nu tar jag i så jag spricker) för att trygga energitillförseln:
 • att importera smutsig kol&oljekraft.
 • att energiransonera.
 • att stänga av alla datorer och plattTV etc etc.
 • att bygga ut varenda älv.
 • att tvinga industrin på flykten?
Skulle mina barn, dina barn eller du själv tyckt det var skoj? Knappast. Nu är mina barns framtid förhoppningsvis tryggad och man får hoppas att inga energi-mörkmän ska lägga sig i igen. Sossarna jublar--även om de inte kan säga det officiellt--eftersom detta beslut löser deras interna problem. Man kan skylla på Alliansen för att vara dumma samtidigt som den interna själförvållade Gordiska knuten med ett snyggt Alexanderhugg är löst.

Om Sverige sedan är på väg mot ett litet elöverskott, såsom medeltidskramaren Peter Eriksson påstår i DN*, så borde han glädjas eftersom Sverige kan minska importen av smutsig dansk-tysk kolkraft och kanske av olja.

Sverige får äntligen andrum att i lugn och ro fokusera på en energiomställning som inte sker under galgen, eller innebär en total förstörelse av Sveriges största strategiska och ekonomiska tillgång: självförsörjning på energiområdet.

Tack Alliansen!


Andra bloggar om .
______________
* http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=880827 (accessad den 5/2 kl 2238)

tisdag 3 februari 2009

Vad är likheten mellan en gädda och en lågenergilampa?

Inarbetat i den nya versionen av "Desinformation pågår".

Kvicksilver är nyttigt -- de "ofarliga" lågenergilamporna


Nedan följer en lång och torr utläggning om kvicksilver, som finns i alla lågenergilampor av ljusrörstyp, men inte i diodlampor. För mera information se källor i slutet av inlägget.

Kvicksilverbetning förbjöds på 60talet eftersom fåglar och andra djur dog till höger och vänster, men amalgamet försvarades (det var ju en annan sorts "säkrare" kvicksilver) både irrationellt och p.g.a. sårad yrkesstolthet och myndighetsprestige, resp. risken för kostsamma stämningar i USA (i linje med cigarett-industrins kräftgång).

Det var också väldigt politiskt okorrekt i medicinkretsar att ifrågasätta kvicksilver i amalgam. Delvis beroende på att många av symptomen varit av SVBK-typ (sveda, värk- och brännkärring) eller påverkat psyket diffust. Dessutom korrelerar blod- hår- och urinhalter inte väl med intra-cellulära halter.

De två vanligaste källorna till kvicksilverpåverkan och -exponering i den allmänna befolkningen har hittills varit kvicksilverånga från tandamalgam (1-100! mikrogram/dygn beroende på antal lagningar, deras ålder och exakta metallproportioner, matvanor och "mun-kemi") och metylkvicksilver från industri (avfall, förbränning, tillverkning). Nu kommer kompaktljusrör / lågenergilampor i hemmet att bli en tredje källa av dels kvicksilverånga, dels metylkvicksilver. (Kvicksilvret från amalgam kan mätas i modersmjölken vid amning. Ju fler amalgamfyllningar desto högre halt kvicksilver i mödersmjölken).

Lågenergilampor kan som tidigare nämnts släppa ut upp till 65 kvicksilver mikrogram/kubikmeter luft, vilket skall jämföras med de 0,2 mikrogram/kubikmeter luft som förmodas vara den s.k. ”no adverse effect level” (NOAEL). Alltså i värsta fall mer än 300 gånger NOAEL.

Kvicksilverångan tas lätt upp av kroppen (ca 80 % av inandad mängd), medan metalliskt kvicksilver tas upp i liten mängd (< style="font-size:85%;">Fördjupningar
Kvicksilver allt giftigare, Forskning och framsteg, 7:44-49, 2003 (http://fof.se/index.lasso?id=03744)

Ambitiösa artiklar om amalgam och kvicksilver finns i The Art Bin Health Issue, 2003-01-07: http://art-bin.com/art/aanew.html.


Andra bloggar om ,
____________________
Några källor
Palkovicova et al, Maternal amalgam dental fillings as the source of mercury exposure in developing fetus and newborn. J Expo Sci Environ Epidemiol, 18(3):326-331, 2008.

