måndag 28 mars 2011

Svininfluensan: pressens vinkling

För svensk del andas rapporterna från Göteborgs universitet viss kritik. Och särskilt citaten som nämns i granskningen av Sveriges fem största dagstidningar visar tydligt hur medvetet pressen hetsade och försökte skrämma till vaccination. 40-60% (beroende på vad man mätte) av artiklar och tv-inslag var alarmistiska eller hotbaserade. Betänk även hur lite utrymme kritiska och ifrågsättande röster fick. Lite motsägelsefullt är dock att man i den ena rapporten anser att medierna gav mycket och bra information, samtidigt som media brast i kritik och granskning. Jag kan hålla med om att det var mycket, men inte att den var bra. Själv tycker jag den för det mesta var dåligt och tendetiöst -- verkar mest som man plankade PR-materialet man fick sig tillsänt. Man noterar även att allmänhetens förtroende för media sjönk drastiskt under perioden.

I "Viruset och vaccinet" analyseras de drygt 1500 artiklar som DN, SVD, Expressem, Aftonbladet och GP publicerade från april till december 2009. Särskilt granskas om journalistiken kring svininfluensan varit saklig, sann, balanserad, objektiv och relevant; eller om nyhetsvinklingen styrts till att verifiera skribentens redan intagna ståndpunkter (d.v.s. dennes förutfattade meningar).

Aftonbladet
Aftonbladets vinkling och råd skiljer sig aningen mellan "medicinreportern" (Mårtensson) och övrigt material. Medicinreporterns krönikor kan tillspetsat sammanfattas som: vaccinera dig eller dö, vaccinera dig och slipp fira jul till sängs, vaccinera dig och slipp avboka solsemestern, vaccinera dig och rädda dina nära och kära. T.ex. "[Vaccinera dig] För att du inte ska riskera att bli livshotande sjuk eller dö" och "En del han inte ens larma ambulans. De dog hemma i ensamhet." och "... barn kommer att bli svårt sjuka och dö i svininfluensan... som lille Simon, 3, som aldrig hann få sin dos vaccin". Alltså ren skrämselpropaganda av 30-tals-snitt från en sekteristisk vaccinationsfundamentalist.

Övriga artiklar i tidningen var inte bättre. De kan sammanfattas som: dö av influensan eller dö av vaccinet. T.ex. "Fick vaccinet-barnet dog" och "Kunde inte få vaccin-dog i svininfluensan."

DN
DN:s "vetenskapsreporter" (Bojs) kör också på som en hårdför och aggressiv vaccinationsfundamentalist. Hoten är dock mer moraliserande och kan sammafattas som att: goda människor (dit Bojs så klart räknar sig själv) vaccinerar sig, medan dåliga och hänsynslösa människor som skiter i andra, inte gör det. Den övriga rapporteringen i DN handlar om att det är lönsamt att köpa in vaccinet parat med propaganda för vaccinering, och att vaccinet är ofarligt, vilken döljs bakom en mera polerad fasad av förment vetenskaplighet.

Expressen
Deras reporter (Bäsen) kör på i samma hotstil som Aftonbladet och DN. Expressen placerar sig någonstans mittemellan Aftonbladets personliga dödsångest och DN:s moraliserande. Skräckpropagandan är här: "Hela mänskligheten hotas...", "Öde arbetsplatser skolor och dagis. Tomma teatersalar, biografer och affärer". Visst moraliserande finns dock: "Jag chansar inte med mitt och andras liv." Andra åsikter än hennes egna vaccinfundamentalism angrips med personangrepp: "undra om doktorn är vid sunda vätskor", "paranoid och okunnig". Övriga artiklar är mera "spektakulära berättelser, med det överordnade budskapet att en fara hotar... den lilla människan".

Göteborgsposten
Tonen här (Sahlman) är för vaccination men mera dämpad och sansad. Ingen egen research av motstridiga åsikter förekommer, utan man köper SMI:s rapporter rakt av.

Svenska Dagbladet
Svenskan (Atterstam) utmärkte för en självständig, sansad och kritiskt undersökande journalistik. Särskilt påtaglig är kritiken mot andra tidningar: "...en näst intill oemotståndlig brygd för redaktionerna. De går igång och de hetsar varandra. Jakten leds av nyhetschefer som oftast har diffusa medicinska kunskaper." SvD reporter visar även på civilkurage när hon kritiserar "larmindustrin" bestående av experter, läkemedelsbolag, myndigheter och organisationer (SMI, WHO, ECDC) som alla strävar efter pengar (anslag) och medial uppmärksamhet genom att överdriva risker och hot. "Den professionella ofta pr-drivna larmindustrins mål med att lansera detena pandemihotet efter det andra är enkelt: Stampa fram mer resurser i konkurrens med alla andra behov. Kanske är människornas fortsatta förtroende mindre viktigt." "Det största mediala problemet är aningslösheten och godtrogenheten mot de professionella larmarna."

Det handlar, enligt analysen i SvD, om ”ett fåtal aktörer som gått samman för att nå ökat inflytande ochekonomisk vinst; en ohelig allians av pr-konsulter, myndighetspersoner i beslutsfattande positioner samt läkemedelsbolagens representanter."

Hon betonar även den allvarliga faran i "att människor inte längre tror på och slutar lyssna på forskarna, experterna, myndigheterna, medierna".

Andra bloggar om , ,, , , , , , , , , , , , .

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License