torsdag 8 januari 2015

Slaveriet en vinst för riket!

"The future belongs to children in faraway countries that are hungrier than us."
Pria Viswalingam
Jag har läst nästan alla Dicks populärhistoriska böcker. Det jag gillar är hans strikta hållning till fakta. T.ex. att kunna läsa tre volymer om slaveriets historia nästan helt utan PK-pekpinnar eller västerländsk post-modern självspäkning är helt klart givande. Likaså hans intressanta artikel i Neo där han beskrev vad Fascism är (notera det versala F:et). Den gick rätt obemärkt förbi tills en FoF-artikel om eniga forskare dök upp i TT-flödet.  Detta föll inte i god gjord hos hatvänstern och tokvänstern, för vilka fascism (notera det gemena f:et) är allt som de hatar. Alltså såna obetydligheter som demokrati, åsiktsfrihet, jämlikhet och andra dumma västerländska förtryckarstrategier av den andre (för de som inte förstår det så är jag väldigt ironisk här).

Givetvis hoppade de alla genast på Dick eftersom han är mest känd hos allmänheten. Och plötsligt verkar Den Store Historikern ha känt sig förpassad ut ur elitens in-grupp till de fula medborgarnas ut-grupp och fakta-försiktigheten ryker all världens väg när han desperat (?) försöker gosa sig in hos PK-eliten med en fluffig och faktabefriad artikel om invandringens vinst i Svenskan.  (Nu menar han inte, bara så du vet, den jackpott som den enskilde invandraren får, utan den förmenta vinsten för den som står för fiolerna.) Det icke helt oväntade resultatet blir givetvis att han då även får de invandringskritiska nättrollen mot sig.

Heder åt honom för att han följer upp kommentarerna, men ett stort fett underkänt till själva uppföljningen, som är lika renons på fakta som full av åsikter utan referenser som den första artikeln. Det är inte så lätt att göra våld på just korrekt faktaåtergivning när man är ett vandrande historielexikon vant att vara petigt och noggrann med fakta. Det märks...

Så nu ska jag ägna mig åt ett tappert försök att dekonstruera Den Store Historikerns försök att i åtta punkter mästra oss andra.

Förhandstips 1: jag tycker fortfarande det han framför mera stödjer SD än tvärtom. Se SD:s tankesmedja Motpol (som jag upptäckte igår--har noterat att de är oväntat välorganiserade) för att komplettera deras partiprogram (det lilla som står på nätet) med ideologisk grund. Notera att Motpol ger ett rejält kommunistiskt intryck, så läs först Leo Kramars blog för en förklaring. Artiklarna på Motpol som jag kikade på var förvånansvärt välskrivna och ideologiskt skolade. Raka motsatsen till hatvänsterns och övriga tokstollars testuffande alster.

Uppdatering: se även debattartikel idag i svenskan ang. SD:s invandringspolitik.

Förhandstips 2: varför i hela fridens namn nämner Dick inte det enda säkra exemplet på ekonomiskt lönsam massinvandring, om än ofrivillig? Nämligen slaveriet i Amerikas sydstater om vilket mera nedan. Ett ämne han för övrigt är, om inte expert på, så åtminstone extremt väl inläst på.

Kommentatrerna till den senaste Svd-artikeln följer Den Store Historikerns uppställning.

Kritik
1-3) Den medeltida invandringen, kostsamma och obildade flyktingar
De i snitt 120/år savolaxarna och lite tavastare (som han kallar finländare) som flyttade till Värmland och delar av Norrland och Bergslagen mellan ungefär 1550 och 1650 var svenskar. Finland som stat och nationell identitet skapades på 1800-talet, så detta är ett försök att blanda bort korten. De flyttar dels därför att det fanns jobb och obruten mark där, men även för att de aktivt uppmuntrades av kronan. M.a.o. ett irrelevant exempel eftersom att skatt till Sverige skulle de ha betalt ändå? Om detta inte stämmer så får DSH lägga fram fakta!

