söndag 6 september 2015

Maneter och miljöpartiet

Fick denna roliga bild nyss. Måste bara lägga upp den.

Andra bloggar om , ,

lördag 10 januari 2015

Tack Dick Jong Il för att du så tydligt berättar för mig vad jag får tänka. Tack!

Det är rätt uppenbart att Den Store Historikern redan från börjat bestämt dig för vilket resultat han vill se. Ty i hans senaste inlägg i svenskan får vi veta vad vi ska tanka och tro. För "Om vi utgår från att invandring är långsiktigt positiv för landet blir det lättare att enas kring en bättre och aktivare integrationspolitik." Jäpp klart det blir lättare att enas om man bara får tycka och göra det makten påbjudit som rätt och riktigt. Tack Dick Jong Il för att du så tydligt berättar för mig vad jag får tänka. Tack, tack, tack!

Att frånta rättigheter från en folkgrupp genom att skriva om historien är aldrig trevligt, men att se ett lands elit försöka delegitimisera sitt eget folk är häpnadsväckande. (Tino Sanadaji)
Och nu till texten. För guds skull ge dig nu, skilj på fakta och åsikter.

a) Nyare forskning har visat att tyskarna var få i svenska städer och representerade en merkantil överklass. Man har bl.a. jämfört med medeltida städer i Baltikum och kunnat konstatera att där det funnits många tyskar så har de lämnat tydliga spår efter sig. Spår som inte finns i svenska städer. Och det begränsade antalet tyskar som kom tillhörde definitivt en elit. (4-6)

b) Angående språk så har alla europeiska nationalstater olika dialekter och ibland skilda språk inom sina gränser. Så vad har det med modern invandring att göra? Lågtyska var f.ö. lingua franca (d.v.s. dåtidens motsvarighet till engelskan idag) för handeln kring Östersjön och dessutom rätt likt de nordiska språken.

c) Och dina försök att få svenskar från svenska Österland (d.v.s. dagens Suomi) att framstå som ett exempel på kulturellt avvikande folk är löjligt. De flyttade för att hertig Karl så befallt, för att de (precis som dagens invamdrare) hoppades få ett bättre liv i Finnskogarna, för att det var lätt att flytta inom samma land med samma kultur etc etc  De kostade f.ö. staten inte ett öre. M.a.o. bevisar du bara SD och inte motsatsen som du tycks tro.

d) Vad gäller förtjänst, framlägg bevis nån gång! Nävisst ja sydstatsslaveriet är inte liksom särskilt PK-lyckat som bevis på en för det mottagande landet lyckosam invandring... (1-3) (Om du nu ogillar slaveriet som exempel kan du ju alltid satsa på utbildade östeuropeer eftersom de verkar gå med plus.)

Ang. skillnader mellan förr och nu:
1) Demografi. Så bara för att jorden är överbefolkad ska Sverige ta emot hur många som helst. Visst håller med dig att vi är fler och att det påverkar och visst kan Sverige hypotetiskt ta emot fler. En snabb överslagsräkning ger vid handen att vi kan ta emot ca 150 miljoner människor om vi accepterar en levnadsstandard på Bangladesh nivå. (Hårdrar man det kan all jordens befolkning få plats i Sverige -- med det skulle innebära en total global katastrof för jorden p.g.a. utsläpp från alla transporter av mat mm till Sverige från resten av jorden. Dessutom skulle Sverige då vara helt täck av vägar och städer av Dehlis storlek och vara ett helvet på jorden att bo i.)

