lördag 3 januari 2015

En vinst för riket?

"Vart fjärde år får du välja partier/ledamöter som inte representerar dina intressen--och du vet det. Efter det ska du bara hålla käften."
Noam Chomsky
Den Store Historikern skrev häromdagen en artikel i SvD om vad som är en vinst för Sverige, men det blev en hel del äpplen och päron där mitt i PK-ivern. Och, även om han säkert inte menade det, ett stort fett argument som egentligen stödjer SD:s argument. Men vem är lilla obetydliga jag att ifrågasätta Den Store Historikerns vilja att emulera Den (S)tore Ledaren.

Först en kort genomgång av vilka faktorer som är nödvändiga för samhällsekonomisk vinst och utveckling(1):
  1. Tillgång till energi (t.ex. slavar, arbetare, kol, vattenkraft)
  2. Tillgång till råvaror (t.ex. slavar(4), malm, bärnsten, djurhudar, trävaror--du måste ju kunna sälja något...)
  3. Tillgång till tillverkningenheter (maskiner, slavar, arbetskraft)
  4. Tillgång till en marknad, så att du får avsättning för din produkt
  5. Du bör ha någon sorts marknadfördel som innebär att din produkt är mera populär och alltså mera såld (monopol, kvalitet, pris, image)
  6. Ett regelverk som inte hämmar innovation och förnyelse
  7. Och sist men inte minst tillgång till kunskap och ett fritt utbyte av ideer för att driva innovationen (det viktiga i detta sammanhang är en bra skola och fakta istället för PK-åsikter)
Den uppmärksamme läsaren tycker sig kanske se vissa analogier i listan ovan med England på 1700 och 1800-talen? Helt rätt, den industriella revolutionen startade i England, inte med hjälp av invandring, utan tack vare att samhällsklimatet främjade entreprenörskap, innovation och en vittgående åsiktsfrihet. Ja vanligt folk kom i kläm i början p.g.a. den vilda västern-liknande anda som då rådde i England. (Ja denna liknelse är medveten för ett kommand argument.)

Hur förhåller sig då Den Store Historikern exempel till ovan. Några är definitivt relevanta andra inte och stöder mera SD än något annat. Låt mig börja med "äpplena".

Argumentet om "arbetskraftsinvandringen"
Är definitivt relevant. Invandring är helt klart till vinst för samhället om det finns råvaror (faktor 2), om det finns en marknad som "skriker efter produkter" (faktor 4 och 5) och om det finns brist på tillverkningenheter (faktor 3) och/eller energi (faktor 1). I Sveriges fall var marknaden Europa efter andra världskriget (på 50 och 60-talen) och vinsten kom från exportindustrin. Ev. tjänst inom offentlig sektor innebär däremot enbart en omfördelning av resurser och är inte en vinst för staten, såvida den inte innebär ett direkt eller indirekt stöd för exporten.

Argumentet om kunskapsöverföring ("know-how")
Detta är ett tveeggat argument som enbart är relevant om det samverkar med faktor 1-4(5). Det kan både stödja och motbevisa det han säger, eftersom det enbart kräver invandring av ett ytterst fåtal individer och då bara så länge de behövs för att överföra önskad kunskap eller slutföra önskat uppdrag. Notera att det även går lika bra att skicka en svensk till utlandet för att lära sig eller för att spionera, alternativt kan man (främst i modern tid) läsa en bok. De exempel han tar upp är "tyska administratörer" och "fogdar" och vallonerna. Förstanämnda påverkade enbart den mäktigaste 1% och kan måhända ha gett statskassan säkrare skatteinkomster, d.v.s. lokala makthavare kunde inte skära emellan, då fogdarna knappast hade anledning att vara lojala till andra än kronan. Sistnämnda skapade däremot jobb i Sverige, och genrerade skatteintäkter innan vinsten fördes ut ur landet. (Hansan nämns också, men den är mera att jämföra med ett multinationellt bolag som suger ut ett fattigt land... Så inte ett relevant exempel.)

