tisdag 3 februari 2009

Kvicksilver är nyttigt -- de "ofarliga" lågenergilamporna


Nedan följer en lång och torr utläggning om kvicksilver, som finns i alla lågenergilampor av ljusrörstyp, men inte i diodlampor. För mera information se källor i slutet av inlägget.

Kvicksilverbetning förbjöds på 60talet eftersom fåglar och andra djur dog till höger och vänster, men amalgamet försvarades (det var ju en annan sorts "säkrare" kvicksilver) både irrationellt och p.g.a. sårad yrkesstolthet och myndighetsprestige, resp. risken för kostsamma stämningar i USA (i linje med cigarett-industrins kräftgång).

Det var också väldigt politiskt okorrekt i medicinkretsar att ifrågasätta kvicksilver i amalgam. Delvis beroende på att många av symptomen varit av SVBK-typ (sveda, värk- och brännkärring) eller påverkat psyket diffust. Dessutom korrelerar blod- hår- och urinhalter inte väl med intra-cellulära halter.

De två vanligaste källorna till kvicksilverpåverkan och -exponering i den allmänna befolkningen har hittills varit kvicksilverånga från tandamalgam (1-100! mikrogram/dygn beroende på antal lagningar, deras ålder och exakta metallproportioner, matvanor och "mun-kemi") och metylkvicksilver från industri (avfall, förbränning, tillverkning). Nu kommer kompaktljusrör / lågenergilampor i hemmet att bli en tredje källa av dels kvicksilverånga, dels metylkvicksilver. (Kvicksilvret från amalgam kan mätas i modersmjölken vid amning. Ju fler amalgamfyllningar desto högre halt kvicksilver i mödersmjölken).

Lågenergilampor kan som tidigare nämnts släppa ut upp till 65 kvicksilver mikrogram/kubikmeter luft, vilket skall jämföras med de 0,2 mikrogram/kubikmeter luft som förmodas vara den s.k. ”no adverse effect level” (NOAEL). Alltså i värsta fall mer än 300 gånger NOAEL.

Kvicksilverångan tas lätt upp av kroppen (ca 80 % av inandad mängd), medan metalliskt kvicksilver tas upp i liten mängd (< style="font-size:85%;">Fördjupningar
Kvicksilver allt giftigare, Forskning och framsteg, 7:44-49, 2003 (http://fof.se/index.lasso?id=03744)

Ambitiösa artiklar om amalgam och kvicksilver finns i The Art Bin Health Issue, 2003-01-07: http://art-bin.com/art/aanew.html.


Andra bloggar om ,
____________________
Några källor
Palkovicova et al, Maternal amalgam dental fillings as the source of mercury exposure in developing fetus and newborn. J Expo Sci Environ Epidemiol, 18(3):326-331, 2008.

Ask et al, Inorganic Mercury and Methylmercury in Placentas of Swedish Women, Environ Health Perspect 110(5):523-526, 2002

Oskarsson et al, Total and inorganic mercury in breast milk in relation to fish consumption and amalgam in lactating women, Arch Environ Health. 51(3):234-41, 1996.

http://www.anemone-project.dk

http://www.chef-project.dk

http://emedicine.medscape.com/article/1175560-overview (accessed feb 1 2009)

Weiss et al, Silent Latency Periods in Methylmercury Poisoning and in Neurodegenerative Disease, Environ Health Perspect 110(S5):851-854, 2002

Clarkson et al, Mechanisms of mercury disposition in the body, Am J Ind Med 50 (10):757-64, 2007

Clarkson TW., The three modern faces of mercury. Environ Health Perspect, 110 (S1):11-23, 2002

Choi et al, Negative Confounding in the Evaluation of Toxicity: The Case of Methylmercury in Fish and Seafood, Crit Rev Toxicol 38(10):877–893, 2008.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License