2) Vi är rikare än förr... och invandrarna kostade staten inte ett öre förr. Jag nästan hör ordet nollsummespel! Och får jag välja prioriterar jag helt ärligen först mina barn och min familj, sedan mina vänner etc etc. Och framför allt vill jag ha en demokratisk möjlighet att rösta i frågan och inte få mästrande påståenden om vad som är rätt tankar nedtryckta i min hals.
Dick du som ändå är rik och har goda inkomster från alla dina böcker och artiklar varför skänker du inte dina 7 miljoner i förmögenhet till att betala uppehället för några invandrare? Om du säljer villan och flyttar in i en etta så räcker professorslönen f.ö. mer än väl till till ett bekvämt liv.
3) Tillräckligt rika utvandrare kommer från fjärran länder och blir missnöjda när boendet och maten inte duger... Tacksamma människor -- inte! Fattiga däremot--om de inte tillhör FN:s kvotflyktingar--kommer normalt sett inte till Sverige eftersom de bor så långt bort att de inte har råd med mutor och människomugglare. Undantaget de rumänska tzigani, som dragit en nitlott eftersom de inte rivit passen och ljugit om sin bakgrund. (Ja ja jag är trött och grinig.)

Min poäng är att du måste upp till bevis att man "med historiens erfarenhet som guide" kan se ankommande utan önskvärda yrkeserfarenheter som en resurs. Att peka på en hypotetisk framtid med mera av samma trots att vi i har Sverige cirka 70 års konkret erfarenhet är intellektuellt ohederligt. 

"Och, visst, ett bekvämare alternativ är ju förstås att skapa sina egna fakta – och hoppas att man inte blir upptäckt." (Gabriel Sahlgren)

Andra bloggar om , , , , ,
______________________
(1) "Carry Me Back: The Domestic Slave Trade in American Life" av Steven Deyle, 2008
(2) "The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism" av Edward Baptist, 2014. *Intressant*
(3) Och en allmän översikt.
(4) "Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur" av Sofia Gustafsson, Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i historia framlagd vid Stockholms universitet 2006. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History nr 86.)
(5) "Mälarstädernas befolkningsutveckling 1200-1611" av Per Gunnar Sidén, D-uppsats 2002
(6) Forskningsprojektet "Från Lödöse till Uleåborg - Sveriges och Finlands urbanisering 1200-1611."

torsdag 8 januari 2015

Slaveriet en vinst för riket!

"The future belongs to children in faraway countries that are hungrier than us."
Pria Viswalingam
Jag har läst nästan alla Dicks populärhistoriska böcker. Det jag gillar är hans strikta hållning till fakta. T.ex. att kunna läsa tre volymer om slaveriets historia nästan helt utan PK-pekpinnar eller västerländsk post-modern självspäkning är helt klart givande. Likaså hans intressanta artikel i Neo där han beskrev vad Fascism är (notera det versala F:et). Den gick rätt obemärkt förbi tills en FoF-artikel om eniga forskare dök upp i TT-flödet.  Detta föll inte i god gjord hos hatvänstern och tokvänstern, för vilka fascism (notera det gemena f:et) är allt som de hatar. Alltså såna obetydligheter som demokrati, åsiktsfrihet, jämlikhet och andra dumma västerländska förtryckarstrategier av den andre (för de som inte förstår det så är jag väldigt ironisk här).

Givetvis hoppade de alla genast på Dick eftersom han är mest känd hos allmänheten. Och plötsligt verkar Den Store Historikern ha känt sig förpassad ut ur elitens in-grupp till de fula medborgarnas ut-grupp och fakta-försiktigheten ryker all världens väg när han desperat (?) försöker gosa sig in hos PK-eliten med en fluffig och faktabefriad artikel om invandringens vinst i Svenskan.  (Nu menar han inte, bara så du vet, den jackpott som den enskilde invandraren får, utan den förmenta vinsten för den som står för fiolerna.) Det icke helt oväntade resultatet blir givetvis att han då även får de invandringskritiska nättrollen mot sig.

Heder åt honom för att han följer upp kommentarerna, men ett stort fett underkänt till själva uppföljningen, som är lika renons på fakta som full av åsikter utan referenser som den första artikeln. Det är inte så lätt att göra våld på just korrekt faktaåtergivning när man är ett vandrande historielexikon vant att vara petigt och noggrann med fakta. Det märks...

