söndag 1 februari 2009

Desinformation pågår

Igår skrev Jenny Jevert en ledare i DN (www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=879105) om kvicksilver, förlåt lågenergilampor, där hon rabblade mantrat om en bättre och grönare värld bara vi släpper ut kvicksilvret i våra hem istället, och hänvisade glatt till att kemikalieinspektionen sagt att 'de e bar å vädr ut et'.

Jomenvisst, kanske det fungerar i ett tomt rum med golv-till-tak fönster, men inte med vanliga fönster på en meters höjd -- kvicksilverånga är tyngre än luft och därför svår att vädra ut. Dessutom kan lampan gå sönder över en t.ex. en matta som tar åt sig kvicksilvret och sedan utsöndrar (det avdunstar) över en längre tidsperiod.

Är det små mängder då? Nä-då de kan innehålla från 1-18 mg. Nyare lampor ligger runt 5 mg eller något under. Låter kanske lite. Det är det inte, detta är ett av de giftigaste ämnena man kan handskas med som vanlig Svensson. Och en stor fet varningsdödskalle skulle säkerligen ha prytt alla andra icke-hushållsprodukter med lika mycket kvicksilver i sig. Högriskavfall kallas det visst så fort lampan hamnat på tippen. (Lite som med amalgam det här, kvicksilvret blir gött så fort det hamnar i din mun -- och nu i din sovrumsmatta.)

I ett rum som mäter, säg 3x4x2,4 meter, vilket är ca 30 kubikmeter, skulle det, om allt kvicksilver i lampan förångades, innebära cirka 33-600 mikrogram/kubikmeter. OK det var hypotetiskt, men finns det tester i real life? Jo, EPA (naturvårdsverket) i Maine har faktiskt testat (1) att ha sönder kvicksilverlågenergilampor som varit påslagna i en timme. De mätte upp till 65 (134 vid dammsugning) mikrogram nära den trasiga lampan. Håll andan och håll bort hunden. Anta nu ett worst case scenario och ett utsläpp på 65 mikrogram kvicksilverånga (d.v.s. i gasform)/kubikmeter luft. Om du andas 12 kubikmeter luft/dygn. Då skulle du få i dig 780 mikrogram kvicksilver på ett dygn eller ca 12 mikrogram på en halvtimme. (Skulle 600 mikrogram ha släppts skulle du istället suga i dig 7200 mikrogram på ett dygn eller 150 mcg på en halvtimme). En lång tång rekommenderas. Skulle utsläppet ske på en matta är risken stor för att kvarvarande kvicksilverdroppar avger kvicksilver i veckor, vilket skulle innebära risk för kritiska lungskador (2). En kortare exponeringen gör troligen att de flesta skulle klara sig med ett grinigare och mera irriterat humör inom några veckor från exponering.

Det råder viss oklarhet om effekterna. De svenska reglerna säger max 30 mikrogram/kubikmeter luft per åtta timmar (=120mcg), medan de amerikanska anger 0,3 mikrogram (6). Det amerikanska lägstavärdet tar hänsyn till särskilt känsliga individer. Stor individuell variation förekommer i hur kvicksilverförgiftning yttrar sig. Alltså 100 gånger farligare i USA än i Sverige. Vem väljer du att tro på?

Men du kanske använder en lång tång när du plockar upp bitarna från lampan...

Men kvicksilverutsläppen minskar ju. Jo i vissa länder kommer kvicksilverbelastningen i helhet att minska: kontinentaleuropa, stora delar av USA, Kina och delar av Ryssland. I bl.a. Sverige, Norge, Finland kommer utsläppen att öka (3)--och ökningen sker koncentrerat i ditt hem varje gång du råkar ha sönder en lampa. Jo, men det är väl bra, eller hur?

Nej, bara idiotiskt. Den 6/2 svarade Jenny på en inlaga av Sören Wibe i DN och upprepade igen att utsläppen skulle minska. Hon ignorerade att teknik för att rena rökgaserna från kolkraftverk från kvicksilver finns (upp till 98% effektivitet). Teknik för att bygga lampor utan kvicksilver finns, så varför gå över ån efter vatten Jenny? (Ja den nordiska elmarkanden innebär att Sverige importerar kolkraft från i värsta fall orenade utsläpp, men å andra sidan exporterar vi icke-kol-el, så det är ett nollsummespel, som bara kostar konsumenten.)

Enligt kemikalieinspektionen var nytillförseln av kvicksilver 2003 435 kilo, varav va 140 från ljuskällor (inkl. neonrör) (4). Om de cirka 80 miljoner glödlampor som uppskattas säljas skulle det innebära, om lågenergilampan innehåller 5 mg, en upp till nästan 300% ökning av nytillförseln från ljuskällor. M.a.o. 400 kg extra nytillförsel--en 50% ökning av nytillförseln. Är detta en minskning? Enligt DN och Jenny Jevert tydligen så.

Nedfallet från utländska källor då? Enligt prof. I Skare var nedfallet över Sverige ca 7000 kg 1996 (5). Om man antar att rökgasrening av utländska "fossilkraftverk" nu blivit 80% effektiv skulle nedfallet hypotetiskt ha minskat till 1400 kg. Skulle effektivitetn ha vara 95% innebär det endast 350 kg. I det fallet skulle en total övergång till lågenergilampor verkligen inte innebära en utsläppsvinst. Inse att du har fel Jenny.

