söndag 15 mars 2009

Anti-klimat i New York

Jahapp då har anti-klimat-gänget haft konferens i New York och även om jag kan hålla med dem i att en sund dos skeptisk analys behövs i ämnet, kan jag inte låta bli att vara skeptisk mot deras ofta selektiva skepsis. Målet med hela konferensen är trots allt att komma till slutsatsen att det är OK att släppa ut växthusgaser. Arrangör är den Chicago-baserade lobbygruppen Heartland Institute, stödd av industri och konservativa amerikanska grupper, vars mål är inga regleringar av utsläpp.

Sedan täcker talarna hela spännvidden från att det inte spelar någon roll (t.ex. PJ Michaels) om vi släpper ut eller ej, till att utsläppen inte spelar någon roll. Notera nyansskillnaden. I första fallet var det oavsett naturlig eller antropogen ökning, i andra fallet är det bara naturlig ökning.

Konferensen är, tja, en spegelbild av det klimat-nojjiga gänget vars mål är att kontrollera samhället genom att hänvisa till klimatet. För att inte tala om alla som ser en chans i att göra stora pengar på koloxidrätter och dylikt.

Betänk t.ex. det absurda i att tillåta kvicksilver-lågenergilampor och förbjuda de betydligt mindre förorenande och i princip ogiftiga glödlamporna.

Betänk kortslutningen i att använda "jordbruks"-etanol som bränsle istället för avfall från t.ex. massaindustrin. Exempellistan kan bli lång.

Lite humor har de dock med sin grupp "Nongovernmental International Panel on Climate Change" ledd av SF Singer. Läs deras åsikter här: www.heartland.org/custom/semod_policybot/pdf/22835.pdf. Se även siten www.moderna-myter.se för rapportering från konferensen.

Problemet med hela rapporten och mötet är att de är väldigt selektiva. Jag saknar en diskussion om vad som skulle kunna vara fel i deras argument och analyser. Det är nästan bara argument om att alla andra har fel. Och sedan är det statistik-jonglering och urval av tidsserier som är rätt ensidig. Särskilt deras svaghet för korta eller lokala tidsserier.

Däremot kan jag hålla med om att det är inte givet att det blir stora problem för jorden. men för mänskligheten kan det bli rejält jobbigt i några hundra år p.g.a att jordbruksmark läggs under vatten, att fisket i haven sannolikt påverkas o.s.v.

Visst hela Sibirien är i stort sett ledigt och stora områden på västra Grönland och Antarktis kommer att bli beboeliga så länge som den kommande istiden fördröjs av eventuell temperaturökning, men några miljarder människor på marsch inom en väldigt kort tidrymd brukar innebära krig.


Andra bloggar om ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag/siten tar inget som helst juridiskt ansvar för andras kommentarer. Var och en ansvarar själv för vad de skriver samt hur de uttrycker sig!

Upphovsrätt:
Creative Commons License