Så nu ska jag ägna mig åt ett tappert försök att dekonstruera Den Store Historikerns försök att i åtta punkter mästra oss andra.

Förhandstips 1: jag tycker fortfarande det han framför mera stödjer SD än tvärtom. Se SD:s tankesmedja Motpol (som jag upptäckte igår--har noterat att de är oväntat välorganiserade) för att komplettera deras partiprogram (det lilla som står på nätet) med ideologisk grund. Notera att Motpol ger ett rejält kommunistiskt intryck, så läs först Leo Kramars blog för en förklaring. Artiklarna på Motpol som jag kikade på var förvånansvärt välskrivna och ideologiskt skolade. Raka motsatsen till hatvänsterns och övriga tokstollars testuffande alster.

Uppdatering: se även debattartikel idag i svenskan ang. SD:s invandringspolitik.

Förhandstips 2: varför i hela fridens namn nämner Dick inte det enda säkra exemplet på ekonomiskt lönsam massinvandring, om än ofrivillig? Nämligen slaveriet i Amerikas sydstater om vilket mera nedan. Ett ämne han för övrigt är, om inte expert på, så åtminstone extremt väl inläst på.

Kommentatrerna till den senaste Svd-artikeln följer Den Store Historikerns uppställning.

Kritik
1-3) Den medeltida invandringen, kostsamma och obildade flyktingar
De i snitt 120/år savolaxarna och lite tavastare (som han kallar finländare) som flyttade till Värmland och delar av Norrland och Bergslagen mellan ungefär 1550 och 1650 var svenskar. Finland som stat och nationell identitet skapades på 1800-talet, så detta är ett försök att blanda bort korten. De flyttar dels därför att det fanns jobb och obruten mark där, men även för att de aktivt uppmuntrades av kronan. M.a.o. ett irrelevant exempel eftersom att skatt till Sverige skulle de ha betalt ändå? Om detta inte stämmer så får DSH lägga fram fakta!

Vad gäller tyskar och valloner pratar vi här om en rännil på i bästa fall 50+/-100 personer/år från 1100- till 1700-talet. Personer som i de flesta fall aktivt rekryterades till Sverige för sina kunskapers skull eller som kom hit som representanter för Hansan. De som rekryterades var lönsamma individer med intressant kunskap, och ur samma kulturkrets. Ekonomiskt innebar de nog rätt lite eftersom Sverige var självförsörjande och det mesta betalades in natura. Kulturellt, så tja, kultur är något dynamiskt som ständigt förändras. Jag väntar mig andra bevis på deras förment avgörande ekonomiska inflytande än låneord och förekomsten av ett och annat hus med tysk look, eller att avtalen med Hansan innehöll krav på att tyskar skulle vara borgmästare mm.

Argumenten ovan bekräftar snarare SD:s tes att invandringen ska begränsas till lönsamma individer ur samma kulturkrets, inte till, som jag förmodar Den Store Historikern avser, stöd för massinvandring,

3, 7) Migrationen till USA
Detta är bara ett löjligt och irrelevant exempel. Fattiga bönder som flyttar till ett tomt land för att odla där istället. De får inte ett öre i bidrag, men i bästa fall en landplätt sig tilldelad. Hade de otur fastnade de i en extremt överbefolkad stadsslum. Och de flyttade till USA för att det var ett rikt land. Väl ditkommen fick ett lycka till eller dö i slummen dunk i ryggen. En milsvid skillnad från att få allt betalt, mat och trevligt boende i en liten lugn krigsfri svensk ort (även om det tydligen inte duger).

Dessutom så visar flera studier att fattiga med låga kunskaper flyttade till USA när gränserna var öppna d.v.s. fram till 1928, medan dagens invandring, p.g.a. alla hinder främst utgörs av högutbildade. Se "Productivity and migration"  för diskussion och referenser.

