lördag 7 februari 2009

Nonsense om nonsense-åtgärder

På bloggen Moderna myter anförs (i det evigt pågående "klimatalarmist"-krypskyttet) att "Verkligheten ser helt annorlunda ut. Modellerna är felaktiga helt enkelt. Att då satsa hundratals miljarder kronor på nonsensåtgärder är bara så man kan sucka.". Beviset denna gång är en bild av temperaturen 2001-2008 och en grov klimatprognos.

Det är ju alltid kul att välja data som passar en.

Hur många klimatmodeller att välja mellan finns det då? Många! Bilden nedan visar 14 klimatmodeller (det gula fältet), genomsnittsvärdet av temperaturavvikelsen i modellerna (röd linje) och den uppmätta avvikelsen från 'normal' (svart linje). (Grå linjerna är stora vulkanutbrott, styrka VEI 5-6. Vulkanutbrotten anges eftersom de orsakade en global nedkylning.) Avvikelsen ("temperature anomaly") är mot det globala medelvärdet för 1901-1950 ('normal' i detta fall).

Beviset för att global uppvärmning inte existerar är alltså att den valda modellen var felaktig mellan 2001 och 2008. Som du kan se av bilden ovan går det ju att välja friskt för att bevisa sina förutfattade meningar.

Att sedan temperaturtrenden är ökande och att modellerna inte är helt åt skogen är tydligen helt irrelevant. Det gäller att driva sin tes hårt. Bäst då att bortse från störande fakta.


Andra bloggar om , .
___________________
Bildkälla: IPCC 4th assessment report, The physical science basis, kapitel 8, fig. FAQ 8.1.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License