Vad gäller tyskar och valloner pratar vi här om en rännil på i bästa fall 50+/-100 personer/år från 1100- till 1700-talet. Personer som i de flesta fall aktivt rekryterades till Sverige för sina kunskapers skull eller som kom hit som representanter för Hansan. De som rekryterades var lönsamma individer med intressant kunskap, och ur samma kulturkrets. Ekonomiskt innebar de nog rätt lite eftersom Sverige var självförsörjande och det mesta betalades in natura. Kulturellt, så tja, kultur är något dynamiskt som ständigt förändras. Jag väntar mig andra bevis på deras förment avgörande ekonomiska inflytande än låneord och förekomsten av ett och annat hus med tysk look, eller att avtalen med Hansan innehöll krav på att tyskar skulle vara borgmästare mm.

Argumenten ovan bekräftar snarare SD:s tes att invandringen ska begränsas till lönsamma individer ur samma kulturkrets, inte till, som jag förmodar Den Store Historikern avser, stöd för massinvandring,

3, 7) Migrationen till USA
Detta är bara ett löjligt och irrelevant exempel. Fattiga bönder som flyttar till ett tomt land för att odla där istället. De får inte ett öre i bidrag, men i bästa fall en landplätt sig tilldelad. Hade de otur fastnade de i en extremt överbefolkad stadsslum. Och de flyttade till USA för att det var ett rikt land. Väl ditkommen fick ett lycka till eller dö i slummen dunk i ryggen. En milsvid skillnad från att få allt betalt, mat och trevligt boende i en liten lugn krigsfri svensk ort (även om det tydligen inte duger).

Dessutom så visar flera studier att fattiga med låga kunskaper flyttade till USA när gränserna var öppna d.v.s. fram till 1928, medan dagens invandring, p.g.a. alla hinder främst utgörs av högutbildade. Se "Productivity and migration"  för diskussion och referenser.

Med anledning av Den Store Historikerns resonemang kan man ju undra varför USA över huvud taget gick in i den Stora depressionen efter ca 50 år av massinvandring. Med 20 miljoner extra medborgare borde ju USA, enligt Dicks logik, ha klarat sig helskinnade eller i varje fall bäst av alla länder. Väntar på en faktaspäckad förklaring från Dick i denna fråga.

3, 7) Slaveriet--en ekonomisk succehistoria
Men det verkliga lågvattenmärket är vad Den Store Historikern utelämnat. Nämligen det exempel som bäst visar på massinvandringens förtjänster: det transatlantiska slaveriet. Trots att han skrivit tre böcker i ämnet finner han för gott att utelämna detta välkända faktum. Slaveriet var sanslöst lönsamt (1-3) för sydstaterna och gav dem en inkomstnivå före amerikanska inbördeskriget på italiensk och spansk 1930-talsnivå :-o M.a.o. när människan behandlas som en utbytbar kugge i en maskin, SAF:s våta dröm, så är massinvandringen lönsam. Så det är inte förvånande att SAF och högern tycker att problemet kan lösas med mera av samma sak -- och låt oss sedan också avskaffa LAS så blir allt ännu bättre. Detta är återigen tvärtom mot vad Den Store Historikern verkar vilja bevisa: att vilda västern-invandring av lågutbildade skulle vara lönsam. Snarare är det så att slaveri och utnyttjande är lönsamt för vissa kapitalägare. Inte ett ord om detta skrev du! Varför?