Med anledning av Den Store Historikerns resonemang kan man ju undra varför USA över huvud taget gick in i den Stora depressionen efter ca 50 år av massinvandring. Med 20 miljoner extra medborgare borde ju USA, enligt Dicks logik, ha klarat sig helskinnade eller i varje fall bäst av alla länder. Väntar på en faktaspäckad förklaring från Dick i denna fråga.

3, 7) Slaveriet--en ekonomisk succehistoria
Men det verkliga lågvattenmärket är vad Den Store Historikern utelämnat. Nämligen det exempel som bäst visar på massinvandringens förtjänster: det transatlantiska slaveriet. Trots att han skrivit tre böcker i ämnet finner han för gott att utelämna detta välkända faktum. Slaveriet var sanslöst lönsamt (1-3) för sydstaterna och gav dem en inkomstnivå före amerikanska inbördeskriget på italiensk och spansk 1930-talsnivå :-o M.a.o. när människan behandlas som en utbytbar kugge i en maskin, SAF:s våta dröm, så är massinvandringen lönsam. Så det är inte förvånande att SAF och högern tycker att problemet kan lösas med mera av samma sak -- och låt oss sedan också avskaffa LAS så blir allt ännu bättre. Detta är återigen tvärtom mot vad Den Store Historikern verkar vilja bevisa: att vilda västern-invandring av lågutbildade skulle vara lönsam. Snarare är det så att slaveri och utnyttjande är lönsamt för vissa kapitalägare. Inte ett ord om detta skrev du! Varför?

3, 4) Analfabetens barn och barnbarn och kostnader
Ja immigrationen kostar samhället en massa pengar. Och summan är kumulativ eftersom cirka 40% av invandrarna aldrig arbetar, och om de arbetar så arbetar de i snitt 10 år mindre. Så det blir dyrt för samhället. Vi pratar 1000tals miljarder över de senaste och kommande 40 åren. Skrotningen av försvaret har frigjort pengar. SIDA-budgeten lite mera. Vad ska få stryka på foten härnäst? Skolan går knackigt, infrastruktursatsningar dröjer, fastighetspriserna skjuter i höjden p.g.a. den ständigt ökande efterfrågan. Och det finns inga som helst garantier att det någonsin tjänas in igen. Antaganden på en hypotetisk framtid är önsketänkande. Dick, vänligen ange fakta och inte åsikter eller just önsketänkande. Här kan man igen jämföra med USA till 1926. Inga skyddsnät: man fick ett lycka till eller dö i slummen dunk i ryggen.

3) Sefardiska judar
Några få var rika med stora handelsnät, det stora flertalet var fattiga. Påverkan på Spanien var minimal -- en myt enligt Norman Roth (5) -- likaså var de en grupp handelsmän bland andra i mottagande länder. Vänligen ange fakta som underbygger dina påståenden Dick. Inte åsikter eller önsketänkande.

5) Invandrarna byggde Sverige efter 2a världskriget
Sverige växte efter WW2 tack vare att de knappt hade konkurrens när Europa skulle byggas upp. Invandringen av kvalificerade arbetskraft, som inte kostade ett öre i bidrag m.m., innebar en något högre export och därmed förmodligen lite högre BNP, men då pratar vi sannolikt runt 0,1-0,12 extra procent eller vad som nu motsvarar deras andel av produktionsvolymen. "Med tiden blev det allt svårare att få utbildare och erfarna yrkesarbetare från utlandet..." Ekonomin börjar ju rulla i de krigsdrabbade länderna, så inte så konstigt! "…det rådde ett närmast kroniskt underskott av sådana inom svensk metall- och verkstadsindustri. Invandrare kom istället att koncentreras till okvalificerade arbeten med oattraktiva arbetsförhållanden." (6) "1945-1975 hade Sverige en genomsnittlig tillväxt på ca 3,5 procent per år. Under perioden 1975-2000 låg tillväxten på i genomsnitt 1,5 procent per år."
M.a.o. svaga bevis för att arbetskrafttillskott är bra när orderböckerna är överfulla. Och starkt bevis för att anhörig- och ”flykting”-invandringen sänkt Sveriges BNP. Men, Dick, har du hårda verifierbara fakta som visar på motsatsen är jag idel öra.

