onsdag 11 februari 2009

Tjat om kvicksilver

Min lilla research kring kvicksilver när jag skrev om lågenergilamporna gjorde mig inte mycket klokare, så jag nördade ner mig ordentligt och plöjde diverse avhandlingar och anti-kvicksilversajter.

Det var inte lätt att dra någar slutsatser, men de flesta verkade överens om ett och annat. De exakta mekanismerna kring varför man blir förgiftad och varför det är stor variation mellan individer var inte riktigt klart.

Vad som var klart var att giftverkan beror på:
 • Typ av kvicksilverförening (metallisk, gas (ånga), metylHg, HgCl etc etc)
 • Längden på exponeringen
 • Och om förgiftningen skett via inandning, via mun- och nässlemhinna (d.v.s. amalgam), förtäring eller genom hud
Dessutom är Hg giftigt för nästan alla levande organismer.

Giftverkan antas bero på att Hg binder starkt och lätt till svavelföreningar (mera precist thioler (merkaptaner)). Framför allt att det bildar föreningar till sin struktur lika methionin, cystin och homocystin och på så sätt "lurar kroppen".(1)

För att sammanfatta har jag ritat följande diagram.

A) Mycket ungefärlig verkan i olika åldersgrupper vid samma exponering. (-1 avser prenatalt.)

B) Mycket ungefärlig verkan inom en grupp individer med ungefär samma bakgrund, ålder och diet. I symptomöversikten saknas kardiovaskulära effekter (t.ex. vaskulit, och som vissa misstänker, kanske även Kawasakis sjukdom).

C) Mycket ungefärlig latens vid förgiftning vid olika doser och typ av exponering (i ett ofta omnämnt dödsfall uppstod inte tydliga symptom förrän månader efter exponering(2))


___________________
(1) För den som vill grotta ner sig rekommenderas Bridges CC, Zalups RK, Molecular and ionic mimicry and the transport of toxic metals. Toxicol Appl Pharamacol 2004(3)-274-308, 2005.
(2) http://www.chm.bris.ac.uk/motm/dimethylmercury/dmmh.htm
Siten www.mercuryexposure.org är intressant, men får delvis läsas med lite urskiljning.Andra bloggar om ,

1 kommentar:

 1. ”De exakta mekanismerna kring varför man blir förgiftad och varför det är stor variation mellan individer var inte riktigt klart.”

  förklaringen kan var simpel lågdos är inte direkt skadligt se led 50, men att låga doser påverkar tror jag beror på det enskilde individens immunrespons på immungiftet Hg,
  det är en immunaktiveringen som aktiverar cytokiner, där cytokinerna orsakar symtomen INTE Hg direkt, en borrelia infektion som aktiverar immunförsvaret kan förväxlas med en lågdosförgiftning av Hg, cytokiner kan vara den gemensamma länken.

  en förklaring till tiomersals påstådda giftighet är att det retar immunförsvaret till att frisätta cytokiner och dom påverkar oss stark, Hg mängden i vaccin är nästan försumbar ur vanlig toxikologis betydelse tror jag.

  ett bis gift är bara lite skadligt men en immunreaktion på giftet kan vara direkt dödligt,

  jag tror att det är så för Hg men det är inte histamin jag tror att det är cytokiner.
  vh x

  SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License