måndag 14 februari 2011

Assange och den kristna feministen

En fördel finns det med läckor, man är inte utlämnad till förvanskade eller ofullständiga artiklar i pressen. För efter att ha läst förhörsprotokollen kan jag inte annat än konstatera att den kristna feministen (KF) inte kan annat än att ha ljugit sig blå. Mitt intryck är att hon hämnats för att Assange haft sex med en annan kvinna. En kvinna som var vanlig och ointellektuell. Eller som KF själv sa En "random girl".

Varför tror jag det, jo utifrån det som står i förhörsprotokollen. Och då särkilt förhören med journalisterna, eftersom de inte är KF:s bästa kompisar, utan endast bekanta med anledning av arrangemangen kring Assanges besök.

Men vad är det i förhören som får mig att tro detta då? Helt enkelt att hennes story inte stämmer. Det är främst dessa tre punkter som motsäger KF:

1) Att hon själv säger att sexet med Assange gjorde henne "skitstolt", för att hon "får världens häftigaste man i säng"...

2) Att hon uppfattas vara jättegod vän med Assange efter sexnatten.

3) Att hon pysslar om Assange som en "plastmamma" efter sexnatten, ordnar kräftskiva, oroar sig över Assanges hygien o.s.v.

Alltså först är allt OK, sex med Assange OK, att bo med Assange OK, och sedan 180 graders tvärvändning efter att KF fått reda på att Assange haft sex med en annan kvinna.

Detta inger inte mig något förtroende alls, utan luktar ren och skär hämnd. Det som tyder på att det också är hämnd är:

1) Att hon enligt vittnen på tisdagkvällen uttrycker missnöje med att Assange under tisdagen stuckit iväg med en annan tjej (Assangebeundrarinnan, AB): "jag vaknade och så var du borta ur sängen och jag kände mig dumpad".

2) Att Assange plötsligt inte ska få bo hos KF, efter att hon fått reda på att Assange haft sex med AB. (Innan dess fick han bo kvar trots att det bara hade varit meningen han skulle bo där då KF var bortrest.)

3) Att hon anser att otrogenhet ska bestraffas med hämnd som rör sex. "Om du till exempel vill hämnas på någon som varit otrogen eller som dumpat dig, så bör straffet ha något med dejting/sex/trohet att göra." (Numera raderat från hennes sajt.)

Svårt att dra andra slutsatser än att hon ljugit för polisen för att hämnas "otroheten". (En detalj ang. polisen som tog emot anmälan: hon är också kristen feminist i samma vänkrets som KF. Vilket kan förklara att förhöret inte bandades. Obehagligt.)

Hade det för övrigt varit en man som kommit dragande med en pessar-sabotage-anmälan efter att sexpartnern hade visat sig vara otrogen, hade mannen förmodligen kastats ut från polisstationen eller dömts för falsk angivelse*, men nu är det en kvinna. En kvinna som dessutom har kontakter...

Se även Idolen, feministen och groupien.
Se även Assange-affären: tidslinje.
Se även Kvinnors Assangedyrkan.


Andra bloggar om , , , , , , , , .

____________________________________
*Brottsbalkens 15:e kapitel
5 § Väcker någon åtal mot oskyldig med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falskt åtal till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Är brottet grovt, skall dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om åtalet avsett allvarligt brott eller innefattat missbruk av tjänsteställning.
Den som väcker åtal ehuru han icke har sannolika skäl därtill, dömes för obefogat åtal till böter eller fängelse i högst sex månader.

6 § Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

7 § Den som, i annat fall än 6 § avser, hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föregiver besvärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande omständighet, dömes, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan sak, för falsk tillvitelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att utsagan var sanningslös, dömes för vårdslös tillvitelse till böter eller fängelse i högst sex månader.


Vidare läsning i urval:

De läckta dokumenten

Intervju i AB med Assange
Naomi Wolf om fallet Assange (mycket läsvärt, om Naomi Wolf)
Rättegången i England (samling länkar)
Anna Ardin, Julian Assange och rättssäkerheten
Ett rättssystem som uppmuntrar lögner och politiskt manipulation
Politiseringen av sex
Assange och feministerna

The murky politics of sex and consent
Dagarna som förföljer Assange
Korståget mot Assange
Om våldtäkt
Bianca Jagger om Assange-affären

Assange-falsskyltad apostel
Hasse Aro
How to smear a hero (ger en inblick i reaktionen utomlands, läs särskilt kommentarerna)
Sex, lögner och läckor - Wikileaks inre liv
Daniel Domscheit-Berg

Reinfeldt 1
Reinfeldt 2
Reinfeldt 3
Reinfeldt 4

Kritik av förhören

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License