5) Invandrarna byggde Sverige 1250-1350
Här bråkar han om några hundra tyskar hit och dit med en ekonom. Poängen är att tyskarna främst kom till Sverige som representanter för en sorts multinationell kartell, d.v.s. Hansan, med syfte att ha monopol (vilket de m.el.m. hade i Östersjön) på handeln och att suga ut de fattiga svenskarna på råvaror. Och att samtidigt låsa ut svenska tillverkare och exportörer från den internationella, d.v.s. europeiska, marknaden.
"But nowhere was their power greater than in Scandinavia. In the course of the late thirteenth and early fourteenth centuries they acquired a hold over the mineral wealth of Sweden, the fisheries of Skania, and the fish and fur trade of Norway, established their dominion in the municipal government and law of Sweden and Denmark" (Postan, 1966)
Jag har svårt att se hur detta förhållande rent konkret gagnade landet Sverige, särskilt som 95-99% av Sveriges befolkning var självhushållande och det mesta betalades in natura. De få svenskar som sålunda gynnades av Hansan var kronan och eliten (kanske 0,5% av befolkningen). Precis samma fenomen som i dagens U-länder. Eliten gynnas folket lider. Dessutom var Hansans representanter (som utgjorde merparten) befriade från skatt och tull (7), vilket ju också känns igen från de villkor dagens multinationella företag ställer för att bedriva verksamhet.

Den Store Historikern tycker att detta talar till förmån för invandring, snarare bekräftar han SD:s tes att ett yttersta fåtal lönsamma invandrare ska tas emot. Till saken hör att de flesta tyskar sparkades ut från Sverige under 1400-talet. Och! om de nu varit så viktiga? Varför nämns de med knappt ett ord i Jarlens år? Han antyder även att tyskarna skulle ha varit viktiga för gruvnäringen, men för det finns inga belägg. I t.ex. "Iron-making societies" nämns att "tyskarna hade intressen i gruvnäringen" och att tyskar eller valloner introducerade en ny ugnstyp på 15 eller 1600-talet. Jäpp det var allt. Detta med gruvnäringen verkar vara en käpphäst (8). Hårda fakta tack! D.v.s. siffror och nationalräkenskaper.

5) Invandrarna byggde Sverige 1600 (vallonerna)
Återigen arbetskraft med önskvärt kunnande rekryterades aktivt. Enlig NE cirka 900 valloner, enlig andra källor upp till 2000 under en 50-års-period. Alltså 20-40 per år (även om fördelningen inte var jämn under åren). Återigen bevisar detta mest SD:s teser.

6) Kultur
Som tidigare nämnt så är all kultur resultat av re-mixning, söndertuggande, rekonstruktion, mash-up etc etc så ett mega-irrelevant argument.

7) Krig, invasion och annan erövring
Fredlig förstörelse av kulturer och folk finns det gott om exempel på. T.ex. jordbrukande folks undanträngande av jägare-samlare eller deras kultur. Kristendomens undanträngande av asatron. Islams undanträngande av grekisk-ortodox och judisk tro. Islams undanträngande av lokala språk (ersatta med arabiska). Den allmänna språkdöden i modern tid. jag skippar här germanerna eftersom det är en blandning av erövring och fredligt undanträngande. Givetvis undvek han att nämna detta. ”The great tragedy of Science — the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact”. Eller vad?

8) Programförklaring av Den Store Historikern
Ingorerat denna.

Sammanfattning
En rännil har alltså invandrat till Sverige före 1950 och de som permanent bosatt sig här har snabbt integrerats. Ett litet fåtal av dessa har haft med sig intressant kunnande. Sverige var nästan helt självhushållande, så effekten på ekonomin har varit liten.

