lördag 26 februari 2011

Det nyaste testamentet

Hade riktigt roligt i morse när jag läste Lena Anderssons sågning i DN av svenska kyrkans dravliga reklamkampanj: ”Ja till respekt. Vi tror på en Gud som inte gör skillnad på människor”. Jag hade redan gått och retat mig på den förra kampanjen (rasism-kampanjen), och den här var bara ännu löjligare. Så jag riktigt njöt av att läsa den verbala sågningen i DN.

För hur absurt är det inte när denna, den mest rasistiska av institutioner, som delar in människor i goda troende och onda otrogna, slår knut på sig själv och sin egen tro i sina patetiska försök att vara alla till lags. Varför envisas de ens att påstå att de är troende kristna? Lika bra att skriva ett helt nytt testamente -- det nyaste testamentet -- inspirerat av new age, värdenihilism och -relativism och allsköns anpasslighet till allt och alla. Ett testamente som "passar det i samtiden gångbara och den moral man vill visa upp för tillfället".

Men för att återgå till artikeln i DN. Smaka bara på de här fraserna:

"Om Svenska kyrkan för en gångs skull hade klarat att förfäkta något bortom sina gudsnådeliga plattityder kunde de ha skrivit: ”Vi tror på Gud, som inte gör skillnad på människor”. Eller ännu hellre: ”Gud gör inte skillnad på människor”. Men då handlar det ju om Gud och inte om Svenska kyrkan. Och därtill har man gjort påståenden om en ensam Gud, om att alla troende – även rasister och sexister – har samma gud, samt om dennes hantering av världen. Det skulle ge problem med verklighetens reellt existerande ojämlikhet och moraliska katastrofer. Den diskussionen vill kyrkan inte ha, så den rotar i fyndlådan och väljer den bästa av gudarna."

"Det spelar tydligen ingen roll hur Guds jord ser ut eller att det av den gamla trosbekännelsen blir kvar ett retoriskt skal som kyrkans tjänare uttalar men inte tror på. Det viktiga är den egna självbilden. Reklamkampanjen får Svenska kyrkans ohederliga filosofi och kunskapsteoretiska haveri, där inget behöver hänga ihop och intellektuell redighet gjorts synonym med rigiditet, att stå än mer smärtsamt klar."

"Deras slogan stämmer desto bättre med den oförtröttliga ansträngningen att alltid vara diffus. Allt som går att undersöka sanningshalt och logik i ska undvikas, liksom vidare frågande, undersökning av det obekväma och av komplikationer som stör godheten."

Andra bloggar om , , , .

2 kommentarer:

Upphovsrätt:
Creative Commons License