fredag 13 februari 2009

Varför följer inte temperaturen växthusgaserna exakt?

Det är mycket tjatter om att korta ändringar i temperaturen bevisar att ingen växthuseffekt förekommer. Detta är en total missuppfattning av dels av hur data skall tolkas, dels geologiska bevis från gångna tidsåldrar. Man kan jämföra det med att någon påstår att bilen är ett vrak varje gång bensinen tar slut (klimatförnekarna) och att det är världens bäst bil ("klimatalarmisterna") varje gång tanken är full.

Jordens klimat är ett komplicerat system och när man antar att temperaturen kommer att öka, så gör man det även på basis av hur klimatet har varit 1000, 100 000 och 10 miljoner år sedan. Inte bara modeller. Inte bara fysik och kemi.

När man jämför växthusgaser (främst koldioxid) och temperatur kan man se att höga halter växthusgaser alltid innebär högre temperatur. Båda dessa faktorer samvarierar. Och i geologiska perspektiv är det oväsentligt om eventuella förändringar inte följer varandra på sekunden.

Varför dessa fördröjningar? Därför att många faktorer spelar in: orbitala cykler, solaktivitet, havens kemi, plankton, växttäcke, metan, atmosfären, vulkanism, vittringsprocesser etc

Så att påstå att en temperaturändring på 10 år bevisar något är att prata i nattmössan. Oavsett om det gäller bevis för eller emot växthuseffekt. Och påstående för en växhtuseffekt bygger inte heller på korta temperaturserier, utan de bygger på prover tagna i inlandsisar, havsbottnar, fossil o.s.v.

Det man då kommit fram till är att klimatet varit varmare, t.o.m. mycket varmare än nu, eller mycket kallare än nu, men att förändringarna normal varit "långsamma". Bilden nedan visar temperaturförändringar (klimat) under de senaste 65 miljoner åren. Temperaturen längst till höger (svart och rött) visar skillnaden mot medeltemperaturen för 1950. Blå siffror är halten av isotopen syre 18. Koldioxidhalten har alltid följt temperaturen. I bilden är uppskattad CO2 angiven till höger (skalan är ej linjär).
Det är just sambandet mellan CO2 och temperatur även i verkligheten som oroar. CO2 har alltid varit högt under värmeperioder, och det finns ingen anledning att tro att de fysikaliska och kemiska processer som styr klimatet plötsligt skulle ändra på sig bara för att man ogillar idén om växthuseffekt.


Andra bloggar om ,
___________________
(Bildkälla: förenklat och anpassat efter Robert A Rohde http://www.globalwarmingart.com/wiki/Image:65_Myr_Climate_Change_Rev_png.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License