I det svenska fallet bevisar sålunda argumentet snarare SD:s trossats (om att invandrare som lever år ut och år in på bidrag är en kostnad för samhället som tränger ut allmänna nyttigheter) än tvärtom.

Sedan nämner Den Store Historikern ett antal skäl som definitivt som inte har att göra med invandring och/eller inte ger någon vinst ("päronen" i sammanhanget). Dessa är:

"Demografisk nettovinst"
Vete f..n vad han vill ha sagt med det. Sverige är inte självförsörjande vid dagens befolkningsnivåer, så nån vinst kan vi inte prata om, såvida han inte tycker att flera människor som slukar resurser är bra för Sverige. Lite märkligt när det anses vara dåligt om hela världen diskuteras.

"Kulturell nettovinst" och "maträtter"
Detta är ett märkligt tänk som i olika former seglat upp i debatten: att svensk kultur så att säga inte är svensk (se särskilt Hagermans artiklar). Detta är bara svammel. Alla kulturer utvecklas löpande genom remixing--det ligger liksom i människans natur. Ideer sugs in, tuggas sönder, spottas ut, mosas ihop o.s.v. Inte ens Nordkorea, med noll invandring, är opåverkat eftersom den marxist-leninist-stalinist-fascist-maoistiska bildestetiken inte är inhemsk.

"Modern nationalstat", "impulser"
Irrelevant. Har inget med invandring eller vinst att göra. Det finns gott om vanskötta "moderna" länder och/eller länder som fått jättestora "impulser" utifrån: t.ex. av kolonialmakterna. Kan snarare sägas vara en konsekvens av historiska varianter av de "fyra friheterna". Motsatsen brukar inte vara så bra (undantaget den rikaste 1%) -- jämför t.ex. med Zimbabwe, Nordkorea, japanska Sakoku-perioden och den kinesiska isolationismen.

"Stärker landet politiskt"
Behöver bara nämna Nordkorea och Zimbabwe igen. På vilket sätt stärks de politiskt av utifrån kommande impulser? Nu ignorerar jag förstås den 1%-iga eliten i landet, som säkert
känner sig jättestärkt...

"Skogsfinnar"
Irrelevant. Migration inom samma land (ja Finland var ursprungligen de östra delarna av Sverige). I detta fall handlar det om att svenska staten omfördelat interna resurser för ökad effektivisering.

Slutligen tar han upp "Paradexemplet USA" och med det bevisade Den Store Historikern att man inte behöver ge en invandrare ett öre i bidrag eller annan hjälp. Detta är ett självmål som till 100% bekräftar SD:s argument och fullständigt sänker Den Store Historikerns argumentation. För de som invandrade till USA fick klara sig så gott de kunde. Staten sket fullständigt i deras bostadssituation, mattillgång och sjukvård o.s.v. New York var t.ex. en korrupt soptipp (2) där invandrarna bodde på gator täckta av avfall och döda djur(3). Dessutom fanns i USA som mest 400 "settlement houses" där invandrare skulle amerikaniseras och läras amerikanska kristna värderingar. Vad var det nu han drog upp som skäl för SD:s envishet: jo just det "(1) usla historiekunskaper"...

Det USA däremot är, är ett klassiskt exempel på invandring som samverkar med att alla vinstfaktorer (1-7) är uppfyllda. Så det går helt enkelt inte att jämföra den utsugande vilda-västern-ekonomin i USA på 1800-talet och Sverige efter 1971!

(Canada hade varit ett lite bättre exempel om än tveeggat.)

(1) Handbook of Economic Growth https://ideas.repec.org/s/eee/grochp.html
(2) Finns en bra serie av BBC Two kallad Filthy Cities, där bl.a. NY är ett exempel.
(3) "How the other half lives" av Jacob Riis, 1890. (Han var en typ av journalist som är rätt sällsynt nuförtiden)
(4) Se Dick Harrisons utmärkta bokserie om slaveriet.

Andra bloggar om , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License