Apropå nollsummespel -- i min lilla villa med frånluftsvärmepump så är det fullständigt meningslöst med lågenergilampor (återkommer senare med kalkyl).

Hittade f.ö. det här på nätet http://slowfox.wordpress.com/2008/12/03/radda-edisons-glodlampa/

(1) Maine Compact Fluorescent Lamp Study, feb 2008. http://www.maine.gov/dep/rwm/homeowner/cflreport.htm
(2) Acute inorganic mercury vapor inhalation poisoning, Pathology International 50(3), 2001.
(3) Spatial Assessment of Net Mercury Emissions from the Use of Fluorescent Bulbs" Environ Sci Technol. 42(22), 2008.
(4) KemI rapport 2/04 http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Rapporter/Rapport2_04.pdf
(5) Enl bilaga till Arbetslivsinstitutet remiss (diarienr 531/96) till miljödepartementet med anledning av promemoriorna "Avveckling av kvicksilver i varor" (KEMI 960629), "Avveckling av kvicksilver" (NV 960618) och "Avveckling av amalgam inom tandvården" (KEMI 960627)
(6) http://www.epa.gov/ttn/atw/hlthef/mercury.html

Andra bloggar om ,

2009-02-06 21:00 reviderad och utökad version
2009-02-14 16:00 länk till AV + 8 timmar förtydl., 600 mcg-jämförelse

10 kommentarer:

 1. Varför är det meningslöst med lågenergilampor i din lilla villa?

  SvaraRadera
 2. En klok blogg, Besserwisser, och jag lärde mig att hunden bör bära skyddsmask inomhus. (Katten är jag inte så noga med)
  Sen förstår jag att lågenergilamporna skall förses med "Kvicksilver dödar"-etiketter, a la cigarrettpaket - usch!
  Jag förstår inte riktigt vitsen med förbudet eller krönikörens önskan att försvara det: vem sätter in 100W glödlampor om man an använda lågenergilampor? Eller glödlampor över huvud taget, om lågenergi finns att tillgå?
  I mitt fall sitter det glödlampor där armaturen kräver glödlampans form för att hålla skärmen eller få plats. Och i rum där jag har dimmer, för man kan inte dimma lågenergilampor, vad jag vet.
  Måste jag då byta allt detta innan 2012?
  Slutligen: både krönikör Jenny och Besserwisser skriver att kvicksilverutsläppen kommer att minska - är det inte snarare så att de möjligen kommer att öka mindre?

  SvaraRadera
 3. Snabb återkoppling. Jag skrev att kvicksilverutsläppen kommer att öka i Sverige--
  "I bl.a. Sverige, Norge, Finland kommer utsläppen att öka..."--vilket f.ö. är en uppgift hämtad från undersökningen jag nämnde sist i inlägget (Spatial assessment etc).

  SvaraRadera
 4. Fair enough - reagerade mest på en politisk användning av "minska", dvs jämfört med hur det annars skulle ha blivit, inte från läget idag.
  Men hur blir det med armaturerna? Kommer vi att år 2012 att ha lågenergilampor i samma storlek och form som dagens glödlampor?
  Och kommer då lågenergilamporna att kunna dimmas? Bygger vi vidare med installationer som inte kommer att kunna användas?

  SvaraRadera
 5. Det finns redan lågenergilampor som kan dimmras och de som är små och passar de flesta armaturer. Se t.ex. Clas Ohlson. Utbudet är lite större än på ditt lokala Hemköp eller ICA.

  SvaraRadera
 6. Theodore, Vinsten med lågenergilampor försvinner mer eller mindre i alla hus och hem där man antingen använder direktverkande el eller har värmeväxlare som tar hand om värmen innan den lämnar huset.

  Detta därför att värmen (läs energi) som en glödlampa alstrar då måste återskapas från en annan värmekälla med samma mängd energi.

  Har man dock fjärrvärme eller eldar för värmen i sitt hus kan man vinna på att dessa energisorter är billigare att framställa än den rena elenergin.

  Däremot har jag svårt att se hur kolkraften skulle minska bara för att vi plockar bort glödlampor. Energiförbrukningen har sedan historiens början bara ökat och kommer så att göra under all överskådlig framtid, glödlampor eller ej.

  Exempelvis de idag så populära plattvapparaterna drar minst tre gånger så mycket som den tv de ersatt. Så var minskar energiförbrukningen i denna kalkyl.

  SvaraRadera
 7. Jenny Jevert sa i sin ledare "Men ska man säga nej till en besparing på fyrtio terawattimmar inom EU, måste man ha väldigt goda argument".
  Jag håller med om att det är bra att man spar fyrtio terrawattimmar kolkraftsel inom EU. Men varför i herrans namn skall vi i Sverige som har koldioxidfri elproduktion inte få använda kvicksilverfria lampor. Regeringen borde säga nej till ett, för Sveriges del, idiotiskt påfunf

  SvaraRadera
 8. Helt rätt, lamporna är en droppe i havet jämfört med en värmepump eller liknande.

  SvaraRadera
 9. Det finns inga kolkraftverk i Sverige som släpper ut kvicksilver.

  SvaraRadera
 10. Nä ingen kolkraftverk i Sverige, men bloggen ovan pratar om *nedfall från andra länder*.

  SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License