Från 70-talet är däremot Sverige det enda västerländska land som mig veterligen de senaste 40 åren har haft fri invandring utan krav. Resultatet tyder på att den inte varit till gagn för Sverige. Striden mellan LO:s krav på oförändrade löner, arbetsgivarnas hopp om sänkta löner och avskaffandet av LAS och rosa-moln-vänsterns världsfrånvända testuggande lär inte förbättra situationen.

Återigen bevisar detta mest SD:s politik om begränsad invandring och integration. Definitivt inte motsatsen.

Dessutom, Dick, vet du lika mycket som jag att Rasism är en ideologi till skillnad från svordomen rasist/rasism som används för allt från äkta diskriminering till mobbning av personer med andra åsikter än de egna. Precis som Du så bra har förklarat angående hur svordomen fascist/fascism används. Nu väntar jag på en lika intellektuellt stringent och korrekt analys av invandringen, med mycket fakta och många siffror!

Andra bloggar om , , , , ,
______________________
(1) "Carry Me Back: The Domestic Slave Trade in American Life" av Steven Deyle, 2008
(In 1860, the value of the slaves was “roughly three times greater than the total amount invested in banks,” and it was “equal to about seven times the total value of all currency in circulation in the country, three times the value of the entire livestock population, twelve times the value of the entire U.S. cotton crop and forty-eight times the total expenditure of the federal government that year.”)
(2) "The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism" av Edward Baptist, 2014. *Intressant*
(3) Och en allmän översikt.
(4) "Tio färre arbetsår för invandrare”, SCB
(5) "Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain" av Norman Roth, 2002.
(6) "Industriell invandring" av Olle Jansson, 2014
(7) "Jarlens år" av Dick Harrison. Se sida 199.
(8) "Jarlens år" av Dick Harrison. Se sida 463.

lördag 3 januari 2015

En vinst för riket?

"Vart fjärde år får du välja partier/ledamöter som inte representerar dina intressen--och du vet det. Efter det ska du bara hålla käften."
Noam Chomsky
Den Store Historikern skrev häromdagen en artikel i SvD om vad som är en vinst för Sverige, men det blev en hel del äpplen och päron där mitt i PK-ivern. Och, även om han säkert inte menade det, ett stort fett argument som egentligen stödjer SD:s argument. Men vem är lilla obetydliga jag att ifrågasätta Den Store Historikerns vilja att emulera Den (S)tore Ledaren.

Först en kort genomgång av vilka faktorer som är nödvändiga för samhällsekonomisk vinst och utveckling(1):
  1. Tillgång till energi (t.ex. slavar, arbetare, kol, vattenkraft)
  2. Tillgång till råvaror (t.ex. slavar(4), malm, bärnsten, djurhudar, trävaror--du måste ju kunna sälja något...)
  3. Tillgång till tillverkningenheter (maskiner, slavar, arbetskraft)
  4. Tillgång till en marknad, så att du får avsättning för din produkt
  5. Du bör ha någon sorts marknadfördel som innebär att din produkt är mera populär och alltså mera såld (monopol, kvalitet, pris, image)
  6. Ett regelverk som inte hämmar innovation och förnyelse
  7. Och sist men inte minst tillgång till kunskap och ett fritt utbyte av ideer för att driva innovationen (det viktiga i detta sammanhang är en bra skola och fakta istället för PK-åsikter)
Den uppmärksamme läsaren tycker sig kanske se vissa analogier i listan ovan med England på 1700 och 1800-talen? Helt rätt, den industriella revolutionen startade i England, inte med hjälp av invandring, utan tack vare att samhällsklimatet främjade entreprenörskap, innovation och en vittgående åsiktsfrihet. Ja vanligt folk kom i kläm i början p.g.a. den vilda västern-liknande anda som då rådde i England. (Ja denna liknelse är medveten för ett kommand argument.)

Hur förhåller sig då Den Store Historikern exempel till ovan. Några är definitivt relevanta andra inte och stöder mera SD än något annat. Låt mig börja med "äpplena".

