måndag 9 februari 2009

Klimat hit och klimat dit, varför tror man det blir varmare?

Det är förvånande hur många åsikter klimatalarmister, klimatförnekare och medeltidskramare har om det kommande klimatet. Å ena sidan är det inget att bry sig om, å andra sidan är det katastrof å färde eller så är det bara bra att montera ned det moderna samhället i största allmänhet. Intressent för balans och sans tycks det däremot vara lite si och så med.

Än mindre intressant tycks en geologisk-historisk blick vara. Varför tror man det kommer att bli varmare? Har det varit varmare i jordens historia (pratar nu om 100tusen till 100 miljoner år bakåt)? Vad verkar ha kännetecknat varmare perioder?

Vad styr klimatet i stort?
De främsta orsakerna är solens och jordens förhållande till varandra och mängden växthusgaser (t.ex. koldioxid, metan och kväveoxid) i atmosfären (d.v.s. luften). "Jord-sol-faktorer" är jordaxelns lutning och hur den "wobblar" (precession), samt avståndet till solen (jo banan varierar från nästan rund till något elliptisk). Beroende på hur alla dessa faktorer samverkar så får vi istider eller inte.

Egentligen borde vi p.g.a. "jord-sol-faktorerna" vara på väg mot en istid (detta var den gängse iden om klimatet fram till 70talet), men det människoorsakade tillskottet av vissa växthusgaser motverkar den långsamma resan mot en istid. Och kanske kommer att helt motverka en ny istid.

Anledningen till att man antar att människan påverkar och kommer att påverka klimatet att bli varmare är den kraftiga ökningen av bl.a. koldioxid och metan de senaste 100 åren jämfört med tusentals år bakåt i tiden. Lägg märke till den kraftiga ökningen längs till höger i bilderna nedan.

Halten koldioxid i atmosfären de senaste 10000 åren
Halten metan i atmosfären de senaste 10000 åren

Om man vill fördjupa sig:
Källor och grafer: www.epa.gov/climatechange/science/recentac_majorghg.html
Frozen Earth The Once and Future Story of Ice Ages av Doug Macdougall
Plows, Plagues, and Petroleum How Humans Took Control of Climate av William F. RuddimanAndra bloggar om ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License