söndag 1 februari 2009

Varma hus och låg energi

Theodor undrade varför det är nära ett nollsummespel för mig .

Glödlampor avger värme som sprids via konvektion (igånghållen av de luftrörelser kallras vid fönster och människor i rörelse orsakar) i mitt hus (precis som från mina element och golvvärme). Det argumenteras ibland att värmen hamnar fel och det stämmer om du har armaturen inbyggd i taket, i annat fall är luftens rörelse tillräcklig för att man även ska kunna tillgodogöra sig värmen från taklampor. Har du en villa med öppen planlösning är det bara att sänka värmen på övervåningen för att dels tillgodogöra sig uppåtstigande värme, dels skapa rörelse av kallare luft som "rinner" ned till undervåningen och håller igång konvektionen.

Har man dessutom en frånluftsvärmepump som återvinner värme och tillför denna till golvvärmeslingor är förlusterna inomhus i ett modernt välisolerat hus mycket små.

På sommaren när det är tillräckligt varmt för att stänga av värmepannan värms istället varmvattnet upp av eventuell överskottsvärme. Egentligen sker förlust bara riktig varma somrar. Ja, rent krasst går det att käbbla rätt mycket om det här med värme eftersom det beror helt på förutsättningarna i det enskilda hemmet. Däremot är det lämpligt att använda lågenergilampor utomhus, eftersom den värmen inte går att tillvarata.

Ett bortglömt problem är risken för brand orsakad av överhettning av ljusrör och lågenergilampor. En enkel tumregel att alltid omedelbart byta lampor som blinkar eller som verkar ha svårt att tända för att minimera risken för överhettning och brand. (Vanliga glödlampor brukar gå ofta sönder utan förvarning med en knäpp eller en smäll, men byt även dessa om du märker att de börjar glappa.)

Summa summarum i Sverige innebär denna löjliga övergång ingenting annat än extra kvicksilver i din närmiljö. Satsa på kvicksilverfria lågenergilampor, isolera eller flytta till lägenhet om du vill minska elräkningen.

Allra bäst vore alltså att:
1) konsekvent återvinna allt värmespill från industri och låta oss konsumenter själva välja lampa.
2) köpa lågenergilampor utan kvicksilver.
3) installera en luftvärmepump eller annan dylik anordning.
4) rena rökgaserna från kol- och oljekraftverk (resten av Europa) från kvicksilver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License