Argumentet om "arbetskraftsinvandringen"
Är definitivt relevant. Invandring är helt klart till vinst för samhället om det finns råvaror (faktor 2), om det finns en marknad som "skriker efter produkter" (faktor 4 och 5) och om det finns brist på tillverkningenheter (faktor 3) och/eller energi (faktor 1). I Sveriges fall var marknaden Europa efter andra världskriget (på 50 och 60-talen) och vinsten kom från exportindustrin. Ev. tjänst inom offentlig sektor innebär däremot enbart en omfördelning av resurser och är inte en vinst för staten, såvida den inte innebär ett direkt eller indirekt stöd för exporten.

Argumentet om kunskapsöverföring ("know-how")
Detta är ett tveeggat argument som enbart är relevant om det samverkar med faktor 1-4(5). Det kan både stödja och motbevisa det han säger, eftersom det enbart kräver invandring av ett ytterst fåtal individer och då bara så länge de behövs för att överföra önskad kunskap eller slutföra önskat uppdrag. Notera att det även går lika bra att skicka en svensk till utlandet för att lära sig eller för att spionera, alternativt kan man (främst i modern tid) läsa en bok. De exempel han tar upp är "tyska administratörer" och "fogdar" och vallonerna. Förstanämnda påverkade enbart den mäktigaste 1% och kan måhända ha gett statskassan säkrare skatteinkomster, d.v.s. lokala makthavare kunde inte skära emellan, då fogdarna knappast hade anledning att vara lojala till andra än kronan. Sistnämnda skapade däremot jobb i Sverige, och genrerade skatteintäkter innan vinsten fördes ut ur landet. (Hansan nämns också, men den är mera att jämföra med ett multinationellt bolag som suger ut ett fattigt land... Så inte ett relevant exempel.)

I det svenska fallet bevisar sålunda argumentet snarare SD:s trossats (om att invandrare som lever år ut och år in på bidrag är en kostnad för samhället som tränger ut allmänna nyttigheter) än tvärtom.

Sedan nämner Den Store Historikern ett antal skäl som definitivt som inte har att göra med invandring och/eller inte ger någon vinst ("päronen" i sammanhanget). Dessa är:

"Demografisk nettovinst"
Vete f..n vad han vill ha sagt med det. Sverige är inte självförsörjande vid dagens befolkningsnivåer, så nån vinst kan vi inte prata om, såvida han inte tycker att flera människor som slukar resurser är bra för Sverige. Lite märkligt när det anses vara dåligt om hela världen diskuteras.

"Kulturell nettovinst" och "maträtter"
Detta är ett märkligt tänk som i olika former seglat upp i debatten: att svensk kultur så att säga inte är svensk (se särskilt Hagermans artiklar). Detta är bara svammel. Alla kulturer utvecklas löpande genom remixing--det ligger liksom i människans natur. Ideer sugs in, tuggas sönder, spottas ut, mosas ihop o.s.v. Inte ens Nordkorea, med noll invandring, är opåverkat eftersom den marxist-leninist-stalinist-fascist-maoistiska bildestetiken inte är inhemsk.

"Modern nationalstat", "impulser"
Irrelevant. Har inget med invandring eller vinst att göra. Det finns gott om vanskötta "moderna" länder och/eller länder som fått jättestora "impulser" utifrån: t.ex. av kolonialmakterna. Kan snarare sägas vara en konsekvens av historiska varianter av de "fyra friheterna". Motsatsen brukar inte vara så bra (undantaget den rikaste 1%) -- jämför t.ex. med Zimbabwe, Nordkorea, japanska Sakoku-perioden och den kinesiska isolationismen.

"Stärker landet politiskt"
Behöver bara nämna Nordkorea och Zimbabwe igen. På vilket sätt stärks de politiskt av utifrån kommande impulser? Nu ignorerar jag förstås den 1%-iga eliten i landet, som säkert
känner sig jättestärkt...

