lördag 10 januari 2015

Tack Dick Jong Il för att du så tydligt berättar för mig vad jag får tänka. Tack!

Det är rätt uppenbart att Den Store Historikern redan från börjat bestämt dig för vilket resultat han vill se. Ty i hans senaste inlägg i svenskan får vi veta vad vi ska tanka och tro. För "Om vi utgår från att invandring är långsiktigt positiv för landet blir det lättare att enas kring en bättre och aktivare integrationspolitik." Jäpp klart det blir lättare att enas om man bara får tycka och göra det makten påbjudit som rätt och riktigt. Tack Dick Jong Il för att du så tydligt berättar för mig vad jag får tänka. Tack, tack, tack!

Att frånta rättigheter från en folkgrupp genom att skriva om historien är aldrig trevligt, men att se ett lands elit försöka delegitimisera sitt eget folk är häpnadsväckande. (Tino Sanadaji)
Och nu till texten. För guds skull ge dig nu, skilj på fakta och åsikter.

a) Nyare forskning har visat att tyskarna var få i svenska städer och representerade en merkantil överklass. Man har bl.a. jämfört med medeltida städer i Baltikum och kunnat konstatera att där det funnits många tyskar så har de lämnat tydliga spår efter sig. Spår som inte finns i svenska städer. Och det begränsade antalet tyskar som kom tillhörde definitivt en elit. (4-6)

b) Angående språk så har alla europeiska nationalstater olika dialekter och ibland skilda språk inom sina gränser. Så vad har det med modern invandring att göra? Lågtyska var f.ö. lingua franca (d.v.s. dåtidens motsvarighet till engelskan idag) för handeln kring Östersjön och dessutom rätt likt de nordiska språken.

c) Och dina försök att få svenskar från svenska Österland (d.v.s. dagens Suomi) att framstå som ett exempel på kulturellt avvikande folk är löjligt. De flyttade för att hertig Karl så befallt, för att de (precis som dagens invamdrare) hoppades få ett bättre liv i Finnskogarna, för att det var lätt att flytta inom samma land med samma kultur etc etc  De kostade f.ö. staten inte ett öre. M.a.o. bevisar du bara SD och inte motsatsen som du tycks tro.

d) Vad gäller förtjänst, framlägg bevis nån gång! Nävisst ja sydstatsslaveriet är inte liksom särskilt PK-lyckat som bevis på en för det mottagande landet lyckosam invandring... (1-3) (Om du nu ogillar slaveriet som exempel kan du ju alltid satsa på utbildade östeuropeer eftersom de verkar gå med plus.)

Ang. skillnader mellan förr och nu:
1) Demografi. Så bara för att jorden är överbefolkad ska Sverige ta emot hur många som helst. Visst håller med dig att vi är fler och att det påverkar och visst kan Sverige hypotetiskt ta emot fler. En snabb överslagsräkning ger vid handen att vi kan ta emot ca 150 miljoner människor om vi accepterar en levnadsstandard på Bangladesh nivå. (Hårdrar man det kan all jordens befolkning få plats i Sverige -- med det skulle innebära en total global katastrof för jorden p.g.a. utsläpp från alla transporter av mat mm till Sverige från resten av jorden. Dessutom skulle Sverige då vara helt täck av vägar och städer av Dehlis storlek och vara ett helvet på jorden att bo i.)

2) Vi är rikare än förr... och invandrarna kostade staten inte ett öre förr. Jag nästan hör ordet nollsummespel! Och får jag välja prioriterar jag helt ärligen först mina barn och min familj, sedan mina vänner etc etc. Och framför allt vill jag ha en demokratisk möjlighet att rösta i frågan och inte få mästrande påståenden om vad som är rätt tankar nedtryckta i min hals.
Dick du som ändå är rik och har goda inkomster från alla dina böcker och artiklar varför skänker du inte dina 7 miljoner i förmögenhet till att betala uppehället för några invandrare? Om du säljer villan och flyttar in i en etta så räcker professorslönen f.ö. mer än väl till till ett bekvämt liv.
3) Tillräckligt rika utvandrare kommer från fjärran länder och blir missnöjda när boendet och maten inte duger... Tacksamma människor -- inte! Fattiga däremot--om de inte tillhör FN:s kvotflyktingar--kommer normalt sett inte till Sverige eftersom de bor så långt bort att de inte har råd med mutor och människomugglare. Undantaget de rumänska tzigani, som dragit en nitlott eftersom de inte rivit passen och ljugit om sin bakgrund. (Ja ja jag är trött och grinig.)

Min poäng är att du måste upp till bevis att man "med historiens erfarenhet som guide" kan se ankommande utan önskvärda yrkeserfarenheter som en resurs. Att peka på en hypotetisk framtid med mera av samma trots att vi i har Sverige cirka 70 års konkret erfarenhet är intellektuellt ohederligt. 

"Och, visst, ett bekvämare alternativ är ju förstås att skapa sina egna fakta – och hoppas att man inte blir upptäckt." (Gabriel Sahlgren)

Andra bloggar om , , , , ,
______________________
(1) "Carry Me Back: The Domestic Slave Trade in American Life" av Steven Deyle, 2008
(2) "The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism" av Edward Baptist, 2014. *Intressant*
(3) Och en allmän översikt.
(4) "Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur" av Sofia Gustafsson, Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen i historia framlagd vid Stockholms universitet 2006. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History nr 86.)
(5) "Mälarstädernas befolkningsutveckling 1200-1611" av Per Gunnar Sidén, D-uppsats 2002
(6) Forskningsprojektet "Från Lödöse till Uleåborg - Sveriges och Finlands urbanisering 1200-1611."

1 kommentar:

  1. Giga-Rapid is all about providing people with reliable, secure and fastest seedbox hosting solutions. Our seedbox lets you enjoy high speed data transfers, streaming, storage and access of your favorite media like apps, videos, audios and most importantly makes your daily upload and download tasks hassle-free while keeping you totally anonymous and secure. Our plans are free from long complex installation and activation processes.

    SvaraRadera

Upphovsrätt:
Creative Commons License