3, 4) Analfabetens barn och barnbarn och kostnader
Ja immigrationen kostar samhället en massa pengar. Och summan är kumulativ eftersom cirka 40% av invandrarna aldrig arbetar, och om de arbetar så arbetar de i snitt 10 år mindre. Så det blir dyrt för samhället. Vi pratar 1000tals miljarder över de senaste och kommande 40 åren. Skrotningen av försvaret har frigjort pengar. SIDA-budgeten lite mera. Vad ska få stryka på foten härnäst? Skolan går knackigt, infrastruktursatsningar dröjer, fastighetspriserna skjuter i höjden p.g.a. den ständigt ökande efterfrågan. Och det finns inga som helst garantier att det någonsin tjänas in igen. Antaganden på en hypotetisk framtid är önsketänkande. Dick, vänligen ange fakta och inte åsikter eller just önsketänkande. Här kan man igen jämföra med USA till 1926. Inga skyddsnät: man fick ett lycka till eller dö i slummen dunk i ryggen.

3) Sefardiska judar
Några få var rika med stora handelsnät, det stora flertalet var fattiga. Påverkan på Spanien var minimal -- en myt enligt Norman Roth (5) -- likaså var de en grupp handelsmän bland andra i mottagande länder. Vänligen ange fakta som underbygger dina påståenden Dick. Inte åsikter eller önsketänkande.

5) Invandrarna byggde Sverige efter 2a världskriget
Sverige växte efter WW2 tack vare att de knappt hade konkurrens när Europa skulle byggas upp. Invandringen av kvalificerade arbetskraft, som inte kostade ett öre i bidrag m.m., innebar en något högre export och därmed förmodligen lite högre BNP, men då pratar vi sannolikt runt 0,1-0,12 extra procent eller vad som nu motsvarar deras andel av produktionsvolymen. "Med tiden blev det allt svårare att få utbildare och erfarna yrkesarbetare från utlandet..." Ekonomin börjar ju rulla i de krigsdrabbade länderna, så inte så konstigt! "…det rådde ett närmast kroniskt underskott av sådana inom svensk metall- och verkstadsindustri. Invandrare kom istället att koncentreras till okvalificerade arbeten med oattraktiva arbetsförhållanden." (6) "1945-1975 hade Sverige en genomsnittlig tillväxt på ca 3,5 procent per år. Under perioden 1975-2000 låg tillväxten på i genomsnitt 1,5 procent per år."
M.a.o. svaga bevis för att arbetskrafttillskott är bra när orderböckerna är överfulla. Och starkt bevis för att anhörig- och ”flykting”-invandringen sänkt Sveriges BNP. Men, Dick, har du hårda verifierbara fakta som visar på motsatsen är jag idel öra.

5) Invandrarna byggde Sverige 1250-1350
Här bråkar han om några hundra tyskar hit och dit med en ekonom. Poängen är att tyskarna främst kom till Sverige som representanter för en sorts multinationell kartell, d.v.s. Hansan, med syfte att ha monopol (vilket de m.el.m. hade i Östersjön) på handeln och att suga ut de fattiga svenskarna på råvaror. Och att samtidigt låsa ut svenska tillverkare och exportörer från den internationella, d.v.s. europeiska, marknaden.
"But nowhere was their power greater than in Scandinavia. In the course of the late thirteenth and early fourteenth centuries they acquired a hold over the mineral wealth of Sweden, the fisheries of Skania, and the fish and fur trade of Norway, established their dominion in the municipal government and law of Sweden and Denmark" (Postan, 1966)
Jag har svårt att se hur detta förhållande rent konkret gagnade landet Sverige, särskilt som 95-99% av Sveriges befolkning var självhushållande och det mesta betalades in natura. De få svenskar som sålunda gynnades av Hansan var kronan och eliten (kanske 0,5% av befolkningen). Precis samma fenomen som i dagens U-länder. Eliten gynnas folket lider. Dessutom var Hansans representanter (som utgjorde merparten) befriade från skatt och tull (7), vilket ju också känns igen från de villkor dagens multinationella företag ställer för att bedriva verksamhet.

