onsdag 31 december 2014

DN-myter


Vet inte riktigt vart DN vill komma med sina försök att med statistiktrixande få invandringen att framstå som minimal. Följande graf är från SCB* och visar in- och utvandringen sedan 1850 och deras prognos till 2060. De räknar med en topp på runt 135000. Ca 25000 är nordbor och ca 10000 är studenter och arbetstagare från EU/EES. Resterande 100000 kommer från länder utanför EU.
Förmodligen har DN räknat bort utvandringen, vilket skulle innebära en nettoinvandring på runt 50000-60000 icke EU-medborgare vid max. De senaste åren har fördelningen varit ca hälften-hälften mellan asyl/asylliknande skäl och anhöriginvandring.

DNs typ av journalistik är kontraproduktiv och främjar bara vissa kretsars bild av att eliten bara ljuger.

Följande tabell visar rådata:

*Slagit ihop två av deras grafer som synes

20141231 lite kringläsning: om DNs artikel Elfenbenstornet, och ang topparna och dalarna runt 1990-1993 Luciabeslutet1, Luciabeslutet2, Luciabeslutet3

Andra bloggar om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License