lördag 21 november 2009

Svininfluensa, barn och fattigdom

Mappade dödsfallen för individer under 18 år (1) på en karta över andelen fattiga barn under 18 år (2) i USA. Ett mycket tydligt samband mellan socialklass och dödsfall framkom. Vilken faktor som väger tyngst: avsaknad av adekvat vård eller de sociala omständigheterna framgår inte.Mortaliteten för åldersgruppen 0-19 är cirka 66/100000 i USA (3), jämfört med mindre än 7/100000 för Sverige (4). Alltså 9 gånger högre barnadödlighet i USA än i Sverige.

Hur såg det ut i USA tidigare säsonger? (5)

06/07: 68 barn under 18, varav 10 under 6 mån., 10 6-23 mån., 9 2-4 år, och 39 5-17.
07/08: 83 barn under 18, varav 7 under 6 mån, 16 6-23 mån, 18 2-4 år, och 42 5-17.
08/09: 71 barn under 18 + 47 A(H1N1) t.o.m. 29 augusti 2009. Summa 118.
09/10: fr.o.m. 30 augusti t.o.m 7 november: 19 + 98 A(H1N1). Summa 117.

Framför allt verkar barn 5-11 vara mera drabbade.

Andra bloggar om , , , , , ,
____________________
Källor
(1) Fluview 2009-2010 Influenza Season Week 45 ending November 14, 2009
(2) State Health Facts (siffror för 2007/2008)
(3) Child Death Review (siffror för 2003)
(4) SCB (baserat på 2007 års befolkning)
(5) CDC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License