onsdag 2 mars 2011

Det ofelbara vacc-svinet

Som väntat hyllar smittskyddsinsitutet och socialstyrelsen vaccineringen och sin insats, trots att det skiljer sig marginellt mellan vaccinerade och ovaccinerade länder. Och var är alla hårda fakta? Var är jämförelserna mellan vaccinerade och ovaccinerade länder i rapporten? Hur ska man bedöma alla lösa påståenden om "många", "bättre" etc etc när ingenting går att kvanitifiera eller jämföra? För att sätta rapporten i perspektiv har jag bifogat diagram nedan som jämför Sverige (vaccinerat) och de (då) ovaccinerade Australien och Nya Zealand.

Vaccinsekten på DN smäller givetvis okritiskt upp detta i hela tre (!) artiklar (dels på ledarsidan, dels i nyhetsdelen), där de även lyckas kalla den enda med lite kritiskt förnuft, SvD:s vetenskapsreporter, för anti-vaccin-anhängare. Och det retoriska tricket känner vi igen. Varför inte vara mer tidsenliga och kalla SvD--reportern för vaccinfobiker?

Nedan följer ett kumulativdiagram över tillgången på vaccin och hur många som vaccinerats i Sverige (Australien och NZ är inte med eftersom de som sagt inte vaccinerats). Siffran ett anger den uppskattade svenska folkmängden per 31/12 2009 (9340000). Sålunda kan du ur diagrammet utläsa att ca 500000 doser levererats v 42 och omkring 9 miljoner till jul. Antalet vaccinerade svenskar ökar också i takt med att doserna levereras och används och ca 550000 svenskar (61%) var vaccinerade kring jul. Diagrammet visar även det maximala antalet uppskattade / gissade antalet milt sjuk (typ förkylda och kanske med lite feber) (ca 600000) Slutligen visas antalet bekräftat sjuka ca 10500 vilket inte syns eftersom de är så få).

Diagrammet nedan visar antalet bekräftade fall per 100000 invånare. Staplarna är korrelerade mot respektive lands aktivitetstopp. Den inföll v 46 i Sverige, v. 30 i Australien och v. 28 på Nya Zeeland.

Om jag nu för att förtydliga lägger båda diagrammen på varandra blir det extra tydligt att den svenska vaccineringen inte haft någon effekt alls. Alla länder minskar och ökar i samma takt. Vaccinerade som ovaccinerade. (Återkommer ang. ev. skillnader i hospitalisering och intensivvård om jag lyckas få tag på den statistiken för Sverige.)

Andra bloggar om , , , , , , , , .
Uppdatering 20110303: diverse smärre språkliga rättningar och länk till SvD:s artikel.

_________________
*Eftersom inget vaccin fanns vid tidpunkten för den första epidemin. Australien och Nya Zeeland började vaccinera i oktober när influensasäsongen på södra halvklotet var över.
För källor se här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License