"Skogsfinnar"
Irrelevant. Migration inom samma land (ja Finland var ursprungligen de östra delarna av Sverige). I detta fall handlar det om att svenska staten omfördelat interna resurser för ökad effektivisering.

Slutligen tar han upp "Paradexemplet USA" och med det bevisade Den Store Historikern att man inte behöver ge en invandrare ett öre i bidrag eller annan hjälp. Detta är ett självmål som till 100% bekräftar SD:s argument och fullständigt sänker Den Store Historikerns argumentation. För de som invandrade till USA fick klara sig så gott de kunde. Staten sket fullständigt i deras bostadssituation, mattillgång och sjukvård o.s.v. New York var t.ex. en korrupt soptipp (2) där invandrarna bodde på gator täckta av avfall och döda djur(3). Dessutom fanns i USA som mest 400 "settlement houses" där invandrare skulle amerikaniseras och läras amerikanska kristna värderingar. Vad var det nu han drog upp som skäl för SD:s envishet: jo just det "(1) usla historiekunskaper"...

Det USA däremot är, är ett klassiskt exempel på invandring som samverkar med att alla vinstfaktorer (1-7) är uppfyllda. Så det går helt enkelt inte att jämföra den utsugande vilda-västern-ekonomin i USA på 1800-talet och Sverige efter 1971!

(Canada hade varit ett lite bättre exempel om än tveeggat.)

(1) Handbook of Economic Growth https://ideas.repec.org/s/eee/grochp.html
(2) Finns en bra serie av BBC Two kallad Filthy Cities, där bl.a. NY är ett exempel.
(3) "How the other half lives" av Jacob Riis, 1890. (Han var en typ av journalist som är rätt sällsynt nuförtiden)
(4) Se Dick Harrisons utmärkta bokserie om slaveriet.

Andra bloggar om , , , , ,

onsdag 31 december 2014

DN-myter


Vet inte riktigt vart DN vill komma med sina försök att med statistiktrixande få invandringen att framstå som minimal. Följande graf är från SCB* och visar in- och utvandringen sedan 1850 och deras prognos till 2060. De räknar med en topp på runt 135000. Ca 25000 är nordbor och ca 10000 är studenter och arbetstagare från EU/EES. Resterande 100000 kommer från länder utanför EU.
Förmodligen har DN räknat bort utvandringen, vilket skulle innebära en nettoinvandring på runt 50000-60000 icke EU-medborgare vid max. De senaste åren har fördelningen varit ca hälften-hälften mellan asyl/asylliknande skäl och anhöriginvandring.

DNs typ av journalistik är kontraproduktiv och främjar bara vissa kretsars bild av att eliten bara ljuger.

Följande tabell visar rådata:

*Slagit ihop två av deras grafer som synes

20141231 lite kringläsning: om DNs artikel Elfenbenstornet, och ang topparna och dalarna runt 1990-1993 Luciabeslutet1, Luciabeslutet2, Luciabeslutet3

Andra bloggar om , , , ,

tisdag 30 december 2014

Ett folk, ett land, ett parti...

För att spinna vidare på temat illustrationer till decembersveket så kommer här en ny bild.

God fortsättning!

Andra bloggar om , ,

P.S. Den mörkhåriga toffeln är "Fridolina". 

Andra bloggar om , , , ,

måndag 29 december 2014

Decembersveket

Efter ett ändlöst spännande chicken-race sedan valet, så vek alliansen fegt ner sig på rygg och gosade med (S). Vad de hoppas få ut av det--annat än en chans för (KD) att sitta i riksdagen i 3½ år till är höljt i dunkel. Troligt är, att döma av reaktionerna från (M)s gräsrötter m.fl., att (M) sakta dalar ner mot kanske 15% till nästa val och att (KD) ändå åker ut. Bra jobbat...
Oavsett vad så ger det i varje fall mig möjligheten att leka lite med mitt bildredigeringsprogram.
God fortsättning!

Andra bloggar om , ,
Upphovsrätt:
Creative Commons License