Den Store Historikern tycker att detta talar till förmån för invandring, snarare bekräftar han SD:s tes att ett yttersta fåtal lönsamma invandrare ska tas emot. Till saken hör att de flesta tyskar sparkades ut från Sverige under 1400-talet. Och! om de nu varit så viktiga? Varför nämns de med knappt ett ord i Jarlens år? Han antyder även att tyskarna skulle ha varit viktiga för gruvnäringen, men för det finns inga belägg. I t.ex. "Iron-making societies" nämns att "tyskarna hade intressen i gruvnäringen" och att tyskar eller valloner introducerade en ny ugnstyp på 15 eller 1600-talet. Jäpp det var allt. Detta med gruvnäringen verkar vara en käpphäst (8). Hårda fakta tack! D.v.s. siffror och nationalräkenskaper.

5) Invandrarna byggde Sverige 1600 (vallonerna)
Återigen arbetskraft med önskvärt kunnande rekryterades aktivt. Enlig NE cirka 900 valloner, enlig andra källor upp till 2000 under en 50-års-period. Alltså 20-40 per år (även om fördelningen inte var jämn under åren). Återigen bevisar detta mest SD:s teser.

6) Kultur
Som tidigare nämnt så är all kultur resultat av re-mixning, söndertuggande, rekonstruktion, mash-up etc etc så ett mega-irrelevant argument.

7) Krig, invasion och annan erövring
Fredlig förstörelse av kulturer och folk finns det gott om exempel på. T.ex. jordbrukande folks undanträngande av jägare-samlare eller deras kultur. Kristendomens undanträngande av asatron. Islams undanträngande av grekisk-ortodox och judisk tro. Islams undanträngande av lokala språk (ersatta med arabiska). Den allmänna språkdöden i modern tid. jag skippar här germanerna eftersom det är en blandning av erövring och fredligt undanträngande. Givetvis undvek han att nämna detta. ”The great tragedy of Science — the slaying of a beautiful hypothesis by an ugly fact”. Eller vad?

8) Programförklaring av Den Store Historikern
Ingorerat denna.

Sammanfattning
En rännil har alltså invandrat till Sverige före 1950 och de som permanent bosatt sig här har snabbt integrerats. Ett litet fåtal av dessa har haft med sig intressant kunnande. Sverige var nästan helt självhushållande, så effekten på ekonomin har varit liten.

Från 70-talet är däremot Sverige det enda västerländska land som mig veterligen de senaste 40 åren har haft fri invandring utan krav. Resultatet tyder på att den inte varit till gagn för Sverige. Striden mellan LO:s krav på oförändrade löner, arbetsgivarnas hopp om sänkta löner och avskaffandet av LAS och rosa-moln-vänsterns världsfrånvända testuggande lär inte förbättra situationen.

Återigen bevisar detta mest SD:s politik om begränsad invandring och integration. Definitivt inte motsatsen.

Dessutom, Dick, vet du lika mycket som jag att Rasism är en ideologi till skillnad från svordomen rasist/rasism som används för allt från äkta diskriminering till mobbning av personer med andra åsikter än de egna. Precis som Du så bra har förklarat angående hur svordomen fascist/fascism används. Nu väntar jag på en lika intellektuellt stringent och korrekt analys av invandringen, med mycket fakta och många siffror!

Andra bloggar om , , , , ,
______________________
(1) "Carry Me Back: The Domestic Slave Trade in American Life" av Steven Deyle, 2008
(In 1860, the value of the slaves was “roughly three times greater than the total amount invested in banks,” and it was “equal to about seven times the total value of all currency in circulation in the country, three times the value of the entire livestock population, twelve times the value of the entire U.S. cotton crop and forty-eight times the total expenditure of the federal government that year.”)
(2) "The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism" av Edward Baptist, 2014. *Intressant*
(3) Och en allmän översikt.
(4) "Tio färre arbetsår för invandrare”, SCB
(5) "Conversos, Inquisition, and the Expulsion of the Jews from Spain" av Norman Roth, 2002.
(6) "Industriell invandring" av Olle Jansson, 2014
(7) "Jarlens år" av Dick Harrison. Se sida 199.
(8) "Jarlens år" av Dick Harrison. Se sida 463.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License