lördag 9 mars 2013

Radiotjänst bluffaktura

I dagarna har Radiotjänst i Kiruna börja med ett storskaligt bedrägeri mot dator- och telefonägare. Det märkliga är att inte en enda journalist (eller jurist?) verkar ha bemödat sig med att läsa vad lagen och förarbetena egentligen säger. Utan Radiotjänst myt om att lagen stöder straffavgift på dator- och mobiltelefoninnehav sprider sig som en löpeld i medierna och gör nästan alla förbannade. Är Radiotjänst bara en iskallt beräknande bluffakturaskojare, som likt p-botskojarna kallt räknar med att ingen vågar bestrida fakturan och dra dem inför domstol, eller?

För en internetuppkoppling är inte att likställa med en allmän TV-sändning lika lite som en dator är avsedd att vara en TV-mottagare. För vad säger egentligen lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (1989:41) och förarbetena till lagen?

Nuvarande lag
Låt mig börja med §2 i nuvarande lag (huvudskligen 2006:798) och som är nyckeln i det hela: ”En TV-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.”

Vad menar lagstiftaren med utsändning och anpassad utrustning? Enklast är nog att börja med konstaterandet som görs i SOU2012:59 (sida 203-205). Nämligen att:
”Nuvarande radio- och TV-avgift har kvar kopplingen till innehavet av en TV-mottagare. … Idag är situationen en annan. Man kan välja att enbart titta på andra kanaler på sin tv och ändå tvingas betala en avgift. Man kan också välja att enbart ta del av SVT:s och UR:s utbud via internet och därför inte omfattas av skyldigheten att betala. Vidare omfattas inte de som enbart tar del av SR:s utbud av avgiftsskyldighet. … Den bakomliggande tanken med en avgift är att det finns ett kostnadssamband mellan den enskilda prestationen som erhålls och den avgift som erläggs. … Reglerna är inte enkla och transparenta. Vad som avses med begreppen TV-mottagare och hushåll får t.ex. tolkas utifrån uttalanden i lagens förarbeten.”

Så vad säger då förarbetena, d.v.s. huvudsakligen SOU 2005:2?

Anpassad utrustning
Vad gäller ordet anpassad utrustning framgår av sidan 20 (och 192) att man med detta menar enheter som ”särskilt utformats eller utrustats för att ta emot … TV-signaler”. På sidan 192 preciserar man med ett exempel vad som menas med särskilt utformad: ”Så har t.ex. skett om ett s.k. TV-kort har installerats i en dator”. M.a.o. avser man inte standardfunktioner som medföljer t.ex. en dator. Inte konstigt eftersom en dator eller mobiltelefon eller surfplatta väldigt uppenbart inte är särskilt anpassade att fungera som en allmän TV-mottagare! Utan de är särskilt anpassade för allmän databehandling eller för att ta emot telefonisignaler!

Men om jag nu särskilt utrustar min dator med en webbklient, ett nätverksprotokoll, kompletterande programvara typ Adobe Flash, köper en router och ett fiber-filter och slutligen abonnerar på en internet on-demand-tjänst (d.v.s. ditt 3G-surf abonnemang, fiber-abonnemang etc) från någon ISP. Har jag då särskilt utrustat min dator eller telefon för att ta emot en TV-utsändning?

Definitivt inte. Du har enbart särskilt utrustat din dator för att kunna on-demand kommunicera med andra datorer och kunna använda world wide web. Adobe Flash ger dig enbart möjligheten att använda Flash-tillämpningar. Med andra ord inget av det du gjort innebär att din dator särskilt utrustats eller utformats för att ta emot TV-sändningar. Du kan fortfarande inte ta emot ett endaste dugg om du inte särskilt begär att SVT ska upprätta en anslutning till din dator eller telefon och börja sända, s.k. on-demand utsändning.

Vidare säger utredaren i SOU2008:64 att ” Jag anser inte att dessa apparater [datorer, mobiltelefoner mm] kan sägas vara avsedda för att ta emot TV-program…” (sida 90). Och som det inte vore nog med det så framgår av det ursprungliga lagförslagets §6 (Undantag från avgiftsskyldigheten) att ”Skyldighet att betala medieavgift föreligger inte heller vid innehav av sådan teknisk utrustning som endast genom anslutning till Internet tar emot utsändning eller vidaresändning av TV-program från verksamhet som avses i 1 § första stycket.”

Så med andra en dator eller mobiltelefon är i lagens mening inte utrustning som särskilt utformats eller utrustats för att fungera som en TV-mottagare.