Ask et al, Inorganic Mercury and Methylmercury in Placentas of Swedish Women, Environ Health Perspect 110(5):523-526, 2002

Oskarsson et al, Total and inorganic mercury in breast milk in relation to fish consumption and amalgam in lactating women, Arch Environ Health. 51(3):234-41, 1996.

http://www.anemone-project.dk

http://www.chef-project.dk

http://emedicine.medscape.com/article/1175560-overview (accessed feb 1 2009)

Weiss et al, Silent Latency Periods in Methylmercury Poisoning and in Neurodegenerative Disease, Environ Health Perspect 110(S5):851-854, 2002

Clarkson et al, Mechanisms of mercury disposition in the body, Am J Ind Med 50 (10):757-64, 2007

Clarkson TW., The three modern faces of mercury. Environ Health Perspect, 110 (S1):11-23, 2002

Choi et al, Negative Confounding in the Evaluation of Toxicity: The Case of Methylmercury in Fish and Seafood, Crit Rev Toxicol 38(10):877–893, 2008.

söndag 1 februari 2009

Varma hus och låg energi

Theodor undrade varför det är nära ett nollsummespel för mig .

Glödlampor avger värme som sprids via konvektion (igånghållen av de luftrörelser kallras vid fönster och människor i rörelse orsakar) i mitt hus (precis som från mina element och golvvärme). Det argumenteras ibland att värmen hamnar fel och det stämmer om du har armaturen inbyggd i taket, i annat fall är luftens rörelse tillräcklig för att man även ska kunna tillgodogöra sig värmen från taklampor. Har du en villa med öppen planlösning är det bara att sänka värmen på övervåningen för att dels tillgodogöra sig uppåtstigande värme, dels skapa rörelse av kallare luft som "rinner" ned till undervåningen och håller igång konvektionen.

Har man dessutom en frånluftsvärmepump som återvinner värme och tillför denna till golvvärmeslingor är förlusterna inomhus i ett modernt välisolerat hus mycket små.

På sommaren när det är tillräckligt varmt för att stänga av värmepannan värms istället varmvattnet upp av eventuell överskottsvärme. Egentligen sker förlust bara riktig varma somrar. Ja, rent krasst går det att käbbla rätt mycket om det här med värme eftersom det beror helt på förutsättningarna i det enskilda hemmet. Däremot är det lämpligt att använda lågenergilampor utomhus, eftersom den värmen inte går att tillvarata.

Ett bortglömt problem är risken för brand orsakad av överhettning av ljusrör och lågenergilampor. En enkel tumregel att alltid omedelbart byta lampor som blinkar eller som verkar ha svårt att tända för att minimera risken för överhettning och brand. (Vanliga glödlampor brukar gå ofta sönder utan förvarning med en knäpp eller en smäll, men byt även dessa om du märker att de börjar glappa.)

Summa summarum i Sverige innebär denna löjliga övergång ingenting annat än extra kvicksilver i din närmiljö. Satsa på kvicksilverfria lågenergilampor, isolera eller flytta till lägenhet om du vill minska elräkningen.

Allra bäst vore alltså att:
1) konsekvent återvinna allt värmespill från industri och låta oss konsumenter själva välja lampa.
2) köpa lågenergilampor utan kvicksilver.
3) installera en luftvärmepump eller annan dylik anordning.
4) rena rökgaserna från kol- och oljekraftverk (resten av Europa) från kvicksilver.

Desinformation pågår

Igår skrev Jenny Jevert en ledare i DN (www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=879105) om kvicksilver, förlåt lågenergilampor, där hon rabblade mantrat om en bättre och grönare värld bara vi släpper ut kvicksilvret i våra hem istället, och hänvisade glatt till att kemikalieinspektionen sagt att 'de e bar å vädr ut et'.

Jomenvisst, kanske det fungerar i ett tomt rum med golv-till-tak fönster, men inte med vanliga fönster på en meters höjd -- kvicksilverånga är tyngre än luft och därför svår att vädra ut. Dessutom kan lampan gå sönder över en t.ex. en matta som tar åt sig kvicksilvret och sedan utsöndrar (det avdunstar) över en längre tidsperiod.

Är det små mängder då? Nä-då de kan innehålla från 1-18 mg. Nyare lampor ligger runt 5 mg eller något under. Låter kanske lite. Det är det inte, detta är ett av de giftigaste ämnena man kan handskas med som vanlig Svensson. Och en stor fet varningsdödskalle skulle säkerligen ha prytt alla andra icke-hushållsprodukter med lika mycket kvicksilver i sig. Högriskavfall kallas det visst så fort lampan hamnat på tippen. (Lite som med amalgam det här, kvicksilvret blir gött så fort det hamnar i din mun -- och nu i din sovrumsmatta.)

