måndag 16 februari 2009

DN: "miljöfarlig energisparare"

Sent vaknar syndaren. DN uppmärksammade idag att lågenergilamporna innehåller miljögiftet kvicksilver (del A, sida 6, 2a stockholmsuppl.). (Andra tidningar har också börjat uppmärksamma detta. T.ex. har Helsinborgs dagblad en hyfsad artikel.) Fortfarande missar man dock att möbler, textilier, böcker, mattor, kläder etc kan komma att innehålla kvicksilver från en trasig lågenergilampa.

Frågan är hur mycket. 5 milligram är inte trivialt. En kall lampa avger mindre mängder än en varm där kvicksilvret är förångat. Om alla 5 milligram (=5000 mikrogram, µg) kvicksilver i lampan förångades i ett rum med storleken 3x4x2.4 meter (ca 30 m3), skulle koncentrationen i rummet uppgå till 167 µg/m3. Jämför detta med det amerikanska ATSDR* "chronic minimal risk level" på 0.2 µg/m3 !

Så även om utsläppet motsvarar det Maine EPA uppmätt, så kommer rummet att i flera dagar ha en vida högre kvicksilverhalt i luften än 0,2 µg/m3.

Andra problem är att kvicksilver som hamnar i t.ex. en matta eller textil med tiden kan komma att omvandlas till metylkvicksilver tack vare bakterier som finns i vår omgivning. Metylkvicksilver är mycket, mycket giftigare än metalliskt kvicksilver (det som bildar ånga i lampan).

Dessutom spelar det ingen roll hur mycket du vädrar när kvicksilvret väl hamnat i en matta. Det sitter där tills du dammsuger och sprider lite till.
____________
*Agency for Toxic Substances and Disease Registry

Andra bloggar om ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License