Utsändning
Men då kommer vi till nästa fråga. Är ett TV-program som du kan titta på genom att surfa till en webb-site att avse som en TV-sändning i lagens mening? Absolut inte! Lagen definierar en ”rundradiosändning” (dvs TV och radio) som ”en sändning som är avsedd att tas emot av allmänheten och som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst som vill ta emot den”  … ”Med begreppet rundradiosändning görs en avgränsning mot s.k. beställ-TV (video-on-demand)” … ”Med uttrycket utan särskild begäran görs en avgränsning mot s.k. video-on-demand eller pay-per-view som innebär att en TV-tjänst inte kan tas emot utan att den enskilde måste beställa TV-tjänsten särskilt (eventuellt mot betalning).” (SOU2005:2 sida 30, 117 och 192).

Alla som ens är det minsta bevandrade i nätverksteknik inser att surfning till en särskild webbsida för att över huvud taget kunna starta visning av en datafil, som lagrats i ett SAN eller motsvarande, knappast är något som sker ”utan särskild begäran” eller ”samtidigt”. Det är ju som jag skrev ovan om datorn, en rad datorprogram, komponenter och abonnemang som måste installeras/köpas innan jag ens kan få kontakt med world wide web. Och när väl min dator har ett fungerande nätverk, så måste jag aktivt söka upp SVT:s site och aktivt begära att de startar en kommunikation med min dator.

Jämför det med lagens krav på att signalen ska vara en kontinuerlig broadcast-signal som oavbrutet pushar ut SVT:s TV-program enligt ett fast schema. SVT-play är m.a.o. en asynkron on-demand tjänst, medan lagen avser en samtida och synkron offentlig kontinuerlig broadcast till alla nätverks-endpoints i Sverige. Gissa om SVT snabbt skulle blockeras som en massiv DOS-attack om de uppfyllde lagens krav...

Dessutom framgår av förarbetena att ”Det bör inte föreligga avgiftsskyldighet för den som innehar en dator med Internet-uppkoppling och som endast via detta distributionssätt tar emot rundradiosändningar från SVT och UR.” (sida 193)

Så tillgängliggörandet av videodatafiler på en server som SVT tillgängligör via sin webbplats enbart för den som vet var filerna finns och hur de kan läsas, utgör inte en utsändning som enligt lagen är avsedd att av allmänheten tas emot samtidigt och utan särskild begäran för vem som helst som vill ta emot den.

Alltså: f..k off lögnaktiga giriga utpressar-tjänst i Kiruna!

Några avslutande ord
Bahnhof har skapat tjänsten TV-stopper (borde väl egentligen heta SVT-stopper) som blockerar trafik mellan din dator och SVT-play-tjänsterna, vilket onekligen är humor. Bäst skaffa VPN då ;-)

Det har rått osäkerhet om mobiltelefoner också ska brandskattas. Det är enbart "smart phones", och inte andra typer av telefoner, som Radiotjänst kräver TV-avgift (medieavgift) för. Men de verkar inte fråga om du äger en sådan.

Och slutligen ett litet varningens ord innan du driver frågan i en rättegång För även om jag gått igenom SOU2005:2 och tillhörande proposition och betänkande, samt några andra SOU, så betyder det inte att jag har tolkat texten rätt. Det beror ju på vad man betraktar som lagstiftarens intention (även om jag tycker den är kanska tydlig, om än tekniskt okunnig). Särskilt i lägre instans kan lagtolkningen svaja betydligt. Dessutom finns alltid risken att tolkningn blir politisk, jämför med Piratebay-rättegångarna, och då är utgången alltid osäker, hur mycket man än juridiskt tycker sig ha på fötterna. På plussidan är dock faktum att Radiotjänst inte verkar ha rätt att utfärda föreskrifter om hur lagen ska tolkas. (Vilket ju vore som att be tjuven om råd med inbrottslarmet eller copyrightälskande domare att döma i fildelningsmål.)

P.S. MUF har några lustiga spydigheter på sin blogg

Telefonen ringer mitt i natten.
En hes och hotfull röst frågar dig: Har du en dator/surfplatta/mobiltelefon?
Du famlar efter lappen på ditt skrivbord och svarar "Jag äger ingen utrustning är särskild utrustad för att utan särskild begäran mottaga en utsändning som samtidigt är tillgänglig för vem som helst!" :-)
______________________________________
Andra bloggar om , , ,

20130310: smärre uppdateringar och rättningar
Tvångs-TV, Jobb-mobiler,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License