I ett rum som mäter, säg 3x4x2,4 meter, vilket är ca 30 kubikmeter, skulle det, om allt kvicksilver i lampan förångades, innebära cirka 33-600 mikrogram/kubikmeter. OK det var hypotetiskt, men finns det tester i real life? Jo, EPA (naturvårdsverket) i Maine har faktiskt testat (1) att ha sönder kvicksilverlågenergilampor som varit påslagna i en timme. De mätte upp till 65 (134 vid dammsugning) mikrogram nära den trasiga lampan. Håll andan och håll bort hunden. Anta nu ett worst case scenario och ett utsläpp på 65 mikrogram kvicksilverånga (d.v.s. i gasform)/kubikmeter luft. Om du andas 12 kubikmeter luft/dygn. Då skulle du få i dig 780 mikrogram kvicksilver på ett dygn eller ca 12 mikrogram på en halvtimme. (Skulle 600 mikrogram ha släppts skulle du istället suga i dig 7200 mikrogram på ett dygn eller 150 mcg på en halvtimme). En lång tång rekommenderas. Skulle utsläppet ske på en matta är risken stor för att kvarvarande kvicksilverdroppar avger kvicksilver i veckor, vilket skulle innebära risk för kritiska lungskador (2). En kortare exponeringen gör troligen att de flesta skulle klara sig med ett grinigare och mera irriterat humör inom några veckor från exponering.

Det råder viss oklarhet om effekterna. De svenska reglerna säger max 30 mikrogram/kubikmeter luft per åtta timmar (=120mcg), medan de amerikanska anger 0,3 mikrogram (6). Det amerikanska lägstavärdet tar hänsyn till särskilt känsliga individer. Stor individuell variation förekommer i hur kvicksilverförgiftning yttrar sig. Alltså 100 gånger farligare i USA än i Sverige. Vem väljer du att tro på?

Men du kanske använder en lång tång när du plockar upp bitarna från lampan...

Men kvicksilverutsläppen minskar ju. Jo i vissa länder kommer kvicksilverbelastningen i helhet att minska: kontinentaleuropa, stora delar av USA, Kina och delar av Ryssland. I bl.a. Sverige, Norge, Finland kommer utsläppen att öka (3)--och ökningen sker koncentrerat i ditt hem varje gång du råkar ha sönder en lampa. Jo, men det är väl bra, eller hur?

Nej, bara idiotiskt. Den 6/2 svarade Jenny på en inlaga av Sören Wibe i DN och upprepade igen att utsläppen skulle minska. Hon ignorerade att teknik för att rena rökgaserna från kolkraftverk från kvicksilver finns (upp till 98% effektivitet). Teknik för att bygga lampor utan kvicksilver finns, så varför gå över ån efter vatten Jenny? (Ja den nordiska elmarkanden innebär att Sverige importerar kolkraft från i värsta fall orenade utsläpp, men å andra sidan exporterar vi icke-kol-el, så det är ett nollsummespel, som bara kostar konsumenten.)

Enligt kemikalieinspektionen var nytillförseln av kvicksilver 2003 435 kilo, varav va 140 från ljuskällor (inkl. neonrör) (4). Om de cirka 80 miljoner glödlampor som uppskattas säljas skulle det innebära, om lågenergilampan innehåller 5 mg, en upp till nästan 300% ökning av nytillförseln från ljuskällor. M.a.o. 400 kg extra nytillförsel--en 50% ökning av nytillförseln. Är detta en minskning? Enligt DN och Jenny Jevert tydligen så.

Nedfallet från utländska källor då? Enligt prof. I Skare var nedfallet över Sverige ca 7000 kg 1996 (5). Om man antar att rökgasrening av utländska "fossilkraftverk" nu blivit 80% effektiv skulle nedfallet hypotetiskt ha minskat till 1400 kg. Skulle effektivitetn ha vara 95% innebär det endast 350 kg. I det fallet skulle en total övergång till lågenergilampor verkligen inte innebära en utsläppsvinst. Inse att du har fel Jenny.

Apropå nollsummespel -- i min lilla villa med frånluftsvärmepump så är det fullständigt meningslöst med lågenergilampor (återkommer senare med kalkyl).

Hittade f.ö. det här på nätet http://slowfox.wordpress.com/2008/12/03/radda-edisons-glodlampa/

(1) Maine Compact Fluorescent Lamp Study, feb 2008. http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cflreport.htm
(2) Acute inorganic mercury vapor inhalation poisoning, Pathology International 50(3), 2001.
(3) Spatial Assessment of Net Mercury Emissions from the Use of Fluorescent Bulbs" Environ Sci Technol. 42(22), 2008.
(4) KemI rapport 2/04 http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Rapporter/Rapport2_04.pdf
(5) Enl bilaga till Arbetslivsinstitutet remiss (diarienr 531/96) till miljödepartementet med anledning av promemoriorna "Avveckling av kvicksilver i varor" (KEMI 960629), "Avveckling av kvicksilver" (NV 960618) och "Avveckling av amalgam inom tandvården" (KEMI 960627)
(6) http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/mercury.html

Andra bloggar om ,

2009-02-06 21:00 reviderad och utökad version
2009-02-14 16:00 länk till AV + 8 timmar förtydl., 600 mcg-jämförelse
Upphovsrätt:
Creative Commons License